Contacts

Main information lines

Contact Form

(+420) 232 002 535

fax (+420) 232 002 550

info@techlib.cz

PIC: 988564055 (European Commision's Education & Training Participant Identification Code)

Address

NTK

Technická 6/2710

160 80 Prague 6 - Dejvice

Czech Republic

NTK Reception Desk

(+420) 232 002 111

(Lost & Found, emergency calls whenever library desks are not staffed - see Opening Hours.)

How to get here

The Czech National Library of Technology (NTK) is between Thákurova, Studentská, Technická Streets and Flemingá Square (see on Google Maps).
  • Metro A to Dejvická: Get off at the Dejvická station and use the Šolínova/Vysoké školy exit.
  • Tram Stops: Lotyšská and Dejvická.
  • Bus Stop: Dejvická.
  • Drivers can park underground or use available street parking.
  • Bike stands are available outside the library.

You can map your route using the Prague Public Transport website.


Contact Form
We value your opinion.
Please type number 42 to prove you're human.
 

Bank Wire Info

  • Account Number: 8032031/​​0710
  • IBAN: CZ83 0710 0000 0000 0803 2031
  • BIC (SWIFT): CNBACZPP
  • ID: 61387142
  • VAT: CZ61387142

Staff directory

All phone numbers have the international prefix +420 for the Czech Republic.

Filter
Name Unit Location Responsibilities Contacts
Ing. Abou Khashabh Ibrahim
Referent
301 - Referát pro metodiku a specializované akademické služby3.30.02 232 002 591
 ibrahim.aboukhashabh@techlib.cz
Ing. Balcar Tomáš
Referent
612 - Referát účtárny6.41.07Účetní 232 002 588
 tomas.balcar@techlib.cz
Ing. Bambous Jaroslav
Referent
62 - Oddělení správy a provozu6.42.05/19Správa a provoz budovy NTK 232 002 575
 773 611 254
 jaroslav.bambous@techlib.cz
PhDr. Bayer Jan, CSc.
Deputy Director
2 - Odbor administrativní a správní6.41.06/7Statutární zástupce NTK 232 002 480
 773 653 827
 jan.bayer@techlib.cz
Bílá Zdeňka
Office Head
621 - Referát provozu6.42.05/24Referent majetku, Podatelna 232 002 420
 773 653 829
 zdenka.bila@techlib.cz
BBus(Hons) Bohabojová Jana
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/7Autority, Věcná katalogizace 232 002 567
 jana.bohabojova@techlib.cz
Ing. Brabenec Miroslav
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05/30BOFH, Serverová infrastruktura, Síťová infrastruktura 232 002 547
 777 970 935
 miroslav.brabenec@techlib.cz
PhDr. Bratková Eva, Ph.D.
Referent
301 - Referát pro metodiku a specializované akademické služby4.21.01Konzultant, Metodik katalogu 232 002 478
 eva.bratkova@techlib.cz
Brhel Pavel
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/5Správa čísel, Jmenná katalogizace časopisů 232 002 513
 pavel.brhel@techlib.cz
PhDr. Budilová Natálie
Referent
23 - Oddělení komunikace 2.40.03 232 002 476
 natalie.budilova@techlib.cz
Mgr. Burešová Iva
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 221 403 245
 iva.buresova@czechelib.cz
Ing. Burgstaller Jiří
Project main manager
75 - Oddělení projektového řízení (czechelib)2.40.01Administrace projektu 232 002 569
 774 117 709
 jiri.burgstaller@czechelib.cz
Mgr. Burkertová Zuzana, DiS.
Referent
411 - Referát obsahové prověrky fondu4.20.04Obsahová prověrka časopisů 232 002 411
 zuzana.burkertova@techlib.cz
Černá Magdalena
Referent
33 - Oddělení meziknihovních služeb3.31.04Reprografické služby 232 002 444
 magdalena.cerna@techlib.cz
Bc. Černohlávková Petra
Referent
11 - Oddělení systémové architektury5.30.03Koordinátor obsahu IDR, Koordinátor obsahu NUŠL 232 002 516
 petra.cernohlavkova@techlib.cz
Ing. Červenka Jan
Referent
314 - Referát informační podpory3.30.01/9 232 002 501
 606 552 407
 jan.cervenka@techlib.cz
Bc. Čížek Filip
Referent
23 - Oddělení komunikace 2.40.03Grafické práce 232 002 475
 776 011 443
 filip.cizek@techlib.cz
Davidová Dagmar
Project manager
75 - Oddělení projektového řízení (czechelib)2.40.01Administrace projektu 232 002 582
 725 825 677
 dagmar.davidova@czechelib.cz
Ing. Dibuszová Eva, Ph.D.
Assistent
103 - Kancelář ředitele6.41.03/2Koordinační a projektový pracovník eva.dibuszova@czechelib.cz
Dlabáček Marek
Referent
11 - Oddělení systémové architektury5.30.03 marek.dlabacek@techlib.cz
Ing. Dobiášová Lenka
Referent
61 - Oddělení ekonomické6.41.08Hlavní účetní 232 002 443
 lenka.dobiasova@techlib.cz
Dobiášovský Jan
Referent
53 - Oddělení ict služeb5.30.05EOD, Kramerius, Digitalizace 232 002 432
 jan.dobiasovsky@techlib.cz
Bc. Dvořáková Ivana
Referent
314 - Referát informační podpory3.22.01 232 002 518
 ivana.dvorakova@techlib.cz
Erbenová Jarmila
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/12Přidělování LCC, Organizace fondu - volný výběr 232 002 429
 jarmila.erbenova@techlib.cz
Fantyšová Martina
Referent
311 - Referát správy knižních fondů02.22.02 232 002 422
 778 474 951
 martina.fantysova@techlib.cz
Bc. Fedonina Iryna
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 232 002 514
 iryna.fedonina@czechelib.cz
Fenclová Anna
Referent
611 - Referát pokladen4.20.04/34Pokladní 232 002 525
 232 002 496
 anna.fenclova@techlib.cz
Filínová Anna
Referent
11 - Oddělení systémové architektury5.30.05 232 002 553
 anna.filinova@techlib.cz
Fišerová Zuzana
Office Head
312 - Referát historického fondu3.22.03Správa historického fondu 232 002 522
 zuzana.fiserova@techlib.cz
Gerbocová Lenka
Referent
311 - Referát správy knižních fondů02.22.02 232 002 422
 778 474 950
 lenka.gerbocova@techlib.cz
Mgr. Grätzová Dagmar
Deputy Department Head
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice zahraničních knih 232 002 557
 dagmar.gratzova@techlib.cz
Halušková Iva
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice firemních dokumentů 232 002 405
 iva.haluskova@techlib.cz
Hamal Dvořák Jan
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.32.09/45Serverová infrastruktura, Síťová infrastruktura, Disková pole, Bezpečnost, GitHub 232 002 539
 723 671 732
 jan.dvorak@techlib.cz
Hamsová Olga
Referent
45 - Oddělení revize fondu4.23.04Revize fondů 232 002 472
 olga.hamsova@techlib.cz
Ing. Havlík Lubomír
Referent
62 - Oddělení správy a provozu6.42.05/24Správa a provoz budovy NTK 232 002 601
 lubomir.havlik@techlib.cz
Havránková Anežka
Referent
612 - Referát účtárny6.42.05/22Účetní 232 002 426
 anezka.havrankova@techlib.cz
Mgr. Heicl Václav
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.32.09/46Aleph, VPK 232 002 466
 773 680 832
 vaclav.heicl@techlib.cz
Heiclová Alena
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/11Organizace fondu - volný výběr, Přidělování LCC 232 002 471
 alena.heiclova@techlib.cz
Ing. Henzl Jiří
Referent
313 - Referát informačních služeb3.30.01/7 232 002 501
 778 453 028
 jiri.henzl@techlib.cz
Mgr. Heřmanová Jitka
Office Head
622 - Referát krátkodobých pronájmůgalerieExkurze, Konferenční služby, Pronájmy, Produkce akcí 776 832 826
 jitka.hermanova@techlib.cz
Hodáček Kamil Marcel
Referent
622 - Referát krátkodobých pronájmůgalerieKustod 232 002 606
 kamil.hodacek@techlib.cz
Holek Petr
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.32.09/44Terminálové řešení, Uživatelské stanice, Domény Windows 232 002 421
 petr.holek@techlib.cz
PhDr. Horová Iva
Referent
25 - Oddělení pro podporu veřejných zakázek a projektů5.33.07Evidence projektů NTK, Koordinátor projektu VNF 232 002 464
 773 683 827
 iva.horova@techlib.cz
Hrabovská Věra
Referent
33 - Oddělení meziknihovních služeb3.30.02/25MVS, Reprografické služby 232 002 415
 vera.hrabovska@techlib.cz
Hříbalová Kateřina
Referent
33 - Oddělení meziknihovních služeb3.31.04/30Digitalizace HF, EOD 232 002 511
 katerina.hribalova@techlib.cz
Hůjová Radka
Referent
33 - Oddělení meziknihovních služeb3.30.02MMS 232 002 419
 radka.hujova@techlib.cz
PhDr. Hvězdová Lenka
Deputy Department Head
11 - Oddělení systémové architektury5.30.05/37Oborová brána TECH 232 002 465
 lenka.hvezdova@techlib.cz
Chalupa Jakub
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05Helpdesk ICT 232 002 447
 jakub.chalupa@techlib.cz
Ing. Chára Luboš
Referent
11 - Oddělení systémové architektury5.30.05/36EIZ, Summon, VPK 232 002 403
 lubos.chara@techlib.cz
Mgr. Chládková Viktorie
Referent
33 - Oddělení meziknihovních služeb3.31.04ÚOCHB 232 002 434
 viktorie.chladkova@techlib.cz
Mgr. Chodounská Alena
Referent
301 - Referát pro metodiku a specializované akademické služby3.30.01/13Konzultační služby, Metodik informačních služeb 232 002 502
 773 850 851
 alena.chodounska@techlib.cz
Chottousová Hana
Referent
33 - Oddělení meziknihovních služeb3.30.02/24MMS, MVS 232 002 571
 hana.chottousova@techlib.cz
Chroustovská Eva
Referent
61 - Oddělení ekonomické4.20.04/35Daňová účetní, DPH, KH 232 002 541
 eva.chroustovska@techlib.cz
Mgr. Janik Marek
Referent
410 - Referát elektronických informačních zdrojů2.40.02Informační chování uživatelů, Metodiky pro budování fondu, Statistiky EIZ 232 002 552
 marek.janik@techlib.cz
Janů Ivana
Referent
33 - Oddělení meziknihovních služeb3.30.02/21VPK, EOD 232 002 524
 ivana.janu@techlib.cz
Jará Pavla
Referent
33 - Oddělení meziknihovních služeb3.30.02/20MMS 232 002 494
 pavla.jara@techlib.cz
PhDr. Jeřábková Eva
Department Head
21 - české národní středisko issn4.20.01/20Komunikace s vydavateli, Přidělování ISSN, Tvorba a aktualizace záznamů ISSN pro národní a mezinárodní registr ISSN 232 002 470
 eva.jerabkova@techlib.cz
Mgr. Jílková Marta
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice VŠCHT, Akvizice českých knih 232 002 433
 marta.jilkova@techlib.cz
Mgr. Jindráková Edita
Deputy Office Head
313 - Referát informačních služeb3.22.01 232 002 518
 778 453 027
 edita.jindrakova@techlib.cz
Ing. Jirát Jiří, Ph.D.
Department Head
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 232 002 393
 jiri.jirat@czechelib.cz
Ing. Kalina Zdeněk
Referent
51 - Oddělení ict akvizice a systémové analýzy5.30.04Rezervační systém 232 002 408
 zdenek.kalina@techlib.cz
Kalivoda Lukáš
Referent
23 - Oddělení komunikace 2.40.03Grafické práce 232 002 504
 lukas.kalivoda@techlib.cz
Ing. Kaňková Renáta
Office Head
612 - Referát účtárny6.42.01 232 002 491
 renata.kankova@techlib.cz
Ing. Keclíková Anna
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 608 359 856
 anna.keclikova@czechelib.cz
Ing. Koch Ondřej
Division Head
5 - Odbor pro informační tech., ict služby a infrastrukturu5.32.09/42Aplikace registrace, Diskové pole, IdM, LDAP, Portál, Serverová infrastruktura, Shibboleth, Web 232 002 467
 776 626 361
 ondrej.koch@techlib.cz
Mgr. Kolátor Jan
Department Head
53 - Oddělení ict služeb5.30.05Aleph, RFID - chipy, selfchecky, návratový automat, Vufind, Zpřístupnění EIZ 232 002 437
 jan.kolator@techlib.cz
Korbařová Eva
Office Head
611 - Referát pokladen6.42.05Pokladní 232 002 414
 eva.korbarova@techlib.cz
Korčáková Lenka
Referent
601 - Referát mzdový6.42.05/22Mzdová účetní, Mzdy 773 683 823
 lenka.korcakova@techlib.cz
Ing. Kořínek Viktor
Referent
74 - Oddělení publicity (czechelib)2.40.01Technické zabezpečení projektu 776 007 892
 viktor.korinek@czechelib.cz
Košťáková Hana
Referent
33 - Oddělení meziknihovních služeb3.30.02/27VPK, CC 232 002 415
 hana.kostakova@techlib.cz
Ing. Koudelka Jakub
Department Head
52 - Oddělení ict infrastruktury5.32.09/43BOFH, Portal, Serverová infrastruktura, Síťová infrastruktura, Web 232 002 519
 724 508 069
 jakub.koudelka@techlib.cz
Koudelková Pavlína
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03Autority, Jmenná katalogizace 232 002 413
 pavlina.koudelkova@techlib.cz
Kovář Jan
Referent
313 - Referát informačních služeb  232 002 535
 jan.kovar@techlib.cz
Mgr. Kovářová Gabriela
Referent
103 - Kancelář ředitele6.41.03/2Asistentka ředitele 232 002 495
 gabriela.kovarova@techlib.cz
Bc. Krásová Věra
Office Head
314 - Referát informační podpory3.30.01/8Informační a výpůjční služby, Registrace 232 002 559
 778 453 025
 vera.krasova@techlib.cz
Mgr. Kratochvílová Zuzana
Department Head
11 - Oddělení systémové architektury5.30.05/38Summon, elektronické zdroje 232 002 487
 zuzana.kratochvilova@techlib.cz
Kreisingerová Lenka
Referent
611 - Referát pokladen4.20.04Pokladní 232 002 496
 lenka.kreisingerova@techlib.cz
PhDr. Krejčí Jana
Department Head
42 - Oddělení katalogizace Vedení katalogizace 232 002 543
 jana.krejci@techlib.cz
Dr. Krueger Stephanie
Office Head
301 - Referát pro metodiku a specializované akademické služby3.12.01/15Akademické psaní v angličtině, Pokročilé akademické služby, Stáže pro zahraniční studenty 232 002 545
 775 517 006
 stephanie.krueger@techlib.cz
Ing. Kučková Lucie
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice časopisů 232 002 592
 lucie.kuckova@techlib.cz
Kumherová Lucie
Department Head
45 - Oddělení revize fondu4.23.04Revize fondů 232 002 499
 lucie.kumherova@techlib.cz
Kutilová Olga
Referent
311 - Referát správy knižních fondů02.22.02 232 002 458
 778 474 952
 olga.kutilova@techlib.cz
Legnerová Jaroslava
Referent
45 - Oddělení revize fondu4.23.04Revize fondů 232 002 566
 jaroslava.legnerova@techlib.cz
Machalová Linda, DiS.
Referent
401 - Referát vzdělávání2.12.03Organizace vzdělávání 232 002 477
 linda.machalova@techlib.cz
Mgr. Malinová Iva
Referent
25 - Oddělení pro podporu veřejných zakázek a projektů Projekt VNF - dodavatelé dat 778 453 029
 iva.malinova@techlib.cz
Mgr. Mareček Daniel
Referent
53 - Oddělení ict služeb5.30.05/32VuFind 232 002 448
 daniel.marecek@techlib.cz
Ing. Marhoulová Jitka
Department Head
41 - Oddělení budování fondu2.42.03Vedení akvizice 232 002 409
 jitka.marhoulova@techlib.cz
Ing. Martinová Olga
Office Head
313 - Referát informačních služeb3.30.01/12Informační podpora studentů, Instruktážní videa, Konzultační služby, Kurzy a wokshopy, Podpora středních škol, Průvodci oborem 232 002 503
 778 453 026
 olga.martinova@techlib.cz
Mgr. Měkotová Jitka
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/10Autority, Věcná katalogizace 232 002 435
 jitka.mekotova@techlib.cz
Melo Carlos, Ph.D.
Referent
301 - Referát pro metodiku a specializované akademické služby3.31.04Akademické psaní v angličtině 232 002 583
 728 428 146
 carlos.melo@techlib.cz
Mezerová Zdenka
Referent
621 - Referát provozu01.42.05Podatelna 232 002 449
 zdenka.mezerova@techlib.cz
Ing. Michalec Petr
Referent
51 - Oddělení ict akvizice a systémové analýzy5.30.05/25Administrativa, Správa majetku 232 002 488
 petr.michalec@techlib.cz
MgA. Mikuláštík Milan
Referent
622 - Referát krátkodobých pronájmůgalerieGalerie NTK, Výstavy, Audiovize NTK, Grafické práce 232 002 536
 773 653 825
 milan.mikulastik@techlib.cz
Mlýnský Petr
Referent
311 - Referát správy knižních fondů02.22.02 232 002 458
 778 474 953
 petr.mlynsky@techlib.cz
Morávková Jaroslava
Referent
62 - Oddělení správy a provozu6.42.05/23Správa a provoz budovy NTK 232 002 521
 jaroslava.moravkova@techlib.cz
Niklová Kynclová Táňa
Referent
74 - Oddělení publicity (czechelib)2.40.02Komunikace projektu tana.niklova@czechelib.cz
Nindlová Jiřina
Office Head
411 - Referát obsahové prověrky fondu4.20.04Obsahová prověrka monografií 232 002 484
 jirina.nindlova@techlib.cz
Niščáková Kateřina
Referent
411 - Referát obsahové prověrky fondu4.20.04Obsahová prověrka časopisů 232 002 580
 katerina.niscakova@techlib.cz
Bc. Nouza Petr
Referent
313 - Referát informačních služeb3.30.01Exkurze "To nejlepší z NTK" 232 002 400
 778 453 024
 petr.nouza@techlib.cz
Mgr. Novák Petr
Referent
11 - Oddělení systémové architektury  petr.novak@techlib.cz
Nováková Lenka
Referent
411 - Referát obsahové prověrky fondu4.20.04Obsahová prověrka monografií lenka.novakova@techlib.cz
Nováková Pavla
Referent
411 - Referát obsahové prověrky fondu4.20.04Obsahová prověrka monografií 232 002 484
 pavla.novakova@techlib.cz
Mgr. Ouzká Marcela
Department Head
33 - Oddělení meziknihovních služeb3.31.03/17MVS, Servisní centrum VPK 232 002 453
 marcela.ouzka@techlib.cz
Ing. Ouzký Roman
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05/26Helpdesk ICT 232 002 489
 773 445 578
 roman.ouzky@techlib.cz
Paďourová Marta
Referent
44 - Oddělení ochrany fondu4.20.04Aktualizace záznamů v kat. časopisů, Kompletace a evidence poškozených dokumentů 232 002 493
 marta.padourova@techlib.cz
Paříková Květuše
Referent
602 - Referát personální6.41.05Personalistika 232 002 457
 kvetuse.parikova@techlib.cz
PhDr. Pavlíčková Tereza
Office Head
103 - Kancelář ředitele6.41.03Koordinátor podpory služeb a interní komunikace, Manažer kvality, Tajemnice ředitele 232 002 505
 776 012 036
 tereza.pavlickova@techlib.cz
Ing. Pavlík Jiří
Referent
11 - Oddělení systémové architektury  608 058 586
 jiri.pavlik@czechelib.cz
Ing. Pavlík Vladimír
Department Head
62 - Oddělení správy a provozu6.42.05/23Správa a provoz budovy NTK 232 002 428
 773 850 852
 vladimir.pavlik@techlib.cz
Petrová Želmíra
Department Head
44 - Oddělení ochrany fondu4.20.04Koordinace správy a ochrany knihovního fondu NTK, Zajišťování kontaktu s dodavateli knižní vazby 232 002 451
 zelmira.petrova@techlib.cz
PhDr. Pokorný Jan, Ph.D.
Department Head
11 - Oddělení systémové architektury5.30.05 232 002 515
 jan.pokorny@techlib.cz
Ing. Ponocný Lubomír
Department Head
61 - Oddělení ekonomické6.41.08Správce rozpočtu 232 002 492
 lubomir.ponocny@techlib.cz
Popracová Naděžda
Referent
62 - Oddělení správy a provozu6.42.05/26Správa a provoz budovy NTK 232 002 424
 776 007 486
 nadezda.popracova@techlib.cz
Ing. Pražáková Jaroslava
Autitor
101 - Referát interního auditu6.42.05Auditor 232 002 595
 jaroslava.prazakova@techlib.cz
Prilepskiy Alexey
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05Helpdesk ICT 232 002 452
 alexey.prilepskiy@techlib.cz
Ing. Procházková Petra
Department Head
31 - Oddělení služeb4.20.02Informační a výpůjční služby, Registrace, Vzdálená registrace 232 002 450
 petra.prochazkova@techlib.cz
Ing. Proche Ivan
Division Head
6 - Odbor ekonomicko-provozní6.42.03náměstek ekonomicko-provozní 232 002 605
 725 807 150
 ivan.proche@techlib.cz
Ing. Rosůlek Milan
Financial manager
75 - Oddělení projektového řízení (czechelib)2.40.01Administrace projektu 773 850 853
 milan.rosulek@czechelib.cz
Rubešová Jiřina
Referent
621 - Referát provozu01.42.04Archiv 232 002 449
 jirina.rubesova@techlib.cz
Rudolfová Dana
Referent
45 - Oddělení revize fondu4.20.04Obsahová prověrka fondu, Revize fondů VŠCHT 232 002 565
 734 264 166
 dana.rudolfova@techlib.cz
Mgr. Ryzhkov Alexey
Referent
301 - Referát pro metodiku a specializované akademické služby  alexey.ryzhkov@techlib.cz
Rýznarová Kristýna
Referent
410 - Referát elektronických informačních zdrojů2.40.02EIZ, PSH heslář 232 002 602
 kristyna.ryznarova@techlib.cz
Řeháková Renáta
Referent
311 - Referát správy knižních fondů02.22.02 232 002 422
 608 900 447
 renata.rehakova@techlib.cz
Ing. Říhová Iveta
Referent
622 - Referát krátkodobých pronájmůgalerieKonferenční služby, Produkce akcí, Pronájmy 774 079 179
 iveta.rihova@techlib.cz
Říhová Markéta
Deputy Department Head
33 - Oddělení meziknihovních služeb3.31.04/26VPK 232 002 446
 777 588 047
 marketa.rihova@techlib.cz
Shakhar David
Deputy Department Head
23 - Oddělení komunikace 2.40.03Koordinátor podpory služeb, Sociální sítě, Web manager, Wikiporadce 232 002 517
 773 850 854
 david.shakhar@techlib.cz
Sháněl Jakub
Department Head
51 - Oddělení ict akvizice a systémové analýzy5.30.04/23Administrativa, Správa majetku, Veřejné zakázky 232 002 401
 773 653 830
 jakub.shanel@techlib.cz
Dr. Skenderija Sasha
Division Head
3 - Odbor pro uživatelskou podporu3.31.03 232 002 546
 774 503 293
 sasha.skenderija@techlib.cz
Mgr. Skoček Jakub
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí jakub.skocek@czechelib.cz
Skořepa Adam
Referent
51 - Oddělení ict akvizice a systémové analýzy5.30.04/24Administrativa 232 002 560
 adam.skorepa@techlib.cz
Slapnička Petr
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/16Přidělování prefixů knihovnám, Analytický popis 232 002 474
 petr.slapnicka@techlib.cz
Mgr. Slouková Jana
Referent
53 - Oddělení ict služeb5.32.09Institucionální repozitář NTK, Heslář PSH - technická správa, Administrace NUŠL 232 002 468
 jana.sloukova@techlib.cz
Smolíková Jitka
Referent
44 - Oddělení ochrany fondu4.20.04Aktualizace záznamů v kat. časopisů, Příprava seriálů a poškozených dokumentů ke knihařskému zpracování 232 002 493
 jitka.smolikova@techlib.cz
Smutný Luděk
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/4Správa retrokonvertovaných záznamů 232 002 418
 ludek.smutny@techlib.cz
Sochová Irena
Deputy Department Head
44 - Oddělení ochrany fondu4.20.04Aktualizace záznamů v kat. časopisů, Kompletace seriálů, Správa nevázaných periodik a multiplikátů 232 002 456
 irena.sochova@techlib.cz
Sojková Zuzana
Office Head
311 - Referát správy knižních fondů3.30.01/5Ztráty a upomínkové řízení, Objednávky ze skladu 232 002 436
 zuzana.sojkova@techlib.cz
Součková Eva
Referent
612 - Referát účtárny6.42.05/27Účetní 232 002 526
 eva.souckova@techlib.cz
Mgr. Soukalová Kateřina
Referent
11 - Oddělení systémové architektury  770 104 778
 katerina.soukalova@czechelib.cz
Soukupová Jana
Referent
314 - Referát informační podpory  232 002 535
 jana.soukupova@techlib.cz
Ing. Spálenská Eva
Referent
401 - Referát vzdělávání2.12.03Organizace vzdělávání 232 002 603
 eva.spalenska@techlib.cz
Mgr. Spiesová Radka
Department Head
74 - Oddělení publicity (czechelib)2.40.01Komunikace projektu 232 002 563
 721 300 336
 radka.spiesova@czechelib.cz
Staněk Daniel
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05/28iFIS, Databáze Oracle, Personální systém Elanor 232 002 069
 731 264 991
 daniel.stanek@techlib.cz
Ing. Stopková Eva
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Správa licenčních smluv a podpora členských institucí, Statistiky 232 002 596
 776 010 049
 eva.stopkova@czechelib.cz
Bc. Straka Filip
Referent
313 - Referát informačních služeb3.22.01 232 002 518
 filip.straka@techlib.cz
Mgr. Strych Filip
Deputy Office Head
314 - Referát informační podpory3.30.01 232 002 503
 778 453 030
 filip.strych@techlib.cz
Ing. Svoboda Martin
Director
1 - ředitel ntk6.41.01/1Ředitel organizace 232 002 402
 777 063 910
 martin.svoboda@techlib.cz
Mgr. Swainson Jana
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/9Autority, Jmenná katalogizace 232 002 574
 jana.swainson@techlib.cz
Mgr. Szarzec Jakub
Referent
301 - Referát pro metodiku a specializované akademické služby3.30.02/18Bibliometrie, Scientometrie 232 002 431
 jakub.szarzec@techlib.cz
Šigutová Marie, DiS.
Referent
311 - Referát správy knižních fondů02.22.02 232 002 458
 778 412 461
 marie.sigutova@techlib.cz
Ing. Šimková Dana
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 232 002 586
 603 259 479
 dana.simkova@czechelib.cz
Šimon David
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05/35Helpdesk ICT 232 002 479
 david.simon@techlib.cz
Šindelář Milan
Department Head
23 - Oddělení komunikace 2.40.03 232 002 556
 milan.sindelar@techlib.cz
Bc. Šišková Martina
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/17Supervizor jmenných záznamů a autorit 232 002 483
 martina.siskova@techlib.cz
Mgr. Škrabal Luděk
Referent
314 - Referát informační podpory3.22.01 232 002 518
 ludek.skrabal@techlib.cz
Šnajdr Vojtěch
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05/27Helpdesk ICT 232 002 463
 vojtech.snajdr@techlib.cz
Šperková Kateřina
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice zahraničních knih, Akvizice českých knih 232 002 584
 katerina.sperkova@techlib.cz
Ing. Šturmová Jitka
Referent
61 - Oddělení ekonomické6.42.02/15Ekonomický poradce, Rozpočet 608 556 953
 jitka.sturmova@techlib.cz
Ing. Šubrt Miroslav
Referent
51 - Oddělení ict akvizice a systémové analýzy5.32.09/49Statistiky, Aplikace registrace 232 002 540
 miroslav.subrt@techlib.cz
Mgr. Tassanyi Pavlína
Referent
314 - Referát informační podpory3.30.01/9Konzultační služby, Informační podpora studentů, Kurzy a workshopy, Podpora středních škol 232 002 503
 778 453 021
 pavlina.tassanyi@techlib.cz
Tomeš Pavel
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05/34Audio/Video Technika, Telefony 232 002 455
 pavel.tomes@techlib.cz
RNDr. Trčková Jaroslava
Referent
21 - české národní středisko issn4.20.01/18Komunikace s vydavateli, Přidělování ISSN, Tvorba a aktualizace záznamů ISSN pro národní a mezinárodní registr ISSN 232 002 440
 jaroslava.trckova@techlib.cz
Trnková Eva
Deputy Department Head
45 - Oddělení revize fondu4.23.04Revize fondů 232 002 564
 eva.trnkova@techlib.cz
Mgr. Trnková Marie
Referent
21 - české národní středisko issn4.20.01/19Komunikace s vydavateli, Přidělování ISSN, Tvorba a aktualizace záznamů ISSN pro národní a mezinárodní registr ISSN 232 002 441
 marie.trnkova@techlib.cz
Ing. Tůmová Tereza
Office Head
410 - Referát elektronických informačních zdrojů2.42.03EIZ, Rozvoj fondu 232 002 572
 608 349 225
 tereza.tumova@techlib.cz
Mgr. Turek Vojtěch
Referent
313 - Referát informačních služeb3.30.01/10 232 002 548
 778 453 020
 vojtech.turek@techlib.cz
Valníčková Renata
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice časopisů 232 002 404
 renata.valnickova@techlib.cz
Veselá Vladimíra
Referent
621 - Referát provozu01.42.05/1Podatelna 232 002 449
 vladimira.vesela@techlib.cz
Vojáčková Denisa
Referent
11 - Oddělení systémové architektury5.30.03 232 002 485
 denisa.vojackova@techlib.cz
Volfová Jana
Referent
602 - Referát personální6.41.05Personalistika 232 002 578
 jana.volfova@techlib.cz
Mgr. Vyčítalová Hana
Referent
11 - Oddělení systémové architektury5.30.03NUŠL 232 002 537
 hana.vycitalova@techlib.cz
Bc. Vydrová Pánková Michaela
Referent
23 - Oddělení komunikace 2.40.03Exkurze, Fotografování a natáčení v NTK 232 002 507
 773 653 826
 michaela.vydrova@techlib.cz
Mgr. Vylitová Romana
Referent
23 - Oddělení komunikace 2.40.03Produkce akcí NTK 232 002 585
 romana.vylitova@techlib.cz
Mgr. Zach Michael
Referent
11 - Oddělení systémové architektury  michael.zach@techlib.cz
Bc. Záluská Michaela
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice a jmenná katalogizace pro ÚOCHB 232 002 579
 michaela.zaluska@techlib.cz
Zuska Ondřej
Project specialist
75 - Oddělení projektového řízení (czechelib)2.40.01Administrace projektu 232 002 581
 770 104 777
 ondrej.zuska@czechelib.cz
Ing. Žižková Dagmar
Referent
61 - Oddělení ekonomické6.42.01/14Účetní 232 002 562
 dagmar.zizkova@techlib.cz

 

Editor: Stephanie Krueger Last modified: 11.1. 2018 19:01