O Galerii NTK

Program Galerie NTK

Hypebeast Vertigo

Kde

Galerie NTK

Vernisáž

Čtvrtek 1. prosince od 18.00

Kdy

2. prosince 2016 - 21. ledna 2017

O výstavě

Výstava Hypebeast Vertigo představuje práci pětice mladých umělců, jejichž ústředním zájmem je současný obraz. Všichni jsou úzce spojeni s pražskou Vysokou školou uměleckoprůmyslovou - buď v některém z ateliérů zdejší Katedry volného umění dosud studují, nebo jsou čerstvými absolventy - Filip Dvořák a Jakub Choma v Ateliéru malby, Julius Reichel a Namor Ýnrobýv v Ateliéru intermédií a Olbram Pavlíček v Ateliéru supermédií.

Prezentované kolekce děl překračují standardní představu o médiu a balancují na hranici malby, digitálního obrazu a prostorových instalací. Svobodně čerpají z minulosti umění, popkultutrních mýtů, mediálního infotainmentu. Jsou povrchní a současně závažné. Můžeme v nich vysledovat ozvuky bad painting, pop-artu, informační estetiky, postinternetu i trashe. Vizuální informace, které mladí umělci divákům zprostředkovávají, jsou mnohovrstevnaté a synkretické. Jejich obrazy jsou, stejně jako naše okolí, přeplněny znaky a kódy, často zašifrovanými, či úmyslně zavádějícími. Reflektují proměnu vnímání obrazů ve společnosti sítí. Oslepeni záblesky paměti surfují na digitální pěně apokalyptického informačního víru.

Vystavují

FILIP DVOŘÁK
JULIUS REICHEL
NAMOR ÝNROBÝV
OLBRAM PAVLÍČEK
JAKUB CHOMA

Kurátor

Milan Mikuláštík

Hypebeast Vertigo

Zmizela? Zmizelá! Vyobrazení staré Prahy z historického fondu NTK

Kde

Ochozy knihovny - 4. a 5. NP

Vstup zdarma

O výstavě

Unikátní vyobrazení pražských ulic z 19. století.


Fotografie ze sbírky Zmizelá Praha: slavnostní položení základního kamene Národního divadla, 16. 5. 1868

O Galerii NTK

Současně s otevřením Národní technické knihovny  9. 9. 2009 byla zahájena také činnost Galerie NTK, která se stala integrální součástí provozu knihovny. Galerie pravidelně organizuje výstavy zaměřené především na propojení současného umění, vědy a technologií, dále prezentaci architektury a vzhledem k místu, kde se knihovna nachází - je součástí univerzitního kampusu - také nemalý počet studentských projektů. Pracovníci Galerie NTK připravili několik skupinových přehlídek s mezinárodní účastí.  Kromě těchto vlastních výstav galerie navázala spolupráci s řadou kulturních a vědeckých institucí a subjektů, jež přinesly do výstavního prostoru další zajímavá témata.

Důležitou součástí programu Galerie NTK jsou výstavy studentů uměleckých oborů nebo architektury. Pravidelně se v NTK objevují klauzurní či diplomní projekty z Fakulty architektury ČVUT. Divadelní institut uspořádal v Galerii NTK dvě ambiciózní výstavy.

Jednotlivé výstavy v parteru i  v Galerii NTK navštěvují řádově stovky až tisíce diváků. Program galerie bývá často reflektován ve zpravodajství předních českých médií. Kurátorem Galerie NTK je Milan Mikuláštík.

Galerie

Galerie - 1st floor
Galerie - 1st floor
Galerie - Groundfloor
Galerie - View on both floors
Galerie - Storage

Virtuální prohlídka galerie

Kultura v NTK

Knihovna jako otevřený komunikační prostor. Prostor, který je otevřený nejen fyzicky, ale i myšlenkově. Budova jako komplexní projekt architektů, inženýrů, designérů, umělců a teoretiků, v níž pobývat je zážitkem.

Centrální umělecké dílo, které v kurátorské produkci sdružení P.A.S. na ochozech knihovny vytvořil rumunský umělec Dan Perjovschi, svojí kritičností, humorem a nadhledem přináší vedle estetického prožitku také impuls k přemýšlení. A právě k podobným impulsům chce knihovna inspirovat. Skrze kulturní aktivity a spolupráci s umělci vytváří jedinečný prostor pro diskuzi a vzájemnou interakci vědy a umění.

Kontakt

Milan Mikuláštík
 milan.mikulastik@techlib.cz
 773 653 825

Otevírací doba

po – pá 10 — 18
so 10 — 16

Vstup zdarma

Archiv výstav

Partneři

Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 16.1. 2017 15:01