Organizační struktura NTK

platná od 1. 2. 2024

1 ŘEDITEL NTK

ředitel NTK
Ing. Martin Svoboda

tel.: 232 002 402, mobil: 777 063 910
email: martin.svoboda@techlib.cz

101 Referát interního auditu

Ing. Jaroslava Pražáková

tel.: 232 002 595
email: jaroslava.prazakova@techlib.cz

103 Kancelář ředitele

asistentka ředitele
Bc. Tereza Arazimová

tel.: 232 002 495
email: tereza.arazimova@techlib.cz

12 ODDĚLENÍ KOMUNIKACE

vedoucí oddělení
Ing. Martin Novák

tel.: 232 002 558
email: martin.novak@techlib.cz

121 Galerie NTK

výstavář
MgA. Milan Mikuláštík

tel.: 232 002 536
email: milan.mikulastik@techlib.cz

122 Referát krátkodobých pronájmů

vedoucí referátu
Mgr. Jitka Heřmanová

tel.: 776 832 826
email: jitka.hermanova@techlib.cz

3 ODBOR PRO UŽIVATELSKOU PODPORU

vedoucí odboru 3
Ing. Petra Procházková

tel.: 232 002 450
email: petra.prochazkova@techlib.cz

302 Referát historického fondu

vedoucí referátu
Mgr. Karolína Kalecká, Ph.D.

tel.: 232 002 474
email: historickyfond@techlib.cz

32 ODDĚLENÍ PRO METODIKU A SPECIALIZOVANÉ AKADEMICKÉ SLUŽBY

vedoucí oddělení
Ing. Barbora Šátková

tel.: 232 002 424, mobil: 771 231 785
email: barbora.satkova@techlib.cz

33 ODDĚLENÍ PRO SDÍLENÍ ZDROJŮ

vedoucí oddělení
Ivana Janů

tel.:232 002 524
email: ivana.janu@techlib.cz

35 ODDĚLENÍ INFORMAČNÍ PODPORY

vedoucí oddělení
Mgr. Edita Jindráková

tel.: 232 002 518
email: edita.jindrakova@techlib.cz

36 ODDĚLENÍ SPRÁVY FYZICKÝCH FONDŮ

vedoucí oddělení
Lucie Kumherová

tel.: 232 002 499
email: lucie.kumherova@techlib.cz

361 Referát správy a ochrany fondů

vedoucí referátu
Zuzana Sojková

tel.: 232 002 436
email: zuzana.sojkova@techlib.cz

362 Referát obsahové prověrky fondů

vedoucí referátu
Renáta Řeháková

tel.: 232 002 609
email: renata.rehakova@techlib.cz

4 ODBOR PRO INFORMAČNÍ MANAGEMENT

vedoucí odboru 4
Mgr. Jakub Štogr

tel.: 776 556 456
email: jakub.stogr@techlib.cz

403 Zajištění národních funkcí projektu CARDS

vedoucí referátu
Jan Doboš

tel.:
email: jan.dobos@techlib.cz

41 ODDĚLENÍ BUDOVÁNÍ FONDU

vedoucí oddělení
Ing. Jitka Marhoulová

tel.: 232 002 409
email: jitka.marhoulova@techlib.cz

42 ODDĚLENÍ KATALOGIZACE

vedoucí oddělení
PhDr. Jana Krejčí

tel: 232 002 543
email: jana.krejci@techlib.cz 

421 Referát revize

vedoucí referátu
Eva Trnková

tel: 232 002 564
email: eva.trnkova@techlib.cz

43 DATA PNG

vedoucí oddělení
Mgr. Martin Kybal

tel.: 232 002 588
email: martin.kybal@techlib.cz

44 SLUŽBY PNG

vedoucí oddělení
Jana Ženatá

tel:
email: jana.zenata@techlib.cz

48 ODDĚLENÍ KNIHOVNÍCH SYSTÉMŮ

vedoucí oddělení
Mgr. Martin Kybal

tel.: 232 002 588
email: martin.kybal@techlib.cz

49 SYSTÉM PNG

vedoucí oddělení
Mgr. Petra Kubálková

tel: 771 269 627
email: petra.kubalkova@techlib.cz

5 ODBOR PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE, ICT SLUŽBY A INFRASTRUKTURU

pověřen vedením odboru 5
Marek Šorm

mobil:775 887 487
email: marek.sorm@techlib.cz

51 ODDĚLENÍ ICT AKVIZICE A SYSTÉMOVÉ ANALÝZY

vedoucí oddělení
Jakub Sháněl

tel.: 232 002 401, mobil: 773 653 830
email: jakub.shanel@techlib.cz

52 ODDĚLENÍ ICT INFRASTRUKTURY

vedoucí oddělení
Lea Bradáčová

tel.: 232 002 479
email: lea.bradacova@techlib.cz

54 ODDĚLENÍ ICT PROVOZNÍ PODPORY

vedoucí oddělení
Jakub Sháněl

tel.: 232 002 401, mobil: 773 653 830
email: jakub.shanel@techlib.cz

6 ODBOR EKONOMICKÝ A SPRÁVNÍ

statutární náměstek a vedoucí odboru 6
Ing. Ivan Proche

mobil: 725 807 150
email: ivan.proche@techlib.cz

61 ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ

vedoucí oddělení
Ing. Kateřina Obuškevičová

tel.: 232 002 459
email: katerina.obuskevicova@techlib.cz

611 Referát pokladen

vedoucí referátu
Lenka Kreisingerová

tel.: 232 002 414
email: lenka.kreisingerova@techlib.cz

612 Referát účtárny

vedoucí referátu
Erika Freudlová, DiS.
tel: 232 002 442
email: erika.freudlova@techlib.cz

62 ODDĚLENÍ SPRÁVY A PROVOZU

vedoucí oddělení
Ing. Vladimír Pavlík

tel.: 232 002 428
email: vladimir.pavlik@techlib.cz

621 Referát provozu

vedoucí referátu
Zdeňka Bílá

tel.: 232 002 420
email: zdenka.bila@techlib.cz

63 ODDĚLENÍ PÉČE O ZAMĚSTNANCE

vedoucí oddělení
Gabriela Streicherová

tel.: 232 002 613, mobil: 778 453 029  
email: gabriela.streicherova@techlib.cz

64 ODDĚLENÍ ADMINISTRATIVNÍ A SPRÁVNÍ

vedoucí oddělení
Mgr. Marek Boušek

tel.: 232 002 505  
email: marek.bousek@techlib.cz

7 ODBOR ŘÍZENÍ NÁRODNÍCH PROJEKTŮ

vedoucí odboru 7
Ing. Jiří Burgstaller

tel.: 232 002 569, mobil: 774 117 709
email: jiri.burgstaller@czechelib.cz

76 ŘÍZENÍ PROJEKTU NCIP VaVaI

vedoucí oddělení
Dagmar Davidová

tel.: 232 002 582, mobil: 725 825 677
email: dagmar.davidova@czechelib.cz

77 ŘÍZENÍ PROJEKTU IPS CARDS

vedoucí oddělení
Ing. Milan Rosůlek

mobil: 773 850 853
email: milan.rosulek@czechelib.cz

8 ODBOR PRO STRATEGII A ROZVOJ

vedoucí odboru
Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.

email: eva.dibuszova@czechelib.cz

801 Referát mezinárodní spolupráce

vedoucí referátu
Ing. Eva Hnátková, Ph.D.

mobil: 604 328 809
email: eva.hnatkova@techlib.cz

804 Polytechnická dílna

vedoucí
Ing. Jana Ziegelheimová, Ph.D.

mobil: 776 007 892
email: jana.ziegelheimova@techlib.cz

81 ODDĚLENÍ SYSTÉMOVÉ ARCHITEKTURY

vedoucí oddělení

tel.:
email:

82 CENTRUM REPOZITÁŘŮ A SPRÁVY METADAT

vedoucí oddělení
Mgr. Petra Černohlávková

tel.: 232 002 516
email: petra.cernohlavkova@techlib.cz

821 Národní centrum pro perzistentní identifikátory

vedoucí referátu
Mgr. Hana Heringová

mobil: 771 231 625
email: hana.heringova@techlib.cz

84 NÁRODNÍ CENTRUM CzechELib

vedoucí oddělení
Ing. Jiří Jirát, Ph.D.

mobil: 776 008 287
email: jiri.jirat@czechelib.cz

85 ODDĚLENÍ FIREMNÍ SLUŽBY

vedoucí oddělení
PhDr. Natálie Budilová

tel.: 232 002 553
email: natalie.budilova@techlib.cz

 

Viz také telefonní seznam zaměstnanců NTK

  • Všechna čísla mají mezinárodní prefix pro ČR +420

* E-mailové adresy služeb Národní technické knihovny a vedoucích jejích odborných útvarů slouží pro komunikaci uživatelů Národní technické knihovny, případně odborné veřejnosti.

Jejich použití pro zasílání nevyžádaných obchodních sdělení je podle zákona č. 480/2004 Sb. zakázáno (§ 7) a může být Úřadem pro ochranu osobních údajů pokutováno až do výše 10 000 000 Kč (§ 11). Taková sdělení budou Úřadu pro ochranu osobních údajů postoupena.

 
 
 

Kontakt

Jan Bayer
jan.bayer@techlib.cz
232 002 480
773 653 827

Editor: Poslední změna: 28.2. 2024 14:02