Program Galerie NTK

Side Job

Česká věda bojuje s viry

Žijeme hudbou

Zmizela? Zmizelá! Vyobrazení staré Prahy z historického fondu NTK

Side Job / výstava kustodů Galerie NTK

Kde

Galerie NTK

Kdy

6. října - 12. listopadu 2016

Vernisáž

středa 5. října 2016 v 18.00

Vystavují

Bára Belzová, David Bůžek, Michal Drozen, Aleks Hue, Kamil Marcel Hodáček, Aleksandrina Yordanova, Ester Knapová, Iveta Plná, David Přílučík, Ludmila Smejkalová, Matěj Smrkovský, Marek Šefrna, Adéla Taübelová, Eliška Vrbová, Mikuláš Zipper

Kurátor

Milan Mikuláštík

O výstavě

První výstava této sezóny - SIDE JOB (v překladu "vedlejšák, vedlejší úvazek") představuje práce talentovaných studentů, mladých umělců a básníků, kteří v naší galerii působí či v minulosti působili v rolích kustodů. Těšit se můžete na malbu, video, fotografii, konceptuální i básnickou tvorbu.

Česká věda bojuje s viry

Kde

Parter Národní technické knihovny

Kdy

do 23. října 2016

Kurátor

Milan Mikuláštík

O výstavě

Objekt v parteru NTK je věnovaný prof. Antonínu Holému, významnému českému vědci, který léta působil v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Prof. Holý se nesmazatelně zapsal do dějin světové vědy svými objevy při vývoji léčiv proti AIDS a hepatitidě B.

Výstava představuje formou unikátního exponátu momenty ze soukromého a pracovního života významného vědce. Příběh, který exponát vypráví, přibližuje Antonína Holého nejen jako člověka a vědce, za kterým stála mnohaletá mravenčí práce, ale také jako člověka se štěstím potkat správné lidi ve správný čas.

Výstava vznikla z iniciativy Českých center a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR a Národním technickým muzeem v Praze. Autorem expozice je výtvarník Jáchym Šerých. Výstava je koncipována jako putovní a v minulosti již byla prezentována například na výstavě EXPO 2015 v Miláně.

Žijeme hudbou! Interaktivní audioinstalace Orchestru BERG

Kde

Volný výběr Národní technické knihovy

Kdy

1. září - 31. října 2016Z

O výstavě

Audio instalace Orchestru BERG nabízí hravou příležitost k setkání s hudbou šesti českých skladatelů mladé generace. Ze sluchátek překvapivých objektů si návštěvníci knihovny mohou poslechnout hudbu Jakuba Rataje, Petra Wajsara, Michala Nejtka, Jana Trojana, Miloše Orsona Štědroně a Petra Cíglera.

Hudba žije, jen když ji posloucháte!

Zmizela? Zmizelá! Vyobrazení staré Prahy z historického fondu NTK

Kde

Ochozy knihovny - 4. a 5. NP

Vstup zdarma

O výstavě

Unikátní vyobrazení pražských ulic z 19. století.


Fotografie ze sbírky Zmizelá Praha: slavnostní položení základního kamene Národního divadla, 16. 5. 1868

O Galerii NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

Kontakt

Milan Mikuláštík
 milan.mikulastik@techlib.cz
 773 653 825

Otevírací doba

po – pá 10 — 18
so 10 — 16

Vstup zdarma

Archiv výstav

Partneři

Editor: Markéta Sejkotová Poslední změna: 27.9. 2016 16:09