Historický fond Národní technické knihovny

Jádro historického fondu Národní technické knihovny tvoří knihy, jež byly do tehdejší Knihovny vysokých škol technických zařazeny do roku 1913. Fond vyrůstal postupně osobních knihoven profesorů, kteří stáli u počátku pražského polytechnického vzdělávání a spolu s rozvojem stavovského technického institutu se institucionalizovala i knihovna.

Skladba fondu byla v minulosti určována vznikem a vývojem pražského technického vzdělávání a také přebíráním prvků ze vzorů německých a francouzských škol. Obsah historického fondu v minulosti kopíroval potřeby výuky rodícího se polytechnického školství, přesto počet učebnic zde není příliš vysoký.

Počátky u fondu podstatně ovlivnil také zájem jednotlivých osobností okolo polytechnické školy a dnešního ČVUT, ať už šlo o fortifikačního inženýra Christiana Josefa Willenberga, stavitele Františka Leonharda Hergeta, železničního projektanta Františka Josefa Gerstnera nebo chemika Karla Josepha Napoleona Ballinga, i další osobnosti.

Historický fond NTK nyní zahrnuje širokou škálu vědecké literatury od 1. poloviny 16. století až po 20. léta 20. století, kromě techniky jsou zde zastoupeny i dokumenty z humanitních oborů. Naprostá většina historických publikací v NTK je v německém jazyce, dále v jazyce francouzském a o poznání méně jsou ve fondu zastoupeny i latina, angličtina, italština, zatímco čeština získala větší podíl teprve v nejmladší vrstvě historického fondu.


Fond je dostupný zájemcům v Badatelně HF nebo prostřednictvím reprografických služeb a služby eBooks on Demand. Digitalizované historické dokumenty NTK jsou volně zpřístupněné v evropské digitální knihovně Manuscriptorium a v digitální knihovně Kramerius NTK.


 

Editor: Poslední změna: 15.9. 2021 15:09