STEMskiller

STEMskiller je rozsáhlá kompetenční mapa ověřených, anotovaných a volně dostupných zdrojů o přenositelných dovednostech. Veškeré uvedené zdroje jsou v anglickém jazyce.

Je určen především pro začínající vědecké a výzkumné pracovníky, resp. doktorandy a postdoktorandy v oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd a jejich mentory, školitele a vedoucí výzkumných skupin a výcvikových programů.

STEMskiller poskytuje intuitivní a přehlednou navigaci širokou škálou relevantních témat a je strukturován do čtyř hlavních kompetenčních okruhů:

  1. Přenositelné vědecko-výzkumné dovednosti
  2. Pedagogické a didaktické kompetence
  3. Podpora kariérního rozvoje
  4. Akademická angažovanost, přesah, spolupráce a transdisciplinarita

Každý z hlavních kompetenčních okruhů se skládá z podoblastí s rozpracovanou strukturou dílčích přenositelných dovedností a kompetencí.

Všechny jednotlivé položky jsou anotované a všechny doporučené zdroje volně přístupné.

Metodika používaná k identifikaci a výběru vysoce kvalitních zdrojů je založena na:

  • přehledu a analýze relevantní "evidence-based" literatury;
  • benchmarkingu špičkových světových STEM vzdělávacích programů a osvědčené praxe;
  • zjištěních z etnografických průzkumů, pozorování a terénních zkušeností na poli poskytování pokročilé akademické podpory.


 

Editor: Alena Chodounská Poslední změna: 14.4. 2021 08:04