Veřejné zakázky v Národní technické knihovně

Tímto zadavatel, Národní technická knihovna, příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem: Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 – Dejvice, IČ: 61387142, DIČ: CZ61387142, jednající Ing. Martinem Svobodou, ředitelem (dále jen „zadavatel“)

i n f o r m u j e,

že na základě směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: MSMT-13430/2014-1 (Příloha k příkazu ministra č. 17/2014, dále jen „směrnice“), je zadavatel oprávněn veřejné zakázky na dodávky a služby zadávat mimo režim směrnice (tj. pouze za respektování zásady nediskriminace, rovného zacházení a transparentnosti).

Tyto veřejné zakázky proto nejsou veřejnými zakázkami ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejné zakázky vyhlašované na základě zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, naleznete na profilu zadavatele.

Seznam zakázek

(Aktuální zadávací dokumentace ke stažení. Pro více informací nás prosím kontaktujte.)

Související soubory


Editor: Vladimír Pavlík Poslední změna: 5.4. 2016 09:04