O Galerii NTK

Program Galerie NTK

AFTER NEW MEDIA

Vernisáž

26. února od 18.00

Termín výstavy

27. 2. 2019 – 31. 3. 2019

Kde

Galerie NTK

Vstup zdarma


Výstava: AFTER NEW MEDIA

O výstavě

Výstava studentů a absolventů Ateliéru Nová Média 2 AVU.

Nová média se stala historickou kategorií, do jejíž událostní linie patří nejen dějiny videoartu a rozvoj časově závislých technologií či audiovizuální báze obrazu, ale obsahuje rovněž část historie politizovaného těla. K dnešnímu dni se zdá právě tento druhý detail nových médií o to podstatnější, protože média, respektive medialita je všudypřítomná a její novost zmizela. Politikum mediality spočívá právě v její neviditelnosti a v pocitu neustálého vynořování a nepolapitelnosti obrazů.

Materiálnost, přítomnost a událost jsou výrazy, které dnes dominují diskusi o uměleckých procesech ve světě viditelného, a které umožňují překročit lineární dějiny jednotlivých druhů obrazu směrem k jeho performativitě a akceschopnosti. Obecný rys zmíněných výrazů se vepisuje i do této výstavy. Říci “po nových médiích" neznamená ani tak snahu ukázat, co se stalo s akademickým a už ne zcela funkčím označením jednoho z fenoménů mediální archeologie. Ale jde ze všeho nejdřív o přímočaré pojmenování pokračujícího stavu a o základní reflexi toho, co už nepokračuje, ale nadále je.

Primární motivací výstavy je setkání autorek a autorů, kteří prošli nebo procházejí institucionální péčí jednoho z ateliérů Akademie výtvarných umění. S tím souvisí i nutná rezignace na autoritativní přítomnost kurátora a jasně vymezený tématický záměr. Základní vlastností výstavy After New Media je zřejmě její viskozita, která podobně jako v případě skla, se zdá být tuhá, ale ve skutečnosti teče. Tuto stránku lze pozorovat jak u některých konkrétních děl tak v celku výstavy, kde jednotící prvky nemají vnitřní souvislost, ale jejich inspirace mohou mít stejného jmenovatele. Někdy písmo předchází obraz, jindy je tomu naopak.

Výstavu studentů a absolventů ateliéru Nová média 2 lze nahlížet jako zmenšenou organickou situaci v době “po nových médií”, ale především jako symbolické vyústění dialogu s umělkyní Annou Daučíkovou během jejího pedagogického působení na Akademii výtvarných umění v Praze.

Text: Radim Langer

Vystavují

Adrian Altman
Dávid Brna
Lucie Doležalová
Dominik Gajarský
Ester Geislerová
Eliška Havlíková
Jana Kapelová
Barbora Kropáčková
Pamela Kuťáková
Radim Langer
Petra Lelláková
Jan Matýsek
Vanda Michalská
Karolína Mikesková
Michaela Mildorfová
Ladislava Pachlová
Albert Póda
Roza Pogosian
Alma Lily Rayner
Iveta Schovancová
Markéta Soukupová
Barbora Šimonová
Viktor Takáč
Vladimíra Večeřová
Vojtěch Würz

 

O Galerii NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Virtuální prohlídka galerie

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

 
 
 

Kontakt

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út — ne 10 — 18

Vstup zdarma

Archiv výstav

Partneři

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage
Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 11.3. 2019 14:03