Výstavy v roce 2015

26. 11. - 28. 11. 2015 / Cafe New Romance 2015

4. 11. - 21. 11. 2015 / Znak, písmo, šifra

1. 10. - 30. 10. / Cesty mohou býti rozličné

5. 10. - 24. 10. / Bydleme zdravě - půjde to hravě!

17. 6. - 18. 7. / Famugrafie

12. 5. - 13. 6. / Generation Smart

5. 5. - 7. 5. / Being Faust - Enter Mephisto

10. 4. - 30. 4. / GEO EGO

11. 3. - 11. 4. / Meziválečná architektura Kaunasu

4. 3. - 3. 4. / První / výstava ateliéru malířství AVU prof. Martina Mainera

28. 1. - 21. 2. / Výstava architektury, Karel Zdeněk Líman

9. 1. - 29. 1. / Výstava japonské kaligrafie

3. 12. - 15. 1. / Xenofilia

Archiv

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Během necelých dvou let v galerii proběhla řada výstav zaměřených především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí. 

Limity těla - výstavu zabývající se vztahem lidského fyzična a nových technologií, Fenomén hra – expozici tématizující herní aspekty sociálních jevů, Stíny minulých utopií – výstavu o vztahu architektury a ideologie, PBBK80 – prestižní přehlídku prací předních českých umělců spojených s generací postmoderny, Velocypedia – velmi široce pojatou prezentaci umění, designu i sociálního aktivismu spojených s cyklistikou a udržitelnou dopravou ... a v neposlední řadě Librarianism – výstavu o knihovnách a jejich konstrukci.

Výstava Současná česká malba z roku 2012 byla mezigenerační sondou do ženské malby a současně reflexí mocenských mechanismů konstrukce historie umění. Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata. S velkým diváckým i mediálním ohlasem se setkal pátý ročník festivalu Enter: Datapolis, který poprvé zakotvil v NTK začátkem roku 2011. Nemenším diváckým úspěchem byla výstava Slavné české vily Čech, Moravy a Slezska, kterou připravilo vydavatelství Foibos. Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy. Expozice Prolomit prostor představila výběr deseti nejvýznamnějších scénografických realizací poslední doby. Výstava Za všedností velmi detailním způsobem zpracovala téma architektury evropských divadelních budov. Festival Archiweek přinesl do Galerie NTK výstavu Centrální osa Pekingu. Veřejný parter budovy, který je dalším výstavním prostorem Národní technické knihovny, hostil mimo jiné soutěž začínajících designérů Mladý obal, studentskou kompetici Olověný Dušan, mezinárodní přehlídku figurální kresby Figurama a další akce. Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií.

 
 
 

Kontakt

Milan Mikuláštík
 milan.mikulastik@techlib.cz
 +420 773 653 825

Otevírací doba

po – pá 10—18

Archiv výstav

Partneři

Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 22.1. 2019 13:01