Open Access – otevřený přístup aneb Cesta bez bariér k vědeckým informacím

Cílem Open Access - neboli otevřeného přístupu – je zpřístupňování vědecko-výzkumných výsledků bezplatně a trvale široké veřejnosti na internetu.

Historie

První aktivity kolem OA jsou spojeny s Budapešťskou iniciativou. Na setkání v únoru 2002 šlo především o vymezení principů, strategií a postupů, které by mohly urychlit na mezinárodní úrovni postupný přechod k open access v oblasti šíření vědeckých informací. Další aktivitou bylo Prohlášení z Bethesdy. Toto prohlášení je výsledkem jednodenního OA setkání členů Howard Hughes Medical Institute (11. dubna 2003) a má za cíl rozvinout diskuzi, jaké postupy zvolit pro urychlení pronikání otevřeného přístupu k vědeckému publikování. Třetí důležitou iniciativou byla Berlínská deklarace (říjen 2003), vycházející z konference konané na podporu open access. Svým podpisem se instituce připojují k podpoře otevřeného přístupu s využitím možností internetu. V současné době má deklarace 426 podpisů od výzkumných organizací z celého světa, Česká republika je zde zastoupena prostřednictvím Akademie věd ČR a Grantové agentury ČR.

Open Access v NTK

OA zdroje

V nabídce elektronických zdrojů má NTK dva OA zdroje:

Semináře, přednášky, konference

  • 2014 - OAWeek: 20. - 26.10.
  • 2013 - NTK přichystala 3. ročník semináře Open Access aneb Open Your Mind! 2013.
  • 2012 - Ve spolupráci s VŠCHT pořádala 24. října NTK 2. ročník semináře Open Access aneb Open Your Mind! 2012.
  • 2011 - NTK ve spolupráci s Ústřední knihovnou ČVUT uspořádala v rámci OAWeek samostatný Open Access seminář. Seminář byl zároveň výstupem projektu Sharing Knowledge - Open Access Repositories in the V4 Countries.
  • 2010 - Tématu Open Access se věnovali někteří přednášející v rámci prvního ročníku mezinárodní konference KRE.
  • 2009 - Nezávisle na 1. ročníku OAWeek pořádala NTK seminář Elektronické informační zdroje pro technické obory, kde mimo jiné zazněly 3 příspěvky týkající se Open Access.

OA mezinárodní projekty

OA informační zdroje

  • Transforming Scholarly Publishing through Open Access: A Bibliography - Tato bibliografie obsahuje více než 1100 vybraných anglicky psaných vědeckých prací užitečných k pochopení úsilí hnutí za otevřený přístup zajistit volný přístup a neomezené užívání odborné literatury.Bibliografie zahrnuje především knihy a publikované články v časopisech
  • Pravidla OpenAIRE 1.1 - Pravidla pro poskytovatele dat v informačním prostoru OpenAIRE (český překlad)
  • E-zdroje : Informace přímo na vašem monitoru - "Informační magazín Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava s cílem informovat o tématu otevřeného přístupu a projektu OpenAIRE. Magazín upozorňuje na novinky z oblasti elektronických informačních zdrojů a poskytuje rady a návody, jak využívat knihovních služeb."
 

Kontakt

Jakub Szarzec
 jakub.szarzec@techlib.cz
 232 002 431

Důležité odkazy

Editor: Jakub Szarzec Poslední změna: 18.9. 2019 11:09