STEMskiller

STEMskiller je rozsáhlá kompetenční mapa ověřených, anotovaných a volně dostupných zdrojů o přenositelných dovednostech. Veškeré uvedené zdroje jsou v anglickém jazyce.

Je určen především pro mentory, školitele a vedoucí výzkumných skupin a výcvikových programů.v oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd pracujících se začínajícími vědeckými a výzkumnými pracovníky, resp. doktorandy a postdoktorandy. 

STEMskiller poskytuje intuitivní a přehlednou navigaci širokou škálou relevantních témat a je strukturován do čtyř hlavních kompetenčních okruhů:

  1. Přenositelné vědecko-výzkumné dovednosti
  2. Pedagogické a didaktické kompetence
  3. Podpora kariérního rozvoje
  4. Akademická angažovanost, spolupráce a mezioborový přesah výzkumu

Každý z hlavních kompetenčních okruhů se skládá z podoblastí s rozpracovanou strukturou dílčích přenositelných dovedností a kompetencí.

Všechny jednotlivé položky jsou anotované a všechny doporučené zdroje volně přístupné.

Metodika používaná k identifikaci a výběru vysoce kvalitních zdrojů je založena na:

  • přehledu a analýze relevantní "evidence-based" literatury;
  • benchmarkingu špičkových světových STEM vzdělávacích programů a osvědčené praxe;
  • zjištěních z etnografických průzkumů, pozorování a terénních zkušeností na poli poskytování pokročilé akademické podpory.


 

Editor: Barbora Šátková Poslední změna: 24.8. 2023 16:08