Rada pro strategii a rozvoj NTK

Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c.

Poradce

Prof. Ing. Martin Fusek, CSc.

Zástupce ředitele pro strategický rozvoj/ Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i  / Praha

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. Prorektorka pro vědu a výzkum / VŠE v Praze
Mrg. Ondřej Kolář Starosta / Městská část Praha 6
prof. Andrew Lass

Profesor antropologie,  Mount Holyoke College, South Hadley / USA

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. Prorektor pro vědu a výzkum /Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Prorektor pro strategie a rozvoj/ Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

RNDr. Jiří Rákosník, CSc.

Ředitel, Matematický ústav AV ČR/ Praha

RNDr. Tomáš Řehák Ředitel / Městská knihovna v Praze
Ing. Martin Svoboda

Ředitel, Národní technická knihovna / PrahaKontakt

Jan Bayer
 jan.bayer@techlib.cz
232 002 480
773 653 827


Editor: Jan Bayer Poslední změna: 16.6. 2016 14:06