Průzkum NTK pro příští desetiletí

Velmi nás těší, že se Národní technická knihovna v poslední dekádě stala důležitou součástí dejvického technologického kampusu. V rámci zkvalitňování našich služeb plánujeme přesunout málo využívané knihy a časopisy do skladu. Nově uvolněné prostory bychom chtěli přestavět a modernizovat s ohledem na rychle se měnící potřeby, návyky a preference našich uživatelů.

V roce 2020 proběhl průzkum "NTK pro příští desetiletí" s cílem lépe porozumět tomu, jak uživatelé studují a pracují, v čem jim NTK pomáhá, nebo s čím naopak moc spokojeni nejsou. Děkujeme všem, kteří se zapojili do průzkumu. Dostali jsme neuvěřitelných 1030 vyplněných dotazníků.

 
 
 
Editor: Naděžda Firsová Poslední změna: 17.1. 2024 11:01