Kontakty

Zde najdete základní informace o tom, jak nás kontaktovat a jak se k nám dostat. Také můžete využít jednotlivých kontaktů v seznamu našich zaměstnanců.

Kontaktní formulář

232 002 535

info@techlib.cz

podatelna@techlib.cz

Identifikátor datové schránky: syd69w9

PIC: 988564055 (European Commision's Education & Training Participant Identification Code)

Adresa

NTK

Technická 2710/6

160 80 Praha 6 - Dejvice

Česká republika

NTK recepce

232 002 111

(ztráty a nálezy, nouzová volání mimo asistovanou otevírací dobu)

Jak se k nám dostat

Najdete nás na adrese Technická 6 – Dejvice mezi ulicemi Thákurova, Studentská, Technická a Flemingovým náměstím (viz Google Maps).
 • Metrem A na stanici Dejvická vyjdete výstupem směr Šolínova, Vysoké školy. Odtud je to do NTK cca 4 minuty chůze.
 • Tramvajové zastávky: Lotyšská a Dejvická.
 • Autobusová zastávka: Dejvická.
 • Řidiči mohou využít podzemního parkoviště.
 • K dispozici je také stání kol před knihovnou.

Kontaktní formulář
Váš názor nás zajímá!
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Podávání žádostí o poskytnutí informace Národní technické knihovně a jejich poskytování zaměstnanci NTK se řídí Zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a Směrnicí č. 1/2002 ředitele STK k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Více informací najdete ZDE.

Přes kontaktní formulář nelze činit úřední podání.

Bankovní spojení pro obchodní partnery NTK: Bankovní spojení pro registrované zákazníky:
Číslo účtu: 8032031/0710 Číslo účtu: 20001-8032031/0710
IBAN: CZ83 0710 0000 0000 0803 2031 Konstantní symbol: 0308
BIC (SWIFT): CNBACZPP Variabilní symbol: 2222
IČ: 61387142, DIČ: CZ61387142  

Telefonní seznam

Filtrovat
Jméno Oddělení Pracoviště Zodpovědnosti Kontakty
Ing. Abou Khashabh Ibrahim
Informační specialista
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby3.30.01 ibrahim.abou.khashabh@techlib.cz
Anastasopoulosová Hana
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace4.20.03Retrokatalogizace 232 002 513
 hana.anastasopoulosova@techlib.cz
Bc. Arazimová Tereza
Asistentka
103 - Kancelář ředitele6.41.03Asistentka ředitele 232 002 495
 775 192 726
 tereza.arazimova@techlib.cz
PhDr. Bajger Matyáš Franciszek
Projektant ICT
49 - Systém PNG  matyas.bajger@techlib.cz
PhDr. Balcarová Jitka, Ph.D.
Koordinační, projektový a programový pracovník
801 - Referát mezinárodní spolupráce  602 190 120
 jitka.balcarova@techlib.cz
Ing. Bambous Jaroslav
Technický pracovník
62 - Oddělení správy a provozu6.42.05Správa a provoz budovy NTK 232 002 575
 773 611 254
 jaroslav.bambous@techlib.cz
RNDr. Bartošek Miroslav, CSc.
Hlavní odborný garant IPs CARDS
7 - Odbor řízení národních projektů2.40.01Odborné řízení projektu IPs CARDS miroslav.bartosek@techlib.cz
PhDr. Bayer Jan, CSc.
Knihovník
64 - Oddělení administrativní a správní6.42.01koordinace ISSN a organizačního rozvoje NTK 232 002 480
 773 653 827
 jan.bayer@techlib.cz
Bílá Veronika
Administrativní a spisový pracovník
621 - Referát provozu1.42.05Podatelna, Archiv 232 002 449
 veronika.bila@techlib.cz
Bílá Zdeňka
Vedoucí referátu
621 - Referát provozu6.42.05Podatelna, Referent majetku 232 002 420
 773 653 829
 zdenka.bila@techlib.cz
BBus(Hons) Bohabojová Jana
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/7Autority, Věcná katalogizace 232 002 567
 jana.bohabojova@techlib.cz
Borová Marie
Knihovník
361 - Referát správy a ochrany fondu02.22.02knihovník 232 002 458
 771 231 145
 marie.borova@techlib.cz
Mgr. Boušek Marek
Vedoucí oddělení
64 - Oddělení administrativní a správní6.42.01metodik 232 002 505
 778 955 543
 marek.bousek@techlib.cz
Bradáčová Lea
Vedoucí oddělení
Správce ICT
52 - Oddělení ICT infrastruktury5.30.05/28Audio/Video Technika, Helpdesk ICT, Web 232 002 479
 lea.bradacova@techlib.cz
PhDr. Brádlerová Daniela, Ph.D.
Referent
64 - Oddělení administrativní a správní metodik daniela.bradlerova@techlib.cz
PhDr. Bratková Eva, Ph.D.
Informační specialista
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby4.21.01Konzultant, Metodik katalogu 232 002 478
 eva.bratkova@techlib.cz
Brožová Anna
Knihovník
421 - Referát revize4.21.03Revize fondů 232 002 472
 anna.brozova@techlib.cz
Ing. Brychová Vladimíra
Pracovník PR
12 - Oddělení komunikace 2.40.03Pracovník komunikace, pracovník vztahů k veřejnosti 232 002 517
 776 010 827
 vladimira.brychova@techlib.cz
Mgr. Břeňová Martina
Informační specialista
85 - Firemní služby2.12.03Informační a konzultační služby 232 002 602
 martina.brenova@techlib.cz
Březinová Zákorová Pavlína
Personalista
63 - Oddělení péče o zaměstnance6.41.05Personalistika, Personální systém Elanor 232 002 457
 pavlina.zakorova@techlib.cz
PhDr. Budilová Natálie
Vedoucí oddělení
85 - Firemní služby2.12.03Firemní služby 232 002 553
 natalie.budilova@techlib.cz
Ing. Burgstaller Jiří
Vedoucí odboru
Hlavní manažer projektu CARDS
7 - Odbor řízení národních projektů2.40.01Projektové řízení IPs CARDS, Řízení odboru 232 002 569
 774 117 709
 jiri.burgstaller@techlib.cz
Mgr. Burian Martin
Knihovník
33 - Oddělení pro sdílení zdrojů3.30.02MVS, VPK, ZÍSKEJ 232 002 583
 martin.burian@techlib.cz
Mgr. Burkertová Zuzana, DiS.
Knihovník
362 - Referát obsahové prověrky fondu5.30.03Obsahová prověrka časopisů 232 002 411
 zuzana.burkertova@techlib.cz
Ing. Bystroňová Jana
Projektový specialista
84 - Národní centrum CzechELib2.40.02Administrace Open Access, Licenční smlouvy, Podpora institucím (čerpání OA apod.) 232 002 552
 771 225 254
 jana.bystronova@techlib.cz
 jana.bystronova@czechelib.cz
Černá Magdalena
Knihovník
33 - Oddělení pro sdílení zdrojů3.31.04Reprografické služby, VPK 232 002 446
 magdalena.cerna@techlib.cz
Mgr. Černohlávková Petra
Vedoucí oddělení
82 - Centrum repozitářů a správy metadat2.40.02Garant Národního katalogu repozitářů, metadatové a PID podpory 232 002 516
 778 453 023
 petra.cernohlavkova@techlib.cz
Ing. Červenka Jan
Informační specialista
35 - Oddělení informační podpory3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 501
 606 552 407
 jan.cervenka@techlib.cz
Davidová Dagmar
Hlavní projektový manažer NCIP VaVaI
76 - Řízení projektu NCIP VaVaI2.40.01Projektové řízení NCIP VaVaI 232 002 582
 725 825 677
 dagmar.davidova@czechelib.cz
Ing. Dibuszová Eva, Ph.D.
Vedoucí odboru
8 - Odbor pro strategii a rozvoj2.42.03Strategie a rozvoj 739 249 136
 eva.dibuszova@techlib.cz
 eva.dibuszova@czechelib.cz
Mgr. Doboš Jan
Specialista online služeb
403 - Zajištění národních funkcí CARDS  jan.dobos@techlib.cz
Mgr. Dostálková Eva
Informační specialista
35 - Oddělení informační podpory3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 545
 771 225 253
 eva.dostalkova@techlib.cz
Bc. Dugovič Ján
IT specialista
49 - Systém PNG  771 230 915
 jan.dugovic@techlib.cz
Bc. Dvořáková Ivana
Referent
35 - Oddělení informační podpory3.31.04Informační služby 232 002 465
 ivana.dvorakova@techlib.cz
Erbenová Jarmila
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace4.20.03Organizace fondu - volný výběr, Přidělování LCC 232 002 429
 jarmila.erbenova@techlib.cz
PhDr. Fabián Ondřej
Specialista online služeb
44 - Služby PNG  ondrej.fabian@techlib.cz
Fantyšová Martina
Knihovník
361 - Referát správy a ochrany fondu02.22.02 232 002 422
 778 474 951
 martina.fantysova@techlib.cz
Ing. Fedonina Iryna
Koordinační, projektový a programový pracovník
84 - Národní centrum CzechELib2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 232 002 514
 776 008 267
 iryna.fedonina@czechelib.cz
Ing. Firsová Naděžda
Informační specialista
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby3.30.02Informační a konzultační služby 232 002 502
 773 850 851
 nadezda.firsova@techlib.cz
Fišerová Zuzana
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace4.20.03 232 002 615
 zuzana.fiserova@techlib.cz
Freudlová Erika, DiS.
Vedoucí referátu
612 - Referát účtárny6.41.06Hlavní účetní, Vedení účtárny 232 002 442
 erika.freudlova@techlib.cz
Bc. Fuchsová Anna
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace  232 002 464
 anna.fuchsova@techlib.cz
Gajdoš Jiří
Technický pracovník
804 - Polytechnická dílna Technik polytechnické dílny jiri.gajdos@techlib.cz
Gerbocová Lenka
Knihovník
362 - Referát obsahové prověrky fondu5.30.03Obsahová prověrka monografií 232 002 417
 lenka.gerbocova@techlib.cz
Gerner David
Správce ICT
82 - Centrum repozitářů a správy metadat2.40.02Správce repozitáře NTK 776 010 357
 david.gerner@techlib.cz
Mgr. Grätzová Dagmar
Knihovník
41 - Oddělení budování fondu4.20.04Akvizice zahraničních knih 232 002 557
 dagmar.gratzova@techlib.cz
Ing. Havlík Lubomír
Referent majetkové správy
62 - Oddělení správy a provozu6.42.05Správa a provoz budovy NTK 232 002 601
 773 653 831
 lubomir.havlik@techlib.cz
Havránková Anežka
Účetní
612 - Referát účtárny6.41.07Účetní 232 002 426
 778 453 021
 anezka.havrankova@techlib.cz
Mgr. Heicl Václav
Programátor
52 - Oddělení ICT infrastruktury5.30.04Aleph, VPK 232 002 466
 773 680 832
 vaclav.heicl@techlib.cz
Mgr. Heringová Hana
Vedoucí referátu
821 - Národní centrum pro perzistentní identifikátory2.40.02 771 231 625
 hana.heringova@techlib.cz
Mgr. Heřmanová Jitka
Vedoucí referátu
122 - Referát krátkodobých pronájmů1.11.39Exkurze, Konferenční služby, Produkce akcí, Pronájmy 776 832 826
 jitka.hermanova@techlib.cz
Ing. Hnátková Eva, Ph.D.
Projektový pracovník
8 - Odbor pro strategii a rozvoj2.42.03Koordinátor - Open Science 604 328 809
 eva.hnatkova@techlib.cz
Hodáček Kamil Marcel
Výstavář
121 - Galerie NTKgalerieKustod 232 002 606
 kamil.hodacek@techlib.cz
Holakovská Denisa
Administrativní a spisový pracovník
621 - Referát provozu01.42.04Archiv, Podatelna 232 002 610
 denisa.holakovska@techlib.cz
Holek Petr
IT specialista
804 - Polytechnická dílna IT systémový integrátor 723 139 765
 petr.holek@techlib.cz
Ing. Horáková Pavla
Správce ICT
51 - Oddělení ICT akvizice a systémové analýzy5.30.05/35Správce a analytik ICT 232 002 572
 775 887 081
 pavla.horakova@techlib.cz
Mgr. Hornychová Hana
Systémový knihovník
43 - Data PNG  hana.hornychova@techlib.cz
Hrabovská Věra
Knihovník
33 - Oddělení pro sdílení zdrojů3.30.02MVS, VPK, ZÍSKEJ 232 002 415
 vera.hrabovska@techlib.cz
Hříbalová Kateřina
Knihovník
33 - Oddělení pro sdílení zdrojů3.31.04Digitalizace HF, EOD, VPK 232 002 511
 katerina.hribalova@techlib.cz
Mgr. Hubáčková Jana
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace4.21.01Správce polytematického strukturovaného hesláře, PSH 232 002 568
 jana.hubackova@techlib.cz
Mgr. Chládková Viktorie
Referent
33 - Oddělení pro sdílení zdrojů3.30.02MVS-ÚOCHB 232 002 434
 viktorie.chladkova@techlib.cz
Msc. Chladová Lenka
Informační specialista
35 - Oddělení informační podpory3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 510
 775 887 053
 lenka.chladova@techlib.cz
Choutková Kateřina
Projektový pracovník
8 - Odbor pro strategii a rozvoj2.42.03Koordinační a projektový pracovník 232 002 612
 katerina.choutkova@techlib.cz
Chroustovská Eva
Vedoucí referátu
Finanční referent
611 - Referát pokladen6.41.06DPH, Daňová účetní, KH 232 002 541
 eva.chroustovska@techlib.cz
Chudá Iveta, DiS.
Knihovník
41 - Oddělení budování fondu4.20.04knihovník EIZ 232 002 591
 778 956 004
 iveta.chuda@techlib.cz
Mgr. Chvalovská Jana
Knihovník
33 - Oddělení pro sdílení zdrojů3.30.02ZÍSKEJ 232 002 444
 232 002 777
 jana.chvalovska@techlib.cz
Ing. Ivanegová Jana
Informační specialista
35 - Oddělení informační podpory3.30.01Informační služby, Studovna časopisů 232 002 571
 jana.ivanegova@techlib.cz
Janů Ivana
Vedoucí oddělení
33 - Oddělení pro sdílení zdrojů3.30.02MMS, VPK-SC, ZÍSKEJ 232 002 524
 ivana.janu@techlib.cz
Jará Pavla
Knihovník
33 - Oddělení pro sdílení zdrojů3.30.02MMS 232 002 494
 pavla.jara@techlib.cz
Mgr. Jílková Adéla
Informační specialista
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby3.30.02Informační a konzultační služby 232 002 562
 adela.jilkova@techlib.cz
Mgr. Jílková Marta
Knihovník
41 - Oddělení budování fondu4.20.04Akvizice VŠCHT, Akvizice českých knih, MVS-VŠCHT 232 002 433
 marta.jilkova@techlib.cz
Mgr. Jindráková Edita
Vedoucí oddělení
35 - Oddělení informační podpory3.31.04Uživatelská podpora 232 002 518
 778 453 025
 edita.jindrakova@techlib.cz
Jiráková Alena
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace4.20.03/11Organizace fondu - volný výběr, Přidělování LCC 232 002 471
 alena.jirakova@techlib.cz
Ing. Jirát Jiří, Ph.D.
Vedoucí oddělení
Předseda odborné rady
84 - Národní centrum CzechELib2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 776 008 287
 jiri.jirat@czechelib.cz
Mgr. Kalecká Karolína, Ph.D.
Vedoucí referátu
302 - Referát historického fondu3.22.03 232 002 474
 karolina.kalecka@techlib.cz
Ing. Kalina Zdeněk
Datový specialista IT
101 - Referát interního auditu4.20.43Metodik informačních služeb, Datový analytik 232 002 408
 zdenek.kalina@techlib.cz
Ing. Katolická Barbora
Systémový inženýr
49 - Systém PNG  barbora.katolicka@techlib.cz
Ing. Keclíková Anna
Knihovník
41 - Oddělení budování fondu2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 608 359 856
 anna.keclikova@techlib.cz
Bc. Kiliánková Aneta
Knihovník
302 - Referát historického fondu3.22.01Katalogizace 232 002 520
 aneta.kiliankova@techlib.cz
Kokošková Barbora
Účetní
612 - Referát účtárny6.41.07Účetní 232 002 563
 barbora.kokoskova@techlib.cz
Ing. Kolačná Bohdana
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace4.21.01 232 002 526
 bohdana.kolacna@techlib.cz
Mgr. Kolátor Jan
Správce ICT
Specialista online služeb
48 - Oddělení knihovních systémů4.20.01Aleph, RFID - chipy, selfchecky, návratový automat, Vufind 232 002 437
 jan.kolator@techlib.cz
Mgr. Konečná Markéta
Lektor-instruktor
63 - Oddělení péče o zaměstnance6.41.05Specialista vzdělávání 232 002 407
 778 956 005
 marketa.konecna@techlib.cz
Koudelková Pavlína
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace4.20.03Autority, Jmenná katalogizace 232 002 413
 pavlina.koudelkova@techlib.cz
Mgr. Krajíc Jan
Odborný konzultant
49 - Systém PNG  jan.krajic@techlib.cz
Mgr. Kratochvíl Jan
Pracovník PR
12 - Oddělení komunikace 2.40.03Garant publicity NCIP, Komunikace s veřejností 771 120 221
 jan.kratochvil@techlib.cz
Mgr. Kratochvílová Zuzana
Knihovník
41 - Oddělení budování fondu EIZ, Summon zuzana.kratochvilova@techlib.cz
Kreisingerová Lenka
Pokladní
611 - Referát pokladen4.20.04Pokladní 232 002 414
 232 002 496
 778 412 461
 lenka.kreisingerova@techlib.cz
PhDr. Krejčí Jana
Vedoucí oddělení
42 - Oddělení katalogizace4.21.01Vedení katalogizace 232 002 543
 jana.krejci@techlib.cz
Mgr. Krejčíř Vlastimil
Koordinační, projektový a programový pracovník
49 - Systém PNG  vlastimil.krejcir@techlib.cz
Bc. Krška Martin
Pracovník PR
12 - Oddělení komunikace 2.40.03komunikace s veřejností 232 002 585
 775 573 910
 martin.krska@techlib.cz
Dr. Krueger Stephanie
Informační specialista
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby Informační chování uživatelů, Konzultant, Metodik informačních služeb, Pokročilé akademické služby 775 517 006
 stephanie.krueger@techlib.cz
Mgr. Kubálková Petra
Koordinační, projektový a programový pracovník
Vedoucí oddělení
49 - Systém PNG4.23.04Garant PNG CARDS 771 269 627
 petra.kubalkova@techlib.cz
Kubašta Marek
Knihovník
362 - Referát obsahové prověrky fondu5.30.03Obsahová prověrka časopisů 232 002 580
 marek.kubasta@techlib.cz
Bc. Kučera Filip
Datový specialista IT
85 - Firemní služby Referent informačních systémů veřejné správy filip.kucera@techlib.cz
Ing. Bc. Kučková Lucie
Knihovník
41 - Oddělení budování fondu4.20.04Akvizice časopisů 232 002 592
 lucie.kuckova@techlib.cz
Ing. Kuchynka Alexandr
IT specialista
Projektový specialista
82 - Centrum repozitářů a správy metadat  232 002 473
 alexandr.kuchynka@techlib.cz
Kumherová Lucie
Vedoucí oddělení
36 - Oddělení správy fyzických fondů5.30.03 232 002 499
 775 883 110
 lucie.kumherova@techlib.cz
Kurš Jan
Správce ICT
52 - Oddělení ICT infrastruktury5.32.09 232 002 447
 775 882 011
 jan.kurs@techlib.cz
Kutilová Olga
Knihovník
361 - Referát správy a ochrany fondu02.22.02 232 002 458
 778 474 952
 olga.kutilova@techlib.cz
Mgr. Kybal Martin
Vedoucí oddělení
48 - Oddělení knihovních systémů4.20.01Aleph 232 002 588
 778 453 028
 martin.kybal@techlib.cz
Laluch Tomáš
Referent
804 - Polytechnická dílna  tomas.laluch@techlib.cz
Lazarovská Mária
Pokladní
611 - Referát pokladen4.20.04Pokladní 232 002 525
 232 002 496
 maria.lazarovska@techlib.cz
Mgr. Losmanová Mili Viktorie
Projektový pracovník
801 - Referát mezinárodní spolupráce Koordinátor EU spolupráce a komunikace 773 204 820
 mili.losmanova@techlib.cz
Mgr. Lysoněk Tomáš
Knihovník
48 - Oddělení knihovních systémů4.20.01Digitalizace, EOD, Kramerius, Systémový knihovník 232 002 432
 tomas.lysonek@techlib.cz
Malá Jaroslava
Knihovník
48 - Oddělení knihovních systémů  jaroslava.mala@techlib.cz
Mgr. Mareček Daniel
Správce ICT
48 - Oddělení knihovních systémů4.20.01VuFind 232 002 448
 daniel.marecek@techlib.cz
Ing. Marhoulová Jitka
Vedoucí oddělení
41 - Oddělení budování fondu4.20.02Vedení akvizice 232 002 409
 jitka.marhoulova@techlib.cz
Mgr. Martinec Tomáš
Grafik
12 - Oddělení komunikace 2.40.03Grafické práce 232 002 475
 tomas.martinec@techlib.cz
Mgr. Měkotová Jitka
Knihovník
302 - Referát historického fondu3.22.01Autority, Věcná katalogizace 232 002 435
 jitka.mekotova@techlib.cz
Mezerová Zdenka
Administrativní a spisový pracovník
621 - Referát provozu01.42.05Podatelna 232 002 449
 zdenka.mezerova@techlib.cz
Ing. Michalec Petr
Správce ICT
51 - Oddělení ICT akvizice a systémové analýzy5.30.05Administrativa, Správa majetku 232 002 488
 petr.michalec@techlib.cz
MgA. Mikuláštík Milan
Výstavář
121 - Galerie NTK1.11.39Audiovize NTK, Galerie NTK, Grafické práce, Výstavy 232 002 536
 773 653 825
 milan.mikulastik@techlib.cz
Mgr. Millerová Kristina
Informační specialista
35 - Oddělení informační podpory3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 614
 kristina.millerova@techlib.cz
Mlýnský Petr
Knihovník
361 - Referát správy a ochrany fondu02.22.02 232 002 458
 778 474 953
 petr.mlynsky@techlib.cz
Mgr. Moravčík Pavel
Koordinační, projektový a programový pracovník
Právník
64 - Oddělení administrativní a správní6.42.01Koordinace veřejných zakázek, právní služby 232 002 581
 771 269 626
 pavel.moravcik@techlib.cz
Bc. Moravec Josef
Koordinační, projektový a programový pracovník
43 - Data PNG Systémový knihovník josef.moravec@techlib.cz
Morávková Jaroslava
Referent majetkové správy
62 - Oddělení správy a provozu6.42.05Správa a provoz budovy NTK 232 002 521
 jaroslava.moravkova@techlib.cz
Ing. Mynarz Kateřina
Koordinační, projektový a programový pracovník
84 - Národní centrum CzechELib2.40.02Pracovník licenční jednotky 776 012 191
 katerina.mynarz@techlib.cz
Neduchalová Martina
Referent
4 - Odbor pro informační management Odborný koordinátor CARDS 775 883 511
 martina.neduchalova@techlib.cz
Bc. Nevšímal Richard
Projektový specialista
4 - Odbor pro informační management Kurátor dat richard.nevsimal@techlib.cz
Nindlová Jiřina
Knihovník
362 - Referát obsahové prověrky fondu5.30.03Obsahová prověrka monografií 232 002 484
 jirina.nindlova@techlib.cz
Bc. Nouza Petr
Informační specialista
35 - Oddělení informační podpory3.30.01Exkurze "To nejlepší z NTK", Informační a výpůjční služby 232 002 400
 778 453 024
 petr.nouza@techlib.cz
Ing. Novák Martin
Vedoucí oddělení
12 - Oddělení komunikace 2.40.03 232 002 558
 725 973 503
 martin.novak@techlib.cz
Mgr. Novák Petr
Knihovník
41 - Oddělení budování fondu EZproxy, Shibboleth petr.novak@techlib.cz
Mgr. Novák Vojtěch, Ph.D.
Informační specialista firemních služeb
85 - Firemní služby2.12.03Informační a konzultační služby 232 002 419
 vojtech.novak@techlib.cz
Mgr. Novotná Tereza, Ph.D.
Právník
Projektový specialista
82 - Centrum repozitářů a správy metadat  tereza.novotna@techlib.cz
Ing. Obuškevičová Kateřina
Vedoucí oddělení
61 - Oddělení ekonomické6.41.08Zástupce správce rozpočtu 232 002 459
 773 653 824
 katerina.obuskevicova@techlib.cz
Mgr. Orlová Jana
Informační specialista
3 - Odbor pro uživatelskou podporu3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 594
 771 120 057
 jana.orlova@techlib.cz
Otipka Jan
Správce ICT
52 - Oddělení ICT infrastruktury5.30.04 232 002 476
 jan.otipka@techlib.cz
Ing. Ouzký Roman
Správce operačního systému
54 - Oddělení ICT provozní podpory5.30.05Helpdesk ICT 232 002 489
 773 445 578
 roman.ouzky@techlib.cz
Paďourová Marta
Knihovník
361 - Referát správy a ochrany fondu5.30.03Aktualizace záznamů v kat. časopisů, Kompletace a evidence poškozených dokumentů 232 002 493
 marta.padourova@techlib.cz
Bc. Pánková Michaela
Pracovník PR
12 - Oddělení komunikace 2.40.03Exkurze, Fotografování a natáčení v NTK 232 002 507
 773 653 826
 michaela.pankova@techlib.cz
doc. PhDr. Papík Richard, Ph.D.
Koordinační, projektový a programový pracovník
44 - Služby PNG Specialista online služeb richard.papik@techlib.cz
Ing. Pavlík Jiří
Projektový specialista
44 - Služby PNG Specialista online služeb, Systémový knihovník 608 058 586
 jiri.pavlik@czechelib.cz
Ing. Pavlík Vladimír
Vedoucí oddělení
62 - Oddělení správy a provozu6.42.05Správa a provoz budovy NTK 232 002 428
 773 850 852
 vladimir.pavlik@techlib.cz
Pechlát Marek
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace4.20.03  232 002 416
 marek.pechlat@techlib.cz
Bc. Pichert Marek
Knihovník
421 - Referát revize4.21.03 232 002 607
 marek.pichert@techlib.cz
Mgr. Podloucká Karolina
Pracovník metadatové podpory
82 - Centrum repozitářů a správy metadat2.40.02Kurátor repozitáře NTK 771 269 628
 karolina.podloucka@techlib.cz
Bc. Pohunková Petra
Referent
8 - Odbor pro strategii a rozvoj2.42.03Kurátor administrativních dat 775 887 072
 petra.pohunkova@techlib.cz
Ing. Pražáková Jaroslava
Vedoucí odboru
101 - Referát interního auditu6.42.05Auditor 232 002 595
 731 252 583
 jaroslava.prazakova@techlib.cz
Mgr. Procházková Denisa
Projektový manažer
76 - Řízení projektu NCIP VaVaI2.40.01Projektové řízení NCIP VaVaI a IPs CARDS 232 002 608
 776 009 378
 denisa.prochazkova@techlib.cz
Ing. Procházková Petra
Vedoucí odboru
3 - Odbor pro uživatelskou podporu3.12.01 Uživatelská podpora 232 002 450
 774 113 910
 petra.prochazkova@techlib.cz
Ing. Proche Ivan
Vedoucí odboru
Zástupce ředitele
6 - Odbor ekonomický a správní6.42.03statutární náměstek 232 002 605
 725 807 150
 ivan.proche@techlib.cz
Ing. arch. Prokop Šimon
Datový specialista IT
85 - Firemní služby NCIP simon.prokop@techlib.cz
Ing. Rabatinová Alžbeta
Projektový pracovník
84 - Národní centrum CzechELib2.40.02Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 232 002 509
 775 883 011
 alzbeta.rabatinova@czechelib.cz
Rangel Filip
Referent majetkové správy
51 - Oddělení ICT akvizice a systémové analýzy5.30.05 Veřejné zakázky ICT 773 760 387
 filip.rangel@techlib.cz
Bc. Rataj Jiří
Projektant ICT
49 - Systém PNG  jiri.rataj@techlib.cz
Mgr. et Mgr. Razím Tomáš
Informační specialista
35 - Oddělení informační podpory3.30.01Informační podpora studentů, Podpora středních škol, konzultace 232 002 529
 608 349 225
 tomas.razim@techlib.cz
Bc. Reindlová Daniela
Administrativní pracovník národních projektů
77 - Řízení IPS CARDS2.40.01 232 002 403
 776 011 939
 daniela.reindlova@techlib.cz
Ing. Rosůlek Milan
Vedoucí oddělení
Finanční manažer
77 - Řízení IPS CARDS2.40.01Finanční řízení NCIP VaVaI a IPs CARDS 773 850 853
 milan.rosulek@techlib.cz
Rudolfová Dana
Referent
362 - Referát obsahové prověrky fondu5.30.03Obsahová prověrka fondu, Revize fondů VŠCHT 232 002 565
 734 264 166
 dana.rudolfova@techlib.cz
Mgr. Ryzhkov Alexey
Informační specialista
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby3.30.01 232 002 597
 771 230 825
 alexey.ryzhkov@techlib.cz
Řeháková Renáta
Vedoucí referátu
362 - Referát obsahové prověrky fondu5.30.03Obsahová prověrka monografií a časopisů 232 002 609
 608 900 447
 renata.rehakova@techlib.cz
Mgr. Řepišová Zuzana
Knihovník
43 - Data PNG Systémový knihovník zuzana.repisova@techlib.cz
Ing. Řepka Michal, Ph.D.
Informační specialista
85 - Firemní služby  michal.repka@techlib.cz
Ing. Říhová Iveta
Produkční
122 - Referát krátkodobých pronájmů1.11.39 Konferenční služby, Produkce akcí, Pronájmy 774 079 179
 iveta.rihova@techlib.cz
Mgr. Bc. Sekyrová Kristýna
Koordinační, projektový a programový pracovník
82 - Centrum repozitářů a správy metadat2.40.02Právník 721 244 362
 kristyna.sekyrova@techlib.cz
Shakhar David
Správce operačního systému
54 - Oddělení ICT provozní podpory5.30.05/27Helpdesk ICT 232 002 452
 773 850 854
 david.shakhar@techlib.cz
Sháněl Jakub
Vedoucí oddělení
Správce ICT
51 - Oddělení ICT akvizice a systémové analýzy5.32.09Administrativa, Správa majetku, Veřejné zakázky 232 002 401
 773 653 830
 jakub.shanel@techlib.cz
Mgr. Schaffránková Eva
Knihovník
41 - Oddělení budování fondu4.20.03/14akvizice českých knih 232 002 491
 eva.schaffrankova@techlib.cz
Ing. Schätz Martin
Projektový pracovník
82 - Centrum repozitářů a správy metadat2.40.02Data Stewardship & PIDs specialist 777 466 829
 martin.schatz@techlib.cz
Dr. Skenderija Sasha
Informační specialista
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby3.31.03Informační chování uživatelů, Konzultant, Metodik informačních služeb, Pokročilé akademické služby 232 002 546
 774 503 293
 sasha.skenderija@techlib.cz
Mgr. Skoček Jakub
Projektový pracovník
84 - Národní centrum CzechELib Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 221 403 255
 jakub.skocek@czechelib.cz
Skořepa Adam
Referent majetkové správy
51 - Oddělení ICT akvizice a systémové analýzy5.32.09Administrativa 232 002 560
 adam.skorepa@techlib.cz
Ing. Slavík Lukáš
Referent majetkové správy
51 - Oddělení ICT akvizice a systémové analýzy5.30.05 ICT, Veřejné zakázky 232 002 590
 lukas.slavik@techlib.cz
Smolíková Jitka
Knihovník
361 - Referát správy a ochrany fondu5.30.03Aktualizace záznamů v kat. časopisů, Příprava seriálů a poškozených dokumentů ke knihařskému zpracování 232 002 493
 778 474 950
 jitka.smolikova@techlib.cz
Smutný Luděk
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace4.20.03Správa retrokonvertovaných záznamů 232 002 418
 ludek.smutny@techlib.cz
Sobotková Magdaléna
Specialista na uživatelsky orientovaná rozhraní IS
12 - Oddělení komunikace 2.40.03webeditor 771 231 705
 magdalena.sobotkova@techlib.cz
Sojková Zuzana
Vedoucí referátu
361 - Referát správy a ochrany fondu5.30.03Objednávky ze skladu, Ztráty a upomínkové řízení 232 002 436
 777 970 935
 zuzana.sojkova@techlib.cz
Lic. Souček Michal
Knihovník
421 - Referát revize4.21.03Revize fondů 232 002 611
 michal.soucek@techlib.cz
Mgr. Soukalová Kateřina, Ph.D.
Datový specialista IT
43 - Data PNG4.20.04Datový analytik 770 104 778
 katerina.soukalova@techlib.cz
Mgr. Soukupová Jana
Informační specialista
35 - Oddělení informační podpory3.30.01Informační služby 232 002 559
 sojan@techlib.cz
Soukupová Jana
Správce operačního systému
54 - Oddělení ICT provozní podpory5.30.05Helpdesk ICT, Personální systém Elanor 232 002 463
 jana.soukupova@techlib.cz
Mgr. Stepanova Liubov
Informační specialista
35 - Oddělení informační podpory3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 604
 773 571 785
 liubov.stepanova@techlib.cz
Ing. Stopková Eva, Ph.D.
Projektový pracovník
841 - Bibliometrická jednotka2.40.02Správa licenčních smluv a podpora členských institucí, Statistiky 232 002 596
 776 010 049
 eva.stopkova@czechelib.cz
Störzerová Zdeňka
Mzdová účetní
63 - Oddělení péče o zaměstnance6.42.02Mzdy 232 002 477
 zdenka.storzerova@techlib.cz
Stránská Jaroslava
Administrativní a spisový pracovník
621 - Referát provozu01.42.05Podatelna 232 002 449
 jaroslava.stranska@techlib.cz
Streicherová Gabriela
Vedoucí oddělení
63 - Oddělení péče o zaměstnance6.42.02Personalistika, Personální systém Elanor 232 002 613
 778 453 029
 gabriela.streicherova@techlib.cz
Ing. Svoboda Martin
Ředitel
1 - Ředitel NTK6.41.01/1Ředitel organizace 232 002 402
 777 063 910
 martin.svoboda@techlib.cz
Mgr. Swainson Jana
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace4.20.03Autority, Jmenná katalogizace 232 002 574
 jana.swainson@techlib.cz
Mgr. Szarzec Jakub
Knihovník
841 - Bibliometrická jednotka2.40.02Bibliometrie, Scientometrie jakub.szarzec@czechelib.cz
Ing. Šátková Barbora
Vedoucí oddělení
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 424
 771 231 785
 barbora.satkova@techlib.cz
Šemšák Ladislav
Správce ICT
54 - Oddělení ICT provozní podpory5.30.05Helpdesk ICT 232 002 469
 ladislav.semsak@techlib.cz
Ing. Šilha Machová Hana
Koordinační, projektový a programový pracovník
821 - Národní centrum pro perzistentní identifikátory Koordinátor PID 771 231 865
 hana.silha.machova@techlib.cz
Mgr. Šimek Miroslav
Projektant ICT
Projektový specialista
81 - Oddělení systémové architektury2.40.02Projektant informačních a komunikačních technologií miroslav.simek@techlib.cz
Mgr. Šindelář Jakub
Koordinační, projektový a programový pracovník
82 - Centrum repozitářů a správy metadat Koordinátor PID 776 008 837
 jakub.sindelar@techlib.cz
Bc. Šišková Martina
Knihovník
42 - Oddělení katalogizace4.20.03Metodik, supervizor autoritních záznamů 232 002 483
 martina.siskova@techlib.cz
Šlesaríková Jana
Projektový specialista
82 - Centrum repozitářů a správy metadat Metadatový specialista 776 011 743
 jana.slesarikova@techlib.cz
Mgr. Šmídová Hana
Koordinátor PID
821 - Národní centrum pro perzistentní identifikátory2.40.02perzistentní identifikátory (ORCID) 778 453 027
 hana.smidova@techlib.cz
Šorm Marek
Vedoucí odboru
5 - Odbor pro informační technologie, ICT služby a infrastrukturu5.32.09 232 002 487
 775 880 911
 marek.sorm@techlib.cz
Šperková Kateřina
Knihovník
41 - Oddělení budování fondu4.20.04Akvizice zahraničních knih, Akvizice českých knih 232 002 584
 katerina.sperkova@techlib.cz
Mgr. Štogr Jakub
Vedoucí odboru
Hlavní odborný garant IPs CARDS
4 - Odbor pro informační management4.23.04Odborné řízení projektu IPs CARDS, Strategie a rozvoj, Systémový architekt 776 556 456
 jakub.stogr@techlib.cz
Bc. Štorová Hana
Koordinační, projektový a programový pracovník
84 - Národní centrum CzechELib2.40.02Pracovník licenční jednotky hana.storova@techlib.cz
Ing. Šubrt Miroslav
Projektant ICT
51 - Oddělení ICT akvizice a systémové analýzy5.30.04Aplikace registrace, Statistiky 232 002 540
 miroslav.subrt@techlib.cz
Bc. Šurda Daniel
Odborný referent
64 - Oddělení administrativní a správní6.42.01Spisová a skartační služba, vnitropodnikové předpisy, veřejné zakázky daniel.surda@techlib.cz
Mgr. Tassanyi Pavlína
Informační specialista
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby  pavlina.tassanyi@techlib.cz
Tomeš Pavel
Správce ICT
52 - Oddělení ICT infrastruktury5.30.05Audio/Video Technika, Telefony 232 002 455
 pavel.tomes@techlib.cz
Ing. Tonarová Šárka
Projektový pracovník
84 - Národní centrum CzechELib2.40.01Vyjednávání licenčních smluv s vydavateli EIZ na základě požadavků členských institucí 232 002 453
 725 101 537
 sarka.tonarova@czechelib.cz
Bc. Trappl Juraj
Projektant ICT
81 - Oddělení systémové architektury Vývojář NR juraj.trappl@techlib.cz
RNDr. Trčková Jaroslava
Knihovník
821 - Národní centrum pro perzistentní identifikátory5.33.07/15Komunikace s vydavateli, Přidělování ISSN, Tvorba a aktualizace záznamů ISSN pro národní a mezinárodní registr ISSN 232 002 440
 jaroslava.trckova@techlib.cz
Trnková Eva
Vedoucí referátu
421 - Referát revize4.21.03Revize fondů 232 002 564
 eva.trnkova@techlib.cz
Mgr. Trnková Marie
Knihovník
821 - Národní centrum pro perzistentní identifikátory5.33.07/16Komunikace s vydavateli, Přidělování ISSN, Tvorba a aktualizace záznamů ISSN pro národní a mezinárodní registr ISSN 232 002 441
 marie.trnkova@techlib.cz
Mgr. Turek Vojtěch
Informační specialista
35 - Oddělení informační podpory3.30.01Informační a konzultační služby 232 002 548
 778 453 020
 vojtech.turek@techlib.cz
Mgr. Urban Adam
Knihovník
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby3.30.02Informační a konzultační služby 232 002 456
 adam.urban@techlib.cz
Mgr. Vaculová Katarzyna
Knihovník
41 - Oddělení budování fondu4.20.04Akvizice EIZ 232 002 492
 katarzyna.vaculova@techlib.cz
Mgr. Vaishar Antonín, DiS.
Datový specialista IT
43 - Data PNG  antonin.vaishar@techlib.cz
Valníčková Renata
Knihovník
41 - Oddělení budování fondu4.20.03Akvizice časopisů 232 002 404
 renata.valnickova@techlib.cz
Vecková Pavla
Správce rozpočtu
61 - Oddělení ekonomické6.41.08Ekonom, Správce rozpočtu 232 002 566
 602 242 242
 pavla.veckova@techlib.cz
Ing. arch. Vele Jiří
Datový specialista IT
85 - Firemní služby NCIP jiri.vele@techlib.cz
Veselý Tomáš
Správce ICT
54 - Oddělení ICT provozní podpory5.30.05.34Helpdesk ICT 232 002 470
 771 269 620
 tomas.vesely@techlib.cz
PhDr. Vochozková Hana
Knihovník
43 - Data PNG Systémový inženýr hana.vochozkova@techlib.cz
Mgr. Vyčítalová Hana
Odborný referent
82 - Centrum repozitářů a správy metadat2.40.02Koordinátor partnerské sítě NUŠL, Koordinátor metadatové podpory 232 002 537
 771 120 059
 hana.vycitalova@techlib.cz
Ing. Vymazal Michal
Manažer kyberbezpečnosti
101 - Referát interního auditu1.11.39kyberbezpečnost 232 002 468
 michal.vymazal@techlib.cz
Mgr. Witzany Hutková Klára
Informační specialista
32 - Oddělení pro metodiku a specializované akademické služby3.30.02 Odborný pracovník uživatelské podpory 232 002 431
 klara.witzanyhutkova@techlib.cz
Bc. Záluská Michaela
Referent
41 - Oddělení budování fondu4.20.04Akvizice a jmenná katalogizace pro ÚOCHB 232 002 579
 michaela.zaluska@techlib.cz
Mgr. Zavoralová Jitka
Grafik
12 - Oddělení komunikace 2.40.03Grafické práce 232 002 504
 jitka.zavoralova@techlib.cz
Ing. Ziegelheimová Jana, Ph.D.
Koordinační, projektový a programový pracovník
804 - Polytechnická dílna2.40.02 776 007 892
 jana.ziegelheimova@techlib.cz
Ing. Zlámalová Petra
Manažer projektu
7 - Odbor řízení národních projektů2.40.01Projektové řízení 232 002 485
 petra.zlamalova@techlib.cz
Mgr. Zmeková Lenka
Pracovník PR
12 - Oddělení komunikace 2.40.01Garant publicity CzechELib 232 002 405
 771 120 061
 lenka.zmekova@techlib.cz
Ing. Zoula Martin
Datový specialista IT
85 - Firemní služby Referent informačních systémů veřejné správy martin.zoula@techlib.cz
Ženatá Jana
Koordinační, projektový a programový pracovník
Vedoucí oddělení
44 - Služby PNG  jana.zenata@techlib.cz

 

Adresa pro doručování
analogových dokumentů

Národní technická knihovna
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 – Dejvice
Česká republika

Úřední hodiny podatelny

Pondělí - pátek
8:00 - 15:00

Elektronická adresa podatelny

podatelna@techlib.cz
faktury@techlib.cz
(pro dokumenty ekonomického charakteru)
 
Identifikátor datové schránky: syd69w9
 

Velikost datové zprávy dodávané přes datovou schránku: max. 1 GB Velikost datové zprávy dodávané standardní elektronickou poštou, nikoli přes datovou schránku: max. 200 MB

Prosíme odesílatele, aby u podání zohlednili jeho účel, podle něj vybrali vhodný formát a nastavili optimálně jeho parametry. Dokumenty na přenosných nosičích dat (např. CD, USB flash disk) z důvodů kybernetické bezpečnosti nepřijímáme.

Národní technická knihovna nepřijímá:

 • spustitelné či šifrované soubory a soubory, do kterých je vstup chráněn heslem
 • datové zprávy obsahující tzv. škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému, programovém vybavení nebo na informacích)
 • neúplné nebo poškozené dokumenty v analogové či digitální podobě

Pokud z takových dokumentů lze zjistit kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, NTK odesílatele vyrozumí o vadě dokumentu a stanoví postup pro její vyřešení. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo nelze-li odesílatele určit, NTK dokument dále nezpracovává.

Preferujeme příjem dokumentů v těchto datových formátech:

 • CSV (Comma-Separated Values)
 • DOC, DOCX (MS Word Document)
 • GIF (Graphics Interchange Format)
 • HTM, HTML (Hyper Text Markup Language Document)
 • ISDOC, ISDOCX (Information System Document)
 • JPG, JPEG, JFIF (Joint Photographic Expert Group File Interchange Format)
 • MP2, MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2 / Layer 3)
 • MPEG1, MPEG2, MPEG4 (Moving Picture Experts Group Phase 1 / Phase 2 / Phase 4)
 • ODT (Open Document Text)
 • ODS (Open Document Spreadsheet)
 • PDF (Portable Document Format)
 • PDF/A-3(Portable Document Format for the Long-Term Archiving)
 • PNG (Portable Network Graphics)
 • RTF (Rich Text Format)
 • TIF, TIFF (Tagged Image File Format)
 • TXT (Plain Text File)
 • XLS, XLSX (MS Excel Document)
 • XML (eXtensible Markup Language Document)

Dále přijímáme dokumenty v těchto formátech:

 • AEP (Adobe After Effects)
 • AI (Adobe Illustrator)
 • AVI (Audio Video Interleave)
 • DWG (AutoCAD DraWinG File Format), verze 2007 a vyšší
 • FO/ZFO (602XML Filler dokument)
 • JSON (JavaScript Object Notation) Data Interchange Format
 • MD (Markdown)
 • MP4
 • ODP (Open Document Presentation)
 • PPT/PPTX (MS PowerPoint Presentation)
 • PSD (PhotoShop Document)
 • RAW Bitmap
 • SQL (Structured Query Language)
 • WAV (Waveform audio format)
 • WEBP
 • XCF (eXperimental Computing Facility) Gimp Image File Format
 • YAML (YAML Ain't Markup Language)
 • MSG (Outlook Mail Message)
 • PBIX (Microsoft Power BI file with data and logic)
 • ZIP, RAR
 
Editor: Gabriela Streicherová Poslední změna: 15.3. 2023 13:03