Čárové kódy pro české knihovny

Na těchto stránkach se dozvíte více o přidělování čárových kódů pro české knihovny. Také zde naleznete detaily systému či seznam knihoven s přiděleným prefixem.

Systém využití čárového kódu v knihovnách

Systém využití čárového kódu v knihovnách spravuje v České republice Národní technická knihovna, na Slovensku Centrum vědecko-technických informací. Byl vyvinut na konci 80. let především pro potřeby automatizované evidence výpůjček, lze jej však použít i pro jakékoliv jiné agendy - čtenářské průkazy, evidence majetku apod. Systém v současné době využívá téměř čtyři tisíce českých knihoven a institucí.

Prefixy pro tvorbu čárového kódu přidělujeme na základě formální e-mailové žádosti, která by měla obsahovat:

 1. Přesný název knihovny/instituce
 2. Adresu
 3. Kontaktní osobu (telefon, příp. e-mail)
 4. Počet knihovních jednotek (cca)
 5. Roční přírůstek (cca)

Zájemci si mohou vyžádat případné bližší informace od Jany Krejčí na adrese:

Národní technická knihovna
odd. 42
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 - Dejvice
tel.: 232 002 543
e-mail: jana.krejci@techlib.cz

Seznam knihoven s přideleným prefixem

SiglaNameCodeCityStreetZip
ČEZ,a.s.,technická knihovna Elektrárny Prunéřov42255Kadaň432 01
JCG001Okresní knihovna Jičín3221JičínDenisova 400506 11
Základní škola Hradec Králové42256Hradec Králové 3tř.SNP 694500 71
ABB005Knihovna CERGE-EI v Praze 142257Praha 1Politických vězňů 7111 21
ABD026Česká zemědělská univerzita-studijní a inf.centrum Praha3223Praha 6Kamýcká 129165 21
JNG504Městská knihovna Rychnov u Jablonce n.Nisou42258Rychnov u Jablonce n.NisouKvětinová 498468 02
TAG507Městská knihovna Mladá Vožice42259Mladá VožiceA.Mareše 397391 43
BVG503Místní knihovna Velké Bílovice42260Velké Bílovicenám.Osvoboditelů 570691 02
OPG513Místní knihovna Velká Polom42261Velká PolomOpavská 101747 64
OPG506Městská knihovna Dolní Benešov42262Dolní BenešovHájecká 73747 22
OPG505Městská knihovna Budišov n. Budišovkou42263Budišov n. BudišovkouHorská 184747 87
OPG514Místní knihovna Bolatice42264BolaticeHlučínská 6747 23
OPG501Městská knihovna Hlučín42265HlučínNám. Míru 18748 01
OPG511Místní knihovna Ludgeřovice42266LudgeřoviceMarkvartovická 48/52747 14
OPG509Místní knihovna Háj ve Slezsku42267Háj ve SlezskuAnt. Vaška 73747 92
VYHRAZENO PRO ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNU LÉKAŘSKÉ FAKULTY MU BRNO DR ZAJÍČEK43147999 99
TRG501Městská knihovna Moravské Budějovice42268Moravské BudějoviceTyršova 364676 02
PVG520Místní knihovna Rozstání42269Rozstáníč.p. 77798 62
Základní škola Táborská v Praze 4 - školní knihovna42270Praha 4Táborská 45140 00
KMG503Místní knihovna Morkovice42271Morkovice-SlížanyNáměstí 29768 33
Základní škola ul.M.Horákové Hradec Králové42272Hradec Králové 6M.Horákové 258500 06
BOD115Knihovna stavební fakulty VUT Brno3224BrnoVeveří 95662 37
SMG502Městská knihovna Lomnice n.Popelkou42273Lomnice n. PopelkouHusovo nám. - zámek512 51
LIG502Městská knihovna Chrastava42274ChrastavaLiberecká 40463 31
PTG501Městská knihovna Vimperk42275Vimperk1. máje 194385 01
CKG504Městská knihovna Vyšší Brod42276Vyšší BrodMíru 250382 73
Masarykova základní škola Hradec Králové42277Hradec KrálovéPetra Jilemnického 420500 02
ABD015Knihovna Dopravní fakulty ČVUT v Praze 142278Praha 1Konviktská 20110 00
UHG502Městská knihovna v Bojkovicích42279BojkoviceTovární 1020687 71
UHG504Městská knihovna Kunovice42280KunovicePanská 24686 04
CKG506Městská knihovna Velešín42281VelešínŠkolní 501382 32
CKG503Městská knihovna Horní Planá42282Horní PlanáNáměstí 8382 26
MOF501Odborná knihovna Informačního střediska CHEMOPETROL a.s. Litvínov42283LitvínovZáluží 1436 70
OLG515Městská knihovna Paseka42284Pasekač.p. 18783 97
TPG505Městská knihovna Osek42285OsekTyršova 231417 05
NJG507Městská knihovna Odry42286OdryMasarykovo nám. 51742 35
Základní Štefánikova škola Kradec Králové42287Hradec KrálovéŠtefánikova 566500 11
PTK505Městská knihovna Netolice42288NetoliceŠkolní 191384 11
CBG301SPŠ stavební České Budějovice3225České BudějoviceResslova 2370 01
NJG504Městská knihovna Bílovec42289BílovecOstravská 484/4743 01
FMG511Městská knihovna Mosty u Jablunkova42290Mosty u Jablunkovač.p. 111739 01
Gymnázium Trutnov42291TrutnovJiráskovo nám. 325541 01
KMG504Městská knihovna Chropyně42292ChropyněMasarykova 344768 11
SPŠ strojní a elektrotechnická Č.Budějovice42293České BudějoviceDukelská 13371 45
NAG509Městská knihovna Hronov42294HronovKomenského nám. 8549 31
BOD005Janáčkova akademie múzických umění Brno3226BrnoGorkého 11602 00
ABG519Městská knihovna Rudná42295Rudná u PrahyMasarykova 105252 19
ABG318Knihovna SPŠ strojnické v Praze 142296Praha 1Betlémská 287/4110 00
TPG001Okresní knihovna Teplice3227TepliceLipová 13415 01
LIG507Městská knihovna Nové Město p.Smrkem42297Nové Město p.SmrkemPalackého 276463 65

Více informací o využití čárového kódu v knihovnách

V souvislosti s automatizací základních knihovnických procesů vyvstala potřeba jednoznačné identifikace objektů evidovaných v datových bázích. Zejména z hlediska automatizované evidence výpůjček je třeba zabezpečit:

 1. jednoznačné označení knihovních jednotek, které jsou předmětem výpůjček, a dalších operací souvisejících s výpůjčkou (např. rezervací, upomínek, prolongací), a uživatelů (čtenářů), kterým jsou výpůjční služby poskytovány,
 2. bezchybný zápis těchto označení do příslušných bází dat.

Tyto dva základní požadavky lze nejjednodušším způsobem řešit metodami omezujícími chyby vzniklé lidským faktorem:

 • formální kontrolou na formát a duplicitu zvolených označení (což je záležitost programových prostředků),
 • zavedením některé z technik automatizovaného snímání těchto označení; ty kromě zvýšení spolehlivosti zápisu vstupních dat urychlují průběh příslušné operace.

Z hlediska automatizace meziknihovních výpůjčních služeb a případně i dalších procesů (cirkulace společného fondu více knihoven, apod.) se dále jeví jako výhodné opatřit knihovní jednotky nejen označením knihovní jednotky samotné, ale i označením knihovny, do jejíhož fondu náležejí. To umožňuje partnerským knihovnám při těchto procesech mnohonásobně využívat jednou již uložená data o knihovnách či informačních pracovištích.

S ohledem na uvedené požadavky, s využitím zkušeností vyspělých zahraničních knihoven a na základě dohody Státní technické knihovny v Praze se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě, byl navržen systém využití čárového kódu pro označování knihovních jednotek. Ten byl projednán a doporučen na poradě státních vědeckých a ústředních knihoven v Národní knihovně v Praze v roce 1990 a v současnosti je prakticky využíván v několika stovkách knihoven.

Stručný popis systému

Návrh systému vyšel z následujících zásad:

 • označení knihovny a označení knihovní jednotky bude tvořit jediný údaj, vyjádřený čárovým kódem,
 • knihovnám se doporučuje užívat čárový kód systému "39" (přesněji "3 z 9"), neboť umožňuje vyjádřit všech prvních 128 znaků ASCII (tj. celé základní tabulky ASCII) a tudíž má univerzálnější použití,
 • systém však musí vyhovovat i kódování v systému EAN,
 • řešení by mělo být co nejuniverzálnější a zároveň co nejjednodušší,
 • řešení musí být prosté proměnlivých prvků.

Z toho vyplývá, že kód musí být pouze číselný a vyhovovat (přísnějším) požadavkům EAN.

Vzhledem k nárokům na obsah kódu je nutno vycházet z EAN 13, který má 12 znaků nesoucích informaci a 1 znak kontrolní. Součástí 12 významových znaků je prefix, který v tomto případě musí vyjadřovat, že jde o označení druhu kódu "interní", tj. pro knihovny v rámci ČR a SR. K tomu postačí první dva znaky prefixu.

Pro označení knihovny a knihovní jednotky je tedy k disposici 10 znaků. Tento řetězec je pak společný jak pro EAN, tak pro 39, přitom v systému 39 není prefix a nemusí - ale může - být kontrolní znak.

Vyjdeme-li dále z požadavků jednoduchosti, univerzálnosti a nevýznamovosti označení, je třeba rozdělit knihovny do skupin podle velikosti jejich fondů. Podle statistik je rozsah knihovních fondů jednotlivých knihoven v ČSFR maximálně řádu milionů. Pak pro označení knihovních jednotek v knihovnách

 • u nichž je předpoklad, že jejich fond překročí 9 milionů, bude pro označení knihovní jednotky třeba 8 znaků,
 • s fondem řádu milionů bude třeba 7 znaků,
 • s fondem řádu statisíců bude třeba 6 znaků, 
  atd.

Ze statistik je dále zřejmé, že pro označení knihoven s fondem

 • desítek milionů postačí 1 znak (9 knihoven),
 • řádově miliony svazků postačí 2 znaky (99 knihoven),
 • statisíců knihovních jednotek postačí 3 znaky (999 knihoven),
 • desetitisíců postačí 4 znaky (9999 knihoven). 
  atd.

Zbývá tedy jeden znak pro oddělení či odlišení kódu knihovny od kódu knihovní jednotky.

Z několika možných variant použití tohoto oddělovacího znaku (s ohledem na EAN to musí být číslo) byla použita tato:

Prvním (v případě EAN třetím) znakem kódu bude číslice, vyjadřující počet znaků využitých pro označení knihovny (např. pro knihovny s řádově milionovým fondem to bude číslice 2).

Shrneme-li, označení knihovní jednotky má vždy 10 číslic a skládá se ze tří prvků:

 1. první prvek (jeden znak) vyjadřuje počet znaků použitých pro označení knihovny (signalizuje tedy velikost knihovny),
 2. následuje číselný kód knihovny (1 až 4 znaky), vyjadřuje lokaci knihovní jednotky,
 3. a konečně vlastní označení konkrétní knihovní jednotky (8 až 5 znaků) v rámci dané knihovny.

Přehledně to ukazuje následující tabulka:

Velikost fondu knihovny (řádově) Struktura kódu
desítky milionů 1xyyyyyyyy
miliony 2xxyyyyyyy
statisíce 3xxxyyyyyy
desetitisíce 4xxxxyyyyy
 • x jsou číslice označení knihovny,
 • y jsou číslice označení knihovní jednotky

Při použití kódu "EAN 13" bude 10 znakům označení knihovní jednotky předcházet dvouznakový prefix a jako 13. znak bude následovat kontrolní číslice.

Závěr

Dohoda se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě (dnes Centrum vědeckých a technických informací) rozdělila intervaly čísel potřebné pro označení knihovny tak, že první dvě třetiny v rámci příslušné řady budou použity pro knihovny ČR a poslední třetina pro knihovny SR.

Doporučujeme, aby tento systém byl aplikován pouze pro takový druh, resp. formu dokumentů, které přicházejí do úvahy pro meziknihovní služby, resp. jsou zařazovány do fondu v definitivní podobě (např. periodika již svázaná), resp. mají trvalejší význam. Neekonomické by bylo použít tento systém např. pro firemní literaturu tvořenou převážně prospekty a letáky, které jsou z fondu po čase vyřazovány.

Zveme každou knihovnu v ČR, která zavádí čárový kód pro označování svého fondu, aby se zúčastnila tohoto systému, který již využívají stovky knihoven v ČR i SR a který může usnadnit jejich spolupráci.

Kontakt

Jana Krejčí
 jana.krejci@techlib.cz
 232 002 543

Editor: Jana Krejčí Poslední změna: 8.1. 2019 10:01