Kariéra v Národní technické knihovně

NTK nabízí volná pracovní místa na HPP, odborné praxe i stáže pro studenty.

Aktuální volné pozice:

Archivář / archivářka

NTK vypisuje výběrové řízení na pozici archivář / archivářka.

Náplň práce:

 • Provádění dílčích specializovaných archivních pořádacích a zpřístupňovacích prací
 • Administrativní a manipulační práce s dokumenty
 • Spisová služba a předarchivní péče o písemnosti
 • Vyhledání a výpůjčky dokumentů z archivu
 • Příprava skartačního řízení
 • Vyřazování dokumentů ve spolupráci se Státním oblastním archivem
 • Skartace vyřazených dokumentů na místě

Požadujeme:

 • Ukončené SŠ vzdělání (administrativní nebo ekonomické zaměření vítáno)
 • Zkušenosti se spisovou a archivní službou
 • Praxe na obdobných pozicích výhodou
 • Administrativní zdatnost
 • Spolehlivost, pečlivost, samostatnost
 • Schopnost manipulačních prací
 • Znalost práce s PC

Nabízíme:

 • Práci v moderním prostředí
 • Práci na částečný úvazek 20 hodin týdně
 • 5 týdnů dovolené a 5 sick days
 • Příspěvek na stravování
 • Vzdělávací kurzy a školení
 • Finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dle počtu let praxe, v rozmezí od 6570,- do 9865,- Kč na 20 hodin týdně)

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody

Strukturovaný životopis s komentovaným přehledem dosavadní praxe zasílejte na email hr@techlib.cz.

Odborný projektový koordinátor

Národní technická knihovna hledá nového kolegu do projektového týmu CzechELib na pozici Odborný projektový koordinátor.

Cílem projektu CzechELib - Národní centrum pro elektronické informační zdroje je zajistit pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v České republice efektivní nákup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání.

Staňte se součástí našeho profesionálního týmu a podílejte se na jedinečném projektu pro největší hráče na poli vědy, vzdělávání a výzkumu.

Náplň práce:

 • Zajištění správy smluv a dodatků projektu (Smlouvy o centralizovaném zadávání, Licenční smlouvy, Smlouvy o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů, atd.)
 • Zajištění administrativního chodu projektové kanceláře – výkazy práce, docházková kniha, dovolenky aj.
 • Zajištění zápisů z jednání vč. případné techniky a její evidence, zajištění akcí projektového týmu
 • Správa přístupů a uspořádání sdíleného uložiště Google disk

Požadujeme:

 • SŠ vzdělání
 • Pokročilá znalost MS Office
 • Zkušenosti s prací v týmu
 • Orientaci v procesním a projektovém řízení
 • Vynikající komunikační dovednosti a pečlivost
 • Schopnost otevřeného uvažování

Nabízíme:

 • Práci v nadstandardním moderním prostředí
 • Možnost seberealizace
 • Možnost dále se vzdělávat v oblastech, které se týkají pracovní náplně
 • 5 týdnů dovolené a 5 dnů sick days
 • Příspěvek na stravování/stravenky v hodnotě 100,-Kč
 • Odborné vzdělávání
 • Finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Osobní ohodnocení

Termín nástupu: k 1. 1. 2019 nebo dle dohody

Abychom vás zařadili do výběrového řízení, pošlete nám váš profesní životopis s vypracovaným zadáním na email hr@techlib.cz nebo doručte poštou do 14. 12. 2018 na adresu NTK, Personální oddělení, Technická 6, 160 00 Praha 6. Zprávu nebo dopis označte VŘ CzechELib – Odborný projektový koordinátor a přiložte životopis a zpracované zadání.

Zadání:

 1. Navrhněte dle uvedených názvů stromovou strukturu adresářů, aby představovala ucelený a logický celek uložení dokumentace projektu:
  Smlouvy o centralizovaném zadávání, Projektová žádost, Zápisy z projektového týmu, Rozpočet projektu, Licenční smlouvy, Výkazy práce 2018, Objednávky, Dodatky k smlouvám o zajištění a zpřístupnění EIZ, Přehled DPP a DPČ, Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu, Plán akcí projektu, Podstatné změny v projektu, Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ, Výkazy práce 2019, Výstupy z evaluací, Přehled čerpání dovolené projektového týmu, Registr rizik, Dodatky k licenčním smlouvám, Zápisy s Řídícího výboru, Faktury, Zadávací dokumentace veřejných zakázek, Výstupy ze školení, Přehled pracovních smluv, Výstupy z kontrol a auditů.
 2. Navrhněte pro ředitele NTK dopis pro rektora libovolné vysoké školy ve věci nedodání smlouvy o zajištění a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů v požadovaný termín i po opakovaných urgencích. Grafická podoba či rozsah dopisu je na vašem zvážení.

Právník

Národní technická knihovna vypisuje výběrové řízení na pozici Právník.

Náplň práce:

Zajištění právní podpory činnostem NTK vč. koordinace a řádného vypořádání všech aspektů souvisejících s realizací projektu CzechELib, zejména oblasti veřejných zakázek a veškeré s nimi související dokumentace.

 • Řešení problematiky autorského práva a publikační činnosti, příprava smluvních vztahů vč. vyjednávání
 • Komplexní administrace veřejných zakázek nerealizovaných přes externího administrátora veřejných zakázek
 • Koordinace a supervize práce externího administrátora k veřejným zakázkám, či právnímu poradenství
 • Kontrola dokumentace a věcné správnosti k veřejným zakázkám vč. uveřejňovacích povinností
 • Posuzování úplnosti a srozumitelnosti právních dokumentů, podíl na přípravě právních stanovisek a výkladu právní předpisů, poskytování podpory a konzultací v oblasti Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV vč. metodických dopisů a specifické části
 • Zastupování NTK na tuzemských setkáních, případně na zahraničních akcí, k autorskému právu a publikační činnosti

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu
 • Angličtinu slovem i písmem na úrovni C1
 • Zkušenosti s jednáním se státní správou
 • Vynikající komunikační dovednosti, časovou flexibilitu
 • Alespoň 3 roky praxe

Nabízíme:

 • Unikátní know-how v rámci autorských práv, komunikace s předními vydavateli na mezinárodní úrovni vč. jejich právních zastoupení
 • Práci v nadstandardním moderním prostředí s denní vazbou na vedení NTK
 • 5 týdnů dovolené a 5 sick days
 • Příspěvek na stravování formou poukázek ve výši 100 Kč
 • Odborné vzdělávání
 • Platové zařazení podle vzdělání a praxe na základě platných platových tarifů

Termín nástupu: dohodou

Motivační dopis a životopis s komentovaným přehledem dosavadní praxe zasílejte na email hr@techlib.cz.

Odborné praxe

Národní technická knihovna nabízí studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol nejlépe se studijním zaměřením na informační služby a knihovnictví odbornou praxi.

Délka a termín praxe

Délka praxe je individuální a je stanovena dle:

 • zájmu studenta
 • požadavků školy
 • náročnosti projektu
 • dle možností NTK

Odborné praxe probíhají obvykle ve všední den v čase od 9 do 16 hod. (s přestávkou na oběd od 12 do 13 hod.) tj. v rozsahu 30 hod. týdně. Jiný rozvrh je dle dohody možný.

V případě zájmu o odbornou praxi v době letních měsíců (červenec / srpen) je zajištění odborné praxe komplikované a to z důvodu častých dovolených pracovníků NTK.

Náplň praxe

Odborná praxe probíhá dle předem připraveného rozvrhu. V dopoledních hodinách praktikant absolvuje exkurze do odborných útvarů knihovny. Odpolední program zahrnuje praktické činnosti ve vybraném úseku NTK, kde pod vedením tutora student pracuje metodou stínování na úkolech, kterým se kmenoví pracovníci NTK věnují nebo praktikant může pracovat na zadaném projektu.

Závěr praxe

Poslední den praxe student zhodnotí průběh praxe v tzv. zprávě z praxe, která je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Student obdrží potvrzení o absolvování odborné praxe včetně hodnocení práce studenta.

Odborná praxe v NTK:

 • není honorována
 • nehradíme žádné výlohy
 • nezajišťujeme ubytování.

Odbornou praxi je nutné zajistit smlouvou.


Registrační formulář - praxe
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Odborné stáže

Národní technická knihovna nabízí dobrovolníkům odbornou stáž.

Délka stáže

Délka stáže je individuální. Stanovuje se dle zájmu dobrovolníka a dle možností NTK.

Stáž obvykle probíhá (není-li stanoveno jinak) ve všední den v čase od 9 do 16 hod. (s přestávkou na oběd od 12 do 13 hod.) tj. v rozsahu 30 hod. týdně. Jiný časový rozvrh je dle dohody možný.

Náplň stáže

Stáž probíhá dle předem připraveného rozvrhu. Po seznámení s činností jednotlivých odborných útvarů knihovny i knihovny jako celku se může stážista věnovat práci/činnosti, dle zájmu stážisty a potřeb NTK.

Závěr stáže

V závěru stážista zhodnotí průběh stáže v tzv. zprávě z odborné stáže, která je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Stážista obdrží potvrzení o absolvování odborné stáže včetně hodnocení jeho práce.

Odborná stáž v NTK

 • není honorována
 • nehradíme žádné výlohy
 • nezajišťujeme ubytování

Odbornou stáž je nutné zajistit smlouvou.

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zašlete na emailovou adresu skoleni@techlib.cz

 
 
 

Kontakty

Pracovní místa

 hr@techlib.cz
 232 002 578

Odborné praxe a stáže

Linda Machalová
 linda.machalova@techlib.cz
 232 002 477

Důležité odkazy:

Editor: Jana Volfová Poslední změna: 29.11. 2018 14:11