Kampus Dejvice

Jedná se o společný projekt šesti vysokých škol a institucí (Českého vysokého učení technického, Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, městské části Praha 6, Národní technické knihovny, Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze), které sdílejí kromě společného prostoru také společný zájem na zatraktivňování a oživování společenského, studentského i vědeckého života v areálu dejvického kampusu.

Členové Kampusu Dejvice se prostřednictvím Memoranda o společném zájmu ze dne 17. 6. 2015 shodli na tom, že jejich cílem bude vytvářet rozpoznatelný kampus se společnou vědecko-vzdělávací, urbanistickou i společenskou identitou a zvyšovat tak prestiž signatářů memoranda a rozšiřovat povědomí  o jejich činnostech a úspěších v těchto třech oblastech:
1)    Urbanistické sjednocování kampusu
2)    Oživování společenského a kulturního života v kampusu
3)    Spolupráce na akademické půdě

Cílové skupiny

•    Přes 30 000 studentů škol a institutů v kampusu, jejich pedagogové a další zaměstnanci KD
•    široká veřejnost všech věkových kategorií z Prahy

Chystané akce v Kampusu Dejvice

•    Diskusní večery
•    Besedy
•    Výstavy
•    Divadlo
•    Koncerty
•    Přednášky
•    Hudební a filmové festivaly – KampusFest Dejvice, Food Film Fest, Ozvěny Academia Film Olomouc
•    Komponované vzdělávací pořady (výstava + promítání + diskuse)
•    Konference – KRECon – mladá věda ještě žije
•    Sportovní akce – např. Cross Campus – běžecké závody okolo kampusu
•    Studentské komunitní akce v kampusu (Vánoce, grilování, pikniky, bleší trhy, taneční večery aj.)

 
 
 
Editor: David Shakhar Poslední změna: 10.12. 2018 11:12