O Galerii NTK

Program Galerie NTK

 

Arata Isozaki

Skici a kresby / Sketches and Drawings

Zrození Mangghy a Pritzkerova cena za architekturu 2019
The birth of the Manggha and The Pritzker Architecture Prize 2019

Vernisáž

17. 12. 2019 v 18:00

Termín výstavy

18. 12. 2019 - 2. 2. 2020

Kde

Galerie NTK


O výstavě

 Příběh zrození Mangghy je působívým příkladem obyčejné lidské iniciativy, jež se nejen zhmotnila, ale stále vyzařuje ten druh inspirativní odvahy a energie, která je tak potřebná pro přeměnu k lepšímu všeho co nás obklopuje. Vznik ikonického Muzea japonského umění a techniky Manggha v Krakově zaznamenán unikátním souborem skic a kreseb dokládá jak z nesmělé myšlenky a soukromých prostředků polského filmového režiséra Andrzeje Wajdy, s podporou a ve spolupráci Araty Isozakiho a Krzysztofa Ingardena vyrostl objekt, jež byl roznětkou pro investiční boom v tomto městě a povzbuzením pro vznik dalších pozoruhodných staveb dle vizí mezinárodně ceněných architektů.

 Když na jaře tohoto roku kurátoři Kabinetu architektury dokončovali přípravné práce na výstavě zastihla je nečekaná ale velmi povzbudivá zpráva o tom, že laureátem Pritzker Architecture Prize 2019 se stal Arata Isozaki. Tato skutečnost byla podnětem k rozšíření výstavy o další návrhy a realizace tohoto japonského architekta, ve snaze nejen skromnými a dostupnými prostředky vzdát hold Isozakiho počinům, ale také o něco víc přiblížit zájemcům o umění a architekturu jeho dílo.

 Výstava vznikla ve spolupráci Galerie NTK a Kabinetu architektury

Kurátoři

Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

FB událost

https://www.techlib.cz/u/ArataIsozakiGalerieNTKPetr Zewlakk Vrabec: Klima Revoluce

Vernisáž

15. 11. 2019, 19:00

Termín výstavy

výstava pokračuje do 31. 1. 2020

Kde

Parter NTK

 

 O výstavě

Po Sametové revoluci Klimatická revoluce

 Třicet let po Sametové revoluci zůstává ochrana životního prostředí stále na okraji zájmu české politické reprezentace. Přitom to byl jeden z klíčových požadavků, který vedle demokracie a dodržování lidských práv poháněl touhu po změně v roce 1989. Dnes, stejně jako v Listopadu 89, usilují o změnu přístupu k životnímu prostředí zvláště mladí lidé.

 Výstava Klima revoluce v galerii Artwall, stejně jako širší výběr fotografií Petra Zewlakka Vrabce prezentovaný v prostorách Národní technické knihovny, připomínají některé občanské aktivity a hnutí, která vstupují na pomyslné barikády klimatické revoluce. Fotografie dokumentují nenásilné akce sdružení Limity jsme my, Fridays For Future, Ende Gelände, Extinction Rebellion nebo mapují podoby občanské neposlušnosti zaměřené proti politice stavící zisk jednotlivců nad klimatickou a sociální spravedlnost. 

 Petr Zewlakk Vrabec je aktivistický fotograf, který už několik let dokumentuje klimatické protesty v České republice i v Německu. Účastní se nenásilných protestů a svým objektivem zaznamenává akce z bezprostřední blízkosti. Jeho fotografie zobrazují nejen odhodlání  protestujících, ale často i nepřiměřené policejní násilí. 

 Kurátorky Lenka Kukurová a Zuzana Štefková se k projektu vyjadřují následovně: „Výstava Petra Zewlakka Vrabce ukazuje paralely současného klimatického aktivismu se studentským hnutím v roce 1989, které odstartovalo Sametovou revoluci. Stejně jako tehdy se i dnes mladí lidé střetávají s mocí, která neváhá použít násilí, aby umlčela kritiku.“ 

 Závěry Mezivládního panelu OSN pro změny klimatu publikované letos v září zdůrazňují, že dopady vypouštění skleníkových plynů jsou větší a přicházejí rychleji, než vědci dosud předpokládali. Nacházíme se v situaci, v níž naše současná nečinnost nutně povede ke globální klimatické katastrofě. Tomu odpovídá rozmach celoplanetárního ekologického hnutí požadujícího adekvátní reakce ze strany mocných. Je-li dnes nějaké téma globálně revoluční, pak je jím bezesporu klimatická krize.

 Přesto mnoho politiků hrozby globálního oteplování bagatelizuje a vyžívá se v pohrdlivých výrocích na adresu klimatických aktivistů. Dochází rovněž k násilnému potlačování projevů občanské neposlušnosti s pomocí represivních složek. Dokumentární fotografie stejně jako v Listopadu 89 však přináší svědectví o morální síle nenásilného odporu.

 

Umělec

Petr Zewlakk Vrabec 

Kurátoři

Lenka KukurováZuzana Štefková 

 

 

 

O Galerii NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Virtuální prohlídka galerie

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

 
 
 

Kontakt

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

po — so 10 — 18

Vstup zdarma

Archiv výstav

Partneři

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage
Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 16.1. 2020 11:01