Aktuality

Přístup do Techportálu

19. 5. Zřídili jsme pro Vás přístup do Techportálu, databáze odborných textů z oblasti technického managementu a strojírenství. Texty v této databázi pokrývají mimo jiné témata bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, podnikovou ekologii, energetiku, logistiku, systémy řízení a uvádění výrobků na trh.

Přístup do Enviprofi

19. 5. NTK nově zpřístupňuje databázi Enviprofi obsahující odborné texty z oblasti podnikové ekologie a ochrany životního prostředí. Naleznete zde mimo jiné informace o nebezpečných chemických látkách, odpadech či ochraně přírody a krajiny.

Books In Print

19. 5. Využijte nově zpřístupněné databáze Books In Print. Jedná se o nejrozsáhlejší bibliografickou databázi tištěných knih, e-knih, audio knih a videonahrávek. Mimo jiné jsou zde dostupné i informace o ceně, recenze, obsahy, biografie autorů, informace o získaných oceněních, přehledy nebo anotace.

Nové knihy

Top zdroje

Nová čísla časopisů