Čárové kódy pro české knihovny

Na těchto stránkach se dozvíte více o přidělování čárových kódů pro české knihovny. Také zde naleznete detaily systému či seznam knihoven s přiděleným prefixem.

Systém využití čárového kódu v knihovnách

Systém využití čárového kódu v knihovnách spravuje v České republice Národní technická knihovna, na Slovensku Centrum vědecko-technických informací. Byl vyvinut na konci 80. let především pro potřeby automatizované evidence výpůjček, lze jej však použít i pro jakékoliv jiné agendy - čtenářské průkazy, evidence majetku apod. Systém v současné době využívá téměř čtyři tisíce českých knihoven a institucí.

Prefixy pro tvorbu čárového kódu přidělujeme na základě formální e-mailové žádosti, která by měla obsahovat:

 1. Přesný název knihovny/instituce
 2. Adresu
 3. Kontaktní osobu (telefon, příp. e-mail)
 4. Počet knihovních jednotek (cca)
 5. Roční přírůstek (cca)

Zájemci si mohou vyžádat případné bližší informace od Jany Krejčí na adrese:

Národní technická knihovna
odd. 42
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 - Dejvice
tel.: 232 002 543
e-mail: jana.krejci@techlib.cz

Seznam knihoven s přideleným prefixem

SiglaNameCodeCityStreetZip
KAD001Slezská universita-obch.podnikatelská fa Karviná42168KarvináUniverzitní nám. 76733 40
PVG503Městská knihovna Němčice nad Hanou42169Němčice nad HanouPalackého nám. 25798 27
NAG505Městská knihovna Česká Skalice42170Česká SkaliceHusovo nám. 1552 03
CLG501Městská knihovna Cvikov42171CvikovKomenského 99471 54
TAG509Středisková knihovna Planá nad Lužnicí42172Planá nad LužnicíZákostelní 720391 11
OLG511Veřejná knihovna Jaromíra Balcárka42173Velká Bystřice8. května 67783 53
SOG501Městská knihovna Loket nad Ohří42174Loket nad OhříT.G. Masaryka 1357 33
OLG502Městská knihovna Litovel3208Litovelnám.Přemysla Otakara784 01
OLG501Městská knihovna Šternberk3209Šternberknám.Gen.Svobody 1785 01
LTG501Městská knihovna Libochovice42175Libochovicenám. 5, května411 17
ABC011Středisko VLI Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze 242176Praha 2U nemocnice 1128 20
STG501Městská knihovna Volyně42177Volyněnám. Svobody 39387 01
PAD001Universitní knihovna University Pardubice3210PardubiceStudentská 519532 10
CLG506Městská knihovna Jablonné v Podještědí42178Jablonné v PodještědíNáměstí Míru 23471 25
PAG504Městská knihovna Holice v Čechách42179Holice v ČecháchHolubova 768534 01
DOG504Městská knihovna Holýšov42180HolýšovAmerická 516345 62
TRG504Místní knihovna Okříšky42181OkříškyMasarykova 581675 21
UHG514Obecní knihovna Starý Hrozenkov42182Starý HrozenkovKulturní dům 1686 01
PNG517Městská knihovna Manětín42183Manětín331 62
ABD159Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT v Praze 242184Praha 2Horská 2128 00
KLG501Městská knihovna Slaný42185SlanýMasarykovo náměstí 159274 01
JIG001Městská knihovna Jihlava3211JihlavaMasarykovo nám. 64586 01
OSD001Universitní knihovna Ostravské university3212Ostrava 1Ostrčilova 19701 51
TUG501Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší42186Rtyně v Podkrkonošínám.Horníků 440542 33
MBG502Městská knihovna Dobrovice42187Dobrovice9.května 109294 41
MEG502Městská knihovna Neratovice3213NeratoviceŠkolní ul.277 11
UOG510Městská knihovna Žamberk42188ŽamberkKomenského 1136564 01
UHG505Místní knihovna Staré Město42189Staré MěstoZa Radnicí 1823686 03
OLE451Knihovna Centra Aletti Velehrad-Roma v Olomouci3214OlomoucNa Hradě 2772 01
OSF017Technická knihovna Vítkovice a.s.3215Ostrava-VítkoviceRuská 101703 00
PNG518Místní lidová knihovna Vejprnice42190VejprniceMírová 17330 27
TRG502Městská knihovna Náměšť nad Oslavou42191Náměšť nad OslavouŽerotínovo náměstí 386675 71
TUG503Městská knihovna v Hostinném42192HostinnéNám. 1.máje 24543 71
ABG504Městská knihovna v Úvalech42193ÚvalyHusova 98250 82
JNG501Městská knihovna Tanvald42194TanvaldKrkonošská 350468 41
ZRG502Městská knihovna Bystřice nad Pernštejnem42195Bystřice nad PernštejnemMasarykovo nám. 9593 01
VYG501Městská knihovna Bučovice42196BučoviceZámek 1685 01
MEC501Technická knihovna - VÚSK KAUČUK GROUP, a.s., Kralupy n.Vlt.42197Kralupy n.Vlt.xxx278 52
FMG541Středisková knihovna Návsí42198Návsíč.p. 345739 92
RKG502Městská knihovna Dobruška42199DobruškaŠebertovo nám. 516518 11
BVG501Městská knihovna Hustopeče u Brna42200Hustopeče u BrnaHerbenova 4693 01
UHG507Místní knihovna Babice, okr.Uh.Hradiště42201p.Babice u Uherského HradištěBabice687 03
ABG507Městská knihovna Jílové u Prahy42202Jílové u PrahyMasarykovo nám. 23254 01
Ekocentrum Brno42203BrnoJakubské nám. 7602 00
NAG507Městská knihovna Nové Město n.Metují42204Nové Město n.MetujíKomenského 22549 01
KTG512Městská knihovna Janovice n.Úhlavou42205Janovice n.ÚhlavouHarantova 378340 21
NBG503Městská knihovna Městec Králové42206Městec Královénám.Republiky289 03
SVG508Knihovna Dolní Újezd42207Dolní Újezdč.p. 281569 61
PEG504Městská knihovna Žirovnice42208ŽirovniceZámek 1394 68
CHE702Městská knihovna Františkovy Lázně42209Františkovy LázněDr.Pohoreckého 8351 01

Více informací o využití čárového kódu v knihovnách

V souvislosti s automatizací základních knihovnických procesů vyvstala potřeba jednoznačné identifikace objektů evidovaných v datových bázích. Zejména z hlediska automatizované evidence výpůjček je třeba zabezpečit:

 1. jednoznačné označení knihovních jednotek, které jsou předmětem výpůjček, a dalších operací souvisejících s výpůjčkou (např. rezervací, upomínek, prolongací), a uživatelů (čtenářů), kterým jsou výpůjční služby poskytovány,
 2. bezchybný zápis těchto označení do příslušných bází dat.

Tyto dva základní požadavky lze nejjednodušším způsobem řešit metodami omezujícími chyby vzniklé lidským faktorem:

 • formální kontrolou na formát a duplicitu zvolených označení (což je záležitost programových prostředků),
 • zavedením některé z technik automatizovaného snímání těchto označení; ty kromě zvýšení spolehlivosti zápisu vstupních dat urychlují průběh příslušné operace.

Z hlediska automatizace meziknihovních výpůjčních služeb a případně i dalších procesů (cirkulace společného fondu více knihoven, apod.) se dále jeví jako výhodné opatřit knihovní jednotky nejen označením knihovní jednotky samotné, ale i označením knihovny, do jejíhož fondu náležejí. To umožňuje partnerským knihovnám při těchto procesech mnohonásobně využívat jednou již uložená data o knihovnách či informačních pracovištích.

S ohledem na uvedené požadavky, s využitím zkušeností vyspělých zahraničních knihoven a na základě dohody Státní technické knihovny v Praze se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě, byl navržen systém využití čárového kódu pro označování knihovních jednotek. Ten byl projednán a doporučen na poradě státních vědeckých a ústředních knihoven v Národní knihovně v Praze v roce 1990 a v současnosti je prakticky využíván v několika stovkách knihoven.

Stručný popis systému

Návrh systému vyšel z následujících zásad:

 • označení knihovny a označení knihovní jednotky bude tvořit jediný údaj, vyjádřený čárovým kódem,
 • knihovnám se doporučuje užívat čárový kód systému "39" (přesněji "3 z 9"), neboť umožňuje vyjádřit všech prvních 128 znaků ASCII (tj. celé základní tabulky ASCII) a tudíž má univerzálnější použití,
 • systém však musí vyhovovat i kódování v systému EAN,
 • řešení by mělo být co nejuniverzálnější a zároveň co nejjednodušší,
 • řešení musí být prosté proměnlivých prvků.

Z toho vyplývá, že kód musí být pouze číselný a vyhovovat (přísnějším) požadavkům EAN.

Vzhledem k nárokům na obsah kódu je nutno vycházet z EAN 13, který má 12 znaků nesoucích informaci a 1 znak kontrolní. Součástí 12 významových znaků je prefix, který v tomto případě musí vyjadřovat, že jde o označení druhu kódu "interní", tj. pro knihovny v rámci ČR a SR. K tomu postačí první dva znaky prefixu.

Pro označení knihovny a knihovní jednotky je tedy k disposici 10 znaků. Tento řetězec je pak společný jak pro EAN, tak pro 39, přitom v systému 39 není prefix a nemusí - ale může - být kontrolní znak.

Vyjdeme-li dále z požadavků jednoduchosti, univerzálnosti a nevýznamovosti označení, je třeba rozdělit knihovny do skupin podle velikosti jejich fondů. Podle statistik je rozsah knihovních fondů jednotlivých knihoven v ČSFR maximálně řádu milionů. Pak pro označení knihovních jednotek v knihovnách

 • u nichž je předpoklad, že jejich fond překročí 9 milionů, bude pro označení knihovní jednotky třeba 8 znaků,
 • s fondem řádu milionů bude třeba 7 znaků,
 • s fondem řádu statisíců bude třeba 6 znaků, 
  atd.

Ze statistik je dále zřejmé, že pro označení knihoven s fondem

 • desítek milionů postačí 1 znak (9 knihoven),
 • řádově miliony svazků postačí 2 znaky (99 knihoven),
 • statisíců knihovních jednotek postačí 3 znaky (999 knihoven),
 • desetitisíců postačí 4 znaky (9999 knihoven). 
  atd.

Zbývá tedy jeden znak pro oddělení či odlišení kódu knihovny od kódu knihovní jednotky.

Z několika možných variant použití tohoto oddělovacího znaku (s ohledem na EAN to musí být číslo) byla použita tato:

Prvním (v případě EAN třetím) znakem kódu bude číslice, vyjadřující počet znaků využitých pro označení knihovny (např. pro knihovny s řádově milionovým fondem to bude číslice 2).

Shrneme-li, označení knihovní jednotky má vždy 10 číslic a skládá se ze tří prvků:

 1. první prvek (jeden znak) vyjadřuje počet znaků použitých pro označení knihovny (signalizuje tedy velikost knihovny),
 2. následuje číselný kód knihovny (1 až 4 znaky), vyjadřuje lokaci knihovní jednotky,
 3. a konečně vlastní označení konkrétní knihovní jednotky (8 až 5 znaků) v rámci dané knihovny.

Přehledně to ukazuje následující tabulka:

Velikost fondu knihovny (řádově) Struktura kódu
desítky milionů 1xyyyyyyyy
miliony 2xxyyyyyyy
statisíce 3xxxyyyyyy
desetitisíce 4xxxxyyyyy
 • x jsou číslice označení knihovny,
 • y jsou číslice označení knihovní jednotky

Při použití kódu "EAN 13" bude 10 znakům označení knihovní jednotky předcházet dvouznakový prefix a jako 13. znak bude následovat kontrolní číslice.

Závěr

Dohoda se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě (dnes Centrum vědeckých a technických informací) rozdělila intervaly čísel potřebné pro označení knihovny tak, že první dvě třetiny v rámci příslušné řady budou použity pro knihovny ČR a poslední třetina pro knihovny SR.

Doporučujeme, aby tento systém byl aplikován pouze pro takový druh, resp. formu dokumentů, které přicházejí do úvahy pro meziknihovní služby, resp. jsou zařazovány do fondu v definitivní podobě (např. periodika již svázaná), resp. mají trvalejší význam. Neekonomické by bylo použít tento systém např. pro firemní literaturu tvořenou převážně prospekty a letáky, které jsou z fondu po čase vyřazovány.

Zveme každou knihovnu v ČR, která zavádí čárový kód pro označování svého fondu, aby se zúčastnila tohoto systému, který již využívají stovky knihoven v ČR i SR a který může usnadnit jejich spolupráci.

Kontakt

Jana Krejčí
 jana.krejci@techlib.cz
 232 002 543

Editor: Jana Krejčí Poslední změna: 8.1. 2019 10:01