O Galerii NTK

Program Galerie NTK

Galerie NTK uvádí tři výstavy:

Vernisáž

13. prosinec 2017 od 18:00

Termín výstavy

14. 12. 2017 - 4. 2. 2018

Kde

Galerie NTK

Vstup zdarma

Tomáš Hlavina: Před uměním a po umění / Vlivy a paralely mezi uměním do období renesance a konceptuálním uměním

O výstavě

Postkonceptuální sochař Tomáš Hlavina patří mezi nejvýraznější reperezentanty generace, která vstupovala na uměleckou scénu počátkem devadesátých let. Expozice je galerijním výstupem jeho doktorské práce. V současné době Hlavina vede ateliér sochy na pražské AVU.

www.hlavina.info

Kurátor

Milan Mikuláštík

Klas Eriksson: Serie B

O výstavě

Švédský umělec Klas Eriksson (1976) představuje v Galerii NTK své nejnovější obrazy, videa, objekty a fotografie. Ve své tvorbě se dlouhodobě věnuje fenoménu fotbalového chuligánství - zejména jeho vizuální stránce - a akcentuje také jeho performativní rozměr.

www.klaseriksson.org

Podpořeno IASPIS (Stockholm) a FUA TUL (Liberec)

Kurátor

Lexa Peroutka

Annika Lundgren: Winter is Coming - on Spirits and Populists

O výstavě

Videoinstalace švédské umělkyně Anniky Lundgren (1964), která vznikla speciálně pro její výstavu v Galerii NTK, je autorskou interpretací politické historie západoevropského prostoru. Forma, kterou umělkyně využívá zahrnuje videa, fotografii nebo performanci.

www.annikalundgren.net

Podpořeno FUA TUL (Liberec)

Kurátor

Lexa Peroutka

O Galerii NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Virtuální prohlídka galerie

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

 
 
 

Kontakt

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út  ne 10  18

Vstup zdarma

Archiv výstav

Partneři

Pictures

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage
Editor: Milan Mikuláštík Last modified: 13.12. 2017 09:12