Contacts

Main information lines

Contact Form

(+420) 232 002 535

fax (+420) 232 002 550

info@techlib.cz

PIC: 988564055 (European Commision's Education & Training Participant Identification Code)

Address

NTK

Technická 6/2710

160 80 Prague 6 - Dejvice

Czech Republic

NTK Reception Desk

(+420) 232 002 111

(Lost & Found, emergency calls whenever library desks are not staffed - see Opening Hours.)

How to get here

The Czech National Library of Technology (NTK) is between Thákurova, Studentská, Technická Streets and Flemingá Square (see on Google Maps).
  • Metro A to Dejvická: Get off at the Dejvická station and use the Šolínova/Vysoké školy exit.
  • Tram Stops: Lotyšská and Dejvická.
  • Bus Stop: Dejvická.
  • Drivers can park underground or use available street parking.
  • Bike stands are available outside the library.

You can map your route using the Prague Public Transport website.


Contact Form
We value your opinion.
Please type number 42 to prove you're human.
 

Bank Wire Info

  • Account Number: 8032031/​​0710
  • IBAN: CZ83 0710 0000 0000 0803 2031
  • BIC (SWIFT): CNBACZPP
  • ID: 61387142
  • VAT: CZ61387142

Staff directory

All phone numbers have the international prefix +420 for the Czech Republic.

Filter
Name Unit Location Responsibilities Contacts
Ing. Abou Khashabh Ibrahim
Referent
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby3.30.02 232 002 591
 ibrahim.abou.khashabh@techlib.cz
Mgr. Applová Romana
Referent
103 - Kancelář ředitele6.41.03Tajemnice ředitele 232 002 505
 776 009 481
 romana.applova@czechelib.cz
Ing. Bambous Jaroslav
Referent
62 - Oddělení správy a provozu6.42.05Správa a provoz budovy NTK 232 002 575
 773 611 254
 jaroslav.bambous@techlib.cz
Bártová Jitka
Referent
612 - Referát účtárny6.41.07 232 002 563
 jitka.bartova@techlib.cz
PhDr. Bayer Jan, CSc.
Referent
2 - Odbor administrativní a správní6.41.06koordinace ISSN a organizačního rozvoje NTK 232 002 480
 773 653 827
 jan.bayer@techlib.cz
Bílá Zdeňka
Office Head
621 - Referát provozu6.42.05Podatelna, Referent majetku 232 002 420
 773 653 829
 zdenka.bila@techlib.cz
Blažek Vladimír
Referent
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby3.30.02 vladimir.blazek@techlib.cz
BBus(Hons) Bohabojová Jana
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/7Autority, Věcná katalogizace 232 002 567
 jana.bohabojova@techlib.cz
Bc. Boleslavský Jan
Department Head
23 - Oddělení komunikace 2.40.03 232 002 558
 jan.boleslavsky@techlib.cz
Ing. Brabenec Miroslav
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.32.09Síťová infrastruktura miroslav.brabenec@techlib.cz
PhDr. Bratková Eva, Ph.D.
Referent
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby4.21.01Konzultant, Metodik katalogu 232 002 478
 eva.bratkova@techlib.cz
Brhel Pavel
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/5Správa čísel, Jmenná katalogizace časopisů 232 002 513
 pavel.brhel@techlib.cz
Mgr. Burešová Iva
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 221 403 245
 iva.buresova@czechelib.cz
Ing. Burgstaller Jiří
Project director
Statutory representative
7 - Odbor czechelib2.40.01Statutární zástupce NTK, Řízení projektu, pověřený Vedoucí odboru 2 232 002 569
 774 117 709
 jiri.burgstaller@techlib.cz
 jiri.burgstaller@czechelib.cz
Mgr. Burkertová Zuzana, DiS.
Referent
362 - Referát revize a obsahové prověrky fondu3.30.02Obsahová prověrka časopisů 232 002 411
 zuzana.burkertova@techlib.cz
Černá Magdalena
Referent
303 - Referát meziknihovních služeb4.20.04 Reprografické služby, VPK 232 002 444
 magdalena.cerna@techlib.cz
Mgr. Černohlávková Petra
Referent
812 - Centrum repozitářů5.30.03Koordinátor obsahu IDR, Koordinátor obsahu NUŠL 232 002 516
 petra.cernohlavkova@techlib.cz
Ing. Červenka Jan
Referent
35 - Oddělení informační podpory3.30.01/9 232 002 501
 606 552 407
 jan.cervenka@techlib.cz
Bc. Čížek Filip
Referent
23 - Oddělení komunikace 2.40.03Grafické práce 232 002 475
 776 011 443
 filip.cizek@techlib.cz
Davidová Dagmar
Project manager
75 - Oddělení projektového řízení (czechelib)2.40.01Administrace projektu 232 002 582
 725 825 677
 dagmar.davidova@czechelib.cz
Ing. Dibuszová Eva, Ph.D.
Division Head
8 - Odbor pro strategii a rozvoj5.30.03Koordinační a projektový pracovník eva.dibuszova@czechelib.cz
Dobiášovský Jan
Referent
37 - Oddělení knihovních systémů4.20.01Digitalizace, EOD, Kramerius 232 002 432
 jan.dobiasovsky@techlib.cz
Bc. Dvořáková Ivana
Referent
35 - Oddělení informační podpory3.22.01 232 002 465
 ivana.dvorakova@techlib.cz
Erbenová Jarmila
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/12Přidělování LCC, Organizace fondu - volný výběr 232 002 429
 jarmila.erbenova@techlib.cz
Fantyšová Martina
Referent
361 - Referát správy a ochrany fondu02.22.02 232 002 422
 778 474 951
 martina.fantysova@techlib.cz
Bc. Fedonina Iryna
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 232 002 514
 iryna.fedonina@czechelib.cz
Fenclová Anna
Referent
611 - Referát pokladen4.20.04/34Pokladní 232 002 525
 232 002 496
 anna.fenclova@techlib.cz
Ing. Firsova Nadezda
Referent
34 - Oddělení informačních služeb3.30.01informační, konzultační a výpůjční služby 232 002 603
 nadezda.firsova@techlib.cz
Fišerová Zuzana
Referent
42 - Oddělení katalogizace3.22.03Správa historického fondu 232 002 615
 zuzana.fiserova@techlib.cz
Freudlova Erika, DiS.
Referent
612 - Referát účtárny6.42.01 erika.freudlova@techlib.cz
Gerbocová Lenka
Referent
362 - Referát revize a obsahové prověrky fondu3.30.02Obsahová prověrka monografií 232 002 417
 778 474 950
 lenka.gerbocova@techlib.cz
Mgr. Grätzová Dagmar
Deputy Department Head
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice zahraničních knih 232 002 557
 dagmar.gratzova@techlib.cz
Hamal Dvořák Jan
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.32.09Bezpečnost, Disková pole, GitHub, Serverová infrastruktura, Síťová infrastruktura 232 002 539
 723 671 732
 jan.dvorak@techlib.cz
Ing. Havlík Lubomír
Referent
62 - Oddělení správy a provozu6.42.05Správa a provoz budovy NTK 232 002 601
 lubomir.havlik@techlib.cz
Havránková Anežka
Referent
612 - Referát účtárny6.41.07Účetní 232 002 426
 778 453 021
 anezka.havrankova@techlib.cz
Mgr. Heicl Václav
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.32.09Aleph, VPK 232 002 466
 773 680 832
 vaclav.heicl@techlib.cz
Heiclová Alena
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/11Organizace fondu - volný výběr, Přidělování LCC 232 002 471
 alena.heiclova@techlib.cz
Mgr. Heřmanová Jitka
Office Head
622 - Referát krátkodobých pronájmůgalerieExkurze, Konferenční služby, Pronájmy, Produkce akcí 776 832 826
 jitka.hermanova@techlib.cz
Ing. Hnátková Eva, Ph.D.
Referent
8 - Odbor pro strategii a rozvoj2.42.03 eva.hnatkova@techlib.cz
Hodáček Kamil Marcel
Referent
231 - Galerie ntkgalerieKustod 232 002 606
 kamil.hodacek@techlib.cz
Holek Petr
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.32.09Domény Windows, Terminálové řešení, Uživatelské stanice 232 002 421
 petr.holek@techlib.cz
PhDr. Horová Iva
Referent
801 - Národní fonotéka5.30.03Evidence projektů NTK 232 002 464
 773 683 827
 iva.horova@techlib.cz
Hrabovská Věra
Referent
303 - Referát meziknihovních služeb4.20.04MVS, VPK, ZÍSKEJ 232 002 415
 vera.hrabovska@techlib.cz
Hříbalová Kateřina
Referent
303 - Referát meziknihovních služeb4.20.04Digitalizace HF, EOD, VPK 232 002 511
 katerina.hribalova@techlib.cz
Mgr. Chládková Viktorie
Referent
303 - Referát meziknihovních služeb4.20.04MVS-ÚOCHB 232 002 434
 viktorie.chladkova@techlib.cz
Mgr. Chodounská Alena
Department Head
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby3.30.01/13Konzultační služby, Metodik informačních služeb 232 002 502
 773 850 851
 alena.chodounska@techlib.cz
Chottousová Hana
Referent
303 - Referát meziknihovních služeb4.20.04MVS-VŠCHT 232 002 571
 hana.chottousova@techlib.cz
Choutková Kateřina
Referent
81 - Oddělení systémové architektury5.30.05Koordinační a projektový pracovník 232 002 612
 katerina.choutkova@techlib.cz
Chroustovská Eva
Referent
61 - Oddělení ekonomické6.42.01DPH, Daňová účetní, KH 232 002 541
 eva.chroustovska@techlib.cz
Janů Ivana
Office Head
303 - Referát meziknihovních služeb4.20.04MMS, VPK-SC, ZÍSKEJ 232 002 524
 ivana.janu@techlib.cz
Jará Pavla
Referent
303 - Referát meziknihovních služeb4.20.04MMS 232 002 494
 pavla.jara@techlib.cz
PhDr. Jeřábková Eva
Department Head
21 - české národní středisko issn5.33.07Komunikace s vydavateli, Přidělování ISSN, Tvorba a aktualizace záznamů ISSN pro národní a mezinárodní registr ISSN, garant ISBN za NTK 232 002 470
 eva.jerabkova@techlib.cz
Mgr. Jílková Marta
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice VŠCHT, Akvizice českých knih 232 002 433
 marta.jilkova@techlib.cz
Ing. Jirát Jiří, Ph.D.
Department Head
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí jiri.jirat@czechelib.cz
Ing. Kadlecová Tereza
Referent
34 - Oddělení informačních služeb3.12.01Informační podpora studentů, Konzultační služby, Kurzy a workshopy, Podpora středních škol 232 002 529
 608 349 225
 tereza.kadlecova@techlib.cz
Ing. Kalina Zdeněk
Referent
51 - Oddělení ict akvizice a systémové analýzy5.32.09/48Rezervační systém 232 002 408
 zdenek.kalina@techlib.cz
Ing. Kaňková Renáta
Office Head
612 - Referát účtárny6.42.01vedení účtárny 232 002 491
 778 412 462
 renata.kankova@techlib.cz
Ing. Keclíková Anna
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 608 359 856
 anna.keclikova@czechelib.cz
Ing. Koch Ondřej
Department Head
52 - Oddělení ict infrastruktury5.32.09Aplikace registrace, Diskové pole, IdM, LDAP, Portál, Serverová infrastruktura, Shibboleth, Web 232 002 467
 776 626 361
 ondrej.koch@techlib.cz
Mgr. Kolátor Jan
Referent
37 - Oddělení knihovních systémů4.20.01Aleph, RFID - chipy, selfchecky, návratový automat, Vufind 232 002 437
 jan.kolator@techlib.cz
Ing. Kopecký Daniel
Referent
812 - Centrum repozitářů5.30.03Administrátor repozitářů NUŠL a IDR 778 453 027
 daniel.kopecky@techlib.cz
Korbařová Eva
Office Head
611 - Referát pokladen6.42.04Pokladní 232 002 414
 eva.korbarova@techlib.cz
Korčáková Lenka
Referent
602 - Referát personálně mzdový6.41.04Mzdová účetní, Mzdy 773 683 823
 lenka.korcakova@techlib.cz
Ing. Kořínek Viktor
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.01Technické zabezpečení projektu 776 007 892
 viktor.korinek@czechelib.cz
Ing Koudelka Jakub
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.32.09BOFH, Portal, Serverová infrastruktura, Síťová infrastruktura, Web 232 002 519
 724 508 069
 jakub.koudelka@techlib.cz
Koudelková Pavlína
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03Autority, Jmenná katalogizace 232 002 413
 pavlina.koudelkova@techlib.cz
Kovář Jan
Referent
362 - Referát revize a obsahové prověrky fondu3.30.02Obsahová prověrka fondu 232 002 472
 jan.kovar@techlib.cz
Mgr. Kovářová Gabriela
Referent
103 - Kancelář ředitele6.41.03/2Asistentka ředitele 232 002 495
 gabriela.kovarova@techlib.cz
Bc. Krásová Věra
Department Head
35 - Oddělení informační podpory3.30.01/8Informační a výpůjční služby, Registrace, Vzdálená registrace 232 002 559
 778 453 025
 vera.krasova@techlib.cz
Mgr. Kratochvílová Zuzana
Referent
41 - Oddělení budování fondu5.30.05/38EIZ, Summon zuzana.kratochvilova@techlib.cz
Kreisingerová Lenka
Referent
611 - Referát pokladen4.20.04Pokladní 232 002 496
 778 412 461
 lenka.kreisingerova@techlib.cz
PhDr. Krejčí Jana
Department Head
42 - Oddělení katalogizace Vedení katalogizace 232 002 543
 jana.krejci@techlib.cz
Dr. Krueger Stephanie
Referent
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby2.12.03Akademické psaní v angličtině, Informační chování uživatelů, Konzultant, Metodik informačních služeb, Pokročilé akademické služby 232 002 545
 775 517 006
 stephanie.krueger@techlib.cz
Kubašta Marek
Referent
362 - Referát revize a obsahové prověrky fondu3.30.02Obsahová prověrka časopisů 232 002 580
 marek.kubasta@techlib.cz
Ing. Kučková Lucie
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice časopisů 232 002 592
 lucie.kuckova@techlib.cz
Kumherová Lucie
Department Head
36 - Oddělení správy fyzických fondů3.31.03Revize fondů 232 002 499
 lucie.kumherova@techlib.cz
PhDr. Kůrka Pavel
Office Head
302 - Referát historického fondu3.22.02 232 002 474
 pavel.kurka@techlib.cz
Kurš Jan
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05/29Helpdesk ICT 232 002 447
 jan.kurs@techlib.cz
Kutilová Olga
Referent
361 - Referát správy a ochrany fondu02.22.02 232 002 458
 778 474 952
 olga.kutilova@techlib.cz
Mgr. Kybal Martin
Department Head
37 - Oddělení knihovních systémů4.20.01Aleph 232 002 588
 778 453 028
 martin.kybal@techlib.cz
Mgr. Lebeda Daniel
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05 232 002 419
 daniel.lebeda@techlib.cz
Mgr. Malinová Iva
Referent
801 - Národní fonotéka5.30.03Projekt VNF - dodavatelé dat 778 453 029
 iva.malinova@techlib.cz
Mgr. Mareček Daniel
Referent
37 - Oddělení knihovních systémů4.20.01VuFind 232 002 448
 daniel.marecek@techlib.cz
Ing. Marhoulová Jitka
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.42.03Vedení akvizice 232 002 409
 jitka.marhoulova@techlib.cz
Ing. Martinová Olga
Department Head
34 - Oddělení informačních služeb3.12.01Informační podpora studentů, Instruktážní videa, Konzultační služby, Kurzy a wokshopy, Podpora středních škol, Průvodci oborem 232 002 430
 778 453 026
 olga.martinova@techlib.cz
Mgr. Měkotová Jitka
Referent
302 - Referát historického fondu4.20.03/10Autority, Věcná katalogizace 232 002 435
 jitka.mekotova@techlib.cz
Mezerová Zdenka
Referent
621 - Referát provozu01.42.05Podatelna 232 002 449
 zdenka.mezerova@techlib.cz
Ing. Michalec Petr
Referent
51 - Oddělení ict akvizice a systémové analýzy5.30.05Administrativa, Správa majetku 232 002 488
 petr.michalec@techlib.cz
MgA. Mikuláštík Milan
Referent
231 - Galerie ntkgalerieAudiovize NTK, Galerie NTK, Grafické práce, Výstavy 232 002 536
 773 653 825
 milan.mikulastik@techlib.cz
Mlýnský Petr
Referent
361 - Referát správy a ochrany fondu02.22.02 232 002 458
 778 474 953
 petr.mlynsky@techlib.cz
Morávková Jaroslava
Referent
62 - Oddělení správy a provozu6.42.05Správa a provoz budovy NTK 232 002 521
 jaroslava.moravkova@techlib.cz
Nindlová Jiřina
Referent
362 - Referát revize a obsahové prověrky fondu3.30.02Obsahová prověrka monografií 232 002 484
 jirina.nindlova@techlib.cz
Bc. Nouza Petr
Referent
34 - Oddělení informačních služeb3.30.01Exkurze "To nejlepší z NTK" 232 002 400
 778 453 024
 petr.nouza@techlib.cz
Mgr. Novák Petr
Referent
41 - Oddělení budování fondu  petr.novak@techlib.cz
Ing. Obuškevičová Kateřina
Referent
61 - Oddělení ekonomické6.41.08Účetní 232 002 459
 773 653 824
 katerina.obuskevicova@techlib.cz
Mgr. Ondráčková Naďa
Referent
602 - Referát personálně mzdový6.42.05specialista vzdělávání 232 002 613
 nada.ondrackova@techlib.cz
Mgr. Ouzká Marcela
Referent
2 - Odbor administrativní a správní2.40.01koordinace organizačního rozvoje NTK 232 002 453
 marcela.ouzka@techlib.cz
Ing. Ouzký Roman
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05Helpdesk ICT 232 002 489
 773 445 578
 roman.ouzky@techlib.cz
Paďourová Marta
Referent
361 - Referát správy a ochrany fondu3.30.04Aktualizace záznamů v kat. časopisů, Kompletace a evidence poškozených dokumentů 232 002 493
 marta.padourova@techlib.cz
Bc. Pánková Michaela
Referent
23 - Oddělení komunikace 2.40.03Exkurze, Fotografování a natáčení v NTK 232 002 507
 773 653 826
 michaela.pankova@techlib.cz
Paříková Květuše
Referent
602 - Referát personálně mzdový6.41.05Personalistika 232 002 457
 kvetuse.parikova@techlib.cz
PhDr. Pavlíčková Tereza
Referent
813 - Firemní služby5.30.03Administrace projektu, Komunikace projektu 232 002 497
 776 012 036
 tereza.pavlickova@techlib.cz
Ing. Pavlík Jiří
Department Head
41 - Oddělení budování fondu2.42.03 608 058 586
 jiri.pavlik@czechelib.cz
Ing. Pavlík Vladimír
Department Head
62 - Oddělení správy a provozu6.42.01Správa a provoz budovy NTK 232 002 428
 773 850 852
 vladimir.pavlik@techlib.cz
PhDr. Pokorný Jan, Ph.D.
Department Head
81 - Oddělení systémové architektury5.30.05 232 002 515
 jan.pokorny@techlib.cz
Ing. Ponocný Lubomír
Department Head
61 - Oddělení ekonomické6.41.08Správce rozpočtu 232 002 492
 lubomir.ponocny@techlib.cz
Ing. Pražáková Jaroslava
Autitor
101 - Referát interního auditu6.42.05Auditor 232 002 595
 731 252 583
 jaroslava.prazakova@techlib.cz
Mgr. Procházková Denisa
Referent
75 - Oddělení projektového řízení (czechelib)2.40.01 776 009 378
 denisa.prochazkova@czechelib.cz
Ing. Procházková Petra
Division Head
3 - Odbor pro uživatelskou podporu4.23.04Informační a výpůjční služby, Registrace 232 002 450
 774 113 910
 petra.prochazkova@techlib.cz
Ing. Proche Ivan
Division Head
6 - Odbor ekonomicko-provozní6.42.03náměstek ekonomicko-provozní 232 002 605
 725 807 150
 ivan.proche@techlib.cz
Ing. Rosůlek Milan
Financial manager
75 - Oddělení projektového řízení (czechelib)2.40.01Administrace projektu 773 850 853
 milan.rosulek@czechelib.cz
Rudolfová Dana
Referent
362 - Referát revize a obsahové prověrky fondu3.30.02Obsahová prověrka fondu, Revize fondů VŠCHT 232 002 565
 734 264 166
 dana.rudolfova@techlib.cz
Rýdl Roman
Referent
51 - Oddělení ict akvizice a systémové analýzy5.30.04 232 002 590
 roman.rydl@techlib.cz
Mgr. Ryzhkov Alexey
Referent
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby  alexey.ryzhkov@techlib.cz
Rýznarová Kristýna
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.40.02EIZ, PSH heslář 232 002 602
 kristyna.ryznarova@techlib.cz
Řeháková Renáta
Referent
362 - Referát revize a obsahové prověrky fondu3.30.02Obsahová prověrka monografií 232 002 609
 608 900 447
 renata.rehakova@techlib.cz
Ing. Říhová Iveta
Referent
622 - Referát krátkodobých pronájmůgalerieKonferenční služby, Produkce akcí, Pronájmy 774 079 179
 iveta.rihova@techlib.cz
Mgr. Sedlařík Šimon
Referent
23 - Oddělení komunikace 2.40.03 232 002 476
 778 453 023
 simon.sedlarik@techlib.cz
Shakhar David
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05/27Helpdesk ICT 232 002 452
 773 850 854
 david.shakhar@techlib.cz
Sháněl Jakub
Department Head
51 - Oddělení ict akvizice a systémové analýzy5.30.04Administrativa, Správa majetku, Veřejné zakázky 232 002 401
 773 653 830
 jakub.shanel@techlib.cz
Dr. Skenderija Sasha
Referent
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby2.12.03Informační chování uživatelů, Konzultant, Metodik informačních služeb, Pokročilé akademické služby 232 002 546
 774 503 293
 sasha.skenderija@techlib.cz
Mgr. Skoček Jakub
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02 jakub.skocek@czechelib.cz
Mgr. Skoruša David
Referent
35 - Oddělení informační podpory3.30.01 232 002 535
 david.skorusa@techlib.cz
Skořepa Adam
Referent
51 - Oddělení ict akvizice a systémové analýzy5.30.04Administrativa 232 002 560
 adam.skorepa@techlib.cz
Bc. Smejkalová Adéla
Referent
34 - Oddělení informačních služeb3.30.01 232 002 535
 adela.smejkalova@techlib.cz
Smíšková Zdeňka
Referent
621 - Referát provozu01.42.04Archiv 232 002 610
 zdenka.smiskova@techlib.cz
Smolíková Jitka
Referent
361 - Referát správy a ochrany fondu3.30.04Aktualizace záznamů v kat. časopisů, Příprava seriálů a poškozených dokumentů ke knihařskému zpracování 232 002 493
 jitka.smolikova@techlib.cz
Smutný Luděk
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/4Správa retrokonvertovaných záznamů 232 002 418
 ludek.smutny@techlib.cz
Sojková Zuzana
Office Head
361 - Referát správy a ochrany fondu3.30.04Objednávky ze skladu, Ztráty a upomínkové řízení 232 002 436
 zuzana.sojkova@techlib.cz
Lic. Souček Michal
Referent
362 - Referát revize a obsahové prověrky fondu3.30.02Obsahová prověrka fondu 232 002 611
 michal.soucek@techlib.cz
Součková Eva
Referent
612 - Referát účtárny6.41.07Účetní 232 002 526
 eva.souckova@techlib.cz
Mgr. Soukalová Kateřina
Referent
81 - Oddělení systémové architektury5.30.03 770 104 778
 katerina.soukalova@techlib.cz
Soukupová Jana
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05 232 002 463
 jana.soukupova@techlib.cz
Staněk Daniel
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.32.09Personální systém Elanor, iFIS daniel.stanek@techlib.cz
Ing. Stopková Eva, Ph.D.
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Správa licenčních smluv a podpora členských institucí, Statistiky 232 002 596
 776 010 049
 eva.stopkova@czechelib.cz
Bc. Straka Filip
Referent
34 - Oddělení informačních služeb3.22.01 232 002 518
 filip.straka@techlib.cz
Mgr. Strych Filip
Deputy Department Head
35 - Oddělení informační podpory3.30.01 232 002 503
 778 453 030
 filip.strych@techlib.cz
Ing. Svoboda Martin
Director
1 - ředitel ntk6.41.01/1Ředitel organizace 232 002 402
 777 063 910
 martin.svoboda@techlib.cz
Mgr. Swainson Jana
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/9Autority, Jmenná katalogizace 232 002 574
 jana.swainson@techlib.cz
Mgr. Szarzec Jakub
Referent
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby3.30.02/18Bibliometrie, Scientometrie 232 002 431
 jakub.szarzec@techlib.cz
Šigutová Marie, DiS.
Referent
362 - Referát revize a obsahové prověrky fondu3.30.02Revize fondů 232 002 607
 marie.sigutova@techlib.cz
Mgr. Šimek Miroslav
Referent
812 - Centrum repozitářů5.30.03Projektant informačních a komunikačních technologií 220 444 289
 miroslav.simek@vscht.cz
Ing. Šimková Dana
Referent
72 - Oddělení licenční a administrativní (czechelib)2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 232 002 586
 603 259 479
 dana.simkova@czechelib.cz
Bc. Šišková Martina
Referent
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/17Supervizor jmenných záznamů a autorit 232 002 483
 martina.siskova@techlib.cz
Šorm Marek
Division Head
5 - Odbor pro informační tech., ict služby a infrastrukturu5.30.04/24 232 002 487
 marek.sorm@techlib.cz
Šperková Kateřina
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice zahraničních knih, Akvizice českých knih 232 002 584
 katerina.sperkova@techlib.cz
Ing. Šubrt Miroslav
Referent
51 - Oddělení ict akvizice a systémové analýzy5.32.09Aplikace registrace, Statistiky 232 002 540
 miroslav.subrt@techlib.cz
Mgr. Tichá Šárka
Referent
34 - Oddělení informačních služeb informační, konzultační a výpůjční služby, registrace zákazníků 232 002 594
 sarka.ticha@techlib.cz
MgA. Tomašíková Radka
Referent
23 - Oddělení komunikace 2.40.03grafik 232 002 504
 radka.tomasikova@techlib.cz
Tomeš Pavel
Referent
52 - Oddělení ict infrastruktury5.30.05Audio/Video Technika, Telefony 232 002 455
 pavel.tomes@techlib.cz
RNDr. Trčková Jaroslava
Referent
21 - české národní středisko issn5.33.07/15Komunikace s vydavateli, Přidělování ISSN, Tvorba a aktualizace záznamů ISSN pro národní a mezinárodní registr ISSN 232 002 440
 jaroslava.trckova@techlib.cz
Trnková Eva
Office Head
362 - Referát revize a obsahové prověrky fondu5.33.07Revize fondů, obsahová prověrka monografií a časopisů 232 002 564
 eva.trnkova@techlib.cz
Mgr. Trnková Marie
Referent
21 - české národní středisko issn5.33.07/16Komunikace s vydavateli, Přidělování ISSN, Tvorba a aktualizace záznamů ISSN pro národní a mezinárodní registr ISSN 232 002 441
 marie.trnkova@techlib.cz
Mgr. Turek Vojtěch
Referent
35 - Oddělení informační podpory3.30.01/10 232 002 548
 778 453 020
 vojtech.turek@techlib.cz
Valníčková Renata
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice časopisů 232 002 404
 renata.valnickova@techlib.cz
Vaníčková Petra, DiS.
Referent
811 - Servisní centrum získej5.30.03 232 002 777
 771 129 957
 petra.vanickova@techlib.cz
Bc. Váňová Helena
Referent
811 - Servisní centrum získej5.30.03 232 002 553
 771 129 959
 helena.vanova@techlib.cz
Veselá Vladimíra
Referent
621 - Referát provozu01.42.05/1Podatelna 232 002 449
 vladimira.vesela@techlib.cz
Volfová Jana
Office Head
602 - Referát personálně mzdový6.41.05Personalistika 232 002 578
 jana.volfova@techlib.cz
Mgr. Vyčítalová Hana
Office Head
812 - Centrum repozitářů5.30.03NUŠL 232 002 537
 hana.vycitalova@techlib.cz
Mgr. Zach Michael
Referent
41 - Oddělení budování fondu SFX michael.zach@techlib.cz
Bc. Záluská Michaela
Referent
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Akvizice a jmenná katalogizace pro ÚOCHB 232 002 579
 michaela.zaluska@techlib.cz
Ing. Zlámalová Petra
Referent
2 - Odbor administrativní a správní2.40.01koordinace organizačního rozvoje NTK 232 002 485
 petra.zlamalova@techlib.cz
Mgr. Zmeková Lenka
Referent
23 - Oddělení komunikace 2.40.03 232 002 405
 771 120 061
 lenka.zmekova@techlib.cz
Mgr. Žigmundova Martina
Referent
23 - Oddělení komunikace 2.31.03 232 002 517
 771 120 221
 martina.zigmundova@techlib.cz

 

Editor: Stephanie Krueger Last modified: 11.1. 2018 19:01