Enhanced Publications

Enhanced Publications

Český překlad: Přidružené publikace

Definice z projektu DRIVER-II

Publikace, které jsou rozšířeny o tři kategorie informací:

  • Výzkumná data (Záznamy měření, výsledky pokusů…)
  • Zvláštní/dodatečné materiály (modely, algoritmy, obrázky, videa…)
  • Post-publikovaná data (komentáře, hodnocení, recenze…)

Jedná se o další stupeň vědeckého publikování, jehož cílem není pouze publikace jako text, ale zároveň propojení díla na podkladová data, doprovodný materiál a též post-publikovaná data. Přidání těchto dat k publikacím usnadní dalším uživatelům ověřit, reprodukovat, a znovu použít výsledky výzkumu. Pomocí odkazování mohou výzkumníci propojit libovolný typ objektu s jiným objektem. Je tak snadné propojit článek s přednáškami, souborem dat, recenzí či rozhovorem, které lze nalézt na internetu na různých místech. Tak mohou být popsány vztahy mezi jednotlivými typy informací přehledně na jediném místě. To je to, co nazýváme přidruženými publikacemi.

Významným iniciátorem myšlenky zpřístupňování přidružených publikací je sdružení SURF, které spojuje holandské univerzity a výzkumné instituce. Stručné a přehledné informace o sdružení SURF a přidružených publikacích poskytuje prezentace Johna Doova. Díky sdružení SURF vznikly různé podpůrné materiály, které naleznete v záložce videa a texty.

V rámci projektu DRIVER II vznikla studie „Enhanced Publications: Object Models and Functionalities”, která definuje požadavky na ukládání a správu přidružených publikací v rámci infrastruktury DRIVER. Tato zpráva je volně ke stažení na webu DRIVER.

Podporovat koncepci otevřených přidružených publikací je též jedním z cílů portálu OpenAIRE. Článek o přidružených publikacích na webu OpenAIRE.

DANS = Data Archiving and Networking Services je jedním z prvních a nejznámějších evropských datových repozitářů. DANS je digitální repozitář specializující se na dlouhodobou archivaci a zpřístupnění výzkumných dat. Je provozovaný v systému EASY a nabízí možnost on-line ukládání a přístupu k tisícům souborů dat z humanitních a sociálních věd a dalších disciplín. Jedná se především o vědecké soubory dat, e-publikace a další výzkumné informace. Uživatelé mohou využívat DANS zdarma jak pro stahování, tak pro ukládání souborů, podmínkou je registrace v systému. DANS ukládá data trvale a udržitelným způsobem a umožňuje jejich znovuvyužití. Soubory dat jsou zpřístupňovány jiným výzkumníkům za podmínek definovaných vkladatelem. Uživatel se zavazuje citovat zdroj dat ve svých publikacích a k propojení publikace na data v DANS.

Průzkum stavu přidružených publikací v České republice

V České republice nebyl stav přidružených publikací vůbec zmapován. Proto NTK provedla v roce 2013 průzkum s cílem zjistit, jaká data z výzkumu jsou produkována a archivována v českých výzkumných institucích. Průzkum byl prezentován na několika odborných fórech.

V roce 2014 NTK pokračovala v průzkumu stavu přidružených publikací na českých vysokých školách. Tento průzkum proběhl v rámci mezinárodního projektu „Enhanced publications Survey in V4 Countries“. Pod vedením University of Debrecen vzniklo konsorcium zemí Visegradské skupiny (V4), kterého se kromě NTK účastnily Slovenská chemická knižnica v Bratislavě a Warsaw University of Technology. Projekt byl dotován z Visegradských fondů. Výsledky průzkumu byly prezentovány na 7. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích 22. října 2014 v NTK.

Publikované výstupy jsou dostupné on-line:

Videa

Sharing data: good for science, good for you

Enhanced Publications: from experiment to practice

Texty

Horizon 2020

Evropská komise se ve svých politikách nevěnuje přímo přidruženým publikacím, ale vztahuje se na ně politika otevřeného přístupu ve vědeckém publikování, která má zajistit rozvoj vzdělávání, podpořit inovace a kreativní znovu využití výsledků evropského výzkumu. V rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 je definována povinnost uložení výzkumných dat potřebných pro ověření výsledků prezentovaných ve vědeckých publikacích, které jsou výsledkem projektů, v režimu otevřeného přístupu viz 29.2 (a) příručky Multi-beneficiary General Model Grant Agreement: Version 1.0 . Dle bodu 29.3 je uložena povinnost ukládat výzkumná data v režimu otevřeného přístupu pouze příjemcům podpory v rámci aktivit „Research Data Pilot: Regarding the digital research data generated in the action“.

 Enhanced Publications

Kontakt

Hana Vyčítalová
hana.vycitalova@techlib.cz
232 002 537

Důležité odkazy
Editor: Hana Vyčítalová Poslední změna: 24.6. 2022 15:06