O Galerii NTK

Program Galerie NTK

TECHNÉ

Vernisáž

5. 9. 2019, 18:00

Termín výstavy

1. 9. 2019 - 16. 11. 2019

Kde

Galerie NTK


Výstava: TECHNÉ

O výstavě

Expozice ve dvou patrech galerie představuje reprezentativní výběr vzácných historických vědeckých knih z fondu NTK po boku současného českého i zahraničního umění.

Výstava Techné je součástí oslav desátého výročí otevření Národní technické knihovny v pražských Dejvicích. Budova NTK, zdařilé a oceňované dílo architektonického studia Projektil, byla zpřístupněna veřejnosti 9. 9. 2009. Historie knižního fondu NTK sahá však až do roku 1718, kdy byla založena knihovna Stavovské profesury inženýrství, jedné z nejstarších technických škol v Evropě. Zakladatel ústavu, první a zpočátku jediný profesor Christian Joseph Willenberg obdržel na nákup knih 300 zlatých. Tyto knihy se staly základem fondu dnešní Národní technické knihovny.

Renesanční a barokní knihy z mnoha oborů - matematiky, geometrie, fyziky, mechaniky, optiky, hydrologie, architektury, vojenského i civilního stavitelství, astronomie a astrologie, kartografie, geologie, hornictví, prubířství nebo alchymie jsou na výstavě konfrontovány s uměleckými díly, která se nejrůznějšími způsoby vztahují k fenoménům souvisejícím s vědou a technikou. Architektura výstavy vychází z estetiky renesančních kabinetů kuriozit (Kunstkabinett, Wunderkammer) a podobně živelným způsobem zaplňuje prostor galerie pestrou, až chaotickou směsicí výpravných historických svazků, map, atlasů, globů, někdy v kontrastu, jindy v souznění s uměleckými instalacemi, objekty a videoprojekcemi.

Vystavené knihy byly vybrány tak, aby - v mezích možností fondu NTK - představily důležité osobnosti a objevy z historie vědy a techniky. V galerii najdeme renesanční překlady řeckých matematiků Eukleida a Archiméda, římského architekta Vitruvia, ale také středověkého arabského učence Alhazena. Mezi nejstarší a současně nejvzácnější knihy z fondu NTK patří práce o geometrii a perspektivě slavného německého renesančního malíře a grafika Albrechta Dürera. Ucelená je kolekce renesančních a manýristických architektonických spisů od Leona Battisty Albertiho, Andrey Palladia, Sebastiana Serlia, Giacomma Vignoly a Vicenza Scamozziho. Vojenské stavitelství, ve sbírkách NTK reprezentované množstvím spisů o výstavbě pevností, je na výstavě přítomno mimo jiné prací francouzského pevnostního stavitele Sébastiena Vaubana, který dovedl k dokonalosti systém bastionového opevnění, charakteristického až dekorativně působícími hvězdicovitými tvary. Zakladatel moderní vědy - geniální Isaac Newton - je zastoupen prací zabývajících se matematikou a filosofií. Krásnými ilustracemi jsou vybaveny knihy všestranného německého vědce Athanasia Kirchera věnované geologii a optice. S českými zeměmi, konkrétně jáchymovskými stříbrnými doly byl spojen zakladatel vědeckého přístupu k hornictví Georgius Agricola. Výběr prezentovaných knih byl oživen několika raritami. Jsou to především dva unikátní rukopisy - renesanční Mechanika od Hannse Holzhammera s kresbami složitých strojních mechanismů a barokní překlad mýtického staro-íránského myslitele Zarathuštry s kolorovanými ilustracemi zobrazujícími bájné tvory, které působí až surrealisticky. Zajímavou bizarností je drobný spis Biblická matematika, soustředící se na matematické a geometrické problémy v Bibli - například architekturu Babylonské věže, konstrukci trupu Noemovy archy a podobně. K výjimečným exponátům z majetku knihovny patří také dva historické globy a třímetrová podrobná mapa českých zemí z období baroka. Pozoruhodná je kolekce mapových souborů, mezi kterými vynikají astronomické a astrologické atlasy Christopha Kellera a Joachima Doppelmayra, shodně vybavené velkoformátovými kolorovanými tabulemi s vyobrazením drah planet, pohybů slunce, měsíčního povrchu nebo hvězdných znamení. Celkem výstava představuje více než padesát knižních exponátů z Historického fondu NTK, převážně z 15.-18. století.
Výběr současných umělců účastnících se výstavy je stejně pestrý, jako výběr historických knih. Zahrnuje osobnosti lokální umělecké scény, jakými jsou Jiří David nebo Martin Zet, matadory mezinárodního uměleckého provozu - Němce Bjoerna Melhuse a rumunského umělce Dana Perjovschého i slibné mladé tvůrce v osobách Jakuba Geltnera, Magdaleny Kašparové nebo Rakušana Daniela Hüttlera. Řadu zúčastněných umělců bychom mohli označit za solitéry. Jedním z nich je bezesporu Luboš Plný, autor obsedantních pseudo-anatomických kreseb a koláží i podivných surrealistických nástrojů z “nepatřičné” kombinace přírodních a technických materiálů. Podobný princip využívá také David Adamec, který na zeď galerie zavěsil sérii ”přístrojů” sestavených z fragmentů vysloužilé elektroniky, kostí a dalších organických materiálů. Objekty připomínají votivní artefakty přírodních nebo pradávných kultur a současně evokují technologii z postapokalyptické budoucnosti v duchu Šíleného Maxe. Výběr uměleckých děl se neomezuje pouze na práce z poslední doby, ale zahrnuje například pseudovědecké kresby Jiřího Davida z poloviny osmdesátých let, nebo objekty Stanislava Zámečníka či industriální video Pavla Kopřivy z let devadesátých. Kartografické exponáty z historického fondu NTK našly svůj umělecký protějšek v práci Jany Kasalové, která se dlouhodobě věnuje ve své tvorbě mapám. Na výstavě jsou představeny ukázky z několika autorčiných sérií. Speciálně pro Techné autorka vytvořila kolekci destruovaných map - faksimilií vzácných tisků z fondu NTK. Poklady z majetku knihovny, tentokrát z oblasti vojenství, konkrétně lukostřelby, se ve své instalaci inspiroval také český multimediální umělec Jakub Geltner. Spektakulární objekty s využitím recyklovaných počítačových komponentů prezentují slovenští autoři Marek Kvetán a Matúš Lányi. Kvetán vytváří geologické útvary za použití krystalů modré skalice a starých motherboardů. Lányi pro změnu pracuje s mýtem nového náboženství, ve kterém se mísí barokní formy s computerovou trashovou estetikou. Rozměrná instalace Davida Možného představuje řez kanceláří včetně přeříznutého telefonu a stolního počítače. Dalším monumentálním příspěvkem k výstavě Techné je interaktivní zrcadlový objekt opatřený laserovými senzory, který se otáčí za procházejícím divákem. Zkonstruoval jej slovenský umělec Juraj Dudáš. Mlady rakouský autor Daniel Hüttler se prezentuje videem, jehož ústředním motivem je šermířský souboj za použití mobilních telefonů. Speciálním hostem výstavy je rumunský umělec Dan Perjovschi, který je úzce svázaný s bodovou Národní technické knihovny od jejího počátku. Je totiž autorem centrálního uměleckého díla - dvou set rozměrných kreseb zdobících ochozy atria knihovny. Perjovschi ve svých komiksem a karikaturou poučených kresbách komentuje nejrůznější často politicky citlivá témata, která hýbou současnou společností. Rumunský umělec byl kurátorem výstavy Milanem Mikuláštíkem vyzván k site-specific intervenci na oknech galerie.

Název výstavy Techné pochází ze starořečtiny a značilo kdysi dovednost v širokém smyslu - jak zručnost řemeslníka, tak schopnosti lékaře nebo talent umělce. Jedná se tedy o termín, který v přeneseném významu zastřešuje svět umění a svět vědy a techniky. Výstava tak symbolicky realizuje to, co je posláním Galerie NTK již od jejího otevření před deseti lety. Hledat podobnosti a souvislosti dvou zdánlivě radikálně odlišných světů. Společným jmenovatelem umělců i vědců se zdá být především fantazie - schopnost představovat si věci. Stejně jako surrealistickému malíři umožňuje fantazie vytvářet nové, nikdy neviděné obrazy, dovoluje vědci či vynálezci představit si nové nikdy nepoužité řešení problému, novou zpochybňující teorii. Výstava nabízí také zamyšlení nad etickými otázkami souvisejícími vedle vědy a techniky také s ekologií, militarismem, náboženstvím. Motivy destrukce a rozpadu, které se opakovaně objevují ve vystavených dílech současných umělců, vytvářejí místy až dystopickou atmosféru společně s plíživou nejistotou: Jaký bude osud civilizace, která dosáhla takových úspěchů na poli vědeckého i uměleckého poznání?
Autorem koncepce výstavy Techné je kurátor Galerie NTK Milan Mikuláštík ve spolupráci s odborným pracovníkem Národní technické knihovny Petrem Nouzou.

Účastnící se umělci

David Adamec, Georgius Agricola, Leon Battista Alberti, Alhazen, Pierre Apian, Archimedes, Lucas Ioannes Aurigarius, Matúš Buranovský, András Cséfalvay, Radovan Čerevka, Jiří David, Dávid Demjanovič, René Descartes, Juraj Dudáš, Albrecht Dürer, Albert Einstein, Lazar Ercker, Euklides, Nicolas de Fer, Ján Gašparovič, Jakub Geltner, Hanns Holtzhammer, Johann Baptist Homann, Daniel Hüttler, Jana Kasalová, Magdaléna Kašparová, Athanasius Kircher, Pavel Kopřiva, Marek Kvetán, Jaro Kyša, Matúš Lányi, Jacob Leupold, Michal Machciník, Marek Marci z Kronlandu, Bjoern Melhus, Jarmila Mitríková, David Možný, Yves Netzhammer, Isaac Newton, Andrea Palladio, Paracelsus, Dan Perjovschi, Luboš Plný, Marcus Vitruvius Pollio, Andreas Pozzo, Cesare Ripa, Walther Hermann Ryff, Alžběta Říhová, Vincenzo Scamozzi, Petrus Schenk, Henricus Scherer, Gaspar Schott, Sebastiano Serlio, Jacopo Barozzi da Vignola, Stanislav Zámečník, Martin Zet, etc.

Kurátoři

Milan Mikuláštík, Petr Nouza

Děkujeme

AVU, UMPRUM, HYB4, Slovenský inštitút


Kosmisk kastrering / Cosmic Castration / Vesmírná kastrace

Vernisáž

23. 7. 2019, 18:00

Termín výstavy

výstava pokračuje do 18. 8. 2019 

Kde

Galerie NTK


Výstava: Cosmic Castration

O výstavě

‚Vesmírná kastrace’ ‚KK’ je umělecký projekt, který funguje jako volná organizace umělců se šestiletou historií. Zúčastnění umělci patří k různým generacím aktivní umělecké scény Švédska. Jsou mezi nimi současní studenti, profesionální umělci a umělci s kariérou mnoha desetiletí. KK pracuje s otázkami, které se týkají našeho racionálního společenského řádu a jeho high-tech manifestací – vytváří vlastní pravidla pro své společné aktivity. KK se prezentovalo mnohokrát (např. KK2 v Malmö 2013, KK4 v Solna 2015, KK6 v Kummelholmen 2017..). Čísla, místa, datumy nejsou podstatné. Takový je koncept KK.

Shlédnutím výstavy získáte základní přehled o současné umělecké scéně ve Švédsku.

Mikael Goralski (*1962 Solna Stockholm, bez státní příslušnosti do r. 1964) je zakladatelem tohoto projektu. Pracuje s různými médii – instalací, performance, sochou, objektem, zvukem a kurátoruje výstavy. V jeho tvorbě není jasná hranice mezi uměleckou tvorbou a kurátorováním výstav.

Osobně se představuje jako sběratel, který archivuje materiály, nástroje, věci, odpad, zvuk.. během tak 30tiletého období. Jeho sólo výstava v Galerii NTK je jednou částí celého výstavního projektu. Jeho základem se stala jeho ateliérová rezidence v IASPIS ve Sthlmu. Zde jeho ateliér byl vybaven jako kancelář soukromého detektiva Taxi Ove, který vyšetřuje vraždu Olafa Palme v roce 1986.

Jinak můžeme vnímat tuto výstavu jako punkový projekt – infikovaný strachem, zneužíváním, alkoholismem a pravděpodobně také cynismem.

(lx)

Účastnící se umělci

Zoltan Von Boer, Gunnel Boman, Erika Canohn, Christer Chytraeus, Paulina Drakenstedt, Frederik Egesborg, Henrik Ekesiöö, Leif Elggren, Joakim Forsgren, Mark Frygell, Mikael Goralski, Thomas Hansson, Cora Hillebrand, Ida Ida Ida, Sandra Isacsson, Susanna Jablonski, Maria Johansson, Maria Johansson, Kanslibyrån, Eric Magassa, Fatima Moallim, Tova Mozard, Malin Norberg, Astrid Kajsa Nylander, Viktor Rosdahl, Marja Leena Sillanpää, Per Stenborg, Isak Sundström, Linus Nordensson Spångberg, Caroline Wallen, Daniel Wiklund

Kurátoři

Henrik Ekesiöö, Joakim Forsgren, Mikael Goralski, Lexa Peroutka


LUXSUS

Vernisáž

28. 5. 2019, 18:00

Termín výstavy

29. 5.-14. 7. 2019 

Kde

Galerie NTK


Výstava: Karel Kruis

O výstavě

Malířská skupina Luxsus sebevědomě vstoupila na českou uměleckou scénu v roce 1995 a během pěti let existence se jí kontinuálně dařilo získávat pozornost publika i odborné veřejnosti. Tvořilo ji pět tehdejších studentů AVU - David Adamec, Vilém Kabzan, František Matoušek, Michal Novotný a Jakub Špaňhel. Důležitým aspektem činnosti Luxsusu byla tvorba společných obrazů, na kterých pracovali dva či více členů kolektivu. Po rozpadu skupiny se jednotliví autoři věnují sólové tvorbě jako výrazné solitérní individuality. Galerie NTK představuje retrospektivní výstavu činnosti Luxsusu z období devadesátých let a doplňuje ji novými společnými realizacemi vytvořenými u příležitosti znovuobnovení činnosti skupiny po dvaceti letech. Hostem výstavy je performer a malíř Václav Stratil.

Karel Kruis – mezi vědou, technikou a uměním fotografie

Vernisáž

6. května od 18.00

Termín výstavy

6. 5. 2019 – 10. 6. 2019

Kde

Parter NTK

Vstup zdarma


Výstava: Karel Kruis

O výstavě

Výstava představí jedinečnou osobnost Karla Kruise, profesora kvasné chemie a fotografie na pražské technice, který byl vědcem, pedagogem i umělcem - fotografem. Výstava se koná při příležitosti 120. výročí vzniku ústavu kvasné chemie a ústavu fotografie na pražské technice, v jejichž čele Karel Kruis od roku 1899 působil. Zároveň je tímto veřejnosti prezentován významný fond tohoto chemika a fotografa z Archivu NTM.

Původním oborem Karla Kruise bylo lihovarnictví. Významně se podílel na vzniku lihovarnické a sladovnické školy a modernizaci českého kvasného průmyslu na základě vědeckých poznatků. O svých technologických inovacích přednášel v zahraničí. Jako pedagog obohatil výuku kvasné chemie na České vysoké škole technické v Praze o přednášky z enzymologie a mykologie. I ve světovém měřítku patřil mezi první průkopníky biotechnologie. Zasloužil se o výstavbu pokusného školního pivovaru a lihovaru. V roce 1899 byl pověřen vedením Ústavu kvasné chemie a mykologie a v témže roce se stanul také v čele nového Ústavu praktické fotografie.

V Kruisově fotografické tvorbě se prolínala volná tvorba s vědeckou. Vylepšil některé fotografické a mikrofotografické techniky. Navíc se sám uplatnil jako umělecký fotograf. V jeho odkazu se dochovalo množství fotografických portrétů: rodinné portréty, portréty kolegů z České vysoké školy technické v Praze i fotografie významných osobností tehdejšího uměleckého a intelektuálního života, mezi nimiž měl přátele. Pořizoval také dokumentární fotografie ze svých cest po Čechách i zahraničí.

Návštěvníci knihovny se na 20 textových panelech doplněných množstvím fotografií seznámí s životem Karla Kruise i významem a výsledky jeho práce.

Výstava je pořádána ve spolupráci Národního technického muzea, Akademie věd v rámci programu Strategie AV21, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Centrum dějin vědy), v. v. i., Vysoké školy chemicko-technologické a Národní technické knihovny.

 

O Galerii NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Virtuální prohlídka galerie

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

 
 
 

Kontakt

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út — ne 10 — 18

Vstup zdarma

Archiv výstav

Partneři

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage
Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 8.9. 2019 15:09