Virtuální národní fonotéka

Národní technická knihovna (NTK) převzala postupně v roce 2018 do své správy portál Virtuální národní fonotéka, který od roku 2013 provozovala Moravská zemská knihovna v Brně.

Portál Virtuální národní fonotéka (VNF) představuje elektronický informační zdroj s unikátním obsahem. Jeho cílem je poskytovat odborné i laické veřejnosti přívětivým způsobem na jednom místě ucelený přehled o zvukovém kulturním dědictví ČR. Tedy o existenci, obsahu, stavu a dostupnosti zvukových dokumentů na všech typech nosičů, které uchovávají ve fondech knihovny, ale i další veřejné i soukromé instituce. Zároveň VNF zprostředkovává také možnost přímého poslechu (v závislosti na tom, zda existuje digitalizovaná verze nahrávky, a v souladu s autorským zákonem). Případně odkazuje do e-shopu, kde lze nahrávku zakoupit.

Pro provoz portálu VNF je nyní využíváno technické vybavení NTK. Portál je veřejně přístupný na adrese www.narodnifonoteka.cz.

V nejbližší době plánujeme:

  • uzavřít smlouvu o spolupráci se všemi dodavateli dat
  • navázat spolupráci s dalšími institucemi (majiteli dat, resp. primárních zvukových dokumentů)
  • modernizovat uživatelské rozhraní portálu VNF
  • obnovit poradní a pracovní tým pro VNF
  • zpracovat dlouhodobý plán rozvoje portálu VNF a souvisejících služeb

K 31. 10. 2018 obsahuje portál VNF asi 500 000 záznamů od 24 dodavatelů.

 
 
 

Logo služby Virtuální národní fonotéka

Kontakt

Národní technická knihovna
Projekt Virtuální národní fonotéka
Technická  6, P. O. BOX 79
160 80 Praha 6

PhDr. Iva Horová
iva.horova@techlib.cz
232 002 464

Mgr. Iva Malinová
iva.malinova@techlib.cz

Vstup do VNF

Editor: Iva Horová Poslední změna: 11.12. 2018 14:12