Historický fond Národní technické knihovny

Skladba historického fondu Národní technické knihovny byla v minulosti určována vznikem a vývojem pražského polytechnického vzdělávání a také přebíráním prvků ze vzorů německých a francouzských škol. Naprostá většina historických publikací v NTK je v německém jazyce, dále v jazyce francouzském a o poznání méně jsou ve fondu zastoupeny i latina, angličtina, italština a čeština.

Obsah historického fondu v minulosti kopíroval potřeby výuky rodícího se polytechnického školství, přesto počet učebnic zde není příliš vysoký.

Skladbu fondu podstatně ovlivnil také zájem jednotlivých osobností okolo polytechnické školy a dnešního ČVUT, ať už šlo o fortifikačního inženýra Christiana Josefa Willenberga, železničního projektanta Františka Josefa Gerstnera nebo chemika Karla Josepha Napoleona Ballinga  a nebo další osobnosti.

Historický fond NTK nyní zahrnuje širokou škálu vědecké literatury od 1. poloviny 16. století až po 20. léta 20. století, kromě techniky jsou zde zastoupeny i dokumenty z humanitních oborů.

Fond je dostupný zájemcům v Badatelně HF nebo prostřednictvím reprografických služeb a služby eBooks on Demand. Digitalizované historické dokumenty NTK jsou volně zpřístupněné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium a v digitální knihovně Kramerius NTK.


 

Kontakty

 historickyfond@techlib.cz

Zuzana Fišerová
 zuzana.fiserova@techlib.cz
232 002 522

Otevírací doba badatelny HF

Úterý      12.00 - 18.00
Středa      9.00 - 16.00

Důležité odkazy

Editor: Petr Nouza Poslední změna: 1.11. 2019 08:11