Základní dokumenty NTK

Národní technická knihovna byla zřízena Opatřením MŠMT č. 12 785/2009 a v souladu s opatřením MŠMT č. 23 313/2011-31, kterým se vydává Dodatek č.2 ke zřizovací listině NTK.
Zřizovací listina upravuje základní účel a předmět hlavní činnosti knihovny, majetek, se kterým je příslušná hospodařit, určuje statutární orgán a statut organizace. NTK je příspěvková organizace řízená prostřednictvím náměstka MŠMT a podle svého statutu plní funkci veřejně přístupné vědeckotechnické knihovny, která je součástí informační infrastruktury výzkumu a vývoje. Statut NTK dále specifikuje poslání a funkce knihovny, hlavní úkoly a organizační uspořádání. NTK je zapsaná v evidenci knihoven MK ČR.

Činnost knihovny je každoročně shrnuta ve výroční zprávě a ve statistických reportech (přírůstkový a úbytkový seznam, statistika online přístupů do katalogu).

Související soubory

 
 
 

Důležité odkazy

Kontakt

Jan Bayer
jan.bayer@techlib.cz
232 002 480
773 653 827

Editor: Poslední změna: 13.2. 2024 12:02