O Galerii NTK

Program Galerie NTK

ART FOR A BETTER WORLD


Kdy

19. října - 30. listopad. 2017

Vernisáž

středa 18. 10. 2017 od 18.00,

Kde

Galerie NTK

Otevřeno

Út - Ne 10.00 - 18.00

O výstavě

Výstava Art For A Better World je pestrým koktejlem namíchaným ze současné malby, novomediálního umění, postmoderní architektury, avantgardní grafiky a historické reklamy. Setkávají se zde feministická performerka a aktivistka (Darina Alster), postmoderní architekt (Michal Gavlas), malíř geometrických kompozic (Vladimír Houdek), novomediální experimentátoři (Aleš Hvízdal a Dmitrij Nikitin), dávno mrtvý avantgardní umělec a architekt (Kroha), manželská dvojice vypalující obrazy do dřeva (Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič), konceptuální ironik (Jan Nálevka) a zanícený monochromní malíř (Neugarten).
 
Mezi vystavenými díly se otevírá hra vzájemných vztahů, podobností a kontrastů, jejímž pomyslným středem je fenomén utopického ideálu.
 
Monumentální vstup do výstavy tvoří čtyřmetrová plastika koně z dílny Aleše Hvízdala a Dmitrije Nikitina, absolventů ateliéru Supermédia pražské UMPRUM. Jedná se o zrcadlově obrácenou kopii koně z pomníku římského císaře Marka Aurelia. Sochu doprovází videoprojekce dokumentující spektakulární technologický postup její výroby. Hvízdal s Nikitinem využívají k modelování koně průmyslového robota.
 
Naopak nejmenšími exponáty výstavy jsou drobné expresionistické dřevořezy významného představitele československé avantgardní architektury Jiřího Krohy.
 
Se dřevem pracuje také dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič. Jejich obrazy a instalace vznikají pomocí techniky pyrografie - vypalování do dřeva. Na obrazech se vrství lidové motivy s odkazy na totalitní ideologie, utopickou architekturu, populární kulturu. Výsledkem jsou surreálné scény mladíků v pionýrských krojích, kteří se vznášejí, létají na pterodaktylech, případně si stříhají plnovousy.

Vladimír Houdek patří k nejvýraznějším představitelům současné malby. V roce 2012 získal za svůj inovativní přístup k obrazu Cenu Jindřicha Chalupeckého. Na výstavě Art For A Better World se vedle svých malířských prací prezentuje videem Levitace, které vzniklo ve spolupráci s Hanou Turečkovou. Vizualita videa odkazuje k estetice avantgardní umělecké školy Bauhaus a Oskaru Schlemmerovi.
 
Umělec vystupující pod pseudonymem Neugarten na výstavě reprezentuje radikální uměleckou formu - monochromní malbu, která jde až k samotné podstatě malířského média.
 
Dalším architektem účastnícím se výstavy je Michal Gavlas. Na výstavě Art For A Better World se představuje svými ranými architektonickými kompozicemi z osmdesátých let. Žádný z vystavených návrhů nebyl nikdy realizován, jde tedy o nesplněné sny mladého nadšeného architekta. Výrazně kultivovaná a autorsky osobitá forma kompozic, která v sobě současně obsahuje esenci dobové postmodernistické estetiky, staví Gavlasovy vizualizace do roviny autonomního uměleckého díla.

Darina Alster vystavuje přízračnou instalaci globů vznášejících se v prostoru galerie, která je doplněna záznamem performance tematizující roli ženy-matky ve společnosti. Dalším příspěvkem Dariny Alster je fotografie zachycující mystickou postavu, jejíž tělo je pokryto urbanistickou strukturou.

Posledním umělcem zastoupeným na výstavě je Jan Nálevka, který je reprezentován sérií koláží karikujících dokonalý svět kapitalistické spotřeby.

Výstavu doplňuje série reklam na americké automobily padesátých let, které v sobě obsahují koncentrovanou dávku ducha “amerického snu”.

Výstava Art For A Better World bude zahájena ve středu 18. října 2017 v 18 hodin v Galerii NTK a potrvá do konce listopadu.

Vystavují

Darina Alster
Michal Gavlas
Vladimír Houdek
Aleš Hvízdal + Dmitrij Nikitin
Jiří Kroha
Jarmila Mitríková + Dávid Demjanovič
Jan Nálevka
Neugarten

Kurátor

Milan Mikuláštík

O Galerii NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Virtuální prohlídka galerie

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

Kontakt

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

po – pá 10 — 18
so 10 — 16

Vstup zdarma

Archiv výstav

Partneři

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage
Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 17.10. 2017 09:10