ZÍSKEJ – národní platforma pro sdílení fondu

ZÍSKEJ je národní platforma pro sdílení fondu, kterou vyvinula a provozuje NTK. Jejím cílem je zajištění snadného poskytování meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů. Nabízí uživatelům – čtenářům i knihovníkům – možnost objednat knihu či dokument z jiné knihovny a pohodlně sledovat stav objednávky.

ZÍSKEJ v jednoduchém webovém rozhraní umožňuje knihovníkům jednoduše a přehledně evidovat a zpracovávat požadavky svých čtenářů či knihoven, nastavovat a spravovat profil své knihovny, generovat podklady pro vyúčtování a zpracování statistik. Pro využití služby v podobě webové aplikace stačí běžné připojení k internetu a není zapotřebí žádných nákladných investic do dalšího vybavení knihoven.

ZÍSKEJ knihovnám nabízí standardizované řešení, které odráží současný stav a nabídku služeb dodávání dokumentů v knihovnách ČR. Službu je možné přizpůsobit tak, aby ji každá knihovna mohla využívat každý dle svých možností.

NTK má tímto projektem ambici podpořit spolupráci knihoven na rozvoji moderní podoby služeb dodávání dokumentů na národní úrovni.

Výhody ZÍSKEJ

 • Univerzální nástroj pro podporu sdílení fondů knihoven a doručovacích služeb
 • výrazné rozšíření portfolia nabízených služeb díky vzájemnému sdílení tištěných i elektronických fondů, tedy lepší, rychlejší a kvalitnější poskytování služeb čtenářům
 • pružnější model akvizice – pořizování informačních zdrojů až v okamžiku reálné potřeby v reálném čase (akvizice a údržba informačního portfolia je finančně náročná a mnoho institucí si nemůže dovolit nakupovat všechny dokumenty)
 • služba ZÍSKEJ může být nasazena na jakékoliv prostředí podporujícím základní mezinárodní standardy využívaných v knihovnách (jako je MARC, NCIP, XML, HTML/CSS a UTF8)
 • zrychlení a zefektivnění doručování dokumentů díky monitorování
 • služba dostupná jako webový systém, tj. netřeba dalších investic do vybavení knihovny
 • jednoduché a uživatelsky přívětivé webové rozhraní 
 • dostatečné možnosti nastavení vlastních parametrů v profilu knihovny
 • možnost platby online přes platební bránu společnou pro všechny typy služeb
 • modernizace knihovních služeb – online zboží a služby z jednoho místa
 • zaškolení odborných knihovnických pracovníků
 • zajišťování procesní a technické podpory Servisním centrem ZÍSKEJ
 • novinky, aktuality, návody a další na infoportálu ZÍSKEJ.

Logo ZÍSKEJ

Kontakt

 ziskej@techlib.cz

Národní technická knihovna
Servisní centrum ZÍSKEJ
Technická  6/2710
160 80 Praha 6

Důležité odkazy

Editor: Kateřina Soukalová Poslední změna: 11.4. 2024 10:04