Kariéra v Národní technické knihovně

NTK nabízí volná pracovní místa na HPP, odborné praxe i stáže pro studenty.

Aktuální volné pozice:

Národní technická knihovna vypisuje výběrové řízení na pozice:

Ekonom / ekonomka

Náplň práce:

 • Spolupráce na metodickém usměrňování a organizaci hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových kapitol
 • Zpracování ekonomických rozborů a komentářů
 • Tvorba přehledů čerpání rozpočtu
 • Zajištění propojení finanční správy projektu ESI s účetnictvím organizace
 • Koordinace a příprava podkladů pro interní i externí kontroly
 • Spolupráce na plánování rozpočtu pro jednotlivé útvary organizace
 • Spolupráce na přípravě a revizi finanční metodiky projektu ESI
 • Spolupráce na tvorbě a změnách interních norem

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání ekonomického směru
 • Zkušenosti na obdobné pozici výhodou
 • Zkušenosti s administrací projektů EU výhodou
 • Analytické a koncepční uvažování
 • Odpovědnost, důslednost a diskrétnost
 • Dobrou znalost MS Office

Výhody práce u nás:

 • Práce přímo v dejvickém kampusu v moderním prostředí
 • Různorodá práce ve stabilním prostředí
 • Možnost seberealizace
 • Benefity (mobil, notebook, stravenky)
 • Možnost dále se vzdělávat
 • Příjemný, nekorporátní kolektiv
 • Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 12

Termín nástupu: ihned, případně dohodou

Strukturovaný životopis s komentovaným přehledem dosavadní odborné praxe, zašlete na e-mailovou adresu hr@techlib.cz.

Garant / garantka publicity

Náplň práce:

 • Spolupráce s manažerem projektu na publicitě projektu CzechELib
 • Navrhování a dozor nad organizací odborných seminářů, domácích konferencí a workshopů
 • Návrhy a kontroly formálních i obsahových stránek tiskových dokumentů a zpráv
 • Příprava podkladů a evaluačních zpráv
 • Odpovědnost za implementaci doporučení vzešlých z posouzení evaluační zprávy
 • Odpovědnost za strategii komunikace jak dovnitř CzechELib/NTK, tak směrem ke koncovým uživatelům (zahraniční partneři, instituce, média)

Požadujeme:

 • Ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání
 • Zkušenost v oboru
 • Zkušenost v oblasti PR strukturálních fondů EU výhodou
 • Perfektní znalost českého jazyka
 • Znalost anglického jazyka
 • Zkušenosti s tvorbou webu

Výhody práce u nás:

 • Práce přímo v dejvickém kampusu v moderním prostředí
 • Různorodá práce ve stabilním prostředí
 • Možnost seberealizace
 • Benefity (mobil, notebook, stravenky)
 • Možnost dále se vzdělávat
 • Příjemný, nekorporátní kolektiv
 • Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 12

Termín nástupu: ihned, případně dohodou

Strukturovaný životopis s komentovaným přehledem dosavadní odborné praxe, zašlete na e-mailovou adresu hr@techlib.cz.

Pracovník / pracovnice licenční a administrativní jednotky

Náplň práce:

 • Zajišťování podpory evaluace a monitoringu (vyhodnocování a evaluování využívanosti pořízených elektronických informačních zdrojů, dále EIZ)
 • Správa přístupů k elektronickým informačním zdrojům
 • Podpora zástupců institucí v konsorciu (přístupy k EIZ, konzultace k vyhodnocování uživatelských statistik)
 • Příprava podkladů pro odbornou skupinu, event. příprava návrhů možné úpravy portfolií EIZ
 • Metodická příprava přechodu na Open Access

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání alespoň v bakalářském studijním programu
 • Angličtina slovem i písmem na úrovní B1
 • Práce s MS Office a Google Suite (GSheets)
 • Přehled o oblasti EIZ a jejich využívání
 • Schopnost týmové spolupráce, komunikační schopnosti (jak ústní, tak písemné)
 • Solidní základní matematické dovednosti
 • Ideálně znalosti z oblasti vyjednávání a akvizice EIZ a/nebo znalosti SW správy EIZ

Výhody práce u nás:

 • Práce přímo v dejvickém kampusu v moderním prostředí
 • Různorodá práce ve stabilním prostředí
 • Možnost seberealizace
 • Benefity (mobil, notebook, stravenky)
 • Možnost dále se vzdělávat
 • Příjemný, nekorporátní kolektiv
 • Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 12

Předpokládaná možnost nástupu: dohodou

Motivační dopis a životopis s komentovaným přehledem dosavadní praxe zasílejte na email hr@techlib.cz.

Právník / právnička

Náplň práce:

Zajištění právní podpory činnostem NTK vč. koordinace a řádného vypořádání všech aspektů souvisejících s realizací projektu CzechELib, zejména oblasti veřejných zakázek a veškeré s nimi související dokumentace.

 • Řešení problematiky autorského práva a publikační činnosti, příprava smluvních vztahů vč. vyjednávání
 • Komplexní administrace veřejných zakázek nerealizovaných přes externího administrátora veřejných zakázek
 • Koordinace a supervize práce externího administrátora k veřejným zakázkám, či právnímu poradenství
 • Kontrola dokumentace a věcné správnosti k veřejným zakázkám vč. uveřejňovacích povinností
 • Posuzování úplnosti a srozumitelnosti právních dokumentů, podíl na přípravě právních stanovisek a výkladu právní předpisů, poskytování podpory a konzultací v oblasti Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV vč. metodických dopisů a specifické části
 • Zastupování NTK na tuzemských setkáních, případně na zahraničních akcí, k autorskému právu a publikační činnosti

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu
 • Angličtinu slovem i písmem na úrovni C1
 • Zkušenosti s jednáním se státní správou
 • Vynikající komunikační dovednosti, časovou flexibilitu
 • Alespoň 3 roky praxe

Výhody práce u nás:

 • Unikátní know-how v rámci autorských práv, komunikace s předními vydavateli na mezinárodní úrovni vč. jejich právních zastoupení
 • Práci v nadstandardním moderním prostředí s denní vazbou na vedení NTK
 • 5 týdnů dovolené a 5 sick days
 • Příspěvek na stravování formou poukázek ve výši 100 Kč
 • Odborné vzdělávání
 • Platové zařazení podle vzdělání a praxe na základě platných platových tarifů

Termín nástupu: dohodou

Motivační dopis a životopis s komentovaným přehledem dosavadní praxe zasílejte na email hr@techlib.cz.

Specialista akvizice a logistiky informačních zdrojů NTK

Náplň práce:

 • Organizuje a odpovídá za pořizování elektronických a tištěných dokumentů
 • Efektivně využívá podpůrné informační systémy zobrazující trendy a poptávku po dokumentech
 • Účastní na vyjednávání/kontraktace nákupů na knižních veletrzích doma i v zahraničí
 • Konzultuje nákupy s oborovými specialisty
 • Řídí skupinu akvizitérů
 • Úzce spolupracuje s právníkem NTK při přípravě a revizi licenčních smluv se zahraničními vydavateli
 • Organizuje a odpovídá za poptávková řízení, výběr dodavatelů a uzavírání kontraktů
 • Kontroluje dodržování smluvených podmínek při dodávkách
 • Průběžně analyzuje nákupy z hlediska efektivnosti a z nich odvozuje případná opatření
 • Spravuje systém pro správu licencí a akviziční nástroj
 • Poskytuje konzultace k EIZ
 • Řeší problémy s přístupem k EIZ, a to jak na straně zákazníků knihovny, tak u dodavatelů
 • Vyhodnocuje využívání elektronických a tištěných dokumentů, spolupracuje na obsahové prověrce fondu
 • Proaktivně spolupracuje s PR oddělením na propagaci pořízených dokumentů

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání ekonomického nebo technického směru
 • Výbornou znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • Znalost fungování knižního trhu v ČR a v zahraničí
 • Povědomí o akademickém prostředí a publikování
 • Základní povědomí o fakturaci
 • Komunikativnost a schopnost obchodního vyjednávání, časovou flexibilitu
 • Manažerské dovednosti
 • Mysl otevřenou novým technologiím i přístupům

Výhody práce u nás:

 • Povolání sloužit převážně mladému publiku v akademickém prostředí jedné z nejcitovanějších moderních budov v Praze
 • Možnost stálého sebevzdělávání formou kurzů, účastí na konferencích doma i v zahraničí
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní zdravotního volna
 • Benefity (mobil, notebook, stravenky)
 • Možnost dále se vzdělávat
 • Platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových tarifů

Předpokládaná možnost nástupu: ihned

Motivační dopis a životopis s komentovaným přehledem dosavadní praxe zasílejte na email hr@techlib.cz.

Tajemník / tajemnice

Náplň práce:

 • Komunikace s členskými institucemi CzechELib
 • Porozumění a později spolupráce na vyhodnocování návrhů licenčních smluv pro přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ)
 • Účast na jednáních k sjednávání licenčních a finančních podmínek k zajištění přístupu k EIZ
 • Účast na přípravách a poté procesu postupného přechodu na OpenAccess
 • Účast na tuzemských a zahraničních akcích k EIZ
 • Příprava podkladů pro Odbornou radu a Řídicí výbor projektu
 • Přímá spolupráce s ředitelem NTK

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
 • Angličtina slovem i písmem na úrovní C1
 • Ochota učit se nové věci
 • Vynikají komunikační dovednosti, časová flexibilita
 • Schopnost koncepční práce, tvůrčího a analytického myšlení
 • Organizační a rozhodovací schopnosti, umění jednat s lidmi

Výhodou:

 • Přehled o oblasti EIZ a jejich využívání
 • Rámcová orientace v problematice základních licenčních podmínek
 • Přehled o politice VaV v České republice zaměřené na EIZ vč. Národní strategie otevřeného přístupu ČR k vědeckým informacím na léta 2017–2020

Výhody práce u nás:

 • Práce přímo v dejvickém kampusu v moderním prostředí
 • Různorodá práce ve stabilním prostředí
 • Možnost seberealizace
 • Benefity (mobil, notebook, stravenky)
 • Možnost dále se vzdělávat
 • Příjemný, nekorporátní kolektiv
 • Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 12

Předpokládaná možnost nástupu: dohodou

Motivační dopis a životopis s komentovaným přehledem dosavadní praxe zasílejte na email hr@techlib.cz.

Odborné praxe

Národní technická knihovna nabízí studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol nejlépe se studijním zaměřením na informační služby a knihovnictví odbornou praxi.

Délka a termín praxe

Délka praxe je individuální a je stanovena dle:

 • zájmu studenta
 • požadavků školy
 • náročnosti projektu
 • dle možností NTK

Odborné praxe probíhají obvykle ve všední den v čase od 9 do 16 hod. (s přestávkou na oběd od 12 do 13 hod.) tj. v rozsahu 30 hod. týdně. Jiný rozvrh je dle dohody možný.

V případě zájmu o odbornou praxi v době letních měsíců (červenec / srpen) je zajištění odborné praxe komplikované a to z důvodu častých dovolených pracovníků NTK.

Náplň praxe

Odborná praxe probíhá dle předem připraveného rozvrhu. V dopoledních hodinách praktikant absolvuje exkurze do odborných útvarů knihovny. Odpolední program zahrnuje praktické činnosti ve vybraném úseku NTK, kde pod vedením tutora student pracuje metodou stínování na úkolech, kterým se kmenoví pracovníci NTK věnují nebo praktikant může pracovat na zadaném projektu.

Závěr praxe

Poslední den praxe student zhodnotí průběh praxe v tzv. zprávě z praxe, která je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Student obdrží potvrzení o absolvování odborné praxe včetně hodnocení práce studenta.

Odborná praxe v NTK:

 • není honorována
 • nehradíme žádné výlohy
 • nezajišťujeme ubytování.

Odbornou praxi je nutné zajistit smlouvou.


Registrační formulář - praxe
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Odborné stáže

Národní technická knihovna nabízí dobrovolníkům odbornou stáž.

Délka stáže

Délka stáže je individuální. Stanovuje se dle zájmu dobrovolníka a dle možností NTK.

Stáž obvykle probíhá (není-li stanoveno jinak) ve všední den v čase od 9 do 16 hod. (s přestávkou na oběd od 12 do 13 hod.) tj. v rozsahu 30 hod. týdně. Jiný časový rozvrh je dle dohody možný.

Náplň stáže

Stáž probíhá dle předem připraveného rozvrhu. Po seznámení s činností jednotlivých odborných útvarů knihovny i knihovny jako celku se může stážista věnovat práci/činnosti, dle zájmu stážisty a potřeb NTK.

Závěr stáže

V závěru stážista zhodnotí průběh stáže v tzv. zprávě z odborné stáže, která je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Stážista obdrží potvrzení o absolvování odborné stáže včetně hodnocení jeho práce.

Odborná stáž v NTK

 • není honorována
 • nehradíme žádné výlohy
 • nezajišťujeme ubytování

Odbornou stáž je nutné zajistit smlouvou.

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zašlete na emailovou adresu info@techlib.cz

 
 
 

Kontakty

Pracovní místa

 hr@techlib.cz
 232 002 578

Odborné praxe a stáže

Mgr. Alena Chodounská
 alena.chodounska@techlib.cz
 232 002 502

Důležité odkazy:

Editor: Jana Volfová Poslední změna: 17.4. 2019 13:04