Národní centrum pro elektronické informační zdroje - CzechELib

Cílem projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje - CzechELib je zajistit pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v České republice efektivní nákup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání.

Řešitelem projektu se stala Národní technická knihovna. Spolu s týmem expertů a s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zastupuje hlavní uživatele elektronických informačních zdrojů (EIZ), tj. veřejné vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, knihovny a další výzkumné organizace, při sjednávání licenčních smluv na přístup k EIZ a při jejich využívání. Po skončení projektu bude zevrubně vyhodnoceno fungování centra CzechELib a budou navržena doporučení pro jeho další činnost jako organické součásti NTK.

Centrum bude zajišťovat zejména:

  • výběr EIZ pro centrální podporu,
  • výběrová řízení na dodavatele EIZ,
  • sjednávání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ,
  • podporu členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ,
  • podporu členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz,
  • správu a vedení statistik využívání zdrojů.

Projekt Národní centrum pro elektronické informační zdroje -  CzechELib je spolufinancován EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v období 2017 – 2022.

Více informací najdete na www.czechelib.cz.

Logo OP VVV

Kontakt

Ing. Viktor Kořínek
   viktor.korinek@czechelib.cz

Přejít na web CzechELib

Editor: Poslední změna: 19.9. 2019 17:09