Předregistrace

Předregistrace uživatelů v době uzavření budovy není možná. Službu zase zpřístupníme, až bude možné otevřít registrační pracoviště v budově a registraci osobně dokončit.

Pokud se chcete zaregistrovat, abyste měli vzdálený přístup k elektronickým knihám, vědeckým časopisům a dalším zdrojům, můžete využít vzdálenou registraci. Vzdálená registrace opravňuje uživatele pouze k využívání vzdáleného přístupu k elektronickým zdrojům, poskytování ostatních služeb nově registrovaným uživatelům není momentálně možné zajistit (půjčování knih, tisk, přístup do budovy/studoven).

Editor: Jana Orlová Poslední změna: 18.12. 2020 08:12