O Galerii NTK

Program Galerie NTK

Strach z neznámého

Vernisáž

středa 1. 2. 2017 od 18:00, Galerie NTK

Doba trvání výstavy

2. 2. 2017 - 31. 3. 2017

Vstup zdarma

V nedávné době byly milióny lidí nuceny opustit svoje domovy v důsledku válečných konfliktů nebo extrémní chudoby. Tato situace přinesla do naší společnosti hodně nejistoty a stále vyvolává mnoho otázek. Výstava Strach z neznámého se pokouší překonat bariéru nekomunikace. Vystavená díla domácích i zahraničních umělců a umělkyň se zabývají utečenci, ale i naším vztahem k nim.

Vystavují

Radovan Čerevka (SK), Pavlína Fichta Čierna (SK), Janka Duchoňová (SK), Alena Foustková (CZ), Mandy Gehrt (DE), Grandhotel Cosmopolis (Svět/World), Zahra Hassanabadi (IRN/DE), Oto Hudec (SK), Lukáš Houdek (CZ), Mario Chromý (SK/CZ), Daniela Krajčová (SK), Ilona Németh (SK), Kristián Németh (SK), Nová věčnost (CZ), Martin Piaček (SK), Dan Perjovschi (RO), Tomáš Rafa (SK), Oliver Ressler (AT), Birgit Rüberg (DE), Kateřina Šedá (CZ), TOY_BOX (CZ), Ján a Olja Triaška (SK), Eliška Vrbová (CZ), Anna Witt (DE/AT), Tobias Zielony (DE), Artur Żmijewski (PL)

Kateřina Šedá, 2016, foto: Tereza Havlinková

Kurátor

Lenka Kukurová

Architekt výstavy

Milan Mikuláštík

Produkce

Eva Čech Valentová

Web výstavy na stránkách Goethe Institutu

 

Aleš Buček: Zblízka

Vernisáž s přednáškou

středa 15. 2. 2017 od 17:00, studovna PC02, 3. NP

Doba trvání výstavy

16. 2. - 16. 3. 2017

Kde

Ochoz knihovny - 3. NP

Vstup zdarma

O výstavě

Všechny tvary, barvy nebo životní strategie, které si dokážeme či ani nedokážeme představit, jsou téměř s jistotou k nalezení u některého z více než miliónu popsaných druhů hmyzu. Okoštujte alespoň trochu této diverzity a prohlédněte si klíčové okamžiky v životě nočních motýlů - lišajů, které jsme v v rámci studia hmyzích feromonů chovali jen několik desítek metrů od Národní technické knihovny - na Ústavu organické chemie a biochemie. Nebo se přeneste k hmyzím obrům z tropů. A nebo se vydejte na safari po hmyzích druzích, které obývají snad každou českou zahradu. A nebo...

Aleš Buček, Ph.D. (*1985) se věnuje studiu evoluce hmyzí komunikace na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a zároveň spolupracuje s vědci na České Zemědělské Univerzitě při odhalování zákonitostí v životě termitů - klíčových rozkladačů organické hmoty zejména v tropických oblastech. K fotografii se dostal skrze touhu sdílet zázraky z říše bezobratlých, které číhají na každém kroku, ale většinou nekřičí dost hlasitě na to, aby upoutaly naší pozornost. Nejraději fotí v horách, pouštích, pralesech, a českých zahradách, ale často také v provizorním ateliérku v laboratoři.

 

Vzorek č.13_ 0216

Doba trvání výstavy

15. 2. - 11. 3. 2017

Kde

Parter NTK

Vstup zdarma

O výstavě

NTK a studentský spolek UNI-ART při VŠCHT Praha srdečně zvou na první z cyklu výstav zaměřených na propojování vědy a umění, které se chystá studentský spolek UNI-ART při VŠCHT Praha představit. Při sběru materiálů na výstavu jsme se zaměřili na krásu samotných laboratorních výstupů (snímků, vzorků, simulací), jako na druhotnou vlastnost vědeckého materiálu, který v první řadě slouží vědci jako informace. Informace o existenci určité struktury, koncentraci syntetizovaných částic, přítomnosti defektů, apod. Po prvním ohromení vizuálním kouzlem zkoumaného vzorku vědec většinou přistoupí k jeho analýze za účelem získání zmíněné informace a vůči jeho kráse rychle otupí. Je to pak až kolega, nakukující mu přes rameno, který při nahlédnutí jemu neznámému vzorku znovu vidí jeho krásu.

A právě moment nezaujatého vnímání krásy bychom rádi připomenuli (zabýváte-li se přírodními vědami) či zprostředkovali (jste-li jiné profese). Snímky pocházejí z laboratoří napříč celou naší univerzitou a jsou pořízeny různými zobrazovacími technikami, čistě za účelem výzkumu. Tedy skoro všechny. Schválně, jestli poznáte které. Samotná díla budou v parteru NTK k vidění až do poloviny března, poté budou přesunuta do prostor VŠCHT.

 

Dědictví "profesorů zakladatelů ČVUT" a stopy zanechané ve starých knihách

Historický fond NTK ve spolupráci s ČVUT zve na výstavu, která  je součástí oslav výročí 310 let od založení ČVUT. Tato výstava se zaměřila na první profesory, kteří stáli za vznikem ČVUT i NTK. Na kopiích z historického fondu NTK jsou v přibližně 60 rámech představeny staré knihy, které byly darovány/zakoupeny profesory Ch. J. Willenbergem, J. F. Schorem, F. A. L. Hergetem a F. J. Gerstnerem. Důraz je kladen na stopy, které byly v knihách v průběhu staletí zanechány tzv. provenienční znaky, jako jsou podpisy, věnování, razítka, ex libris atd.

Kdy

13. 2. - 5. 5. 2017
Zahájení výstavy proběhne 13. 2. od 13.00.

Kde

Ochozy knihovny - 4. a 5. NP

O Galerii NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Virtuální prohlídka galerie

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

Kontakt

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

po – pá 10 — 18
so 10 — 16

Vstup zdarma

Archiv výstav

Partneři

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage
Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 16.2. 2017 12:02