Organizační struktura NTK

platná od 1. 1. 2021

1 ŘEDITEL NTK

ředitel NTK
Ing. Martin Svoboda

tel.: 232 002 402, mobil: 777 063 910
email: martin.svoboda@techlib.cz

101 Referát interního auditu

Ing. Jaroslava Pražáková

tel.: 232 002 595
email: jaroslava.prazakova@techlib.cz

103 Kancelář ředitele

asistentka ředitele
Veronika Švejdová

tel.: 232 002 495
email: veronika.svejdova@techlib.cz

tajemnice ředitele
Ing. Jana Ziegelheimová, Ph.D.

tel.: 776 007 892
email: jana.ziegelheimova@techlib.cz

2 ODBOR ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ

statutární zástupce NTK
Ing. Jiří Burgstaller

tel.: 232 002 569, mobil: 774 117 709
email: jiri.burgstaller@techlib.cz

21 ČESKÉ NÁRODNÍ STŘEDISKO ISSN

vedoucí oddělení
PhDr. Eva Jeřábková

tel.: 232 002 470
email: eva.jerabkova@techlib.cz

22 PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

vedoucí oddělení
Ing. Milan Rosůlek

tel.:773 850 853
email: milan.rosulek@czechelib.cz

3 ODBOR PRO UŽIVATELSKOU PODPORU

vedoucí odboru 3
Ing. Petra Procházková

tel.: 232 002 450
email: petra.prochazkova@techlib.cz

302 Referát historického fondu

vedoucí referátu
PhDr. Pavel Kůrka

tel.: 232 002 474
email: pavel.kurka@techlib.cz

32 ODDĚLENÍ PRO METODIKU A SPECIALIZOVANÉ AKADEMICKÉ SLUŽBY

vedoucí oddělení
Mgr. Alena Chodounská

tel.: 232 002 502, mobil: 773 850 851
email: alena.chodounska@techlib.cz

33 ODDĚLENÍ PRO SDÍLENÍ ZDROJŮ

vedoucí oddělení
Ivana Janů

tel.:232 002 524
email: ivana.janu@techlib.cz

35 ODDĚLENÍ INFORMAČNÍ PODPORY

vedoucí oddělení
Mgr. Jana Orlová

tel.: 232 002 594
email: jana.orlova@techlib.cz

36 ODDĚLENÍ SPRÁVY FYZICKÝCH FONDŮ

vedoucí oddělení
Lucie Kumherová

tel.: 232 002 499
email: lucie.kumherova@techlib.cz

361 Referát správy a ochrany fondu

vedoucí referátu
Zuzana Sojková

tel.: 232 002 436
email: zuzana.sojkova@techlib.cz

362 Referát revize a obsahové prověrky fondu

vedoucí referátu
Eva Trnková

tel.: 232 002 564
email: eva.trnkova@techlib.cz

37 ODDĚLENÍ KNIHOVNÍCH SYSTÉMŮ

vedoucí oddělení
Mgr. Martin Kybal

tel.: 232 002 588
email: martin.kybal@techlib.cz

4 ODBOR PRO INFORMAČNÍ MANAGEMENT

vedoucí odboru 4
Ing. Mgr. Pavel Synek

tel.: 232 002 443
email: pavel.synek@techlib.cz

41 ODDĚLENÍ BUDOVÁNÍ FONDU

vedoucí oddělení
Ing. Jitka Marhoulová

tel.: 232 002 409
email: jitka.marhoulova@techlib.cz

42 ODDĚLENÍ KATALOGIZACE

vedoucí oddělení
PhDr. Jana Krejčí

tel: 232 002 543
email: jana.krejci@techlib.cz 

5 ODBOR PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ICT SLUŽBY A INFRASTRUKTURU

vedoucí odboru 5
Mgr. Marek Mikušek

mobil:775 887 072
email: marek.mikusek@techlib.cz

51 ODDĚLENÍ ICT AKVIZICE A SYSTÉMOVÉ ANALÝZY

vedoucí oddělení
Jakub Sháněl

tel.: 232 002 401, mobil: 773 653 830
email: jakub.shanel@techlib.cz

52 ODDĚLENÍ ICT INFRASTRUKTURY

vedoucí oddělení
Ing. Ondřej Koch

tel.: 232 002 467
email: ondrej.koch@techlib.cz

6 ODBOR EKONOMICKO-PROVOZNÍ

ekonomický náměstek a vedoucí odboru 6
Ing. Ivan Proche

mobil: 725 807 150
email: ivan.proche@techlib.cz

61 ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ

vedoucí oddělení
Ing. Kateřina Obuškevičová

tel.: 232 002 459
email: katerina.obuskevicova@techlib.cz

611 Referát pokladen

vedoucí referátu
Eva Korbařová

tel.: 232 002 414
email: eva.korbarova@techlib.cz

612 Referát účtárny

vedoucí referátu
Erika Freudlová, DiS.
tel: 232 002 442
email: erika.freudlova@techlib.cz

62 ODDĚLENÍ SPRÁVY A PROVOZU

vedoucí oddělení
Ing. Vladimír Pavlík

tel.: 232 002 428
email: vladimir.pavlik@techlib.cz

621 Referát provozu

vedoucí referátu
Zdeňka Bílá

tel.: 232 002 420
email: zdenka.bila@techlib.cz

622 Referát krátkodobých pronájmů

vedoucí referátu
Mgr. Jitka Heřmanová

tel.: 776 832 826
email: jitka.hermanova@techlib.cz

63 ODDĚLENÍ PÉČE O ZAMĚSTNANCE

vedoucí oddělení
Gabriela Streicherová

tel.: 232 002 613
email: gabriela.streicherova@techlib.cz

7 ODBOR CZECHELIB

ředitel projektu
Ing. Jiří Burgstaller

tel.: 232 002 569, mobil: 774 117 709
email: jiri.burgstaller@czechelib.cz

701 Referát Odborná rada

předseda odborné rady
Ing. Martin Svoboda

tel.: 232 002 402, mobil: 777 063 910
email: martin.svoboda@czechelib.cz

72 ODDĚLENÍ LICENČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ

vedoucí oddělení
Ing. Jiří Jirát, Ph.D.

mobil: 776 008 287
email: jiri.jirat@czechelib.cz

75 ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

finanční manažer
Ing. Milan Rosůlek

mobil: 773 850 853
email: milan.rosulek@czechelib.cz

8 ODBOR PRO STRATEGII A ROZVOJ

vedoucí odboru
Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.

email: eva.dibuszova@czechelib.cz

801 Referát mezinárodní spolupráce

vedoucí referátu
Ing. Eva Hnátková, Ph.D.

mobil: 604 328 809
email: eva.hnatkova@techlib.cz

802 Centrum repozitářů

vedoucí referátu
Mgr. Hana Vyčítalová

tel.: 232 002 537
email: hana.vycitalova@techlib.cz

803 Národní fonotéka

referent
PhDr. Iva Horová

email: iva.horova@techlib.cz

81 ODDĚLENÍ SYSTÉMOVÉ ARCHITEKTURY

vedoucí oddělení
PhDr. Jan Pokorný, Ph.D.

tel.: 232 002 515
email: jan.pokorny@techlib.cz

813 Referát pro firemní služby

referent
PhDr. Tereza Pavlíčková

tel.: 232 002 497
email: tereza.pavlickova@techlib.cz

83 ODDĚLENÍ KOMUNIKACE

vedoucí oddělení
Ing. Martin Novák

tel.: 232 002 558
email: martin.novak@techlib.cz

831 Galerie NTK

výstavář
MgA. Milan Mikuláštík

tel.: 232 002 536
email: milan.mikulastik@techlib.cz

   

Viz také telefonní seznam zaměstnanců NTK

  • Všechna čísla mají mezinárodní prefix pro ČR +420

* E-mailové adresy služeb Národní technické knihovny a vedoucích jejích odborných útvarů slouží pro komunikaci uživatelů Národní technické knihovny, případně odborné veřejnosti.

Jejich použití pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení je podle zákona č. 480/2004 Sb. zakázáno (§ 7) a může být Úřadem pro ochranu osobních údajů pokutováno až do výše 10 000 000 Kč (§ 11). Taková sdělení budou Úřadu pro ochranu osobních údajů postoupena.

 
 
 

Kontakt

Jan Bayer
jan.bayer@techlib.cz
232 002 480
773 653 827

Důležité odkazy

Editor: David Shakhar Poslední změna: 19.4. 2021 18:04