O Galerii NTK

Program Galerie NTK

Rudolf Valenta vs. Peter Demek

Vernisáž

8. dubna od 18.00

Termín výstavy

9. 4. 2019 – 12. 5. 2019

Kde

Galerie NTK

Vstup zdarma


Výstava: Valenta vs Demek

O výstavě

Výstava konfrontující tvorbu českého exilového geometrického sochaře Rudolfa Valenty (1929-2015) a mladého sochaře a pedagoga pražské VŠUP Petra Demka (1980- ).

Volně navazuje na výstavu Rudolfa Valenty v Českem centru v Berlíně v roce 2014.

Rudolf Valenta a Peter Demek jsou autoři, kteří inklinují k reduktivnímu prostorovému vyjádření. Oba vycházejí z osobní řemeslné zkušenosti. Tuto sice aplikují, ale tak, aby technicistní praxe a materiálová pragmatika byla narušována prvky, které mají právě opačný charakter – nahodilost, interaktivita, proměnlivost, emoce, gesto, opotřebení či případně poškození a třeba i barevnost - v intencích vědomé regulace. Výsledky jejich tvorby se mnohdy potkávají, až se stávají téměř zaměnitelné. A to i přes faktický veliký časový odstup.

Naším kurátorským záměrem je ale jejich autorskou tvorbu prezentovat tak, aby její vnější příbuznost umožnila při této konfrontaci ukázat jinak skryté zásadní odlišnosti v jejich postojích, přístupech a nakonec realizacích.

Rudolf Valenta směřuje k více civilnímu vyjádření, které je výsledkem jeho mnohaletého osobního vývoje v CSSR a v Západním Berlíně, kde politický prostor Valentu významně ovlivnil. Peter Demek naopak vychází z pozic své doby, kdy redukce vyjadřovacích prostředků se jeví jako nezbytný nový jazyk, kterému dnes rozumíme a umíme jej číst, ale který i tak je pod tlakem různých interpretací a forem užití. Zde mu reduktivní metody umožňují přesnější vyjádření, kterými nás chce vést od začátku do konce.

Ve výsledku tedy Valenta hledá více civilní svobodu v kontextu věda/vývoj a společnost, a Demek naopak hledá adekvátní přesnost, která je přesně taková, jak ji autor nadefinuje a nelze zpochybnit. Tato přesnost již odkazuje na dynamiku naší doby, která rychle recykluje vše a znovu to použije v novém kontextu. Tato přesnost je tedy nezbytná a stává se tak také výrazem svobody.

Kurátoři

Lexa Peroutka, Milan Mikuláštík

Spolupráce

Jaroslav Toussaint, Gita Neumann

Poděkování

AVU, Cetris

 

O Galerii NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Virtuální prohlídka galerie

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

 
 
 

Kontakt

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út — ne 10 — 18

Vstup zdarma

Archiv výstav

Partneři

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage
Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 1.4. 2019 10:04