Kariéra v Národní technické knihovně

NTK nabízí volná pracovní místa na HPP, odborné praxe i stáže pro studenty.

Aktuální volné pozice

NTK vypisuje výběrové řízení na pozice:

Vedoucí oddělení komunikace

V Národní technické knihově profesionálně a přátelsky sloužíme výzkumu, vzdělávání i široké odborné a laické veřejnosti v oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd. Pomáháme vytvářet a pečovat o intelektuální prostředí, v němž se informace transformují v poznatky, které podporují výzkum i praxi a jsou dále sdíleny akademickou obcí a vstupují do procesu vzdělávání. Shromažďujeme, vytváříme, spolehlivě uchováváme poznatky a dbáme o jejich snadnou dostupnost a komunikaci díky důvěryhodným systémům a strategiím. Nabízíme vlídné, zvoucí a stimulující prostředí jak fyzické, tak i virtuální. Stále se vzděláváme a pomáháme v tom i ostatním. V budoucnosti chceme být špičkovým centrem vědecko-technických informací a akademických i firemních služeb, a tak podporovat výzkum, vývoj, vzdělávání a inovace na národní, evropské i světové úrovni.

Hledáme někoho, kdo naši vizi dokáže představit veřejnosti a pomůže nám ji naplňovat, a proto vyhlašujeme výběrové řízení na tuto pozici.

Charakteristika pozice:

 • Stanovování dlouhodobé strategie externí komunikace a marketingu NTK.
 • Strategie a plány vnitřní komunikace, firemní kultura.
 • Stanovování zásad komunikace zaměstnanců NTK se zákazníky.
 • Účast v pracovních skupinách napříč organizační strukturou NTK.
 • Řízení oddělení komunikace, kam patří:
  • marketing a kreativní služby NTK, vlastní audiovizuální služby a projekty,
  • tištěné a webovské komunikační výstupy, komunikace prostřednictvím sociálních médií,
  • dohled nad grafickým stylem NTK,
  • mediální monitoring pro interní potřeby,
  • tiskové konference a setkávání s novináři, exkurze po NTK
  • spolupráce při organizaci mezinárodních konferencí,
  • spolupráce s členskými institucemi Kampus Dejvice,
  • správa sociálních sítí a rozvoj webu.

Předpoklady pro výkon funkce:

 • praxe v oblasti PR a marketingu, VŠ vzdělání,
 • schopnost koncepčního myšlení, začlenění oddělení do kontextu činností NTK,
 • vynikající osobní komunikační schopnosti, proaktivita
 • schopnost formulovat manažerské a komunikační texty pro média,
 • aktivní znalost anglického jazyka (písemný a mluvený projev) podmínkou,
 • schopnost týmového vedení včetně účasti v průřezových týmech,
 • schopnost zvládat krizové situace.

Nabízíme:

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 130/2009 Sb.,
 • práci v nadstandardním moderním prostředí,
 • 5 týdnů placené dovolené,
 • příspěvek na stravování,
 • vzdělávací kurzy a školení.
Nástup možný ihned nebo dle dohody

K přihlášce do výběrového řízení požadujeme:

 • strukturovaný profesní životopis s komentovaným přehledem dosavadní odborné praxe,
 • materiál popisující dva nejvýznamnější projekty z hlediska organizační náročnosti či vysokého stupně kreativity,
 • návrh komunikačního plánu, který by měl obsahovat minimálně charakteristiku cílové skupinu, způsob komunikace a komunikační kanály.

Přihlášku s požadovanými doklady lze zaslat elektronicky na adresu hr@techlib.cz (věc: „Vedoucí komunikace“), nebo písemně na adresu Národní technická knihovna, personální referát, Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 nejpozději do 20. 7 .2020.

Případné dotazy Vám zodpoví paní Petra Chobotová, tel. 232 002 457. Výběrové řízení je zamýšleno jako dvoukolové. Uchazeči, kteří vyhoví výše zmíněným požadavkům, budou pozváni k pohovoru. Vybraní uchazeči poté obdrží zadání pro 2. kolo výběru, jehož termín bude určen dodatečně.

Podrobnější informace naleznete zde.

Databázový administrátor

Náplň práce:

 • Komplexní správa databází na platformách Oracle (RAC) a PostgreSQL (BDR) - nutná úroveň znalostí: nasazení, migrace, nastavení zálohování a monitoringu
 • Monitoring funkčnosti DB a řešení provozních požadavků
 • Skriptování úloh (bash, Python)
 • Aktualizace technické provozní dokumentace

Požadujeme:

 • Znalost principů fungování RDBMS
 • Znalost prostředí Red Hat / CentosOS / Oracle Linux
 • Praxe při používání skriptovacích jazyků (bash, Python)
 • Alespoň základní znalost networkingu
 • Nadšení pro IT a ochotu se dále vzdělávat

Výhodou:

 • Pocit odpovědnosti za správné a včasné vyřešení problémů, umění dotahovat rozdělanou práci
 • Pečlivost a samostatné myšlení, schopnost zorganizovat si práci a dodržovat dohodnuté priority a termíny
 • Velmi dobrá schopnost komunikace v ČJ
 • Znalost AJ na úrovni čtení technické dokumentace
 • Časová flexibilita
 • Zkušenost v oblasti aplikačního vývoje

Výhody práce u nás:

 • Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1
 • Práce v nadstandardním moderním prostředí
 • Flexibilní pracovní dobu
 • 5 týdnů placené dovolené
 • 5 „sick days“
 • Příspěvek na stravování
 • Vzdělávací kurzy a školení

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody

Strukturovaný profesní životopis s komentovaným přehledem dosavadní odborné praxe zasílejte na email hr@techlib.cz (předmět: „Databázový administrátor).

Případné dotazy zodpoví Jana Volfová, tel. 232 002 578.

Pokud od nás neobdržíte reakci, byli do druhé fáze tohoto výběrového řízení vybráni uchazeči, jejichž profily lépe odpovídají našim požadavkům.

Ekonom / finanční manažer

Náplň práce:

 • Spolupráce na metodickém usměrňování a organizaci hospodaření s rozpočtovými prostředky podle jednotlivých příjmových a výdajových kapitol.
 • Zpracování ekonomických rozborů a komentářů
 • Tvorba přehledů čerpání rozpočtu
 • Zajištění propojení finanční správy projektu ESI s účetnictvím organizace
 • Koordinace a příprava podkladů pro interní i externí kontroly
 • Spolupráce na plánování rozpočtu pro jednotlivé útvary organizace
 • Spolupráce na přípravě a revizi finanční metodiky projektu ESI
 • Spolupráce na tvorbě a změnách interních norem

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání ekonomického směru
 • Zkušenosti na obdobné pozici výhodou
 • Zkušenosti s administrací projektů EU výhodou
 • Analytické a koncepční uvažování
 • Odpovědnost, důslednost a diskrétnost
 • Dobrou znalost MS Office

Výhody práce u nás:

 • Práce přímo v dejvickém kampusu v moderním prostředí
 • Různorodá práce ve stabilním prostředí
 • Možnost seberealizace
 • Možnost dále se vzdělávat
 • Příjemný, nekorporátní kolektiv
 • Příspěvek na stravování, 5 týdnů placené dovolené, 5 "sick days"
 • Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 12

Termín nástupu: ihned, případně dohodou

Motivační dopis a životopis s komentovaným přehledem dosavadní praxe zasílejte na email hr@techlib.cz (předmět: Ekonom / finanční manžer ).

Vybrané uchazeče pozveme k výběrovému řízení. Pokud od nás neobdržíte další reakci, byli do druhé fáze tohoto výběrového řízení vybráni uchazeči, jejichž profily lépe odpovídají našim požadavkům.

Koordinátor veřejných zakázek NTK

Náplň práce:

Zajištění právní podpory činnostem NTK vč. koordinace a řádného vypořádání všech aspektů souvisejících s realizací projektu CzechELib (individuální systémový projekt Operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání), zejména oblasti veřejných zakázek a veškeré s nimi související dokumentace.

 • Komplexní příprava a vedení vybraných zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle vnitřních předpisů NTK a v souladu s pravidly příslušných dotačních programů.
 • Koordinace všech veřejných zakázek NTK, dohled nad dodržováním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
 • Koordinace a supervize externího administrátora v oblasti veřejných zakázek.
 • Posuzování úplnosti a srozumitelnosti právních dokumentů
 • Podíl na přípravě právních stanovisek a výkladu právních předpisů
 • Získávání know-how k problematice autorského práva a publikační činnosti, příprava smluvních vztahů. 

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání právního, či ekonomického směru
 • Znalost právních předpisů, zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Angličtinu slovem i písmem na úrovni C1
 • Vynikající komunikační dovednosti, časovou flexibilitu
 • Alespoň 3 roky praxe v oblasti veřejných zakázek

Výhodou:

 • Znalost zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon
 • Zkušenosti s jednáním se státní správou

Nabízíme:

 • Práce přímo v dejvickém kampusu v moderním prostředí
 • Různorodá práce ve stabilním prostředí
 • Možnost seberealizace
 • Benefity (mobil, notebook, stravenky, sick days)
 • Možnost dále se vzdělávat
 • Příjemný, nekorporátní kolektiv
 • Platové podmínky dle nařízení vlády ČR č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha 1, v platové třídě 12

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody.

Motivační dopis a životopis s komentovaným přehledem dosavadní praxe zasílejte na email hr@techlib.cz (předmět: Koordinátor VZ).

Případné dotazy zodpoví Jana Volfová, tel. 232 002 578.

Pokud od nás neobdržíte reakci, byli do druhé fáze tohoto výběrového řízení vybráni uchazeči, jejichž profily lépe odpovídají našim požadavkům.

Specialista vzdělávání NTK

Náplň práce:

 • Zajišťování, plánování a vyhodnocování kvalitních vzdělávacích aktivit.
 • Konzultace v oblasti rozvoje a tvorba plánu rozvoje zaměstnanců.
 • Zajištění pravidelného hodnocení zaměstnanců.
 • Organizace jazykového vzdělávání.
 • Kooperace na náboru a zajištění adaptačního procesu nových zaměstnanců.
 • Komunikace se školiteli, účastníky kurzů a vedoucími pracovníky napříč organizací.
 • Zodpovědnost za čerpání rozpočtu.
 • Soustavný monitoring oblasti vzdělávacích aktivit a služeb na národní úrovni.
 • Vedení a aktualizace informačního servisu o interních vzdělávacích aktivitách NTK na našem intranetu.
 • Administrativa spojená s organizací seminářů, kurzů, školení.
Požadujeme:
 • VŠ/SŠ vzdělání.
 • Praktické zkušenosti z oblasti vzdělávacích aktivit.
 • Zkušenosti s rozvojem zaměstnanců a tvorbou osobních rozvojových plánů.
 • Odpovědnost, důslednost a diskrétnost.
 • Proaktivní přístup, kreativitu.
 • Dobrou znalost MS Office.

Výhodou:

 • Znalost IS EGJE.
 • Znalost dotačních programů VISK ministerstva kultury.

Výhody práce u nás:

 • Práce přímo v dejvickém kampusu v moderním prostředí.
 • Různorodá práce ve stabilním prostředí.
 • Možnost seberealizace.
 • Možnost dále se vzdělávat.
 • Příjemný, nekorporátní kolektiv.
 • Odpovídající finanční ohodnocení dle vzdělání a praxe podle platných platových tarifů.

Termín nástupu: ihned nebo dle dohody

Motivační dopis a životopis s komentovaným přehledem dosavadní praxe zasílejte na email hr@techlib.cz (předmět: Specialista vzdělávání).

Případné dotazy zodpoví Jana Volfová, tel. 232 002 578.

Vybrané uchazeče pozveme k výběrovému řízení. Pokud vybereme do druhé fáze výběrového řízení uchazeče, jejichž profily lépe odpovídají našim požadavkům, dáme vám vědět.

Editor: Jana Volfová Poslední změna: 15.7. 2020 13:07