Law

Back to overview, Subject RSS feed

Zákon o veřejných výzkumných institucích

Kaplan, Tomáš,

Date of acquisition: Sep 3, 2019

Perspectives on patentable subject matter

Date of acquisition: Jul 22, 2019

Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU

Pullmannová, Helena

Date of acquisition: Jul 9, 2019

Vybraná judikatura z oblasti doménových sporů

Husovec, Martin,

Date of acquisition: Jul 9, 2019

Právní ochrana průmyslového vlastnictví v asijských zemích

Adlerová, Eva

Date of acquisition: Jun 25, 2019

Soudní znalectví ve vybraných technických a ekonomických oborech

Bradáč, Albert,

Date of acquisition: Jun 5, 2019

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

Mareš, Miroslav,

Date of acquisition: Jun 5, 2019

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Dvořák, Libor,

Date of acquisition: Jun 5, 2019

Zákon o ochraně ovzduší

Bejčková, Pavla

Date of acquisition: Jun 5, 2019

Práva na označení v kontextu s evropskou úpravou

Zdvihalová, Martina

Date of acquisition: Jun 5, 2019

Zeměpisná označení výrobků a jejich právní ochrana

Kelblová, Hana

Date of acquisition: Jun 5, 2019

Zákon o právu na informace o životním prostředí

Jelínková, Jitka,

Date of acquisition: Jun 5, 2019

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Jelínková, Jitka,

Date of acquisition: Jun 5, 2019

Electronic signatures and identities

Brazell, Lorna

Date of acquisition: May 20, 2019

Právo informačních technologií

Polčák, Radim,

Date of acquisition: May 9, 2019

Stavíme bez chyb, pokut a penále

Date of acquisition: May 9, 2019

International aviation law

Bartsch, Ronald I. C.,

Date of acquisition: May 3, 2019

Právní spory ve stavebnictví

Černohlávek, Josef

Date of acquisition: Apr 30, 2019

Komentář ke stavebnímu zákonu a předpisy související

Mareček, Jan

Date of acquisition: Apr 30, 2019

GDPR

Denley, Andrew

Date of acquisition: Apr 15, 2019

Zákony II

Česko

Date of acquisition: Mar 29, 2019

Zákony III

Česko

Date of acquisition: Mar 29, 2019

Zákony I

Česko

Date of acquisition: Mar 28, 2019

Trestní právo pro forenzní analýzu

Souček, Josef,

Date of acquisition: Mar 26, 2019

Editor: Last modified: 10.10. 2015 09:10