ZÍSKEJ - národní platforma pro sdílení fondu

Cílem projektu ZÍSKEJ je vytvořit a zajistit provoz národní platformy pro poskytování meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů. Systém ZÍSKEJ, propojený s vyhledávačem Centrálního portálu knihoven (CPK), nabídne přímým uživatelům na internetu možnost objednat si knihu či dokument z jiné knihovny a sledovat stav objednávky.

ZÍSKEJ v jednoduchém webovém rozhraní na internetu umožňuje pracovníkům knihoven jednoduše a přehledně evidovat a zpracovat požadavky, nastavovat a spravovat profily knihoven, generovat podklady pro vyúčtování a zpracování statistik. Pro využití systému v podobě webové aplikace stačí běžné připojení k internetu a není zapotřebí žádných nákladných investic do dalšího programového vybavení knihoven.

Systém ZÍSKEJ je naprogramován v otevřeném kódu, je tedy přístupný dalšímu rozvoji, úpravám a propojení s ostatními systémy. Nezbytnou součástí vývoje a přípravy platformy ZÍSKEJ je zaškolení odborných knihovnických pracovníků a zajištění provozu Servisního centra ZÍSKEJ, včetně technické podpory.

Systém ZÍSKEJ reflektuje a respektuje aktuální stav meziknihovní výpůjční služby a dodávání dokumentů v českých knihovnách, má ale ambici podpořit spolupráci knihoven na rozvoji moderní podoby těchto služeb na národní úrovni. Systém ZÍSKEJ navazuje na zkušenosti se službou Virtuální polytechnická knihovna (VPK), kterou Národní technická knihovna provozuje od roku 2001.

Platforma Získej je od roku 2016 projektována a vyvíjena v Národní technické knihovně s podporou Ministerstva kultury v rámci programu VISK 8B.

Informace o službě, systému a Servisním centru ZÍSKEJ jsou k dispozici na infoportálu ZÍSKEJ.

 
 
 

Logo ZÍSKEJ

Kontakt

 ziskej@techlib.cz

Národní technická knihovna
Servisní centrum ZÍSKEJ
Technická  6/2710
160 80 Praha 6

Důležité odkazy

Editor: Poslední změna: 2.10. 2018 12:10