O Galerii NTK

Program Galerie NTK

Znejistění paměti

Vernisáž

5. dubna od 18.00

Termín výstavy

6. 4. 2018 – 20. 5. 2018

Kde

Galerie NTK

Vstup zdarma


O výstavě

V rámci série prezentací uměleckých škol uvádí Galerie NTK výstavu prací studentů Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě.

Autoři

Peter Drežík – Viktória Kollerová
Jan Dytrych
Iwetta Gintowt-Paprocka
Jana Gombiková
Lenka Grabicová
Marlena Jablonska
Miluše Jančová
Marcin Jedrysiak
Karel Kita
Jiří Kocián
Dávid Koronczi
Mároš Krivý – Tomáš Werner
Rafał Milach
Anna Orlowska
Lenka Sedláčková
Patrik Sláma
Jiří Straka
Jana Šturdíková
Tomasz Tyndyk
Karolina Wojtas
Weronika Wozniak
Agnieszka Wrześniak
Tomáš Zumr

Kurátoři

Ondřej Durczak, Tomáš Pospěch, Štěpánka Stein

 

O Galerii NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Virtuální prohlídka galerie

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

 
 
 

Kontakt

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út  ne 10  18

Vstup zdarma

Archiv výstav

Partneři

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage
Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 18.5. 2018 09:05