Stephanie Krueger

O mně

Aktivně se podílím na rozvoji a propagaci digitálních informačních zdrojů a nástrojů pro akademickou komunitu od roku 2001. Sehrála jsem významnou roli při mezinárodní expanzi digitální knihovny JSTOR a následně dalších dvou průkopnických aplikací původně vyvinutých pod patronátem Mellon Foundation:  DRAM (archivace a streaming hudby) a Artstor (digitální knihovna a správa obrázků a jiných vizuálních materiálů). V 2016 jsem dokončila doktorské studium na Humboldtově univerzitě v Berlíně a odpovídám za rozvoj a implementaci specializovaných akademických služeb v Národní technické knihovně.

Stephanie zodpovídá za tyto kategorie:

Nástroje pro vědu a výzkum
Zdroje dle oboru

Profesní životopis

Můj CV je k stažení zde. Viz také LinkedIn.

Přehledy impaktovaných výstupů

Prezentace (2015-2018)

Krueger, Stephanie. Sasha Skenderija. "Prague as Host of the 2019 IFLA ILDS Conference." Presentation at IFLA WLIC 2018, Kuala Lumpur, Malaysia, August 2018.

Krueger, Stephanie. "Aiming High – Preparing Yourself to Compete as an International Scholar." Workshop at the 14th Annual International Bata Conference for PhD Students and Young Researchers, Zlín, Czech Republic, April 2018.

Krueger, Stephanie. "Letting Traditional Boundaries Blur: A Case Study in Co-Developing STEM 'Excellence' Courses." Paper and presentation at IATUL Conference, Bolzano, Italy, June 2017.

Chodounská, Alena. Stephanie Krueger. "Assessing the Library Service and Instructional Needs of Engineering Undergraduates: An Ethnographic Examination of Bachelor Students at Two Czech Technology Universities."  European Conference on Information Literacy, Prague, 10-13. October 2016.

Chodounská, Alena. Stephanie Krueger. "Cooking Stone Soup: Porous Workforce Training at the Czech National Library of Technology as a Supplement to (Impermeable) University Education." Paper and presentation at IATUL Conference, Halifax, June 2016.

Krueger, Stephanie. "Using Ethnographic Research Methods to Create, Promote, Evaluate, and Refine Tailored Instruction and Services for Engineering PhD Students, Post-Doctoral Researchers, and Professors." Paper to be presented at The IATUL Workshop on Information Literacy in November 2015.

Francová, Pavla, and Stephanie Krueger. "Problematika zveřejňování různorodých vědeckých výstupů v repositářích šedé literatury z pohledu biomedicínského inženýrství." Paper to be presented at The 8th Conference on Grey Literature and Repositories in October 2015.

Heicl, Vaclav, Stephanie Krueger, and Sasha Skenderija. "Virtual Polytechnic Library: From 'Home-Grown' Document Delivery Concept to a National Collaborative Platform for Resource Sharing." Paper to be presented at The 14th ILDS Conference, Istanbul: Resource Sharing at the Crossroads in October 2015.

Příklady editační asistence pro akademické publikace a abstrakty v anglickém jazyce

Francová, Pavla. "Magnetization Transfer Imaging of the Human Lung Parenchyma: Challenge of the Proper ECG Triggering." Abstract for paper to be presented at ESMRMB 2015 32nd Annual Scientific Conference (Edinburgh, UK) in October 2015.
 
Mareš, Tomáš, Eliška Janouchová, Anna Kučerová. “Artificial neural networks in the
English calibration of nonlinear mechanical models.” Advances in Engineering Software 55, 68-81. doi: 10.1016/j.advengsoft.2016.01.017.
 
Mishra, Nachiketa, Jaroslav Vondřejc, and Jan Zeman. "A comparative study on low-memory iterative solvers for FFT-based homogenization of periodic media." Journal of Computational Physics 321 (2016): 151-168. doi:10.1016/j.jcp.2016.05.041.
 
Skenderija, Sasha. "Permanent digital legal information: Disappearing URLs and preservation of digital objects cited in court decisions." International Journal of Legal Information 37.3 (2010): 6.
 
Vondřejc, Jaroslav, Jan Zeman, and Ivo Marek. "Guaranteed upper-lower bounds on homogenized properties by FFT-based Galerkin method." Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. Vol. 297 (1. December 2015), pp. 258-291. doi:10.1016/j.cma.2015.09.003.
 
Vondřejc, Jaroslav. "Improved guaranteed computable bounds on homogenized properties of periodic media by Fourier-Galerkin method with exact integration." arXiv pre-print. arXiv:1412.2033v4.
 
Editor: Stephanie Krueger Poslední změna: 10.6. 2019 13:06