Pavlína Tassanyi

O mně

Mé studijní zaměření je primárně humanitní, magisterský titul jsem získala v oboru komparativní literatura na Univerzitě Karlově, kde v současnosti pokračuji ve studiu v doktorském programu. Mám praxi v psaní akademických prací a velice ráda se pokusím zodpovědět dotazy s touto problematikou spřízněné.

V knihovně zajišťuji přípravu a realizaci workshopů pro žáky a pedagogy středních a škol. Workshopy si kladou za cíl seznámit studenty se základy kritického myšlení, odborného psaní, vyhledávání relevantních zdrojů na správných místech a zásadami citování.

Spravuji průvodce věnující se robotice a kybernetice, architektuře a s ní spjatými šetrnými budovami, nicméně zákazníci NTK se na mě mohou obrátit s otázkou z jakéhokoli jiného odvětví. V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Zdroje dle oborů

Starám se o tyto průvodce:

Editor: Pavlína Tassanyi Poslední změna: 16.10. 2018 09:10