Contacts

Main information lines

Contact Form

(+420) 232 002 535

info@techlib.cz

PIC: 988564055 (European Commision's Education & Training Participant Identification Code)

Address

NTK

Technická 6/2710

160 80 Prague 6 - Dejvice

Czech Republic

NTK Reception Desk

(+420) 232 002 111

(Lost & Found, emergency calls whenever library desks are not staffed - see Opening Hours.)

How to get here

The Czech National Library of Technology (NTK) is between Thákurova, Studentská, Technická Streets and Flemingá Square (see on Google Maps).
  • Metro A to Dejvická: Get off at the Dejvická station and use the Šolínova/Vysoké školy exit.
  • Tram Stops: Lotyšská and Dejvická.
  • Bus Stop: Dejvická.
  • Drivers can park underground or use available street parking.
  • Bike stands are available outside the library.

You can map your route using the Prague Public Transport website.


Contact Form
We value your opinion.
Please type number 42 to prove you're human.
 

Bank Wire Info

  • Account Number: 8032031/​​0710
  • IBAN: CZ83 0710 0000 0000 0803 2031
  • BIC (SWIFT): CNBACZPP
  • ID: 61387142
  • VAT: CZ61387142

Staff directory

All phone numbers have the international prefix +420 for the Czech Republic.

Filter
Name Unit Location Responsibilities Contacts
Ing. Abou Khashabh Ibrahim
Information Specialist
32 - Special Academic Services3.30.01 ibrahim.abou.khashabh@techlib.cz
Anastasopoulosová Hana
Librarian
42 - Cataloging Department 4.20.03Retrokatalogizace 232 002 513
 hana.anastasopoulosova@techlib.cz
Bc. Arazimová Tereza
Administrative Assistant
103 - Office of the Director6.41.03Asistentka ředitele 232 002 495
 775 192 726
 tereza.arazimova@techlib.cz
PhDr. Bajger Matyáš Franciszek
ICT Project Manager
49 - System PNG  matyas.bajger@techlib.cz
PhDr. Balcarová Jitka, Ph.D.
Coordination, project and program worker
801 - International Cooperation   jitka.balcarova@techlib.cz
Ing. Bambous Jaroslav
Technical
62 - Facilities Management and Operation 6.42.05Správa a provoz budovy NTK 232 002 575
 773 611 254
 jaroslav.bambous@techlib.cz
RNDr. Bartošek Miroslav, CSc.
Main Professional Guarantor of IPs CARDS
7 - Management of national projects2.40.01Odborné řízení projektu IPs CARDS miroslav.bartosek@techlib.cz
PhDr. Bayer Jan, CSc.
Librarian
64 - Administrative Services6.42.01koordinace ISSN a organizačního rozvoje NTK 232 002 480
 773 653 827
 jan.bayer@techlib.cz
Bílá Veronika
Administrative and Records Management Officer
621 - Operations Management1.42.05Podatelna, Archiv 232 002 449
 veronika.bila@techlib.cz
Bílá Zdeňka
Head of Section
621 - Operations Management6.42.05Podatelna, Referent majetku 232 002 420
 773 653 829
 zdenka.bila@techlib.cz
BBus(Hons) Bohabojová Jana
Librarian
42 - Cataloging Department 4.20.03/7Autority, Věcná katalogizace 232 002 567
 jana.bohabojova@techlib.cz
Borová Marie
Librarian
361 - Collections Management and Preservation Centre02.22.02knihovník 232 002 458
 771 231 145
 marie.borova@techlib.cz
Mgr. Boušek Marek
Head of Department
64 - Administrative Services6.42.01metodik 232 002 505
 marek.bousek@techlib.cz
Bradáčová Lea
Head of Department
ICT Administrator
52 - ICT infrastructure 5.30.05/28Audio/Video Technika, Helpdesk ICT, Web 232 002 479
 lea.bradacova@techlib.cz
PhDr. Brádlerová Daniela, Ph.D.
Referent
64 - Administrative Services metodik daniela.bradlerova@techlib.cz
PhDr. Bratková Eva, Ph.D.
Information Specialist
32 - Special Academic Services4.21.01Konzultant, Metodik katalogu 232 002 478
 eva.bratkova@techlib.cz
Brožová Anna
Librarian
421 - Revision 4.21.03Revize fondů 232 002 472
 anna.brozova@techlib.cz
Mgr. Břeňová Martina
Information Specialist
85 - Business Support Centre2.12.03Informační a konzultační služby 232 002 602
 martina.brenova@techlib.cz
Březinová Zákorová Pavlína
HR Manager
63 - Human Resources6.41.05Personalistika, Personální systém Elanor 232 002 457
 pavlina.zakorova@techlib.cz
PhDr. Budilová Natálie
Head of Department
85 - Business Support Centre2.12.03Firemní služby 232 002 553
 natalie.budilova@techlib.cz
Ing. Burgstaller Jiří
Head of Division
Chief Project Manager
7 - Management of national projects2.40.01Projektové řízení IPs CARDS, Řízení odboru 232 002 569
 774 117 709
 jiri.burgstaller@techlib.cz
Mgr. Burian Martin
Librarian
33 - Shared Resources Management3.30.02MVS, VPK, ZÍSKEJ 232 002 583
 martin.burian@techlib.cz
Mgr. Burkertová Zuzana, DiS.
Librarian
362 - Collections Content Inventory5.30.03Obsahová prověrka časopisů 232 002 411
 zuzana.burkertova@techlib.cz
Ing. Bystroňová Jana
Project Specialist
84 - National Centre CzechELib2.40.02Administrace Open Access, Licenční smlouvy, Podpora institucím (čerpání OA apod.) 232 002 552
 771 225 254
 jana.bystronova@techlib.cz
 jana.bystronova@czechelib.cz
Černá Magdalena
Librarian
33 - Shared Resources Management3.31.04Reprografické služby, VPK 232 002 446
 magdalena.cerna@techlib.cz
Mgr. Černohlávková Petra
Head of Department
82 - Centre for Repositories and Metadata Management2.40.02Garant Národního katalogu repozitářů, metadatové a PID podpory 232 002 516
 778 453 023
 petra.cernohlavkova@techlib.cz
Ing. Červenka Jan
Information Specialist
35 - Information Support 3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 501
 606 552 407
 jan.cervenka@techlib.cz
Davidová Dagmar
Senior Project Manager NCIP VaVaI
76 - Management of national NCIP R&D projects2.40.01Projektové řízení NCIP VaVaI 232 002 582
 725 825 677
 dagmar.davidova@czechelib.cz
Ing. Dibuszová Eva, Ph.D.
Head of Division
8 - Strategy Development Division 2.42.03Strategie a rozvoj 739 249 136
 eva.dibuszova@techlib.cz
 eva.dibuszova@czechelib.cz
Mgr. Doboš Jan
Specialist Online Support Center
403 - CARDS National Management  jan.dobos@techlib.cz
Mgr. Dostálková Eva
Information Specialist
35 - Information Support 3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 545
 771 225 253
 eva.dostalkova@techlib.cz
Ing. Draesslerová Dominika
Head of Section
Coordination, project and program worker
841 - Bibliometric unit  dominika.draesslerova@techlib.cz
Bc. Dugovič Ján
Specialist ICT
49 - System PNG  777 663 976
 jan.dugovic@techlib.cz
Bc. Dvořáková Ivana
Referent
35 - Information Support 3.31.04Informační služby 232 002 465
 ivana.dvorakova@techlib.cz
Erbenová Jarmila
Librarian
42 - Cataloging Department 4.20.03Organizace fondu - volný výběr, Přidělování LCC 232 002 429
 jarmila.erbenova@techlib.cz
PhDr. Fabián Ondřej
Specialist Online Support Center
44 - Service PNG  ondrej.fabian@techlib.cz
Fantyšová Martina
Librarian
361 - Collections Management and Preservation Centre02.22.02 232 002 422
 778 474 951
 martina.fantysova@techlib.cz
Ing. Fedonina Iryna
Coordination, project and program worker
84 - National Centre CzechELib2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 232 002 514
 776 008 267
 iryna.fedonina@czechelib.cz
Mgr. Filipová Alena
Information Specialist
35 - Information Support 3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 547
 alena.filipova@techlib.cz
Ing. Firsová Naděžda
Information Specialist
32 - Special Academic Services3.30.02Informační a konzultační služby 232 002 502
 773 850 851
 nadezda.firsova@techlib.cz
Fišerová Zuzana
Librarian
42 - Cataloging Department 4.20.03 232 002 615
 zuzana.fiserova@techlib.cz
Freudlová Erika, DiS.
Head of Section
612 - Accounting6.41.06Hlavní účetní, Vedení účtárny 232 002 442
 erika.freudlova@techlib.cz
Bc. Frühbauerová Eliška
Librarian
Projekt Coordinator
82 - Centre for Repositories and Metadata Management Metadatový specialista eliska.fruhbauerova@techlib.cz
Bc. Fuchsová Anna
Librarian
42 - Cataloging Department   232 002 464
 anna.fuchsova@techlib.cz
Gajdoš Jiří
Technical
804 - Polytechnic workshop Technik polytechnické dílny jiri.gajdos@techlib.cz
Gerbocová Lenka
Librarian
362 - Collections Content Inventory5.30.03Obsahová prověrka monografií 232 002 417
 lenka.gerbocova@techlib.cz
Gerner David
ICT Administrator
82 - Centre for Repositories and Metadata Management2.40.02Správce repozitáře NTK 776 010 357
 david.gerner@techlib.cz
Mgr. Grätzová Dagmar
Librarian
41 - Collections Development4.20.04Akvizice zahraničních knih 232 002 557
 dagmar.gratzova@techlib.cz
Ing. Havlík Lubomír
Property Manager
62 - Facilities Management and Operation 6.42.05Správa a provoz budovy NTK 232 002 601
 773 653 831
 lubomir.havlik@techlib.cz
Havránková Anežka
Accountant
612 - Accounting6.41.07Účetní 232 002 426
 778 453 021
 anezka.havrankova@techlib.cz
Mgr. Heicl Václav
Programmer
52 - ICT infrastructure 5.30.04Aleph, VPK 232 002 466
 773 680 832
 vaclav.heicl@techlib.cz
Mgr. Heringová Hana
Head of Section
821 - National Center for Persistent Identifiers2.40.02 771 231 625
 hana.heringova@techlib.cz
Mgr. Heřmanová Jitka
Head of Section
122 - Rentals Property Management Services1.11.39Exkurze, Konferenční služby, Produkce akcí, Pronájmy 776 832 826
 jitka.hermanova@techlib.cz
Ing. Hnátková Eva, Ph.D.
Projekt Coordinator
8 - Strategy Development Division 2.42.03Koordinátor - Open Science 604 328 809
 eva.hnatkova@techlib.cz
Hodáček Kamil Marcel
Gallerist
121 - Gallery NTKgalerieKustod 232 002 606
 kamil.hodacek@techlib.cz
Holakovská Denisa
Administrative and Records Management Officer
621 - Operations Management01.42.04Archiv, Podatelna 232 002 610
 denisa.holakovska@techlib.cz
Ing. Horáková Pavla
ICT Administrator
51 - ICT Acquisition and System Analysis 5.30.05/35Správce a analytik ICT 232 002 572
 775 887 081
 pavla.horakova@techlib.cz
Mgr. Hornychová Hana
System Librarian
43 - Data PNG  hana.hornychova@techlib.cz
Hrabovská Věra
Librarian
33 - Shared Resources Management3.30.02MVS, VPK, ZÍSKEJ 232 002 415
 vera.hrabovska@techlib.cz
Hříbalová Kateřina
Librarian
33 - Shared Resources Management3.31.04Digitalizace HF, EOD, VPK 232 002 511
 katerina.hribalova@techlib.cz
Mgr. Hubáčková Jana
Librarian
42 - Cataloging Department 4.21.01Správce polytematického strukturovaného hesláře, PSH 232 002 568
 jana.hubackova@techlib.cz
Mgr. Chládková Viktorie
Referent
33 - Shared Resources Management3.30.02MVS-ÚOCHB 232 002 434
 viktorie.chladkova@techlib.cz
Msc. Chladová Lenka
Information Specialist
35 - Information Support 3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 510
 775 887 053
 lenka.chladova@techlib.cz
Choutková Kateřina
Projekt Coordinator
8 - Strategy Development Division 2.42.03Koordinační a projektový pracovník 232 002 612
 katerina.choutkova@techlib.cz
Chroustovská Eva
Head of Section
Financial Officer
611 - Cash Desks6.41.06DPH, Daňová účetní, KH 232 002 541
 eva.chroustovska@techlib.cz
Chudá Iveta, DiS.
Librarian
41 - Collections Development4.20.04knihovník EIZ 232 002 591
 778 956 004
 iveta.chuda@techlib.cz
Mgr. Chvalovská Jana
Librarian
33 - Shared Resources Management3.30.02ZÍSKEJ 232 002 444
 232 002 777
 jana.chvalovska@techlib.cz
Ing. Ivanegová Jana
Information Specialist
35 - Information Support 3.30.01Informační služby, Studovna časopisů 232 002 571
 jana.ivanegova@techlib.cz
Janů Ivana
Head of Department
33 - Shared Resources Management3.30.02MMS, VPK-SC, ZÍSKEJ 232 002 524
 ivana.janu@techlib.cz
Jará Pavla
Librarian
33 - Shared Resources Management3.30.02MMS 232 002 494
 pavla.jara@techlib.cz
Mgr. Jílková Adéla
Information Specialist
32 - Special Academic Services3.30.02Informační a konzultační služby 232 002 562
 adela.jilkova@techlib.cz
Mgr. Jílková Marta
Librarian
41 - Collections Development4.20.04Akvizice VŠCHT, Akvizice českých knih, MVS-VŠCHT 232 002 433
 marta.jilkova@techlib.cz
Mgr. Jindráková Edita
Head of Department
35 - Information Support 3.31.04Uživatelská podpora 232 002 518
 778 453 025
 edita.jindrakova@techlib.cz
Jiráková Alena
Librarian
42 - Cataloging Department 4.20.03/11Organizace fondu - volný výběr, Přidělování LCC 232 002 471
 alena.jirakova@techlib.cz
Ing. Jirát Jiří, Ph.D.
Head of Department
Chairman of the Expert Council
84 - National Centre CzechELib2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 776 008 287
 jiri.jirat@czechelib.cz
Mgr. Kalecká Karolína, Ph.D.
Head of Section
302 - Historical Collections3.22.03 232 002 474
 karolina.kalecka@techlib.cz
Ing. Kalina Zdeněk
IT Data Specialist
101 - Office of Internal Financial Control4.20.43Metodik informačních služeb, Datový analytik 232 002 408
 zdenek.kalina@techlib.cz
Ing. Katolická Barbora
System engineer
49 - System PNG  barbora.katolicka@techlib.cz
Ing. Keclíková Anna
Librarian
41 - Collections Development2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 608 359 856
 anna.keclikova@techlib.cz
Bc. Kiliánková Aneta
Librarian
302 - Historical Collections3.22.01Katalogizace 232 002 520
 aneta.kiliankova@techlib.cz
Kokošková Barbora
Accountant
612 - Accounting6.41.07Účetní 232 002 563
 barbora.kokoskova@techlib.cz
Ing. Kolačná Bohdana
Librarian
42 - Cataloging Department 4.21.01 232 002 526
 bohdana.kolacna@techlib.cz
Mgr. Kolátor Jan
ICT Administrator
Specialist Online Support Center
48 - Library System 4.20.01Aleph, RFID - chipy, selfchecky, návratový automat, Vufind 232 002 437
 jan.kolator@techlib.cz
Mgr. Konečná Markéta
Instructor
63 - Human Resources6.41.05Specialista vzdělávání 232 002 407
 marketa.konecna@techlib.cz
Koudelková Pavlína
Librarian
42 - Cataloging Department 4.20.03Autority, Jmenná katalogizace 232 002 413
 pavlina.koudelkova@techlib.cz
Mgr. Krajíc Jan
Consultant
49 - System PNG  jan.krajic@techlib.cz
Mgr. Kratochvíl Jan
Public Relations Manager
12 - Communications2.40.03Garant publicity NCIP, Komunikace s veřejností 771 120 221
 jan.kratochvil@techlib.cz
Mgr. Kratochvílová Zuzana
Librarian
41 - Collections Development EIZ, Summon zuzana.kratochvilova@techlib.cz
Kreisingerová Lenka
Cashier
611 - Cash Desks4.20.04Pokladní 232 002 414
 232 002 496
 778 412 461
 lenka.kreisingerova@techlib.cz
PhDr. Krejčí Jana
Head of Department
42 - Cataloging Department 4.21.01Vedení katalogizace 232 002 543
 jana.krejci@techlib.cz
Mgr. Krejčíř Vlastimil
Coordination, project and program worker
49 - System PNG  vlastimil.krejcir@techlib.cz
Bc. Krška Martin
Public Relations Manager
12 - Communications2.40.03komunikace s veřejností 232 002 585
 775 573 910
 martin.krska@techlib.cz
Dr. Krueger Stephanie
Information Specialist
32 - Special Academic Services Informační chování uživatelů, Konzultant, Metodik informačních služeb, Pokročilé akademické služby 775 517 006
 stephanie.krueger@techlib.cz
Mgr. Kubálková Petra
Coordination, project and program worker
Head of Department
49 - System PNG4.23.04Garant PNG CARDS 771 269 627
 petra.kubalkova@techlib.cz
Kubašta Marek
Librarian
362 - Collections Content Inventory5.30.03Obsahová prověrka časopisů 232 002 580
 marek.kubasta@techlib.cz
Bc. Kučera Filip
IT Data Specialist
85 - Business Support Centre Referent informačních systémů veřejné správy filip.kucera@techlib.cz
Ing. Bc. Kučková Lucie
Librarian
41 - Collections Development4.20.04Akvizice časopisů 232 002 592
 lucie.kuckova@techlib.cz
Ing. Kuchynka Alexandr
Specialist ICT
Project Specialist
82 - Centre for Repositories and Metadata Management  alexandr.kuchynka@techlib.cz
Kumherová Lucie
Head of Department
36 - Printed Collections Management5.30.03 232 002 499
 775 883 110
 lucie.kumherova@techlib.cz
Kurš Jan
ICT Administrator
52 - ICT infrastructure 5.32.09 232 002 447
 775 882 011
 jan.kurs@techlib.cz
Kutilová Olga
Librarian
361 - Collections Management and Preservation Centre02.22.02 232 002 458
 778 474 952
 olga.kutilova@techlib.cz
Mgr. Kybal Martin
Head of Department
48 - Library System 4.20.01Aleph 232 002 588
 778 453 028
 martin.kybal@techlib.cz
Laluch Tomáš
Referent
804 - Polytechnic workshop  tomas.laluch@techlib.cz
Lazarovská Mária
Cashier
611 - Cash Desks4.20.04Pokladní 232 002 525
 232 002 496
 maria.lazarovska@techlib.cz
Mgr. Losmanová Mili Viktorie
Projekt Coordinator
801 - International Cooperation  Koordinátor EU spolupráce a komunikace 773 204 820
 mili.losmanova@techlib.cz
Mgr. Lysoněk Tomáš
Librarian
48 - Library System 4.20.01Digitalizace, EOD, Kramerius, Systémový knihovník 232 002 432
 tomas.lysonek@techlib.cz
Malá Jaroslava
Librarian
48 - Library System   jaroslava.mala@techlib.cz
Mgr. Mareček Daniel
ICT Administrator
48 - Library System 4.20.01VuFind 232 002 448
 daniel.marecek@techlib.cz
Ing. Marhoulová Jitka
Head of Department
41 - Collections Development4.20.02Vedení akvizice 232 002 409
 jitka.marhoulova@techlib.cz
Mgr. Martinec Tomáš
Graphic Designer
12 - Communications2.40.03Grafické práce 232 002 475
 tomas.martinec@techlib.cz
Mgr. Měkotová Jitka
Librarian
302 - Historical Collections3.22.01Autority, Věcná katalogizace 232 002 435
 jitka.mekotova@techlib.cz
Mezerová Zdenka
Administrative and Records Management Officer
621 - Operations Management01.42.05Podatelna 232 002 449
 zdenka.mezerova@techlib.cz
Ing. Michalec Petr
ICT Administrator
51 - ICT Acquisition and System Analysis 5.30.05Administrativa, Správa majetku 232 002 488
 petr.michalec@techlib.cz
MgA. Mikuláštík Milan
Gallerist
121 - Gallery NTK1.11.39Audiovize NTK, Galerie NTK, Grafické práce, Výstavy 232 002 536
 773 653 825
 milan.mikulastik@techlib.cz
Mgr. Millerová Kristina
Information Specialist
35 - Information Support 3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 614
 kristina.millerova@techlib.cz
Mlýnský Petr
Librarian
361 - Collections Management and Preservation Centre02.22.02 232 002 458
 778 474 953
 petr.mlynsky@techlib.cz
Mgr. Moravčík Pavel
Coordination, project and program worker
Lawyer
64 - Administrative Services6.42.01Koordinace veřejných zakázek, právní služby 232 002 581
 608 571 365
 pavel.moravcik@techlib.cz
Bc. Moravec Josef
Coordination, project and program worker
43 - Data PNG Systémový knihovník josef.moravec@techlib.cz
Morávková Jaroslava
Property Manager
62 - Facilities Management and Operation 6.42.05Správa a provoz budovy NTK 232 002 521
 jaroslava.moravkova@techlib.cz
Neduchalová Martina
Referent
4 - Information Management Division Odborný koordinátor CARDS martina.neduchalova@techlib.cz
Bc. Nevšímal Richard
Project Specialist
4 - Information Management Division Kurátor dat richard.nevsimal@techlib.cz
Nindlová Jiřina
Librarian
362 - Collections Content Inventory5.30.03Obsahová prověrka monografií 232 002 484
 jirina.nindlova@techlib.cz
Bc. Nouza Petr
Information Specialist
35 - Information Support 3.30.01Exkurze "To nejlepší z NTK", Informační a výpůjční služby 232 002 400
 778 453 024
 petr.nouza@techlib.cz
Ing. Novák Martin
Head of Department
12 - Communications2.40.03 232 002 558
 725 973 503
 martin.novak@techlib.cz
Mgr. Novák Petr
Librarian
41 - Collections Development EZproxy, Shibboleth petr.novak@techlib.cz
Mgr. Novák Vojtěch, Ph.D.
Information Specialist of the Business Support Centre
85 - Business Support Centre2.12.03Informační a konzultační služby 232 002 419
 vojtech.novak@techlib.cz
Mgr. Novotná Tereza, Ph.D.
Lawyer
Project Specialist
82 - Centre for Repositories and Metadata Management  tereza.novotna@techlib.cz
Ing. Obuškevičová Kateřina
Head of Department
61 - Finance6.41.08Zástupce správce rozpočtu 232 002 459
 773 653 824
 katerina.obuskevicova@techlib.cz
Mgr. Orlová Jana
Information Specialist
3 - User Support 3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 594
 771 120 057
 jana.orlova@techlib.cz
Otipka Jan
ICT Administrator
52 - ICT infrastructure 5.30.04 232 002 476
 jan.otipka@techlib.cz
Ing. Ouzký Roman
Operation System Manager
54 - ICT Operations Department5.30.05Helpdesk ICT 232 002 489
 773 445 578
 roman.ouzky@techlib.cz
Paďourová Marta
Librarian
361 - Collections Management and Preservation Centre5.30.03Aktualizace záznamů v kat. časopisů, Kompletace a evidence poškozených dokumentů 232 002 493
 marta.padourova@techlib.cz
Bc. Pánková Michaela
Public Relations Manager
12 - Communications2.40.03Exkurze, Fotografování a natáčení v NTK 232 002 507
 773 653 826
 michaela.pankova@techlib.cz
doc. PhDr. Papík Richard, Ph.D.
Coordination, project and program worker
44 - Service PNG Specialista online služeb richard.papik@techlib.cz
Ing. Pavlík Jiří
Project Specialist
44 - Service PNG Specialista online služeb, Systémový knihovník 608 058 586
 jiri.pavlik@czechelib.cz
Ing. Pavlík Vladimír
Head of Department
62 - Facilities Management and Operation 6.42.05Správa a provoz budovy NTK 232 002 428
 773 850 852
 vladimir.pavlik@techlib.cz
Pechlát Marek
Librarian
42 - Cataloging Department 4.20.03  232 002 416
 marek.pechlat@techlib.cz
Bc. Pichert Marek
Librarian
421 - Revision 4.21.03 232 002 607
 marek.pichert@techlib.cz
Mgr. Podloucká Karolina
Metadata support worker
82 - Centre for Repositories and Metadata Management2.40.02Kurátor repozitáře NTK 771 269 628
 karolina.podloucka@techlib.cz
Bc. Pohunková Petra
Referent
8 - Strategy Development Division 2.42.03Kurátor administrativních dat, Správa systému "Adresář NTK" petra.pohunkova@techlib.cz
Ing. Pražáková Jaroslava
Head of Division
101 - Office of Internal Financial Control6.42.05Auditor 232 002 595
 731 252 583
 jaroslava.prazakova@techlib.cz
Mgr. Procházková Denisa
Project manager
76 - Management of national NCIP R&D projects2.40.01Projektové řízení NCIP VaVaI a IPs CARDS 232 002 608
 776 009 378
 denisa.prochazkova@techlib.cz
Ing. Procházková Petra
Head of Division
3 - User Support 3.12.01 Uživatelská podpora 232 002 450
 774 113 910
 petra.prochazkova@techlib.cz
Ing. Proche Ivan
Head of Division
Deputy Director
6 - Finance and Administrative Management 6.42.03statutární náměstek 232 002 605
 725 807 150
 ivan.proche@techlib.cz
Ing. arch. Prokop Šimon
IT Data Specialist
85 - Business Support Centre NCIP simon.prokop@techlib.cz
Ing. Rabatinová Alžbeta
Projekt Coordinator
84 - National Centre CzechELib2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 232 002 509
 775 883 011
 alzbeta.rabatinova@czechelib.cz
Rangel Filip
Property Manager
51 - ICT Acquisition and System Analysis 5.30.05 Veřejné zakázky ICT 773 760 387
 filip.rangel@techlib.cz
Bc. Rataj Jiří
ICT Project Manager
49 - System PNG  jiri.rataj@techlib.cz
Mgr. et Mgr. Razím Tomáš
Information Specialist
35 - Information Support 3.30.01Informační podpora studentů, Podpora středních škol, konzultace 232 002 529
 608 349 225
 tomas.razim@techlib.cz
Bc. Reindlová Daniela
Administrative Specialist of National Projects
77 - Management of IPS CARDS2.40.01 232 002 403
 776 011 939
 daniela.reindlova@techlib.cz
Ing. Rosůlek Milan
Head of Department
Financial Manager
77 - Management of IPS CARDS2.40.01Finanční řízení NCIP VaVaI a IPs CARDS 773 850 853
 milan.rosulek@techlib.cz
Rudolfová Dana
Referent
362 - Collections Content Inventory5.30.03Obsahová prověrka fondu, Revize fondů VŠCHT 232 002 565
 734 264 166
 dana.rudolfova@techlib.cz
Mgr. Ryzhkov Alexey
Information Specialist
32 - Special Academic Services3.30.01 232 002 597
 771 230 825
 alexey.ryzhkov@techlib.cz
Řeháková Renáta
Head of Section
362 - Collections Content Inventory5.30.03Obsahová prověrka monografií a časopisů 232 002 609
 608 900 447
 renata.rehakova@techlib.cz
Ing. Řepka Michal, Ph.D.
Information Specialist
85 - Business Support Centre  michal.repka@techlib.cz
Ing. Říhová Iveta
Producer
122 - Rentals Property Management Services1.11.39 Konferenční služby, Produkce akcí, Pronájmy 774 079 179
 iveta.rihova@techlib.cz
Mgr. Bc. Sekyrová Kristýna
Coordination, project and program worker
82 - Centre for Repositories and Metadata Management2.40.02Právník 721 244 362
 kristyna.sekyrova@techlib.cz
Shakhar David
Operation System Manager
54 - ICT Operations Department5.30.05/27Helpdesk ICT 232 002 452
 773 850 854
 david.shakhar@techlib.cz
Sháněl Jakub
Head of Department
ICT Administrator
51 - ICT Acquisition and System Analysis 5.32.09Administrativa, Správa majetku, Veřejné zakázky 232 002 401
 773 653 830
 jakub.shanel@techlib.cz
Mgr. Schaffránková Eva
Librarian
41 - Collections Development4.20.03/14akvizice českých knih 232 002 491
 eva.schaffrankova@techlib.cz
Ing. Schätz Martin
Projekt Coordinator
82 - Centre for Repositories and Metadata Management2.40.02Data Stewardship & PIDs specialist 777 466 829
 martin.schatz@techlib.cz
Dr. Skenderija Sasha
Information Specialist
32 - Special Academic Services3.31.03Informační chování uživatelů, Konzultant, Metodik informačních služeb, Pokročilé akademické služby 232 002 546
 774 503 293
 sasha.skenderija@techlib.cz
Mgr. Skoček Jakub
Projekt Coordinator
84 - National Centre CzechELib Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 221 403 255
 jakub.skocek@czechelib.cz
Skořepa Adam
Property Manager
51 - ICT Acquisition and System Analysis 5.32.09Administrativa 232 002 560
 adam.skorepa@techlib.cz
Ing. Slavík Lukáš
Property Manager
51 - ICT Acquisition and System Analysis 5.30.05 ICT, Veřejné zakázky 232 002 590
 lukas.slavik@techlib.cz
Smolíková Jitka
Librarian
361 - Collections Management and Preservation Centre5.30.03Aktualizace záznamů v kat. časopisů, Příprava seriálů a poškozených dokumentů ke knihařskému zpracování 232 002 493
 778 474 950
 jitka.smolikova@techlib.cz
Smutný Luděk
Librarian
42 - Cataloging Department 4.20.03Správa retrokonvertovaných záznamů 232 002 418
 ludek.smutny@techlib.cz
Sobotková Magdaléna
Specialist in user-oriented IS interfaces
12 - Communications2.40.03webeditor 771 231 705
 magdalena.sobotkova@techlib.cz
Sojková Zuzana
Head of Section
361 - Collections Management and Preservation Centre5.30.03Objednávky ze skladu, Ztráty a upomínkové řízení 232 002 436
 777 970 935
 zuzana.sojkova@techlib.cz
Lic. Souček Michal
Librarian
421 - Revision 4.21.03Revize fondů 232 002 611
 michal.soucek@techlib.cz
Mgr. Soukalová Kateřina, Ph.D.
IT Data Specialist
43 - Data PNG4.20.04Datový analytik 770 104 778
 katerina.soukalova@techlib.cz
Mgr. Soukupová Jana
Information Specialist
35 - Information Support 3.30.01 232 002 559
 sojan@techlib.cz
Soukupová Jana
Operation System Manager
54 - ICT Operations Department5.30.05Helpdesk ICT, Personální systém Elanor 232 002 463
 jana.soukupova@techlib.cz
Mgr. Stepanova Liubov
Information Specialist
35 - Information Support 3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 604
 773 571 785
 liubov.stepanova@techlib.cz
Ing. Stopková Eva, Ph.D.
Projekt Coordinator
841 - Bibliometric unit2.40.02Správa licenčních smluv a podpora členských institucí, Statistiky 232 002 596
 776 010 049
 eva.stopkova@czechelib.cz
Störzerová Zdeňka
Payroll Officer
63 - Human Resources6.42.02Mzdy 232 002 477
 zdenka.storzerova@techlib.cz
Streicherová Gabriela
Head of Department
63 - Human Resources6.42.02Personalistika, Personální systém Elanor 232 002 613
 778 453 029
 gabriela.streicherova@techlib.cz
Ing. Svoboda Martin
Director
1 - Director6.41.01/1Ředitel organizace 232 002 402
 777 063 910
 martin.svoboda@techlib.cz
Mgr. Swainson Jana
Librarian
42 - Cataloging Department 4.20.03Autority, Jmenná katalogizace 232 002 574
 jana.swainson@techlib.cz
Mgr. Szarzec Jakub
Librarian
841 - Bibliometric unit2.40.02Bibliometrie, Scientometrie jakub.szarzec@czechelib.cz
Ing. Šátková Barbora
Head of Department
32 - Special Academic Services3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 424
 771 231 785
 barbora.satkova@techlib.cz
Mgr. Šimek Miroslav
ICT Project Manager
Project Specialist
81 - System Architecture 2.40.02Projektant informačních a komunikačních technologií miroslav.simek@techlib.cz
Bc. Šišková Martina
Librarian
42 - Cataloging Department 4.20.03Metodik, supervizor autoritních záznamů 232 002 483
 martina.siskova@techlib.cz
Šlesaríková Jana
Project Specialist
82 - Centre for Repositories and Metadata Management Metadatový specialista jana.slesarikova@techlib.cz
Mgr. Šmídová Hana
PID Coordinator
821 - National Center for Persistent Identifiers2.40.02perzistentní identifikátory (ORCID) 778 453 027
 hana.smidova@techlib.cz
Šorm Marek
Head of Division
5 - ICT, ICT Services and Infrastructure5.32.09 232 002 487
 775 880 911
 marek.sorm@techlib.cz
Šperková Kateřina
Librarian
41 - Collections Development4.20.04Akvizice zahraničních knih, Akvizice českých knih 232 002 584
 katerina.sperkova@techlib.cz
Mgr. Štogr Jakub
Head of Division
Main Professional Guarantor of IPs CARDS
4 - Information Management Division4.23.04Odborné řízení projektu IPs CARDS, Strategie a rozvoj, Systémový architekt 776 556 456
 jakub.stogr@techlib.cz
Ing. Šubrt Miroslav
ICT Project Manager
51 - ICT Acquisition and System Analysis 5.30.04Aplikace registrace, Statistiky 232 002 540
 miroslav.subrt@techlib.cz
Bc. Šurda Daniel
Specialist Officer
64 - Administrative Services6.42.01Spisová a skartační služba, vnitropodnikové předpisy, veřejné zakázky daniel.surda@techlib.cz
Mgr. Tassanyi Pavlína
Information Specialist
32 - Special Academic Services  pavlina.tassanyi@techlib.cz
Tomeš Pavel
ICT Administrator
52 - ICT infrastructure 5.30.05Audio/Video Technika, Telefony 232 002 455
 pavel.tomes@techlib.cz
Ing. Tonarová Šárka
Projekt Coordinator
84 - National Centre CzechELib2.40.01Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 232 002 453
 776 009 481
 sarka.tonarova@czechelib.cz
Bc. Trappl Juraj
ICT Project Manager
81 - System Architecture  Vývojář NR juraj.trappl@techlib.cz
RNDr. Trčková Jaroslava
Librarian
821 - National Center for Persistent Identifiers5.33.07/15Komunikace s vydavateli, Přidělování ISSN, Tvorba a aktualizace záznamů ISSN pro národní a mezinárodní registr ISSN 232 002 440
 jaroslava.trckova@techlib.cz
Trnková Eva
Head of Section
421 - Revision 4.21.03Revize fondů 232 002 564
 eva.trnkova@techlib.cz
Mgr. Trnková Marie
Librarian
821 - National Center for Persistent Identifiers5.33.07/16Komunikace s vydavateli, Přidělování ISSN, Tvorba a aktualizace záznamů ISSN pro národní a mezinárodní registr ISSN 232 002 441
 marie.trnkova@techlib.cz
Mgr. Turek Vojtěch
Information Specialist
35 - Information Support 3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 548
 778 453 020
 vojtech.turek@techlib.cz
Mgr. Urban Adam
Librarian
32 - Special Academic Services3.30.02Informační a konzultační služby 232 002 456
 adam.urban@techlib.cz
Mgr. Vaculová Katarzyna
Librarian
41 - Collections Development4.20.04Akvizice EIZ 232 002 492
 katarzyna.vaculova@techlib.cz
Mgr. Vaishar Antonín, DiS.
IT Data Specialist
43 - Data PNG  antonin.vaishar@techlib.cz
Valníčková Renata
Librarian
41 - Collections Development4.20.03Akvizice časopisů 232 002 404
 renata.valnickova@techlib.cz
Vecková Pavla
Budget Manager
61 - Finance6.41.08Ekonom, Správce rozpočtu 232 002 566
 602 242 242
 pavla.veckova@techlib.cz
Ing. arch. Vele Jiří
IT Data Specialist
85 - Business Support Centre NCIP jiri.vele@techlib.cz
Veselá Vladimíra
Administrative and Records Management Officer
621 - Operations Management01.42.05Podatelna 232 002 449
 vladimira.vesela@techlib.cz
Veselý Tomáš
ICT Administrator
54 - ICT Operations Department5.30.05.34Helpdesk ICT 232 002 470
 771 269 620
 tomas.vesely@techlib.cz
PhDr. Vochozková Hana
Librarian
43 - Data PNG Systémový inženýr hana.vochozkova@techlib.cz
Mgr. Vyčítalová Hana
Specialist Officer
82 - Centre for Repositories and Metadata Management2.40.02Koordinátor partnerské sítě NUŠL, Koordinátor metadatové podpory 232 002 537
 771 120 059
 hana.vycitalova@techlib.cz
Ing. Vymazal Michal
Security Manager
101 - Office of Internal Financial Control1.11.39kyberbezpečnost 232 002 468
 602 123 946
 michal.vymazal@techlib.cz
Mgr. Witzany Hutková Klára
Information Specialist
32 - Special Academic Services3.30.02 Odborný pracovník uživatelské podpory 232 002 431
 klara.witzanyhutkova@techlib.cz
Bc. Záluská Michaela
Referent
41 - Collections Development4.20.04Akvizice a jmenná katalogizace pro ÚOCHB 232 002 579
 michaela.zaluska@techlib.cz
Mgr. Zavoralová Jitka
Graphic Designer
12 - Communications2.40.03Grafické práce 232 002 504
 jitka.zavoralova@techlib.cz
Ing. Ziegelheimová Jana, Ph.D.
Coordination, project and program worker
804 - Polytechnic workshop2.40.02 776 007 892
 jana.ziegelheimova@techlib.cz
Ing. Zlámalová Petra
Project Manager
7 - Management of national projects2.40.01Projektové řízení 232 002 485
 petra.zlamalova@techlib.cz
Mgr. Zmeková Lenka
Public Relations Manager
12 - Communications2.40.01Garant publicity CzechELib 232 002 405
 771 120 061
 lenka.zmekova@techlib.cz
Ing. Zoula Martin
IT Data Specialist
85 - Business Support Centre Referent informačních systémů veřejné správy martin.zoula@techlib.cz
Ženatá Jana
Coordination, project and program worker
Head of Department
44 - Service PNG  jana.zenata@techlib.cz

 

Editor: Last modified: 8.2. 2023 12:02