Služby pro knihovny

PSH: Polytematický strukturovaný heslář

Česko-anglický slovník hesel, který slouží jako nástroj pro pořádání a vyhledávání dokumentů podle tématu.

Čárové kódy pro české knihovny

Vyřizování žádostí o přidělení kódů, informace o systému a seznam knihoven s přiděleným prefixem.

Aktualizovaná nabídka vyřazených knih a časopisů

Dokumenty knihovnám poskytujeme zdarma, možný je pouze osobní odběr.

Vzdělávací akce pro knihovníky 

Nabídka seminářů pořádaných v rámci projektu VISK 2, Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví.

 
 
 

Kontakt

 info@techlib.cz
 232 002 535

Důležité odkazy

Editor: Jana Orlová Poslední změna: 8.12. 2017 15:12