Čárové kódy pro české knihovny

Na těchto stránkach se dozvíte více o přidělování čárových kódů pro české knihovny. Také zde naleznete detaily systému či seznam knihoven s přiděleným prefixem.

Systém využití čárového kódu v knihovnách

Systém využití čárového kódu v knihovnách spravuje v České republice Národní technická knihovna, na Slovensku Centrum vědecko-technických informací. Byl vyvinut na konci 80. let především pro potřeby automatizované evidence výpůjček, lze jej však použít i pro jakékoliv jiné agendy - čtenářské průkazy, evidence majetku apod. Systém v současné době využívá téměř čtyři tisíce českých knihoven a institucí.

Prefixy pro tvorbu čárového kódu přidělujeme na základě formální e-mailové žádosti, která by měla obsahovat:

 1. Přesný název knihovny/instituce
 2. Adresu
 3. Kontaktní osobu (telefon, příp. e-mail)
 4. Počet knihovních jednotek (cca)
 5. Roční přírůstek (cca)

Zájemci si mohou vyžádat případné bližší informace od Jany Krejčí na adrese:

Národní technická knihovna
odd. 42
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 - Dejvice
tel.: 232 002 543
e-mail: jana.krejci@techlib.cz

Seznam knihoven s přideleným prefixem

SiglaNameCodeCityStreetZip
CVG001Okresní knihovna Chomutov3187ChomutovPalackého 4994430 01
TAG506Knihovna městyse Malšice42091MalšiceHálkovo nám. 58391 75
NBG541Obecní knihovna Dymokury42092DymokuryRevoluční 97289 01
HKD001Lékařská knihovna Lékařské fakulty UK H.Králové3188Hradec KrálovéDlouhá ul.500 38
ABG516Městská knihovna v Mníšku pod Brdy42093Mníšek pod BrdyKomenského 413252 10
HKG507Místní knihovna Černilov42094Černilovxxx503 43
ABE344Bezručova knihovna Praha3189PrahaNáměstí Míru 9120 53
ABD007Středisko vědeckých informací-2.lékař.fa UK Praha3193Praha 5 - MotolV úvalu 84150 18
JNG001Městská knihovna v Jablonci n. Nisou3190Jablonec nad NisouDolní náměstí 1466 01
PNG520Městská knihovna v Blovicích42096BloviceTřída 1.máje 88336 01
BOE033Nejvyšší státní zastupitelství ČR42097BrnoCejl 71660 55
OPD001Ústřední knihovna FPF Slezské university v Opavě3191OpavaBezručovo nám. 13746 01
ZNG501Městská knihovna Moravský Krumlov42098Moravský Krumlovnám. T.G.Masaryka 35672 11
PBG501Městská knihovna Sedlčany42099SedlčanyKomenského nám. 44264 80
HKE202Knihovna FN v Hradci Králové42101Hradec KrálovéDlouhá ul.500 38
PRG507Městská knihovna Kojetín42100KojetínMasarykovo nám. 8752 01
ABB037Knihovna Ústavu experimentální botaniky AV ČR42102Praha 6Ke dvoru 16/15166 30
ABA104Knihovna COISE,ČEZ, a.s. v Praze 142103Praha 1Jungmanova 29111 48
CVF501Technická knihovna ČEZ,a.s.,Elektrárny Tušimice42104KadaňElektrárny Tušimice432 01
UHG506Městská knihovna Uherský Ostroh42105Uherský OstrohU kina 687687 24
ABE031Česká národní banka - odborná knihovna v Praze 13192Praha 1Na Příkopě 28110 03
ZRG503Městská knihovna Velké Meziříčí42106Velké MeziříčíNáměstí 11594 01
STG504Městská knihovna Vodňany42107VodňanyBavorovská 83/I389 01
ROG505Městská knihovna Hrádek42108HrádekU svobodáren 176338 42
LTG506Městská knihovna Štětí42109ŠtětíLitoměřická ul.411 08
PNG501Městská knihovna Přeštice42110Přešticenám.T.G.Masaryka 311334 01
ABA008Národní lékařská knihovna253Praha 2Sokolská 31121 32
CBF504Technická knihovna ČEZ,JE Temelín42111TemelínJaderná elektrárna373 05
NJG502Městská knihovna Frenštát p. Radhoštěm42095Frenštát p. RadhoštěmDr.Parmy 254744 01
HBG503Městská knihovna Světlá n.Sázavou42112Světlá n. SázavouSázavská 589582 91
TPG503Městská knihovna Bílina3194BílinaVrchlického 5418 01
LNG001Okresní knihovna Louny3195LounyHusova 2382440 11
BKG001Městská knihovna Blansko3196BlanskoZámek 1678 22
KOG501Městská knihovna Český Brod42113Český BrodArnošta z Pardubic 1282 01
HKG506Městská knihovna Nechanice42114NechaniceRaabova 110503 15
NAG504Městská knihovna Police n.Metují42115Police n.MetujíKomenského nám. 1549 54
PBG502Městská knihovna Březnice42116BřezniceNáměstí 2262 72
SOG504Městská knihovna Chodov42117ChodovStaroměstská 55357 35
TCG001Okresní knihovna Tachov3197TachovHornická 1695347 01
UOG502Městská knihovna Choceň42118ChoceňParaple 1624565 01
TRG505Městská knihovna Jemnice42119JemniceNáměstí svobody675 31
PBG505Městská knihovna Rožmitál p.Třemšínem42120Rožmitál p.TřemšínemNáměstí 23262 42
ULD003Knihovna soc.ekon.fa University JEP Ústí n.L.42121Ústí n.L.Lipová 11400 10
BNG513Městská knihovna Týnec n.Sáz.42122Týnec n.Sáz.Pod hradem 18257 41
ABD025Ústřední knihovna VŠCHT v Praze 63198Praha 6Technická 5166 28
PVG001Okresní knihovna Prostějov3199ProstějovFloriánské nám. 12797 33
ABE453Knihovna I.B.T.S. v Praze 642123Praha 6Nad Habrovkou 3, Jenerálka164 00
HKG502Městská knihovna Nový Bydžov42124Nový BydžovHusova 1370504 01
PND002Ústřední knihovna pedagog.fakulty ZČU v Plzni3200PlzeňKlatovská 51306 19
CKG501Městská knihovna Kaplice42125KapliceNáměstí 45382 41

Více informací o využití čárového kódu v knihovnách

V souvislosti s automatizací základních knihovnických procesů vyvstala potřeba jednoznačné identifikace objektů evidovaných v datových bázích. Zejména z hlediska automatizované evidence výpůjček je třeba zabezpečit:

 1. jednoznačné označení knihovních jednotek, které jsou předmětem výpůjček, a dalších operací souvisejících s výpůjčkou (např. rezervací, upomínek, prolongací), a uživatelů (čtenářů), kterým jsou výpůjční služby poskytovány,
 2. bezchybný zápis těchto označení do příslušných bází dat.

Tyto dva základní požadavky lze nejjednodušším způsobem řešit metodami omezujícími chyby vzniklé lidským faktorem:

 • formální kontrolou na formát a duplicitu zvolených označení (což je záležitost programových prostředků),
 • zavedením některé z technik automatizovaného snímání těchto označení; ty kromě zvýšení spolehlivosti zápisu vstupních dat urychlují průběh příslušné operace.

Z hlediska automatizace meziknihovních výpůjčních služeb a případně i dalších procesů (cirkulace společného fondu více knihoven, apod.) se dále jeví jako výhodné opatřit knihovní jednotky nejen označením knihovní jednotky samotné, ale i označením knihovny, do jejíhož fondu náležejí. To umožňuje partnerským knihovnám při těchto procesech mnohonásobně využívat jednou již uložená data o knihovnách či informačních pracovištích.

S ohledem na uvedené požadavky, s využitím zkušeností vyspělých zahraničních knihoven a na základě dohody Státní technické knihovny v Praze se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě, byl navržen systém využití čárového kódu pro označování knihovních jednotek. Ten byl projednán a doporučen na poradě státních vědeckých a ústředních knihoven v Národní knihovně v Praze v roce 1990 a v současnosti je prakticky využíván v několika stovkách knihoven.

Stručný popis systému

Návrh systému vyšel z následujících zásad:

 • označení knihovny a označení knihovní jednotky bude tvořit jediný údaj, vyjádřený čárovým kódem,
 • knihovnám se doporučuje užívat čárový kód systému "39" (přesněji "3 z 9"), neboť umožňuje vyjádřit všech prvních 128 znaků ASCII (tj. celé základní tabulky ASCII) a tudíž má univerzálnější použití,
 • systém však musí vyhovovat i kódování v systému EAN,
 • řešení by mělo být co nejuniverzálnější a zároveň co nejjednodušší,
 • řešení musí být prosté proměnlivých prvků.

Z toho vyplývá, že kód musí být pouze číselný a vyhovovat (přísnějším) požadavkům EAN.

Vzhledem k nárokům na obsah kódu je nutno vycházet z EAN 13, který má 12 znaků nesoucích informaci a 1 znak kontrolní. Součástí 12 významových znaků je prefix, který v tomto případě musí vyjadřovat, že jde o označení druhu kódu "interní", tj. pro knihovny v rámci ČR a SR. K tomu postačí první dva znaky prefixu.

Pro označení knihovny a knihovní jednotky je tedy k disposici 10 znaků. Tento řetězec je pak společný jak pro EAN, tak pro 39, přitom v systému 39 není prefix a nemusí - ale může - být kontrolní znak.

Vyjdeme-li dále z požadavků jednoduchosti, univerzálnosti a nevýznamovosti označení, je třeba rozdělit knihovny do skupin podle velikosti jejich fondů. Podle statistik je rozsah knihovních fondů jednotlivých knihoven v ČSFR maximálně řádu milionů. Pak pro označení knihovních jednotek v knihovnách

 • u nichž je předpoklad, že jejich fond překročí 9 milionů, bude pro označení knihovní jednotky třeba 8 znaků,
 • s fondem řádu milionů bude třeba 7 znaků,
 • s fondem řádu statisíců bude třeba 6 znaků, 
  atd.

Ze statistik je dále zřejmé, že pro označení knihoven s fondem

 • desítek milionů postačí 1 znak (9 knihoven),
 • řádově miliony svazků postačí 2 znaky (99 knihoven),
 • statisíců knihovních jednotek postačí 3 znaky (999 knihoven),
 • desetitisíců postačí 4 znaky (9999 knihoven). 
  atd.

Zbývá tedy jeden znak pro oddělení či odlišení kódu knihovny od kódu knihovní jednotky.

Z několika možných variant použití tohoto oddělovacího znaku (s ohledem na EAN to musí být číslo) byla použita tato:

Prvním (v případě EAN třetím) znakem kódu bude číslice, vyjadřující počet znaků využitých pro označení knihovny (např. pro knihovny s řádově milionovým fondem to bude číslice 2).

Shrneme-li, označení knihovní jednotky má vždy 10 číslic a skládá se ze tří prvků:

 1. první prvek (jeden znak) vyjadřuje počet znaků použitých pro označení knihovny (signalizuje tedy velikost knihovny),
 2. následuje číselný kód knihovny (1 až 4 znaky), vyjadřuje lokaci knihovní jednotky,
 3. a konečně vlastní označení konkrétní knihovní jednotky (8 až 5 znaků) v rámci dané knihovny.

Přehledně to ukazuje následující tabulka:

Velikost fondu knihovny (řádově) Struktura kódu
desítky milionů 1xyyyyyyyy
miliony 2xxyyyyyyy
statisíce 3xxxyyyyyy
desetitisíce 4xxxxyyyyy
 • x jsou číslice označení knihovny,
 • y jsou číslice označení knihovní jednotky

Při použití kódu "EAN 13" bude 10 znakům označení knihovní jednotky předcházet dvouznakový prefix a jako 13. znak bude následovat kontrolní číslice.

Závěr

Dohoda se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě (dnes Centrum vědeckých a technických informací) rozdělila intervaly čísel potřebné pro označení knihovny tak, že první dvě třetiny v rámci příslušné řady budou použity pro knihovny ČR a poslední třetina pro knihovny SR.

Doporučujeme, aby tento systém byl aplikován pouze pro takový druh, resp. formu dokumentů, které přicházejí do úvahy pro meziknihovní služby, resp. jsou zařazovány do fondu v definitivní podobě (např. periodika již svázaná), resp. mají trvalejší význam. Neekonomické by bylo použít tento systém např. pro firemní literaturu tvořenou převážně prospekty a letáky, které jsou z fondu po čase vyřazovány.

Zveme každou knihovnu v ČR, která zavádí čárový kód pro označování svého fondu, aby se zúčastnila tohoto systému, který již využívají stovky knihoven v ČR i SR a který může usnadnit jejich spolupráci.

Kontakt

Jana Krejčí
 jana.krejci@techlib.cz
 232 002 543

Editor: Jana Krejčí Poslední změna: 8.1. 2019 10:01