O Galerii NTK

Program Galerie NTK

TECHNÉ

Vernisáž

5. 9. 2019, 18:00

Termín výstavy

1. 9. 2019 - 16. 11. 2019

Kde

Galerie NTK


Výstava: TECHNÉ

O výstavě

Expozice ve dvou patrech galerie představuje reprezentativní výběr vzácných historických vědeckých knih z fondu NTK po boku současného českého i zahraničního umění.

Výstava Techné je součástí oslav desátého výročí otevření Národní technické knihovny v pražských Dejvicích. Budova NTK, zdařilé a oceňované dílo architektonického studia Projektil, byla zpřístupněna veřejnosti 9. 9. 2009. Historie knižního fondu NTK sahá však až do roku 1718, kdy byla založena knihovna Stavovské profesury inženýrství, jedné z nejstarších technických škol v Evropě. Zakladatel ústavu, první a zpočátku jediný profesor Christian Joseph Willenberg obdržel na nákup knih 300 zlatých. Tyto knihy se staly základem fondu dnešní Národní technické knihovny.

Renesanční a barokní knihy z mnoha oborů - matematiky, geometrie, fyziky, mechaniky, optiky, hydrologie, architektury, vojenského i civilního stavitelství, astronomie a astrologie, kartografie, geologie, hornictví, prubířství nebo alchymie jsou na výstavě konfrontovány s uměleckými díly, která se nejrůznějšími způsoby vztahují k fenoménům souvisejícím s vědou a technikou. Architektura výstavy vychází z estetiky renesančních kabinetů kuriozit (Kunstkabinett, Wunderkammer) a podobně živelným způsobem zaplňuje prostor galerie pestrou, až chaotickou směsicí výpravných historických svazků, map, atlasů, globů, někdy v kontrastu, jindy v souznění s uměleckými instalacemi, objekty a videoprojekcemi.

Vystavené knihy byly vybrány tak, aby - v mezích možností fondu NTK - představily důležité osobnosti a objevy z historie vědy a techniky. V galerii najdeme renesanční překlady řeckých matematiků Eukleida a Archiméda, římského architekta Vitruvia, ale také středověkého arabského učence Alhazena. Mezi nejstarší a současně nejvzácnější knihy z fondu NTK patří práce o geometrii a perspektivě slavného německého renesančního malíře a grafika Albrechta Dürera. Ucelená je kolekce renesančních a manýristických architektonických spisů od Leona Battisty Albertiho, Andrey Palladia, Sebastiana Serlia, Giacomma Vignoly a Vicenza Scamozziho. Vojenské stavitelství, ve sbírkách NTK reprezentované množstvím spisů o výstavbě pevností, je na výstavě přítomno mimo jiné prací francouzského pevnostního stavitele Sébastiena Vaubana, který dovedl k dokonalosti systém bastionového opevnění, charakteristického až dekorativně působícími hvězdicovitými tvary. Zakladatel moderní vědy - geniální Isaac Newton - je zastoupen prací zabývajících se matematikou a filosofií. Krásnými ilustracemi jsou vybaveny knihy všestranného německého vědce Athanasia Kirchera věnované geologii a optice. S českými zeměmi, konkrétně jáchymovskými stříbrnými doly byl spojen zakladatel vědeckého přístupu k hornictví Georgius Agricola. Výběr prezentovaných knih byl oživen několika raritami. Jsou to především dva unikátní rukopisy - renesanční Mechanika od Hannse Holzhammera s kresbami složitých strojních mechanismů a barokní překlad mýtického staro-íránského myslitele Zarathuštry s kolorovanými ilustracemi zobrazujícími bájné tvory, které působí až surrealisticky. Zajímavou bizarností je drobný spis Biblická matematika, soustředící se na matematické a geometrické problémy v Bibli - například architekturu Babylonské věže, konstrukci trupu Noemovy archy a podobně. K výjimečným exponátům z majetku knihovny patří také dva historické globy a třímetrová podrobná mapa českých zemí z období baroka. Pozoruhodná je kolekce mapových souborů, mezi kterými vynikají astronomické a astrologické atlasy Christopha Kellera a Joachima Doppelmayra, shodně vybavené velkoformátovými kolorovanými tabulemi s vyobrazením drah planet, pohybů slunce, měsíčního povrchu nebo hvězdných znamení. Celkem výstava představuje více než padesát knižních exponátů z Historického fondu NTK, převážně z 15.-18. století.
Výběr současných umělců účastnících se výstavy je stejně pestrý, jako výběr historických knih. Zahrnuje osobnosti lokální umělecké scény, jakými jsou Jiří David nebo Martin Zet, matadory mezinárodního uměleckého provozu - Němce Bjoerna Melhuse a rumunského umělce Dana Perjovschého i slibné mladé tvůrce v osobách Jakuba Geltnera, Magdaleny Kašparové nebo Rakušana Daniela Hüttlera. Řadu zúčastněných umělců bychom mohli označit za solitéry. Jedním z nich je bezesporu Luboš Plný, autor obsedantních pseudo-anatomických kreseb a koláží i podivných surrealistických nástrojů z “nepatřičné” kombinace přírodních a technických materiálů. Podobný princip využívá také David Adamec, který na zeď galerie zavěsil sérii ”přístrojů” sestavených z fragmentů vysloužilé elektroniky, kostí a dalších organických materiálů. Objekty připomínají votivní artefakty přírodních nebo pradávných kultur a současně evokují technologii z postapokalyptické budoucnosti v duchu Šíleného Maxe. Výběr uměleckých děl se neomezuje pouze na práce z poslední doby, ale zahrnuje například pseudovědecké kresby Jiřího Davida z poloviny osmdesátých let, nebo objekty Stanislava Zámečníka či industriální video Pavla Kopřivy z let devadesátých. Kartografické exponáty z historického fondu NTK našly svůj umělecký protějšek v práci Jany Kasalové, která se dlouhodobě věnuje ve své tvorbě mapám. Na výstavě jsou představeny ukázky z několika autorčiných sérií. Speciálně pro Techné autorka vytvořila kolekci destruovaných map - faksimilií vzácných tisků z fondu NTK. Poklady z majetku knihovny, tentokrát z oblasti vojenství, konkrétně lukostřelby, se ve své instalaci inspiroval také český multimediální umělec Jakub Geltner. Spektakulární objekty s využitím recyklovaných počítačových komponentů prezentují slovenští autoři Marek Kvetán a Matúš Lányi. Kvetán vytváří geologické útvary za použití krystalů modré skalice a starých motherboardů. Lányi pro změnu pracuje s mýtem nového náboženství, ve kterém se mísí barokní formy s computerovou trashovou estetikou. Rozměrná instalace Davida Možného představuje řez kanceláří včetně přeříznutého telefonu a stolního počítače. Dalším monumentálním příspěvkem k výstavě Techné je interaktivní zrcadlový objekt opatřený laserovými senzory, který se otáčí za procházejícím divákem. Zkonstruoval jej slovenský umělec Juraj Dudáš. Mlady rakouský autor Daniel Hüttler se prezentuje videem, jehož ústředním motivem je šermířský souboj za použití mobilních telefonů. Speciálním hostem výstavy je rumunský umělec Dan Perjovschi, který je úzce svázaný s bodovou Národní technické knihovny od jejího počátku. Je totiž autorem centrálního uměleckého díla - dvou set rozměrných kreseb zdobících ochozy atria knihovny. Perjovschi ve svých komiksem a karikaturou poučených kresbách komentuje nejrůznější často politicky citlivá témata, která hýbou současnou společností. Rumunský umělec byl kurátorem výstavy Milanem Mikuláštíkem vyzván k site-specific intervenci na oknech galerie.

Název výstavy Techné pochází ze starořečtiny a značilo kdysi dovednost v širokém smyslu - jak zručnost řemeslníka, tak schopnosti lékaře nebo talent umělce. Jedná se tedy o termín, který v přeneseném významu zastřešuje svět umění a svět vědy a techniky. Výstava tak symbolicky realizuje to, co je posláním Galerie NTK již od jejího otevření před deseti lety. Hledat podobnosti a souvislosti dvou zdánlivě radikálně odlišných světů. Společným jmenovatelem umělců i vědců se zdá být především fantazie - schopnost představovat si věci. Stejně jako surrealistickému malíři umožňuje fantazie vytvářet nové, nikdy neviděné obrazy, dovoluje vědci či vynálezci představit si nové nikdy nepoužité řešení problému, novou zpochybňující teorii. Výstava nabízí také zamyšlení nad etickými otázkami souvisejícími vedle vědy a techniky také s ekologií, militarismem, náboženstvím. Motivy destrukce a rozpadu, které se opakovaně objevují ve vystavených dílech současných umělců, vytvářejí místy až dystopickou atmosféru společně s plíživou nejistotou: Jaký bude osud civilizace, která dosáhla takových úspěchů na poli vědeckého i uměleckého poznání?
Autorem koncepce výstavy Techné je kurátor Galerie NTK Milan Mikuláštík ve spolupráci s odborným pracovníkem Národní technické knihovny Petrem Nouzou.

Účastnící se umělci

David Adamec, Georgius Agricola, Leon Battista Alberti, Alhazen, Pierre Apian, Archimedes, Lucas Ioannes Aurigarius, Matúš Buranovský, András Cséfalvay, Radovan Čerevka, Jiří David, Dávid Demjanovič, René Descartes, Juraj Dudáš, Albrecht Dürer, Albert Einstein, Lazar Ercker, Euklides, Nicolas de Fer, Ján Gašparovič, Jakub Geltner, Hanns Holtzhammer, Johann Baptist Homann, Daniel Hüttler, Jana Kasalová, Magdaléna Kašparová, Athanasius Kircher, Pavel Kopřiva, Marek Kvetán, Jaro Kyša, Matúš Lányi, Jacob Leupold, Michal Machciník, Marek Marci z Kronlandu, Bjoern Melhus, Jarmila Mitríková, David Možný, Yves Netzhammer, Isaac Newton, Andrea Palladio, Paracelsus, Dan Perjovschi, Luboš Plný, Marcus Vitruvius Pollio, Andreas Pozzo, Cesare Ripa, Walther Hermann Ryff, Alžběta Říhová, Vincenzo Scamozzi, Petrus Schenk, Henricus Scherer, Gaspar Schott, Sebastiano Serlio, Jacopo Barozzi da Vignola, Stanislav Zámečník, Martin Zet, etc.

Kurátoři

Milan Mikuláštík, Petr Nouza

Děkujeme

AVU, UMPRUM, HYB4, Slovenský inštitútPetr Zewlakk Vrabec: Klima Revoluce

Vernisáž

15. 11. 2019, 19:00

Termín výstavy

výstava pokračuje do 15. 12. 2019 

Kde

Parter NTK

 

 O výstavě

Po Sametové revoluci Klimatická revoluce

 Třicet let po Sametové revoluci zůstává ochrana životního prostředí stále na okraji zájmu české politické reprezentace. Přitom to byl jeden z klíčových požadavků, který vedle demokracie a dodržování lidských práv poháněl touhu po změně v roce 1989. Dnes, stejně jako v Listopadu 89, usilují o změnu přístupu k životnímu prostředí zvláště mladí lidé.

 Výstava Klima revoluce v galerii Artwall, stejně jako širší výběr fotografií Petra Zewlakka Vrabce prezentovaný v prostorách Národní technické knihovny, připomínají některé občanské aktivity a hnutí, která vstupují na pomyslné barikády klimatické revoluce. Fotografie dokumentují nenásilné akce sdružení Limity jsme my, Fridays For Future, Ende Gelände, Extinction Rebellion nebo mapují podoby občanské neposlušnosti zaměřené proti politice stavící zisk jednotlivců nad klimatickou a sociální spravedlnost. 

 Petr Zewlakk Vrabec je aktivistický fotograf, který už několik let dokumentuje klimatické protesty v České republice i v Německu. Účastní se nenásilných protestů a svým objektivem zaznamenává akce z bezprostřední blízkosti. Jeho fotografie zobrazují nejen odhodlání  protestujících, ale často i nepřiměřené policejní násilí. 

 Kurátorky Lenka Kukurová a Zuzana Štefková se k projektu vyjadřují následovně: „Výstava Petra Zewlakka Vrabce ukazuje paralely současného klimatického aktivismu se studentským hnutím v roce 1989, které odstartovalo Sametovou revoluci. Stejně jako tehdy se i dnes mladí lidé střetávají s mocí, která neváhá použít násilí, aby umlčela kritiku.“ 

 Závěry Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu publikované letos v září zdůrazňují, že dopady vypouštění skleníkových plynů jsou větší a přicházejí rychleji, než vědci dosud předpokládali. Nacházíme se v situaci, v níž naše současná nečinnost nutně povede ke globální klimatické katastrofě. Tomu odpovídá rozmach celoplanetárního ekologického hnutí požadujícího adekvátní reakce ze strany mocných. Je-li dnes nějaké téma globálně revoluční, pak je jím bezesporu klimatická krize.

 Přesto mnoho politiků hrozby globálního oteplování bagatelizuje a vyžívá se v pohrdlivých výrocích na adresu klimatických aktivistů. Dochází rovněž k násilnému potlačování projevů občanské neposlušnosti s pomocí represivních složek. Dokumentární fotografie stejně jako v Listopadu 89 však přináší svědectví o morální síle nenásilného odporu.

 

Umělec

Petr Zewlakk Vrabec 

Kurátoři

Lenka KukurováZuzana Štefková 

 

 

 

O Galerii NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Virtuální prohlídka galerie

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

 
 
 

Kontakt

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

po — so 10 — 18

Vstup zdarma

Archiv výstav

Partneři

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage
Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 14.11. 2019 18:11