Kariéra v Národní technické knihovně

NTK nabízí volná pracovní místa na HPP, odborné praxe i stáže pro studenty.

Aktuální volné pozice:

Pracovník registračního pultu

Na dobou určitou od 21. 8. do 31.10 přijmeme pracovníky registračního pultu na celý nebo poloviční úvazek s pracovní dobou 10:00 – 18:00.

Náplň práce:

- registrace zákazníků Národní technické knihovny a správa databáze zákazníků
- poskytování informací o službách Národní technické knihovny a komunikace se zákazníky
- pomoc s obsluhou selfchecků a vracečky
- navigace zákazníků na webových stránkách knihovny a základní pomoc s vyhledáváním knih a elektronických informačních zdrojů

Předpoklady pro výkon funkce:

- SŠ nebo VŠ vzdělání.
- zkušenost s prací na pozici uživatelské podpory výhodou
- pokročilá znalost práce na PC
- aktivní znalost anglického jazyka
- velmi dobré komunikační schopnosti, zákaznicky orientovaný přístup, samostatnost, aktivní přístup k práci, schopnost týmové spolupráce
- spolehlivost a pečlivost

Nabízíme:

- možnost skloubit studium a práci v případě polovičního úvazku
- příjemné pracovní prostředí
- přátelský kolektiv
- příspěvek na stravování
- platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových tarifů

Strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní praxe a motivační dopis s Vašimi časovými možnostmi zašlete do 18. 08. 2017 na adresu hr@techlib.cz.

Případné dotazy zodpoví paní Květuše Paříková, tel. 232 002 457.

Koordinátor podpory služeb a interní komunikace NTK

Národní technická knihovna vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - Koordinátor podpory služeb a interní komunikace NTK. VŠ vzdělání, kreativní a proaktivní myšlení výhodou.

Náplň práce:

- práce na webu a intranetu - webmaster, webeditor
- editace a korektura textů pro výroční zprávy NTK a další publikace s knihovnou související
- koordinace tvorby tištěných materiálů a dalších komunikačních výstupů, které slouží informačním potřebám zaměstnanců a zákazníků NTK a jejím akademickým partnerům
- koordinace realizací krátkodobých akcí pořádaných NTK a jejich komplexním zajištění
- redigování interního zpravodaje, podílení se na tvorbě a editaci webu a intranetu NTK
- administrativní činnosti
- práce na sociálních sítích

Požadujeme:

- perfektní znalost češtiny
- znalost HTML
- komunikační dovednosti slovem i písmem
- zkušenost v oblasti tvorby textů
- ukázku vlastního textu na téma „Můj pohled na NTK“ v rozsahu max. 1 normostrana  
- pečlivost
- produkční a organizační schopnosti
- znalost anglického jazyka
- znalost knihovnického prostředí a služeb výhodou

Nabízíme:

- práci v nadstandardním moderním prostředí
- možnost seberealizace
- možnost dále se vzdělávat v oblastech, které se týkají pracovní náplně
- tradiční benefity (mobil, notebook, stravenky)
- platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových tarifů

Předpokládaná možnost nástupu k 1. 9. 2017.

Výběrové řízení je zamýšleno jako dvoukolové. Uchazeči, kteří vyhoví výše zmíněným požadavkům, budou pozváni k pohovoru. Vybraní uchazeči poté obdrží zadání pro 2. kolo výběru, jehož termín bude určen dodatečně.
Strukturovaný životopis s komentovaným přehledem dosavadní odborné praxe, motivačním dopisem a ukázkou vlastního textu na zadané téma zašlete do 31. 8. 2017 na e-mailovou adresu hr@techlib.cz.

Vedoucí oddělení katalogizace

Národní technická knihovna hledá vhodné kandidáty na pozici Vedoucí oddělení katalogizace.

Od kandidáta/ky na tuto pozici očekáváme:

- VŠ vzdělání v knihovnickém oboru nebo VŠ jiného oboru s praxí na podobné pozici minimálně 5 let
- přehled o současných standardech, pravidlech a trendech ve zpracovávání
- kvalifikační i osobnostní předpoklady pro úzkou spolupráci s oddělením IT
- ideálně předchozí katalogizační praxi, nebo alespoň základní praktické znalosti a dovednosti v této oblasti
- základní znalost o současném zpracovávání v NTK
- schopnost řešit výzvy a ochotu dělat věci nově
- předpoklady pro vedení týmu
- ideálně předchozí zkušenosti s vedením
- schopnost stát si za svými rozhodnutími
- velmi dobré komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi

Nabízíme:

- zaměstnání na plný úvazek
- dlouhodobou perspektivu
- platové zařazení dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., příplatek za vedení a osobní příplatek
- práci v příjemném kolektivu a moderním pracovní prostředí
- 5 týdnů dovolené
- vyšší příspěvek na stravování
- možnosti dalšího vzdělávání a osobního profesního rozvoje

Termín nástupu na pracovní místo dohodou (co nejdříve).

Součástí přihlášky je motivační dopis a koncepční úvaha (max. 2 strany A4) na téma čeho byste chtěl/a v této pozici dosáhnout, jaké by měly být hlavní směry dalšího vývoje oddělení katalogizace v NTK apod.

Konzultace k vypracování úvahy poskytuje vedoucí odboru 4 PhDr. Iva Horová, iva.horova@techlib.cz.

Přihlášky s životopisem a ostatními náležitostmi zašlete na email hr@techlib.cz nebo písemně na adresu Národní technická knihovna personální oddělení Technická 6, 160 80 Praha.

Odborný pracovník informační podpory

Popis pozice:

Poskytování a rozvoj konzultačních, instruktážních a vzdělávacích služeb pro akademickou, odbornou i laickou veřejnost, zejména pro studenty a vyučující z technických i aplikovaných vědeckých oborů a středních škol. Poskytování a posilovaní uživatelské podpory (za pultem a online) a profesionálních a odborných vazeb s uživatelskou, resp. akademickou obci.

Obecný požadavek:

Ideální uchazeč/ka by měl/a mít vysokoškolské vzdělání buď technického či aplikovaně-vědeckého zaměření, nebo sociálně-humanitního s mezioborovým přesahem a zájmem o techniku. Měl/a by mít prokazatelné akademické výstupy a zkušenosti, např. kvalitní diplomovou práci, publikační, lektorskou a/nebo tutorskou činnost, akademická ocenění, mezinárodní stáže apod. Studenti závěrečného ročníku navazujícího studia (Ing., Mgr.) a doktorandi jsou vítáni.

Specifické dovednosti:

 • Dobrá znalost současného akademického prostředí obecně a/nebo v příslušném oboru. Zájem o problematiku informační podpory odborného vzdělávání, výuky, vědy a výzkumu a akademického psaní a publikování. Doložitelné zkušenosti s vyhledáváním, používáním a citováním odborných informačních zdrojů a databází.
 • Ochota kontinuálně se vzdělávat formou samostudia, vzájemného učení, odborných domácích a zahraničních stáží, interních i externích kurzů a programů a získané znalosti sdílet.
 • Porozumění síťovým digitálním technologiím, informačním zvykům a potřebám specifických skupin uživatelů, zejména vysokoškolských a středoškolských studentů a vyučujících.
 • Znalosti a dovednosti při práci s počítačem na pokročilé uživatelské úrovni – zkušenosti s textovými, tabulkovými a grafickými procesory, data-inputem a web editováním (např. html, css, wiki code, javascript, bootstrap, CMS, LMS), multimediálními editovacími nástroji, programy a aplikacemi.
 • Entuziazmus, zákaznicky orientovaný přístup, rozvinuté komunikační, analytické a prezentační schopnosti, srozumitelný písemný a ústní projev, výborná znalost českého jazyka a aktivní znalost angličtiny nebo obráceně – výborná znalost anglického jazyka a aktivní znalost češtiny (znalost jiného jazyka výhodou).
 • Spolehlivost, odpovědnost, kreativnost, iniciativnost, schopnost včas vytvářet výstupy v požadované kvalitě a pracovat jak v týmu, tak samostatně.

Náplň práce:

 • Jako člen/ka mezioborového mezinárodního týmu pro pokročilou uživatelskou podporu poskytuje uživatelům specializované informační, konzultační a instruktážní služby ohledně efektivního používání odborných informačních zdrojů, vyhledávání a hodnocení informací ke studiu, výuce, výzkumu a psaní odborných textů, včetně správného citování, základů publikační etiky atd.
 • Má primární odpovědnost za identifikaci a optimální plnění uživatelských potřeb (měření a vyhodnocování statistických dat, realizace a vyhodnocování průzkumů uživatelského chování).
 • Podílí se na zajištění základní uživatelské podpory NTK v dvousměnném provozu (8–16, 12–20): poskytování základních informací, výpůjčních služeb, registrace zákazníků.
 • Aktivně se podílí na návrhu, rozvoji a propagaci služeb, zdrojů a klíčových hodnot NTK.
 • Aktivně se podílí na budování a revizi knihovního fondu NTK pro svěřené obory, vytváří a spravuje návody a průvodce informačními zdroji.
 • Vytváří a lektoruje vzdělávací programy pro uživatele a kolegy.
 • Podílí se na vytváření strategií a metodik rozvoje služeb NTK, vede interní týmy, pracovní skupiny a projekty.
 • Aktivně vyhledává, navazuje a posiluje profesionální vztahy a spolupráci s kolegy uvnitř NTK, s uživatelskou, odbornou a akademickou komunitou.

 Nabízíme:

 • Zajímavou, různorodou a smysluplnou práci v přátelském a kompetentním mezinárodním kolektivu podporujícímu kreativitu a odborný růst.
 • Kontinuální vzdělávání formou vzájemného učení, odborných domácích a zahraničních stáží, interních i externích kurzů a programů.
 • Možnost sloučení práce s nadstavbovým univerzitním studiem.
 • Příjemné pracovní prostředí v nejmodernější akademické knihovně v ČR usilující o excelenci na mezinárodní úrovni.
 • Možnost podílet se na vytváření a inovaci služeb a realizovat vlastní nápady.
 • Příspěvek na stravování.
 • 5 týdnu placené dovolené.
 • Platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových tarifů.
 • Služební notebook a smartphone.

Nástup:

Ihned nebo dle dohody.

Kontakt:

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a dvěma referencemi (obsahující jméno, povolání, zaměstnání, kontaktní adresu a email doporučovatelů) zašlete na adresu alena.chodounska@techlib.cz (předmět: ODBORNÝ PRACOVNÍK INFORMAČNÍ PODPORY).

Vybrané uchazeče pozveme k výběrovému řízení, které bude mít podobu patnáctiminutové prezentace a následného ústního pohovoru, během kterého budou prověřeny odborné a osobnostní předpoklady, motivace, pracovní zkušenosti a úroveň jazykových znalostí uchazeče.

Odborné praxe

Národní technická knihovna nabízí studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol nejlépe se studijním zaměřením na informační služby a knihovnictví odbornou praxi.

Délka a termín praxe

Délka praxe je individuální a je stanovena dle:

 • zájmu studenta
 • požadavků školy
 • náročnosti projektu
 • dle možností NTK

Odborné praxe probíhají obvykle ve všední den v čase od 9 do 16 hod. (s přestávkou na oběd od 12 do 13 hod.) tj. v rozsahu 30 hod. týdně. Jiný rozvrh je dle dohody možný.

V případě zájmu o odbornou praxi v době letních měsíců (červenec / srpen) je zajištění odborné praxe komplikované a to z důvodu častých dovolených pracovníků NTK.

Náplň praxe

Odborná praxe probíhá dle předem připraveného rozvrhu. V dopoledních hodinách praktikant absolvuje exkurze do odborných útvarů knihovny. Odpolední program zahrnuje praktické činnosti ve vybraném úseku NTK, kde pod vedením tutora student pracuje metodou stínování na úkolech, kterým se kmenoví pracovníci NTK věnují nebo praktikant může pracovat na zadaném projektu.

Závěr praxe

Poslední den praxe student zhodnotí průběh praxe v tzv. zprávě z praxe, která je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Student obdrží potvrzení o absolvování odborné praxe včetně hodnocení práce studenta.

Odborná praxe v NTK:

 • není honorována
 • nehradíme žádné výlohy
 • nezajišťujeme ubytování.

Odbornou praxi je nutné zajistit smlouvou.


Registrační formulář - praxe
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Odborné stáže

Národní technická knihovna nabízí dobrovolníkům odbornou stáž.

Délka stáže

Délka stáže je individuální. Stanovuje se dle zájmu dobrovolníka a dle možností NTK.

Stáž obvykle probíhá (není-li stanoveno jinak) ve všední den v čase od 9 do 16 hod. (s přestávkou na oběd od 12 do 13 hod.) tj. v rozsahu 30 hod. týdně. Jiný časový rozvrh je dle dohody možný.

Náplň stáže

Stáž probíhá dle předem připraveného rozvrhu. Po seznámení s činností jednotlivých odborných útvarů knihovny i knihovny jako celku se může stážista věnovat práci/činnosti, dle zájmu stážisty a potřeb NTK.

Závěr stáže

V závěru stážista zhodnotí průběh stáže v tzv. zprávě z odborné stáže, která je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Stážista obdrží potvrzení o absolvování odborné stáže včetně hodnocení jeho práce.

Odborná stáž v NTK

 • není honorována
 • nehradíme žádné výlohy
 • nezajišťujeme ubytování

Odbornou stáž je nutné zajistit smlouvou.

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zašlete na emailovou adresu skoleni@techlib.cz

Kontakty

Pracovní místa

Ing. Štěpán Knop
 hr@techlib.cz
  232 002 459

Odborné praxe a stáže

Linda Machalová
 linda.machalova@techlib.cz
  232 002 477

Důležité odkazy:

Editor: Štěpán Knop Poslední změna: 11.8. 2017 12:08