Kariéra v Národní technické knihovně

NTK nabízí odborné praxe a stáže pro studenty i volná pracovní místa na HPP.

Aktuální volné pozice:

Pracovník/pracovnice vztahů k veřejnosti, asistent/ka pro komunikaci

Národní technická knihovna vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa - Pracovník/pracovnice vztahů k veřejnosti, asistent/ka pro komunikaci.

Náplň práce:

- organizace a provádění exkurzí a důležitých návštěv na půdě NTK
- práce na sociálních sítích NTK (Instagram, FB, LinkedIn, Twitter…) a Kampusu Dejvice
- využití a pronájem prostor NTK pro účely fotografování a filmování
- koordinace realizací krátkodobých akcí pořádaných NTK a jejich komplexní zajištění
- práce na webu a intranetu
- administrativní činnosti
- propagace činností NTK

Požadujeme:

- VŠ vzdělání, kreativní a proaktivní myšlení výhodou
- velmi dobré komunikační dovednosti
- znalost anglického jazyka slovem i písmem
- orientaci v sociálních sítích a práci s nimi
- PC gramotnost
- produkční a organizační schopnosti

Nabízíme:

- práci v nadstandardním moderním prostředí
- možnost seberealizace
- možnost dále se vzdělávat v oblastech, které se týkají pracovní náplně
- tradiční benefity (mobil, notebook, stravenky)
- platové zařazení dle vzdělání a praxe podle platných mzdových tarifů

Výběrové řízení je zamýšleno jako dvoukolové. Uchazeči, kteří vyhoví výše zmíněným požadavkům, budou pozváni k pohovoru. Vybraní uchazeči poté obdrží zadání pro 2. kolo výběru, jehož termín bude určen dodatečně.

Předpokládaná možnost nástupu: 1. 5. 2017.

Strukturovaný životopis s komentovaným přehledem dosavadní odborné praxe a motivačním dopisem zašlete do 30. 3. 2017 na e-mailovou adresu stepan.knop@techlib.cz.

Asistentka/sekretářka v sekretariátu ředitele

Národní technická knihovna vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Asistentka/sekretářka v sekretariátu ředitele.

Náplň práce:

- administrativa a spisová agenda ředitele
- příprava a koordinace jednání ředitele
- příprava a koordinace zasedání kolegia ředitele, příprava a distribuce jejich agendy a zápisů
- kontrola plnění úkolů stanovených na kolegiu
- evidence smluv NTK
- koordinace zpracování kontrolních zpráv

Požadujeme:

- praxe na obdobných pozicích alespoň 5 let, ukončené minimálně SŠ vzdělání (ekonomické zaměření vítáno)
- velmi dobré osobní komunikační a organizační schopnosti
- administrativní zdatnost
- spolehlivost, preciznost, samostatnost
- schopnost zvládat krizové situace
- aktivní znalost anglického jazyka (mluvený projev)

Nabízíme:

- zaměstnání na plný úvazek – zástup za zaměstnankyni na mateřské dovolené
- platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
- práci v nadstandardním moderním prostředí
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- vzdělávací kurzy a školení

Nástup možný ihned.

Přihlášku s přiloženým strukturovaným profesní životopisem včetně komentovaného přehledu dosavadní odborné praxe zasílejte na emailovou adresu hr@techlib.cz (věc: „Asistentka/sekretářka“), nebo písemně na adresu Národní technická knihovna, Ing. Štěpán Knop – personální oddělení, Technická 6, 160 80 Praha 6 - Dejvice.

 

Odborné praxe

Národní technická knihovna nabízí studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol nejlépe se studijním zaměřením na informační služby a knihovnictví odbornou praxi.

Délka a termín praxe

Délka praxe je individuální a je stanovena dle:

  • zájmu studenta
  • požadavků školy
  • náročnosti projektu
  • dle možností NTK

Odborné praxe probíhají obvykle ve všední den v čase od 9 do 16 hod. (s přestávkou na oběd od 12 do 13 hod.) tj. v rozsahu 30 hod. týdně. Jiný rozvrh je dle dohody možný.

V případě zájmu o odbornou praxi v době letních měsíců (červenec / srpen) je zajištění odborné praxe komplikované a to z důvodu častých dovolených pracovníků NTK.

Náplň praxe

Odborná praxe probíhá dle předem připraveného rozvrhu. V dopoledních hodinách praktikant absolvuje exkurze do odborných útvarů knihovny. Odpolední program zahrnuje praktické činnosti ve vybraném úseku NTK, kde pod vedením tutora student pracuje metodou stínování na úkolech, kterým se kmenoví pracovníci NTK věnují nebo praktikant může pracovat na zadaném projektu.

Závěr praxe

Poslední den praxe student zhodnotí průběh praxe v tzv. zprávě z praxe, která je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Student obdrží potvrzení o absolvování odborné praxe včetně hodnocení práce studenta.

Odborná praxe v NTK:

  • není honorována
  • nehradíme žádné výlohy
  • nezajišťujeme ubytování.

Odbornou praxi je nutné zajistit smlouvou.


Registrační formulář - praxe
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Odborné stáže

Národní technická knihovna nabízí dobrovolníkům odbornou stáž.

Délka stáže

Délka stáže je individuální. Stanovuje se dle zájmu dobrovolníka a dle možností NTK.

Stáž obvykle probíhá (není-li stanoveno jinak) ve všední den v čase od 9 do 16 hod. (s přestávkou na oběd od 12 do 13 hod.) tj. v rozsahu 30 hod. týdně. Jiný časový rozvrh je dle dohody možný.

Náplň stáže

Stáž probíhá dle předem připraveného rozvrhu. Po seznámení s činností jednotlivých odborných útvarů knihovny i knihovny jako celku se může stážista věnovat práci/činnosti, dle zájmu stážisty a potřeb NTK.

Závěr stáže

V závěru stážista zhodnotí průběh stáže v tzv. zprávě z odborné stáže, která je s jeho souhlasem vložena do digitálního repozitáře NTK, odkud je veřejně přístupná, a je možné na ni v případě potřeby dále odkazovat.

Stážista obdrží potvrzení o absolvování odborné stáže včetně hodnocení jeho práce.

Odborná stáž v NTK

  • není honorována
  • nehradíme žádné výlohy
  • nezajišťujeme ubytování

Odbornou stáž je nutné zajistit smlouvou.

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem zašlete na emailovou adresu skoleni@techlib.cz

Kontakty

Pracovní místa

Ing. Štěpán Knop
hr@techlib.cz
232 002 459

Odborné praxe a stáže

Linda Machalová
linda.machalova@techlib.cz
232 002 477

Důležité odkazy:

Editor: Štěpán Knop Poslední změna: 21.3. 2017 16:03