Program Galerie NTK

Studenti programu Erasmus+ Umprum / Jak reprezentovat vědomosti

Kdy

15. 6. 2016 - 21. 6. 2016

Vernisáž

Středa 15. 6. v 18.00

Kde

Galerie NTK

Vstup zdarma

O výstavě

Výstava studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze studujících v programu Erasmus+. Ústředním tématem výstavy je motiv Platónské jeskyně, který byl zvolen na základě diskusí během kurzu antické filosofie. Výstava představí více než dvacet realizací studentů z nejrůznějších částí světa, studujících na UMPRUM v ateliérech užitého i volného umění.

Vystavují

Amani Al-Thuwaini
Tanya Byrne
Cov Casado Gonzalez
Megan Clark
Moniek Dams
Eloise Froehly
Ronja Hage Tange
Morgan King
Marine Lagarde
Davy Mada
Rebeka Molnar
Benedek Regös
Marissa Schut
Almog Sella
Tansy Shaw
Anais Staelens
Emilia Vere
Adam Wallace

Kurátor

Krystiana Kozak

Spolukurátorka: Marissa Schut
Kurátor galerie: Milan Mikuláštík
Grafika: Rebeka Molnar, Marissa Schut

Galerie NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

Kontakt

Milan Mikuláštík
 milan.mikulastik@techlib.cz
 773 653 825

Otevírací doba

po – pá 10 — 18
so 10 — 16

Archiv výstav

Partneři

Editor: Markéta Sejkotová Poslední změna: 15.6. 2016 13:06