Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud

NTK se v letech 2013 - 2016 účastnila projektu Europeana Cloud, projekt byl ukončen v dubnu 2016. V rámci projektu bylo vytvořeno cloudové řešení pro předávání metadat a digitalizovaných objektů do evropské digitální knihovny Europeana.

Cílem projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud pod zkratkou eCloud je vytvořit novou platformu pro evropský výzkum. Cloudové řešení má zajistit efektivní systém ukládání, správy a využívání metadat a digitálního obsahu včetně předávání dat do Europeana portálu. Mají vzniknout nové nástroje a služby pro vědce, které jim umožní práci a sdílení dat v cloudu. Součástí projektu je zajištění nového obsahu 2,4 miliónu metadatových záznamů a 5 miliónů digitálních souborů. NTK má v projektu roli poskytovatele obsahu. Zástupce NTK je členem týmu pro vývoj systému Kramerius, kde pravidelně informuje o postupu v projektu. České odborné komunitě byl projekt představen na konferenci INFORUM 2015.

Doba realizace:

1. 2. 2013 - 31. 1. 2016

2015

Hlavním cílem třetího roku řešení je nahrát do Europeana Cloudu 7 miliónů položek obsahu. Samotná technická infrastruktura a udržitelný servis bude hotový až na začátku roku 2016.

Strategickými partnery pro infrastrukturu Europeana Cloudu jsou tři instituce: The European Library, Europeana Foundation a Poznan Supercomputing and Networking Center.

Do budoucna se plánuje, že se budou přibírat další partneři a Europeana Cloud bude dále růst. Řešení technologické infrastruktury popisují ve své prezentaci Pavel Kats z Europeana Foundation a Marcin Werla z Poznan Supercomputing and Networking Center.

10. - 11. června 2015 proběhla 3. plenární schůze.

2014

18. – 19. března 2014 v Athénách proběhlo plenární zasedání zástupců všech institucí zapojených v projektu. Na zasedání byly shrnuty výsledky dosažené týmy v jednotlivých pracovních balíčcích v prvním roce řešení a představen plán na druhý rok. Byl zdůrazněn hlavní cíl, že Europeana Cloud má být výzkumná platforma ne portál.

2013

První koordinační schůzka proběhla 4. – 5. března 2013 V Národní knihovně Nizozemí v Haagu. Podrobnosti z této schůzky se můžete dočíst v cestovní zprávě.

18. září 2013 proběhl v Rijksmuseu v Amsterdamu seminář na téma společenské principy Europeana Cloudu. Cílem bylo zjistit požadavky zúčastněných stran na "cloud", aby se zajistilo, že Europeana Cloud bude postaven tak, aby vyhovoval kulturnímu sektoru. 

Na začátku října 2013 proběhl další seminář, tentokrát na téma legislativních a ekonomických požadavků na Europeana Cloud. Součástí byl i Europeana Cloud Business Model Workshop, který vedl Harry Verwayen, expert na obchodní modely.

 
 
 

Logo Europeana Cloud

Kontakt

Jan Dobiášovský
   jan.dobiasovsky@techlib.cz
   232 002 432 

Motto Europeany

„We transform the world with culture“.

Důležité odkazy

Související projekty

Galerie

Koncepční scéma cloudové infastruktury
Editor: Poslední změna: 24.6. 2022 15:06