Kariéra v Národní technické knihovně

NTK nabízí volná pracovní místa na HPP, odborné praxe i stáže pro studenty.

Aktuální volné pozice:

Pracovník referátu vzdělávání

Národní technická knihovna hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pozici pracovník referátu vzdělávání.

Hlavní oblasti práce:

- spolupráce na organizaci interních a externích vzdělávacích akcí NTK včetně odborných praxí a stáží apod.
- organizačně – administrativní činnosti včetně komunikace s účastníky a lektory
- vyhodnocování zpětné vazby
- sběr a správa informací o vzdělávání a projektech uvnitř NTK
- vedení statistik

Požadujeme:

- SŠ / vyšší odborné vzdělání
- praxe v oblasti organizace akcí výhodou ne podmínkou
- praktická znalost problematiky vzdělávání v knihovnách je vítána
- dobré organizační a komunikační schopnosti
- flexibilitu, ochotu se dále vzdělávat
- dobrá znalost práce na PC
- schopnost psát a komunikovat i v anglickém jazyce
- ochotné a vlídné chování

Nabízíme:

- zaměstnání na zkrácený úvazek (0,5) na 1 rok s možností další dlouhodobé perspektivy
- platové zařazení dle nařízení vlády č.564/2006 Sb. (příloha č.2)
- možnost osobního ohodnocení
- práci v příjemném kolektivu
- moderním pracovní prostředí v dobře dostupném místě v Praze
- 5 týdnů dovolené
- stravenky
- možnost dalšího vzdělávání – profesní růst (účasti na vzdělávacích kurzech, školeních, odborných akcích, apod.)

Termín nástupu: ihned

Přihlášku s přiloženým strukturovaným profesním životopisem včetně komentovaného přehledu dosavadní odborné praxe zašlete na adresu hr@techlib.cz (věc: „Vzdělávání“), nebo písemně na adresu Národní technická knihovna, personální oddělení, Technická 6, 160 80 Praha 6.

Ředitel/ka CzechElib

Národní technická knihovna vypisuje výběrové řízení na pozici Ředitel/ka CzechELib.

Náplň práce:

- Řízení a rozvoj Národního licenčního centra CzechELib jako organizační jednotky při NTK a zajištění jeho činnosti jak po dobu realizace projektu CzechELib, tak i po jeho ukončení
- Komunikace s účastnickými institucemi projektu (Akademie věd, vysoké školy, knihovny, VVI, orgány státní správy, atd.) při zajišťování přístupu k elektronickým informačním zdrojům VaV
- Komunikace s vydavateli elektronických informačních zdrojů VaV
- Reprezentace Národního licenčního centra CzechELib na tuzemských a zahraničních akcích

Nabízíme:

- Práci v nadstandardním moderním prostředí
- Možnost seberealizace
- Možnost dále se vzdělávat v oblastech, které se týkají pracovní náplně
- 5 týdnů dovolené
- Stravování formou poukázek na stravování
- Platové zařazení podle vzdělání a praxe na základě platných mzdových tarifů
- Nástup k 1. 1. 2018 nebo dle dohody

Požadujeme:

- VŠ vzdělání
- Angličtina slovem i písmem na úrovni C1
- Zažitá znalost akademického prostředí
- Znalost R&D a scholarly publishing
- Zkušenost s jednáním se státní správou (ministerstva, GAČR, TAČR, …)
- Zkušenost s řízením odborného týmu
- Vynikající komunikační dovednosti na domácí i mezinárodní úrovni
- Schopnost otevřeného uvažování
- Schopnost nacházet konsenzuální řešení
- Alespoň 10 let praxe

Přihlášku pošlete na hr@techlib.cz nebo doručte poštou do 3. 11. 2017 na adresu NTK,
Personální oddělení, Technická 6,
160 00 Praha 6
a dopis označte VŘ - CzechELib.
Přiložte životopis s komentovaným přehledem dosavadní odborné praxe a motivační dopis.    

Bližší informace:
Ing. Jiří Burgstaller, hlavní projektový manažer CzechELib
jiri.burgstaller@czechelib.cz
+420 232 002 569
+420 774 117 709

Vedoucí oddělení katalogizace

Národní technická knihovna hledá vhodné kandidáty na pozici Vedoucí oddělení katalogizace.

Od kandidáta/ky na tuto pozici očekáváme:

- VŠ vzdělání v knihovnickém oboru nebo VŠ jiného oboru s praxí na podobné pozici minimálně 5 let
- přehled o současných standardech, pravidlech a trendech ve zpracovávání
- kvalifikační i osobnostní předpoklady pro úzkou spolupráci s oddělením IT
- ideálně předchozí katalogizační praxi, nebo alespoň základní praktické znalosti a dovednosti v této oblasti
- základní znalost o současném zpracovávání v NTK
- schopnost řešit výzvy a ochotu dělat věci nově
- předpoklady pro vedení týmu
- ideálně předchozí zkušenosti s vedením
- schopnost stát si za svými rozhodnutími
- velmi dobré komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi

Nabízíme:

- zaměstnání na plný úvazek
- dlouhodobou perspektivu
- platové zařazení dle nařízení vlády č.564/2006 Sb., příplatek za vedení a osobní příplatek
- práci v příjemném kolektivu a moderním pracovní prostředí
- 5 týdnů dovolené
- vyšší příspěvek na stravování
- možnosti dalšího vzdělávání a osobního profesního rozvoje

Termín nástupu na pracovní místo dohodou (co nejdříve).

Součástí přihlášky je motivační dopis a koncepční úvaha (max. 2 strany A4) na téma čeho byste chtěl/a v této pozici dosáhnout, jaké by měly být hlavní směry dalšího vývoje oddělení katalogizace v NTK apod.

Konzultace k vypracování úvahy poskytuje vedoucí odboru 4 PhDr. Iva Horová, iva.horova@techlib.cz.

Přihlášky s životopisem a ostatními náležitostmi zašlete na email hr@techlib.cz nebo písemně na adresu Národní technická knihovna personální oddělení Technická 6, 160 80 Praha.

Odborné praxe

Národní technická knihovna nabízí studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol nejlépe se studijním zaměřením na informační služby a knihovnictví odbornou praxi.

Délka a termín praxe

Délka praxe je individuální a je stanovena dle:

  • zájmu studenta
  • požadavků školy
  • náročnosti projektu
  • dle možností NTK

Odborné praxe probíhají obvykle ve všední den v čase od 9 do 16 hod. (s přestávkou na oběd od 12 do 13 hod.) tj. v rozsahu 30 hod. týdně. Jiný rozvrh je dle dohody možný.

V případě zájmu o odbornou praxi v době letních měsíců (červenec / srpen) je zajištění odborné praxe komplikované a to z důvodu častých dovolených pracovníků NTK.

Náplň praxe

Odborná praxe probíhá dle předem připraveného rozvrhu. V dopoledních hodinách praktikant absolvuje exkurze do odborných útvarů knihovny. Odpolední program zahrnuje praktické činnosti ve vybraném úseku NTK, kde pod vedením tutora student pracuje metodou stínování na úkolech, kterým se kmenoví pracovníci NTK věnují nebo praktikant může pracovat na zadaném projektu.

Závěr praxe

Poslední den praxe student zhodnotí průběh praxe v tzv. zprávě z praxe, která je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Student obdrží potvrzení o absolvování odborné praxe včetně hodnocení práce studenta.

Odborná praxe v NTK:

  • není honorována
  • nehradíme žádné výlohy
  • nezajišťujeme ubytování.

Odbornou praxi je nutné zajistit smlouvou.


Registrační formulář - praxe
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Odborné stáže

Národní technická knihovna nabízí dobrovolníkům odbornou stáž.

Délka stáže

Délka stáže je individuální. Stanovuje se dle zájmu dobrovolníka a dle možností NTK.

Stáž obvykle probíhá (není-li stanoveno jinak) ve všední den v čase od 9 do 16 hod. (s přestávkou na oběd od 12 do 13 hod.) tj. v rozsahu 30 hod. týdně. Jiný časový rozvrh je dle dohody možný.

Náplň stáže

Stáž probíhá dle předem připraveného rozvrhu. Po seznámení s činností jednotlivých odborných útvarů knihovny i knihovny jako celku se může stážista věnovat práci/činnosti, dle zájmu stážisty a potřeb NTK.

Závěr stáže

V závěru stážista zhodnotí průběh stáže v tzv. zprávě z odborné stáže, která je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Stážista obdrží potvrzení o absolvování odborné stáže včetně hodnocení jeho práce.

Odborná stáž v NTK

  • není honorována
  • nehradíme žádné výlohy
  • nezajišťujeme ubytování

Odbornou stáž je nutné zajistit smlouvou.

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zašlete na emailovou adresu skoleni@techlib.cz

 
 
 

Kontakty

Pracovní místa

Ing. Štěpán Knop
 hr@techlib.cz
  232 002 459

Odborné praxe a stáže

Linda Machalová
 linda.machalova@techlib.cz
  232 002 477

Důležité odkazy:

Editor: Štěpán Knop Poslední změna: 16.10. 2017 14:10