Předregistrace

Zkraťte průběh své registrace vyplněním předregistračního formuláře níže.

Registraci dokončete s knihovníkem do 30 dní osobně u registračního pultu v přízemí knihovny. Podívejte se, co je potřeba k registraci.

Knihovna zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s pravidly Knihovního řádu společnosti TECH. Pokud do 30 dnů od odeslání předregistračního formuláře nedojde k dokončení registrace a podpisu smlouvy, budou veškeré údaje smazány.

Osobní údaje
Trvalé bydliště
Korespondenční adresa
Doklad totožnosti
Zvolte si uživatelské jméno a heslo
Minimální délka 5 znaků, maximální 20 znaků
Heslo musí obsahovat malá a velká písmena, číslice a speciální znaky. Minimální délka je 12 znaků.
 
Editor: Jana Orlová Poslední změna: 3.12. 2020 10:12