Organizační struktura NTK

platná od 1. 11. 2019

1 ŘEDITEL NTK

ředitel NTK
Ing. Martin Svoboda

tel.: 232 002 402, mobil: 777 063 910
email: martin.svoboda@techlib.cz

101 Referát interního auditu

Ing. Jaroslava Pražáková

tel.: 232 002 595
email: jaroslava.prazakova@techlib.cz

102 Referát národních projektů

   

103 Kancelář ředitele

vedoucí referátu
PhDr. Tereza Pavlíčková

tel.: 232 002 505, mobil: 776 012 036
email: tereza.pavlickova@techlib.cz

2 ODBOR ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ

statutární náměstek a vedoucí odboru 2
PhDr. Jan Bayer, CSc.

tel.: 232 002 480, mobil: 773 653 827
email: jan.bayer@techlib.cz

21 ČESKÉ NÁRODNÍ STŘEDISKO ISSN

vedoucí oddělení
PhDr. Eva Jeřábková

tel.: 232 002 470, 232 002 440
email: eva.jerabkova@techlib.cz

23 ODDĚLENÍ KOMUNIKACE

vedoucí oddělení
Bc. Jan Boleslavský

tel.: 232 002 558
email: jan.boleslavsky@techlib.cz

25 ODDĚLENÍ PRO PODPORU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A PROJEKTŮ

   

3 ODBOR PRO UŽIVATELSKOU PODPORU

vedoucí odboru 3
Ing. Petra Procházková

tel.: 232 002 450
email: petra.prochazkova@techlib.cz

302 Referát historického fondu

Zuzana Fišerová

tel.: 232 002 522
email: zuzana.fiserova@techlib.cz

32 ODDĚLENÍ PRO METODIKU A SPECIALIZOVANÉ AKADEMICKÉ SLUŽBY

vedoucí oddělení
Mgr. Alena Chodounská

tel.: 232 002 502, mobil: 773 850 851
email: alena.chodounska@techlib.cz

34 ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH SLUŽEB

vedoucí oddělení
Ing. Olga Martinová

tel.: 232 002 503
email: olga.martinova@techlib.cz

35 ODDĚLENÍ INFORMAČNÍ PODPORY

vedoucí oddělení
Bc. Věra Krásová

tel.: 232 002 535
email: vera.krasova@techlib.cz

36 ODDĚLENÍ SPRÁVY FYZICKÝCH FONDŮ

vedoucí oddělení
Lucie Kumherová

tel.: 232 002 499
email: lucie.kumherova@techlib.cz

361 Referát správy a ochrany fondu

vedoucí referátu
Zuzana Sojková

tel.: 232 002 436
email: zuzana.sojkova@techlib.cz

362 Referát revize a obsahové prověrky fondu

vedoucí referátu
Eva Trnková

tel.: 232 002 564
email: eva.trnkova@techlib.cz

4 ODBOR PRO INFORMAČNÍ MANAGEMENT

vedoucí odboru 4
Ing. Petra Procházková

tel.: 232 002 450
email: petra.prochazkova@techlib.cz

41 ODDĚLENÍ BUDOVÁNÍ FONDU

vedoucí oddělení
Ing. Jitka Marhoulová

tel.: 232 002 409
email: jitka.marhoulova@techlib.cz

410 Referát elektronických informačních zdrojů

   

42 ODDĚLENÍ KATALOGIZACE

vedoucí oddělení
PhDr. Jana Krejčí

tel: 232 002 543
email: jana.krejci@techlib.cz 

5 ODBOR PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ICT SLUŽBY A INFRASTRUKTURU

vedoucí odboru 5
Ing. Ondřej Koch

tel.: 232 002 401, mobil: 776 626 361
email: ondrej.koch@techlib.cz

51 ODDĚLENÍ ICT AKVIZICE A SYSTÉMOVÉ ANALÝZY

vedoucí oddělení
Jakub Sháněl

tel.: 232 002 408, mobil: 773 653 830
email: jakub.shanel@techlib.cz

52 ODDĚLENÍ ICT INFRASTRUKTURY

vedoucí oddělení
Ing. Jakub Koudelka

tel.: 232 002 467
email: jakub.koudelka@techlib.cz

53 ODDĚLENÍ ICT SLUŽEB

vedoucí oddělení
Mgr. Jan Kolátor

tel.: 232 002 437, mobil: 602 249 503
email: jan.kolator@techlib.cz

6 ODBOR EKONOMICKO-PROVOZNÍ

ekonomický náměstek a vedoucí odboru 6
Ing. Ivan Proche

mobil: 725 807 150
email: ivan.proche@techlib.cz

602 Referát personálně-mzdový

vedoucí referátu
Jana Volfová

tel.: 232 002 578
email: jana.volfova@techlib.cz

61 ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ

vedoucí oddělení
Ing. Lubomír Ponocný

tel.: 232 002 492
email: lubomir.ponocny@techlib.cz

611 Referát pokladen

vedoucí referátu
Eva Korbařová

tel.: 232 002 414
email: eva.korbarova@techlib.cz

612 Referát účtárny

vedoucí referátu
Ing. Renata Kaňková
tel: 232 002 491
email: renata.kankova@techlib.cz

62 ODDĚLENÍ SPRÁVY A PROVOZU

vedoucí oddělení
Ing. Vladimír Pavlík

tel.: 232 002 428
email: vladimir.pavlik@techlib.cz

621 Referát provozu

vedoucí referátu
Zdeňka Bílá

tel.: 232 002 420
email: zdenka.bila@techlib.cz

622 Referát krátkodobých pronájmů

vedoucí referátu
Mgr. Jitka Heřmanová

tel.: 776 832 826
email: jitka.hermanova@techlib.cz

7 ODBOR CZECHELIB

vedoucí odboru 7
Ing. Jiří Burgstaller

tel.: 232 002 569, mobil: 774 117 709
email: jiri.burgstaller@czechelib.cz

701 Referát Odborná rada

předseda odborné rady
Ing. Martin Svoboda

tel.: 232 002 402, mobil: 777 063 910
email: martin.svoboda@czechelib.cz

72 ODDĚLENÍ LICENČNÍ A ADMINISTRATIVNÍ

vedoucí oddělení
Ing. Jiří Jirát, Ph.D.

mobil: 776 008 287
email: jiri.jirat@czechelib.cz

75 ODDĚLENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

vedoucí oddělení
Ing. Milan Rosůlek

mobil: 773 850 853
email: milan.rosulek@czechelib.cz

8 ODBOR PRO STRATEGII A ROZVOJ

vedoucí odboru 8
Ing. Dibuszová Eva, Ph.D.

email: eva.dibuszova@czechelib.cz

801 Referát pro akademické služby

   

802 Galerie NTK

   

81 ODDĚLENÍ SYSTÉMOVÉ ARCHITEKTURY

vedoucí oddělení
PhDr. Jan Pokorný, Ph.D.

tel.: 232 002 515
email: jan.pokorny@techlib.cz

811 Referát pro dodávání dokumentů (servisní centrum ZÍSKEJ)

vedoucí referátu
Anna Filínová

tel.: 232 002 553
email: anna.filinova@techlib.cz

812 Referát NUŠL

vedoucí referátu
Mgr. Hana Vyčítalová

tel.: 232 002 537
email: hana.vycitalova@techlib.cz

813 Referát pro firemní služby

   

Viz také telefonní seznam zaměstnanců NTK

  • Všechna čísla mají mezinárodní prefix pro ČR +420

NTK Fax: +420 232 002 550, 222 221 340 NTK ICQ: 487 660 757

* E-mailové adresy služeb Národní technické knihovny a vedoucích jejích odborných útvarů slouží pro komunikaci uživatelů Národní technické knihovny, případně odborné veřejnosti.

Jejich použití pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení je podle zákona č. 480/2004 Sb. zakázáno (§ 7) a může být Úřadem pro ochranu osobních údajů pokutováno až do výše 10 000 000 Kč (§ 11). Taková sdělení budou Úřadu pro ochranu osobních údajů postoupena.

 
 
 

Kontakt

Jan Bayer
jan.bayer@techlib.cz
232 002 480
773 653 827

Důležité odkazy

Editor: David Shakhar Poslední změna: 29.11. 2019 08:11