O Galerii NTK

Program Galerie NTK

Kosmisk kastrering / Cosmic Castration / Vesmírná kastrace

Vernisáž

23. 7. 2019, 18:00

Termín výstavy

výstava pokračuje do 18. 8. 2019 

Kde

Galerie NTK

O výstavě

‚Vesmírná kastrace’ ‚KK’ je umělecký projekt, který funguje jako volná organizace umělců se šestiletou historií. Zúčastnění umělci patří k různým generacím aktivní umělecké scény Švédska. Jsou mezi nimi současní studenti, profesionální umělci a umělci s kariérou mnoha desetiletí. KK pracuje s otázkami, které se týkají našeho racionálního společenského řádu a jeho high-tech manifestací – vytváří vlastní pravidla pro své společné aktivity. KK se prezentovalo mnohokrát (např. KK2 v Malmö 2013, KK4 v Solna 2015, KK6 v Kummelholmen 2017..). Čísla, místa, datumy nejsou podstatné. Takový je koncept KK.

Shlédnutím výstavy získáte základní přehled o současné umělecké scéně ve Švédsku.

Mikael Goralski (*1962 Solna Stockholm, bez státní příslušnosti do r. 1964) je zakladatelem tohoto projektu. Pracuje s různými médii – instalací, performance, sochou, objektem, zvukem a kurátoruje výstavy. V jeho tvorbě není jasná hranice mezi uměleckou tvorbou a kurátorováním výstav.

Osobně se představuje jako sběratel, který archivuje materiály, nástroje, věci, odpad, zvuk.. během tak 30tiletého období. Jeho sólo výstava v Galerii NTK je jednou částí celého výstavního projektu. Jeho základem se stala jeho ateliérová rezidence v IASPIS ve Sthlmu. Zde jeho ateliér byl vybaven jako kancelář soukromého detektiva Taxi Ove, který vyšetřuje vraždu Olafa Palme v roce 1986.

Jinak můžeme vnímat tuto výstavu jako punkový projekt – infikovaný strachem, zneužíváním, alkoholismem a pravděpodobně také cynismem.

(lx)

Účastnící se umělci

Zoltan Von Boer, Gunnel Boman, Erika Canohn, Christer Chytraeus, Paulina Drakenstedt, Frederik Egesborg, Henrik Ekesiöö, Leif Elggren, Joakim Forsgren, Mark Frygell, Mikael Goralski, Thomas Hansson, Cora Hillebrand, Ida Ida Ida, Sandra Isacsson, Susanna Jablonski, Maria Johansson, Maria Johansson, Kanslibyrån, Eric Magassa, Fatima Moallim, Tova Mozard, Malin Norberg, Astrid Kajsa Nylander, Viktor Rosdahl, Marja Leena Sillanpää, Per Stenborg, Isak Sundström, Linus Nordensson Spångberg, Caroline Wallen, Daniel Wiklund

Kurátoři

Henrik Ekesiöö, Joakim Forsgren, Mikael Goralski, Lexa Peroutka


LUXSUS

Vernisáž

28. 5. 2019, 18:00

Termín výstavy

29. 5.-14. 7. 2019 

Kde

Galerie NTK


Výstava: Karel Kruis

O výstavě

Malířská skupina Luxsus sebevědomě vstoupila na českou uměleckou scénu v roce 1995 a během pěti let existence se jí kontinuálně dařilo získávat pozornost publika i odborné veřejnosti. Tvořilo ji pět tehdejších studentů AVU - David Adamec, Vilém Kabzan, František Matoušek, Michal Novotný a Jakub Špaňhel. Důležitým aspektem činnosti Luxsusu byla tvorba společných obrazů, na kterých pracovali dva či více členů kolektivu. Po rozpadu skupiny se jednotliví autoři věnují sólové tvorbě jako výrazné solitérní individuality. Galerie NTK představuje retrospektivní výstavu činnosti Luxsusu z období devadesátých let a doplňuje ji novými společnými realizacemi vytvořenými u příležitosti znovuobnovení činnosti skupiny po dvaceti letech. Hostem výstavy je performer a malíř Václav Stratil.


Karel Kruis – mezi vědou, technikou a uměním fotografie

Vernisáž

6. května od 18.00

Termín výstavy

6. 5. 2019 – 10. 6. 2019

Kde

Parter NTK

Vstup zdarma


Výstava: Karel Kruis

O výstavě

Výstava představí jedinečnou osobnost Karla Kruise, profesora kvasné chemie a fotografie na pražské technice, který byl vědcem, pedagogem i umělcem - fotografem. Výstava se koná při příležitosti 120. výročí vzniku ústavu kvasné chemie a ústavu fotografie na pražské technice, v jejichž čele Karel Kruis od roku 1899 působil. Zároveň je tímto veřejnosti prezentován významný fond tohoto chemika a fotografa z Archivu NTM.

Původním oborem Karla Kruise bylo lihovarnictví. Významně se podílel na vzniku lihovarnické a sladovnické školy a modernizaci českého kvasného průmyslu na základě vědeckých poznatků. O svých technologických inovacích přednášel v zahraničí. Jako pedagog obohatil výuku kvasné chemie na České vysoké škole technické v Praze o přednášky z enzymologie a mykologie. I ve světovém měřítku patřil mezi první průkopníky biotechnologie. Zasloužil se o výstavbu pokusného školního pivovaru a lihovaru. V roce 1899 byl pověřen vedením Ústavu kvasné chemie a mykologie a v témže roce se stanul také v čele nového Ústavu praktické fotografie.

V Kruisově fotografické tvorbě se prolínala volná tvorba s vědeckou. Vylepšil některé fotografické a mikrofotografické techniky. Navíc se sám uplatnil jako umělecký fotograf. V jeho odkazu se dochovalo množství fotografických portrétů: rodinné portréty, portréty kolegů z České vysoké školy technické v Praze i fotografie významných osobností tehdejšího uměleckého a intelektuálního života, mezi nimiž měl přátele. Pořizoval také dokumentární fotografie ze svých cest po Čechách i zahraničí.

Návštěvníci knihovny se na 20 textových panelech doplněných množstvím fotografií seznámí s životem Karla Kruise i významem a výsledky jeho práce.

Výstava je pořádána ve spolupráci Národního technického muzea, Akademie věd v rámci programu Strategie AV21, Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (Centrum dějin vědy), v. v. i., Vysoké školy chemicko-technologické a Národní technické knihovny.

 

O Galerii NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Virtuální prohlídka galerie

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

 
 
 

Kontakt

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út — ne 10 — 18

Vstup zdarma

Archiv výstav

Partneři

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage
Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 22.7. 2019 09:07