Kampus Dejvice

Jedná se o společný projekt šesti vysokých škol a institucí (Českého vysokého učení technického v Praze, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, městské části Praha 6, Národní technické knihovny, Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze), které sdílejí kromě společného prostoru také společný zájem na zatraktivňování a oživování společenského, studentského i vědeckého života v areálu dejvického kampusu.

Členové Kampusu Dejvice se prostřednictvím Memoranda o společném zájmu ze dne 17. 6. 2015 shodli na tom, že jejich cílem bude vytvářet rozpoznatelný kampus se společnou vědecko-vzdělávací, urbanistickou i společenskou identitou a zvyšovat tak prestiž signatářů memoranda a rozšiřovat povědomí o jejich činnostech a úspěších v těchto třech oblastech:

  1. Urbanistické sjednocování kampusu
  2. Oživování společenského a kulturního života v kampusu
  3. Spolupráce na akademické půdě

Pro koho je Kampus Dejvice?

Zejména pro ty, kteří ve školách a institucích kampusu studují nebo pracují, pak pro ty, kdo bydlí v jeho blízkém okolí a samozřejmě pro všechny, kteří na akce v kampusu dorazí i ze vzdálenějších míst. Většina akcí, které Kampus Dejvice pořádá, nemá žádná omezení pro účast.

Více informací na webu www.kampusdejvice.cz

 
 
 

Kontakty

Filip Buddeus
(koordinátor)
filip.buddeus@kampusdejvice.cz
+420 773 456 505

www.kampusdejvice.cz

 

Editor: Martin Novák Poslední změna: 6.6. 2024 08:06