Kariéra v Národní technické knihovně

NTK nabízí volná pracovní místa na HPP, odborné praxe i stáže pro studenty.

Aktuální volné pozice:

Národní technická knihovna vypisuje výběrové řízení na pozice:

Ekonom / ekonomka

Náplň práce:

 • Spolupráce na metodickém usměrňování a organizaci hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových kapitol
 • Zpracování ekonomických rozborů a komentářů
 • Tvorba přehledů čerpání rozpočtu
 • Zajištění propojení finanční správy projektu ESI s účetnictvím organizace
 • Koordinace a příprava podkladů pro interní i externí kontroly
 • Spolupráce na plánování rozpočtu pro jednotlivé útvary organizace
 • Spolupráce na přípravě a revizi finanční metodiky projektu ESI
 • Spolupráce na tvorbě a změnách interních norem

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání ekonomického směru
 • Zkušenosti na obdobné pozici výhodou
 • Zkušenosti s administrací projektů EU výhodou
 • Analytické a koncepční uvažování
 • Odpovědnost, důslednost a diskrétnost
 • Dobrou znalost MS Office

Výhody práce u nás:

 • Práce přímo v dejvickém kampusu v moderním prostředí
 • Různorodá práce ve stabilním prostředí
 • Možnost seberealizace
 • Benefity (mobil, notebook, stravenky)
 • Možnost dále se vzdělávat
 • Příjemný, nekorporátní kolektiv
 • Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 12

Termín nástupu: ihned, případně dohodou

Strukturovaný životopis s komentovaným přehledem dosavadní odborné praxe, zašlete na e-mailovou adresu hr@techlib.cz.

Informační specialista / specialistka

Uvědomujeme si, že žádný specialista z nebe nespadne. Nám stačí, když budete absolvent a my vás všechno ostatní naučíme:

 • Pracovat se zákazníky
 • Dělit se o zkušenosti při konzultacích a workshopech
 • Vytvářet výukové materiály
 • Spravovat návody na webu
 • Rozvíjet knihovní fond
 • Zajímat se o vědu (to přijde samo)

Vypadá váš životopis nějak takto?

 • Absolvent
 • Ukončené magisterské / bakalářské vzdělání
 • Zájem o vědu, techniku a akademickou sféru
 • Výborné komunikační schopnosti, srozumitelný písemný i ústní projev
 • Kreativita, učenlivost, samostatnost
 • Spolehlivost a odpovědnost
 • Čeština – rodilý mluvčí
 • Angličtina – slovem i písmem

Pak vám můžeme nabídnout:

 • Fajn práci v mladém a přátelském kolektivu v moderní knihovně
 • K výplatě také stravenky
 • Po zapracování notebook a mobil
 • 5 týdnů placené dovolené
 • 5 dní sick day

Termín nástupu: ihned, případně dohodou

Životopis spolu s motivačním dopisem zašlete na adresu hr@techlib.cz (předmět: Informační specialista).

Koordinátor / koordinátorka podpory služeb a interní komunikace NTK

Náplň práce:

 • Práce na webu a intranetu (webeditor, wikiporadce)
 • Práce na sociálních sítích
 • Koordinace tvorby tištěných materiálů a dalších komunikačních výstupů, které slouží informačním potřebám zaměstnanců a zákazníků NTK a jejím akademickým partnerům
 • Editace a korektura textů pro výroční zprávy NTK a další publikace s knihovnou související
 • Podpora služeb (navigace, koordinace, texty etc)
 • Koordinace realizací krátkodobých akcí pořádaných NTK a jejich komplexním zajištění
 • Redigování interního zpravodaje, podílení se na tvorbě a editaci webu a intranetu NTK
 • Administrativní činnosti

Požadujeme:

 • Perfektní znalost češtiny
 • Komunikační dovednosti slovem i písmem
 • Velmi dobrou znalost anglického jazyka
 • Zkušenost v oblasti tvorby textů
 • Orientaci a zkušenost s prací na sociálních sítích (FB, Twitter, Instagram...)
 • Znalost HTML
 • Pečlivost
 • Produkční a organizační schopnosti
 • Znalost knihovnického prostředí a služeb výhodou
 • VŠ vzdělání, kreativní a proaktivní myšlení výhodou

Výhody práce u nás:

 • Práce v nadstandardním moderním prostředí
 • Možnost seberealizace
 • Možnost dále se vzdělávat v oblastech, které se týkají pracovní náplně
 • Benefity (mobil, notebook, stravenky)
 • Platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových tarifů

Předpokládaná možnost nástupu: 1. 3. 2019

Výběrové řízení je zamýšleno jako dvoukolové. Uchazeči, kteří vyhoví výše zmíněným požadavkům, budou pozváni k pohovoru. Vybraní uchazeči poté obdrží zadání pro 2. kolo výběru, jehož termín bude určen dodatečně.

Strukturovaný životopis s komentovaným přehledem dosavadní odborné praxe, motivačním dopisem a ukázkou vlastního textu na téma „Můj pohled na NTK“ v rozsahu max. 1 normostrana zašlete do 20. 2. 2019 na e-mailovou adresu hr@techlib.cz.

Právník / právnička

Náplň práce:

Zajištění právní podpory činnostem NTK vč. koordinace a řádného vypořádání všech aspektů souvisejících s realizací projektu CzechELib, zejména oblasti veřejných zakázek a veškeré s nimi související dokumentace.

 • Řešení problematiky autorského práva a publikační činnosti, příprava smluvních vztahů vč. vyjednávání
 • Komplexní administrace veřejných zakázek nerealizovaných přes externího administrátora veřejných zakázek
 • Koordinace a supervize práce externího administrátora k veřejným zakázkám, či právnímu poradenství
 • Kontrola dokumentace a věcné správnosti k veřejným zakázkám vč. uveřejňovacích povinností
 • Posuzování úplnosti a srozumitelnosti právních dokumentů, podíl na přípravě právních stanovisek a výkladu právní předpisů, poskytování podpory a konzultací v oblasti Pravidel pro žadatele a příjemce OP VVV vč. metodických dopisů a specifické části
 • Zastupování NTK na tuzemských setkáních, případně na zahraničních akcí, k autorskému právu a publikační činnosti

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu
 • Angličtinu slovem i písmem na úrovni C1
 • Zkušenosti s jednáním se státní správou
 • Vynikající komunikační dovednosti, časovou flexibilitu
 • Alespoň 3 roky praxe

Výhody práce u nás:

 • Unikátní know-how v rámci autorských práv, komunikace s předními vydavateli na mezinárodní úrovni vč. jejich právních zastoupení
 • Práci v nadstandardním moderním prostředí s denní vazbou na vedení NTK
 • 5 týdnů dovolené a 5 sick days
 • Příspěvek na stravování formou poukázek ve výši 100 Kč
 • Odborné vzdělávání
 • Platové zařazení podle vzdělání a praxe na základě platných platových tarifů

Termín nástupu: dohodou

Motivační dopis a životopis s komentovaným přehledem dosavadní praxe zasílejte na email hr@techlib.cz.

Programátor / programátorka Python

Náplň práce:

 • Administrace a rozvoj informačních systémů, konkrétně digitálních datových repozitářů a vyhledávačů
 • Práce s open source nástroji

Požadujeme:

 • Základy programování v Pythonu
 • Základní orientace v Linuxu a Gitu
 • Znalost front-endové technologie: Javascript, JQuery, HTML/CSS
 • Schopnost přicházet s novými nápady, umět si je obhájit, případně přijmout kritiku

Výhody práce u nás:

 • Práce přímo v dejvickém kampusu, pár metrů od budov ČVUT a VŠCHT
 • Možnost ideálního sladění práce se školním rozvrhem
 • Vysoká časová flexibilita
 • Příjemný, nekorporátní kolektiv
 • Podpora osobního rozvoje a doškolování, hodně se u nás naučíš
 • Odpovídající finanční ocenění a možné benefity z projektů

Termín nástupu: ihned, případně dohodou

Strukturovaný životopis s komentovaným přehledem dosavadní praxe zasílejte na email hr@techlib.cz nebo jan.kolator@techlib.cz (předmět: Programátor)

Odborné praxe

Národní technická knihovna nabízí studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol nejlépe se studijním zaměřením na informační služby a knihovnictví odbornou praxi.

Délka a termín praxe

Délka praxe je individuální a je stanovena dle:

 • zájmu studenta
 • požadavků školy
 • náročnosti projektu
 • dle možností NTK

Odborné praxe probíhají obvykle ve všední den v čase od 9 do 16 hod. (s přestávkou na oběd od 12 do 13 hod.) tj. v rozsahu 30 hod. týdně. Jiný rozvrh je dle dohody možný.

V případě zájmu o odbornou praxi v době letních měsíců (červenec / srpen) je zajištění odborné praxe komplikované a to z důvodu častých dovolených pracovníků NTK.

Náplň praxe

Odborná praxe probíhá dle předem připraveného rozvrhu. V dopoledních hodinách praktikant absolvuje exkurze do odborných útvarů knihovny. Odpolední program zahrnuje praktické činnosti ve vybraném úseku NTK, kde pod vedením tutora student pracuje metodou stínování na úkolech, kterým se kmenoví pracovníci NTK věnují nebo praktikant může pracovat na zadaném projektu.

Závěr praxe

Poslední den praxe student zhodnotí průběh praxe v tzv. zprávě z praxe, která je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Student obdrží potvrzení o absolvování odborné praxe včetně hodnocení práce studenta.

Odborná praxe v NTK:

 • není honorována
 • nehradíme žádné výlohy
 • nezajišťujeme ubytování.

Odbornou praxi je nutné zajistit smlouvou.


Registrační formulář - praxe
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Odborné stáže

Národní technická knihovna nabízí dobrovolníkům odbornou stáž.

Délka stáže

Délka stáže je individuální. Stanovuje se dle zájmu dobrovolníka a dle možností NTK.

Stáž obvykle probíhá (není-li stanoveno jinak) ve všední den v čase od 9 do 16 hod. (s přestávkou na oběd od 12 do 13 hod.) tj. v rozsahu 30 hod. týdně. Jiný časový rozvrh je dle dohody možný.

Náplň stáže

Stáž probíhá dle předem připraveného rozvrhu. Po seznámení s činností jednotlivých odborných útvarů knihovny i knihovny jako celku se může stážista věnovat práci/činnosti, dle zájmu stážisty a potřeb NTK.

Závěr stáže

V závěru stážista zhodnotí průběh stáže v tzv. zprávě z odborné stáže, která je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Stážista obdrží potvrzení o absolvování odborné stáže včetně hodnocení jeho práce.

Odborná stáž v NTK

 • není honorována
 • nehradíme žádné výlohy
 • nezajišťujeme ubytování

Odbornou stáž je nutné zajistit smlouvou.

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zašlete na emailovou adresu skoleni@techlib.cz

 
 
 

Kontakty

Pracovní místa

 hr@techlib.cz
 232 002 578

Odborné praxe a stáže

Mgr. Alena Chodounská
 alena.chodounska@techlib.cz
 232 002 502

Důležité odkazy:

Editor: Jana Volfová Poslední změna: 18.2. 2019 07:02