Historický fond Národní technické knihovny


Historický fond Národní technické knihovny tvoří zejména knihy a časopisy, které byly již součástí fondu bývalé knihovny vysokých škol technických. Zpravidla se jedná o dokumenty vydané do roku 1920, ve výjimečných případech mohou být do historického fondu ovšem zařazeny i mladší publikace.

Nejstarší vrstva fondu je spjata s počátky polytechnického školství v Čechách v 18. století a zahrnuje řadu publikací, jejichž vlastnictví lze přímo připsat někdejším stavovským profesorům inženýrství. Dochovalo se několik desítek knih, jejichž majitelem býval Franz Anton Leonhard Herget (profesor v letech 1767–1800), jiné prokazatelně vlastnil Johann Ferdinand Schor (profesorem 1726–1767) či Christian Josef Willenberg (profesorem 1717–1726). Publikace podepsané vyučujícími, darované knihovně, jsou ale k nalezení i v mladší vrstvě fondu, vytvořené v 19. a na počátku 20. století. Ta je charakteristická především svým širokým záběrem od architektury a strojního inženýrství po veterinární lékařství a cestopisy – přesto se v ní jasně odráží zaměření knihovny na technickou literaturu.

Vedle odborných i popularizačních knih a dlouhých řad vázaných časopisů jsou součástí fondu též nezbytné logaritmické tabulky a učební texty, právní předpisy, statistické přehledy nebo mapy. Dominantním jazykem všech publikací je, zcela v souladu s dějinným pozadím vzniku fondu, němčina, nezanedbatelné množství knih je ale psáno i anglicky a francouzsky, často se objevuje též italština a v nejstarší vrstvě fondu také latina. Zejména mezi nejmladšími publikacemi ale nejsou vyjímečné ani dokumenty psané česky.

Tou vůbec nejstarší knihou, která je dnes součástí historického fondu, je Vnderweysung der messung, mit dem zirckel vñ richt scheyt od Albrechta Dürera vydaná roku 1525 v Norimberku.

Zájemcům je fond přítupný po objednání v Badatelně HF (návštěvu je nutné předem domluvit na konkrétní termín), kopie lze objednávat prostřednictvím reprografických služeb nebo služby eBooks on Demand. Digitalizované historické dokumenty NTK jsou volně k dispozici v evropské digitální knihovně Manuscriptorium a v Digitální knihovně NTK. 

Editor: Karolína Kalecká Poslední změna: 22.5. 2024 10:05