Anna Motejlková

O mně

Mou hlavní náplní práce je koordinace životního cyklu elektronických informačních zdrojů. S ostatními kolegy se podílím na výběru, nákupu, zprostředkování a propagaci veškerých elektronických zdrojů NTK.

Díky ukončenému vzdělání na VŠCHT Praha mám dále na starosti chemický fond NTK, a to jak tištěný tak elektronický. Na výběru, nákupu a propagaci knih, časopisů a dalších informačních zdrojů z oblasti chemie úzce spolupracuji se zaměstnanci VŠCHT Praha.

Zdroje dle oborů

Anna zodpovídá za tyto kategorie:

Profesní životopis

Můj životopis naleznete na LinkedIn.

Editor: Anna Motejlková Poslední změna: 16.8. 2016 09:08