Akademická podpora 

Naším posláním je přispívat k profesnímu a akademickému úspěchu našich uživatelů. Nabízíme širokou škálu akademických služeb spojených s rozvíjením dovedností potřebných pro vyhledávání a používání informací, vytváření a prezentaci odborných výstupů. 

Všichni uživatelé mohou využít individuálních konzultací, vybrat si z nabídky veřejných workshopů a webinářů, nebo využít některý z online návodů nebo průvodců oborem.

Služby poskytujeme jak osobně v budově knihovny, tak online. Většina našich akademických služeb je zdarma a k jejich využívání není nutná registrace v NTK.

Podpora studentů vysokých škol

Studentům vysokých škol rádi poradíme při vyhledávání, hodnocení a používání odborných informací, včetně správného citování. Především pro pisatele závěrečných prací, pořádáme kurz Jak na závěrečnou práci, pokud ale řešíte konkrétní problém, doporučujeme spíše konzultaci. Obrátit se na nás můžete také pokud začínáte s psaním v LaTeXu.

Podpora začínajících výzkumníků

Kromě získávání odborných informačních zdrojů pomáháme doktorandům a začínajícím výzkumníkům také při navigaci v prostředí vědeckého publikování. Zájemci mohou navštívit specializované webináře, objednat si konzultaci, nebo využít doporučené zdroje ve STEMskilleru. K dispozici jsou také Bibliometrické služby.

Informační podpora pro studenty a pedagogy středních škol

Informační podporu poskytujeme učitelům a žákům středních škol především formou konzultací a workshopů či webinářů "na míru", nejčastěji zaměřených na práci s odborným textem. Důraz klademe zejména na rozvoj kritického a analytického myšlení, na vyhledání, výběr a správné používání vhodných zdrojů (včetně citování) a psaní a prezentaci odborného obsahu.

Ostatní veřejnost

Zájemci z řad ostatní veřejnosti mohou využít konzultací, veřejných workshopů a webinářů nebo si objednat zpracování rešerše (tuto službu neposkytujeme studentům, s výjimkou doktorandů).

Zeptejte se nás

Naši specialisté rádi zodpoví jakékoliv vaše dotazy.

 
 
 
Editor: Barbora Šátková Poslední změna: 16.8. 2023 10:08