Elektronické zdroje

Pomocí tlačítka „via NTK“ můžete jednotlivé databáze využívat nejen v knihovně, ale i z domova prostřednictvím vzdáleného přístupu. K prohledávání všech e-zdrojů najednou použijte vyhledávací okno nahoře.

Vyhledávání e-zdrojů můžete upřesnit pomocí filtrů dle typu zdroje, typu obsahu, oborů a pod.

 

Hledání a filtry


Dostupnost zdrojů

  • všechny elektronické zdroje jsou přístupné z terminálů knihovny NTK;
  • registrovaní zákazníci NTK (fyzické osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR a studenti SŠ a VŠ) mohou využít i vzdálený přístup (mimo budovu NTK);
  • výjimečně jsou některé databáze dostupné pouze v prostorách NTK.

Podmínky využívání

Využívání elektronických informačních zdrojů se řídí knihovním řádem.

Stručný souhrn pravidel:

  • užívání licencovaných elektronických informačních zdrojů je přípustné pouze pro nekomerční účely, tedy výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele;
  • uživatel je oprávněn prohledávat, prohlížet, zobrazovat, tisknout a stahovat jejich přiměřené části; není povoleno stahovat celá čísla elektronických časopisů nebo elektronické knihy;
  • uživatel nesmí získaná data zkracovat, upravovat, překládat či vytvářet díla z nich odvozená, odstraňovat, upravovat či zakrývat poznámky o autorských právech či jiné poznámky a výhrady v nich obsažené; v podstatné míře anebo systematicky dále kopírovat, uchovávat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám;
  • je zakázáno získaná data předávat (přímo či nepřímo) k využití jakoukoliv placenou službou (jako např. „document delivery“, apod.) nebo k jakékoliv další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková nebo nezisková či za poplatek nebo zdarma).
 
 
Editor: Poslední změna: 18.8. 2022 12:08