Průvodce volným výběrem NTK

Patro Sekce Regál Popis Rozsah LCC
6 A 1 - 3 Encyklopedie AE
6 A 4 Slovníky a další všeobecná odkazová díla AG
6 A 4 Rejstříky AI
6 A 4 Muzea. Sběratelé a sběratelství AM
6 A 5 - 9 Všeobecná periodika AP
6 A 10 - 18 Akademie a vzdělávací společnosti AS
6 A 19 Ročenky. Almanachy. Adresáře AY
6 A 19 Dějiny vzdělanosti. Humanitní vědy AZ
6 A 20 - 21 Filozofie (obecně) B
6 A 22 Logika BC
6 A 22 Spekulativní filozofie BD
6 A 23 - 24 Psychologie BF
6 A 23 - 24 Estetika BH
6 A 23 - 24 Etika BJ
6 A 23 - 24 Náboženství. Mytologie. Racionalismus BL
6 A 23 - 24 Judaismus BM
6 A 23 - 24 Islám. Baháismus. Theosofie aj. BP
6 A 23 - 24 Buddhismus BQ
6 A 23 - 24 Křesťanství BR
6 A 23 - 24 Bible BS
6 A 23 - 24 Dogmatická teologie BT
6 A 23 - 24 Praktická teologie BV
6 A 23 - 24 Křesťanská církev BX
6 A 25 Pomocné vědy historické C
6 A 25 Historie civilizace CB
6 A 25 Archeologie CC
6 A 25 Diplomacie. Archivy. Pečetě CD
6 A 25 Techniky časové posloupnosti. Kalendář CE
6 A 25 Numismatika CJ
6 A 25 Nápisy. Epigrafie CN
6 A 25 Heraldika CR
6 A 25 Genealogie CS
6 A 25 Biografie CT
6 A 26 Dějiny (obecně) D
6 A 27 - 28 Dějiny Velké Británie DA
6 A 27 - 28 Dějiny Střední Evropy DAW
6 A 27 - 28 Dějiny Rakouska, Lichtenštejnska, Maďarska, Československa DB
6 A 29 Dějiny Francie DC
6 A 29 Dějiny Německa DD
6 A 29 Dějiny Řecko-Římské doby DE
6 A 29 Dějiny Řecka DF
6 A 29 Dějiny Itálie a Malty DG
6 A 29 Dějiny států Beneluxu DH
6 A 29 Dějiny Nizozemska (Holandska) DJ
6 A 29 Dějiny Východní Evropy (Obecně) DJK
6 A 29 Dějiny Ruska a Polska DK
6 A 29 Dějiny Severní Evropy. Skandinávie DL
6 A 29 Dějiny Španělska, Portugalska DP
6 A 29 Dějiny Švýcarska DQ
6 A 29 Dějiny Balkánského poloostrova DR
6 A 29 Dějiny Asie DS
6 A 29 Dějiny Afriky DT
6 A 29 Dějiny Oceánie (Jižních moří) DU
6 A 29 Dějiny Romů DX
6 A 30 Dějiny: Spojené státy (obecně) E
6 A 30 Spojené státy místní dějiny. Kanada. Jižní Amerika F
6 A 31 - 36 Geografie. Atlasy. Mapy G
6 A 37 - 39 Matematická geografie, kartografie GA
6 A 40 - 45 Fyzikální geografie GB
6 A 46 Oceánografie GC
6 A 47 - 49 Environmentální vědy GE
6 A 50 Ekologie člověka, antropogeografie GF
6 A 50 Antropologie GN
6 A 50 Folklor GR
6 A 50 Zvyky a obyčeje GT
6 A 51 - 53 Volný čas GV
6 A 54 - 56 Sociální vědy obecně H
6 A 57 - 63 Statistiky HA1 - HA39
6 A 64 - 71 Statistické údaje HA154 - HA4737
6 A 72 - 102 Ekonomická teorie HB1 - HB8468
6 A 103 Demografie HB848 - HB3697
6 A 104 Hospodářské cykly HB3711 - HB3840
6 A 105 - 108 Ekonomická historie a podmínky obecně HC1 - HC92
6 A 109 - 134 Ekonomická historie a podmínky regionů a zemí HC94 - HC10852
6 A 135 - 167 Řízení průmyslu HD28 - HD70
6 A 168 - 170 Hospodářský růst, rozvoj, plánování HD72 - HD88
6 A 171 - 172 Využití půdy HD101 - HD13955
6 A 173 Zemědělská ekonomika HD1401 - HD22102
6 A 174 - 176 Průmysl HD2321 - HD47309
6 A 177 - 184 Pracovní síla HD4801 - HD8943
6 A 185 - 208 Zvláštní průmysl a obchod HD9000 - HD9999
6 A 209 - 220 Doprava a komunikace obecně HE1 - HE300
6 A 221 Městská doprava HE305 - HE311
6 A 222 Dopravní geografie HE323 - HE327
6 A 223 - 225 Dopravní inženýrství HE331 - HE380
6 A 226 - 227 Vodní doprava HE3808 - HE971
6 A 228 - 232 Železnice HE1001 - HE5600
6 A 233 - 235 Automobilová doprava. Expresní služba. Zasílatelství HE5601 - HE5999
6 A 236 - 237 Poštovní služba HE6000 - HE7500
6 A 238 Elektronická pošta. Telekomunikační a telefonní průmysl HE7511 - HE9756
6 A 239 - 240 Letecká doprava HE9761 - HE9900
6 A 241 - 247 Obchod obecně HF1 - HF1186
6 A 248 - 250 Mezinárodní ekonomické vztahy HF1351 - HF1647
6 A 251 - 254 Clo, volný obchod. Obchod v regionech a zemích HF1701 - HF4055
6 A 255 - 276 Podnikání HF4999.2 - HF6182
6 A 277 - 279 Finance obecně HG1 - HG190
6 A 280 Peníze HG201 - HG1496
6 A 281 Bankovnictví HG1501 - HG3550
6 A 282 Úvěry, dluhy, půjčky HG3691 - HG3769
6 A 283 - 284 Deviza, mezinárodní finance HG3810 - HG4000
6 B 1 Řízení financí, finanční management HG4001 - HG4285
6 B 2 - 4 Investice HG4501 - HG6051
6 B 5 Pojištění HG8011 - HG9999
6 B 6 - 7 Veřejné finance HJ
6 B 8 - 9 Sociologie HM
6 B 10 Společenská historie a podmínky. Rodina. Manželství. Ženy HN - HQ
6 B 11 - 20 Komunity. Třídy. Rasy HT
6 B 21 Společenské patologie. Veřejná sociální péče. Kriminologie HV
6 B 22 - 23 Socialismus. Komunismus. Anarchismus HX
6 B 24 Všeobecná legislativa a dokumenty výkonné moci. Politická věda. Politická teorie J - JC
6 B 25 Politické instituce a veřejná správa obecně JF
6 B 26 - 30 Politické instituce a veřejná správa - USA JK
6 B 31 - 32 Politické instituce a veřejná správa - Evropa JN
6 B 33 Místní správa. Samospráva. Kolonie a kolonizace. Emigrace a imigrace. Mezinárodní migrace JS - JV
6 B 34 - 37 Mezinárodní vztahy JZ
6 B 38 - 41 Právo obecně K
6 B 42 Právo Velké Británie, Irska a USA KD - KF
6 B 43 - 67 Právo Evropa KJ - KKZ
6 B 68 Právo Asie, Euroasie, Afriky, Tichomoří. Právo národů KL - KZ
6 B 69 - 70 Vzdělávání všeobecně. Historie vzdělávání L - LA
6 B 71 - 76 Teorie a praxe ve vzdělávání LB
6 B 77 Zvláštní aspekty vzdělávání. Jednotlivé instituce: USA, Evropa LC - LF
6 B 78 Školní časopisy a noviny. Studentské spolky, Spojené státy LH - LJ
6 B 79 - 80 Literatura o hudbě ML
6 B 81 Hudební výuka MT
6 B 82 - 88 Výtvarné umění N
6 B 89 - 130 Architektura obecně NA1 - NA65
6 B 131 - 132 Architektura a stát NA100 - NA130
6 B 133 - 143 Dějiny architektury NA190 - NA1614
6 B 144 Obchodní management pro architekty. Výzkum. Architektonické soutěže NA1995 - NA2420
6 B 145 Výstavy. Obecná díla NA2430 - NA2540
6 B 146 - 147 Architektura ve vztahu ke zvláštním tématům NA2541 - NA2599
6 B 148 Architektonická kresba NA2685 - NA2726
6 B 149 Zpracování dat, počítačový design NA2728
6 B 150 - 152 Architektonický výkres NA2750 - NA2793
6 B 153 Barvy v architekuře. Prostorová akustika NA2794 - NA2817
6 B 154 - 156 Architektonické detaily, motivy NA2835 - NA3070
6 B 157 - 171 Architektonické dekorace. Specifické druhy budov NA3310 - NA8480
6 B 172 - 178 Estetika měst. Plánování a zkrášlování NA9000 - NA9428
6 B 179 Sochařství NB
6 B 180 - 181 Kresba. Ilustrace NC
6 B 182 Malířství. Tisková média ND - NE
6 B 183 - 194 Dekorativní umění. Umění obecně NK - NX
6 C 1 - 4 Filologie. Lingvistika P
6 C 4 Řecký a latinský jazyk a literatura PA
6 C 5 - 7 Románské jazyky, literatura a filologie. Germánské jazyky. Skandinávské jazyky PC - PD
6 C 8 - 19 Anglický jazyk PE
6 C 20 - 25 Západogermánské jazyky PF
6 C 26 - 43 Slovanské jazyky. Baltské jazyky. Albánské jazyky PG
6 C 44 Uralské jazyky PH
6 C 44 Orientální jazyky a literatura PJ
6 C 44 Indo-íránské jazyky a literatura PK
6 C 44 Jazyky a literatura východní Asie, Afriky a Oceánie PL
6 C 44 Hyperborejský, indiánské a umělé jazyky PM
6 C 45 - 46 Literatura PN - PS
6 C 47 - 115 Věda obecně Q1 - Q295
6 C 116 - 138 Kybernetika obecně Q300 - Q390
6 C 139 - 227 Matematika obecně QA1 - QA43
6 C 228 Matematické tabulky - obecně QA47 - QA63
6 C 229 - 318 Nástroje a stroje, výpočení technika, počítače, programování QA71 - QA99
6 D 1 - 100 Nástroje a stroje, výpočení technika, počítače, programování, programovací jazyky, software, operační systémy, databáze QA71 - QA99
6 D 101 Základy matematiky. Aritmetika QA101 - QA145
6 D 102 - 118 Algebra QA150 - QA272
6 D 119 - 127 Pravděpodobnost QA273 - QA275
6 D 128 - 136 Matematická statistika QA276 - QA299
6 D 137 - 170 Analýza (dif. počet, funkce, dif. rovnice) QA300 - QA433
6 D 171 - 182 Geometrie QA440 - QA699
5 B 1 - 12 Analytická mechanika QA801 - QA939
5 B 13 - 22 Astronomie obecně QB1 - QB139
5 B 23 Praktická a sférická astronomie QB140 - QB237
5 B 24 - 28 Geodézie astronomická QB273 - QB343
5 B 29 Teoretická astronomie a nebeská mechanika QB349 - QB450
5 B 30 Astrogeologie. Astrofyzika QB454 - QB480
5 B 31 - 32 Deskriptivní astronomie QB4942 - QB903
5 B 33 Kosmogonie. Kosmologie QB980 - QB991
5 B 34 - 94 Fyzika obecně QC1 - QC75
5 B 95 - 97 Vážení. Měření. Míry a váhy QC81 - QC114
5 B 98 - 104 Deskriptivní a experimentální mechanika QC120 - QC16886
5 B 105 - 132 Fyzika pevných látek, složení hmoty QC170 - QC197
5 B 133 Zvuk, světlo, teplo jako celek QC220 - QC2205
5 B 134 - 139 Akustika, zvuk QC221 - QC246
5 B 140 - 149 Teplo, termika QC251 - QC3385
5 B 150 - 164 Optika QC350 - QC467
5 B 165 Záření, radiační fyzika QC474 - QC4969
5 B 166 - 181 Elektřina a magnetismus QC501 - QC766
5 C 1 - 20 Jaderná fyzika obecně QC770 - QC784
5 C 21 - 25 Výzkum. Štěpení jádra QC785 - QC790
5 C 26 - 32 Jaderná fúze. Atomová energie. Fyzika elementárních částic QC791 - QC794
5 C 33 - 35 Radioaktivita a radioaktivní látky QC795 - QC798
5 C 36 - 39 Geofyzika. Kosmická fyzika (seriály) QC801 - QC805
5 C 40 - 41 Geofyzika. Geomagnetismus QC806 - QC849
5 C 42 - 47 Meteorologie. Klimatologie QC851 - QC999
5 C 48 - 101 Chemie (seriály) QD1 - QD2
5 C 102 - 103 Chemie (encyklopedie, slovníky, názvosloví). Chemická informatika QD3 - QD9
5 C 104 - 107 Chemie obecně QD11 - QD35
5 C 108 - 111 Chemie (didaktika, výzkum) QD37 - QD51
5 C 112 - 113 Laboratoře QD53 - QD65
5 C 114 - 126 Analytická chemie obecně (seriály) QD71 - QD72
5 C 127 - 145 Analytická chemie (didaktika, výzkum). Chromatografie QD75 - QD79
5 C 146 - 153 Kvalitativní analýza. Spektrometrie. Spektroskopie QD81 - QD96
5 C 154 - 157 Kvantitativní analýza. Analytická chemie materiálů QD98 - QD142
5 C 158 - 164 Anorganická chemie (seriály) QD146 - QD147
5 C 165 - 169 Anorganická chemie obecně QD148 - QD154
5 C 170 - 172 Nekovy, kovy. Chemie prvků a jejich sloučenin QD155 - QD197
5 C 173 - 193 Organická chemie obecně QD241 - QD262
5 C 194 - 196 Organická analýza. Analýza organických sloučenin. Struktura a názvosloví QD271 - QD302
5 C 197 - 198 Alifatické sloučeniny. Karbohydráty (Sacharidy) QD305 - QD322
5 C 199 - 207 Aromatické sloučeniny. Polymery. Makromolekulární chemie QD323 - QD381
5 C 208 - 216 Heterocyklické, makrocyklické a organokovové sloučeniny. Biochemie QD382 - QD441
5 C 217 - 237 Fyzikální a teoretická chemie obecně QD450 - QD458
5 C 238 - 260 Kvantová chemie. Chemické prvky. Chemické reakce QD461 - QD504
5 C 261 - 266 Katalýza. Povrchová chemie QD505 - QD509
5 C 267 - 270 Termochemie a chemická termodynamika (seriály, didaktika) QD510 - QD511
5 C 271 - 286 Termochemie. Koloidní chemie. Elektrochemie. Elektrolýza QD515 - QD591
5 C 287 - 292 Jaderná chemie. Radiochemie. Radiační chemie QD601 - QD649
5 C 293 Fotochemie. Supramolekulární chemie QD651 - QD882
5 C 294 - 296 Krystalografie (seriály, didaktika) QD901 - QD905
5 C 297 - 299 Krystalografie. Struktura krystalů QD906 - QD999
5 C 300 - 310 Geologie obecně QE1 - QE266
5 C 311 - 314 Regionální geologie. Mineralogie QE267 - QE399
5 C 315 - 316 Petrologie QE420 - QE499
5 C 317 - 318 Geodynamika a strukturní geologie obecně. Geochemie QE500 - QE517
5 C 319 - 320 Strukturní geologie. Stratigrafie. Paleontologie QE521 - QE996
5 C 321 - 324 Přírodověda QH1 - QH278
5 C 325 - 327 Biologie obecně QH301 - QH323
5 C 328 - 330 Experimentální biologie. Bioinformatika QH324 - QH341
5 C 331 Biochemie QH343 - QH365
5 C 332 - 333 Biologická evoluce. Genetika. Biofyzika. Molekulární biologie. Biomechanika QH366 - QH519
5 C 334 - 345 Ekologie. Cytologie QH521 - QH705
5 C 346 Botanika QK1 - QK989
5 C 347 Zoologie. Anatomie člověka QL1 - QM695
5 C 348 - 349 Fyziologie. Výživa. Pohybový aparát. Nervová sourstava. Smysly QP1 - QP495
5 C 350 - 355 Biochemie živočichů QP501 - QP801
5 C 356 - 360 Mikrobiologie obecně. Bakterie QR1 - QR96
5 C 361 Potravinářská mikrobiologie. Imunologie QR97 - QR502
5 C 362 - 370 Lékařství obecně R5 - R920
5 C 371 - 375 Lékařství a stát všeobecně. Veřejné zdraví, hygiena, preventivní lékařství RA1 - RA763
5 C 376 - 377 Lékařská centra, nemocnice, dispensáře, kliniky. Soudní lékařství. Toxikologie, jedy RA765 - RA1270
5 C 378 Patologie RB1 - RB214
5 C 379 - 380 Vnitřní lékařství obecně. Vyšetření. Diagnóza. Nemoci RC1 - RC267
5 C 381 - 382 Onkologie. Neurověda. Kardiovaskulární onemocnění. Pracovní lékařství RC268 - RC1245
5 C 383 Chirurgie. Oftalmologie. Stomatologie RD1 - RL803
5 C 384 - 387 Léčebné terapie. Farmakologie RM1 - RM950
5 C 388 - 391 Farmacie, materia medica RS1 - RZ999
5 C 392 - 396 Zemědělství - obecně S1 - S559
5 C 397 - 400 Zemědělská ekonomika. Zemědělská chemie S560 - S589
5 C 401 - 406 Půdy. Pedologie. Meliorace S590 - S621
5 C 407 - 411 Ochrana půdy. Zemědělské stroje a zemědělská technika (seriály) S622 - S674
5 C 412 - 413 Zemědělské stroje a technika. Zemědělské stavby. Ochrana přírodních zdrojů S675 - S946
5 C 414 - 417 Pěstování plodin SB1 - SB1110
5 C 418 - 419 Lesní hospodářství SD1 - SD669
5 C 420 - 421 Chov zvířat SF1 - SF1100
5 C 422 - 423 Akvakultura. Rybářské oblasti. Rybaření SH1 - SH691
5 C 424 Myslivost SK1 - SK664
5 D 1 - 41 Technika obecně (seriály) T1 - T8
5 D 42 - 62 Technika (encyklopedie a slovníky) T9 - T10
5 D 63 Komunikace vědeckých informací T10 - T13
5 D 64 - 66 Dějiny techniky T14 - T33
5 D 67 - 69 Technika obecně (knihy) T37 - T51
5 D 70 - 71 Bezpečnost práce v průmyslu. Preventivní ochrana T55 - T553
5 D 72 - 144 Průmyslové inženýrství T554 - T603
5 D 145 - 148 Technické vzdělávání. Technické školy T61 - T173
5 D 149 - 152 Technologické změny T1732 - T1747
5 D 153 - 164 Vědecký výzkum. Výzkum a vývoj T175 - T185
5 D 165 - 167 Patenty. Obchodní známky T201 - T342
5 D 168 - 206 Technická dokumentace T351 - T385
5 D 207 - 210 Výstavy. Obchodní výstavy T391 - T995
4 A 1 - 50 Stavebnictví obecně TA1 - TA159
4 A 51 - 59 Výzkum. Inženýrské přístroje. Měřicí přístroje. Ergonomie TA160 - TA167
4 A 60 - 63 Systémové inženýrství. Spolehlivost systému TA168 - TA169
4 A 64 - 67 Environmentální inženýrství. Průmyslový design. Design výrobku TA170 - TA174
4 A 68 - 75 Technické kreslení. Inženýrská ekonomika TA175 - TA185
4 A 76 - 77 Řízení inženýrských prací. Stavební stroje a nástroje TA190 - TA217
4 A 78 - 82 Soudní inženýrství. Inženýrská matematika. Inženýrská statistika TA219 - TA340
4 A 83 - 89 Matematické modelování. Numerická analýza. Aplikační programy TA342 - TA348
4 A 90 - 101 Aplikovaná mechanika. Inženýrská mechanika TA349 - TA356
4 A 102 - 105 Mechanika tekutin. Hydromechanika TA357 - TA359
4 A 106 - 107 Aplikovaná akustika TA365 - TA367
4 A 108 - 126 Standardy. Materiálové inženýrství. Mechanické vlastnosti materiálů TA368 - TA407
4 B 1 - 18 Testování materiálů. Kompozity. Nanostruktury. Nekovy. Dřevo. Stavební hmoty TA409 - TA444
4 B 19 - 29 Sklo. Plasty. Polymery. Keramika. Silikáty. Kovy. Katastrofy a inženýrství TA445 - TA495
4 B 30 - 34 Zeměměřičství TA501 - TA625
4 B 35 - 36 Pozemní stavitelství. Stavební konstrukce (seriály) TA630
4 B 37 - 44 Pozemní stavitelství. Stavební mechanika, statika a dynamika stavebních konstrukcí TA631 - TA654
4 B 45 - 55 Navrhování stavebních konstrukcí. Dřevěné, zděné a kovové konstrukce TA656 - TA695
4 B 56 - 58 Inženýrská geologie. Mechanika hornin TA703 - TA709
4 B 59 - 60 Mechanika zemin TA710 - TA711
4 B 61 - 63 Podzemní stavitelství. Zemní práce. Základy staveb TA712 - TA787
4 B 64 Ražení tunelů. Tunely. Hutnictví železa a ocelárny TA800 - TA901
4 B 65 - 68 Dopravní inženýrství TA1001 - TA1280
4 B 69 - 74 Aplikovaná optika. Fotonika. Optické zpracování dat TA1501 - TA1635
4 B 75 - 78 Zpracování obrazů. Lasery a laserové aplikace TA1637 - TA1675
4 B 79 - 81 Laserové aplikace. Optoelektronika. Optická vlákna TA1677 - TA1820
4 B 82 Aplikovaná fyzika plazmatu. Aplikovaná dynamika plazmatu TA2001 - TA2040
4 B 83 - 88 Vodní inženýrství obecně TC1 - TC159
4 B 89 - 94 Technická hydraulika. Hydrodynamika. Vodohospodářské stavby TC160 - TC380
4 B 95 - 97 Vodárenství. Zásobování vodou. Úprava toků TC401 - TC537
4 B 98 - 101 Vodní hráze a přehrady. Vodní cesty. Závlahové inženýrství. Oceánské inženýrství TC540 - TC1800
4 B 102 - 107 Environmentální technologie obecně TD1 - TD158
4 B 108 - 112 Výstavba měst. Ochrana životního prostředí TD159 - TD171
4 B 113 - 117 Znečisťování životního prostředí TD172 - TD185
4 B 118 - 120 Ekologická chemie. Speciální látky znečišťující životní prostředí TD186 - TD196
4 B 121 - 129 Dodávky vody pro komunální a průmyslové účely TD201 - TD500
4 B 130 - 143 Odpadní vody. Čištění odpadních vod. Komunální odpad. Pevné odpady TD511 - TD849
4 B 144 - 149 Znečištění půdy. Očista půdy. Znečištění ovzduší, ochrana ovzduší TD860 - TD890
4 B 150 - 152 Hluk, ochrana před hlukem. Průmyslový odpad. Nebezpečné látky a nakládání s nimi TD891 - TD1066
4 B 153 - 157 Silniční stavitelství obecně (seriály) TE1 - TE7
4 B 158 - 164 Silniční stavitelství. Komunikace a povrchy vozovek TE9 - TE450
4 B 165 - 175 Železniční stavitelství obecně TF1 - TF197
4 B 176 - 178 Stavba železnic TF200 - TF320
4 B 179 - 180 Železniční zařízení a vybavení TF340 - TF499
4 B 181 - 183 Provoz a řízení železnic TF501 - TF668
4 B 184 - 187 Obecní a pouliční dráhy. Elektrické dráhy. Vysokorychlostní pozemní doprava TF670 - TF1620
4 B 188 - 192 Stavitelství mostů TG1 - TG470
4 B 193 - 204 Budování staveb (seriály) TH1 - TH3
4 B 205 - 211 Budování staveb obecně TH4 - TH350
4 B 212 - 215 Staveniště. Nákresy. Odhady. Měření. Rozpočty a kalkulace. Management staveniště TH375 - TH455
4 B 216 - 220 Udržitelná architektura. Zařízení pro stavbu budov TH845 - TH915
4 C 1 - 10 Systémy budování staveb TH1000 - TH1727
4 C 11 - 16 Detaily projektování staveb a konstrukce TH2025 - TH3000
4 C 17 Údržba a oprava TH3301 - TH3411
4 C 18 - 21 Konstrukce budov ve vztahu k jejich užití TH4021 - TH4977
4 C 22 - 23 Konstrukce budov v různých etapách (Stavební řemesla) TH5011 - TH6012
4 C 24 - 27 Sanitární technika v budovách. Stavba budov a ekologické inženýrství TH6014 - TH6085
4 C 28 - 29 Instalatérství a spojování součástí potrubí TH6101 - TH6887
4 C 30 - 44 Vytápění a ventilace TH7005 - TH7699
4 C 45 - 47 Osvětlení TH7700 - TH7975
4 C 48 Řemeslnické dokončovací práce interiéru TH8001 - TH8581
4 C 49 Ochrana budov TH9025 - TH9092
4 C 50 - 54 Požární ochrana TH9111 - TH9745
4 C 55 - 99 Strojírenství obecně TJ1 - TJ160
4 C 100 - 103 Zdroje energie. Úspory energie. Energie (Mechanika) TJ163 - TJ166
4 C 104 - 105 Aplikovaná mechanika. Dynamika TJ170 - TJ179
4 C 106 - 107 Pohyby mechanismů TJ181 - TJ210
4 C 108 - 114 Mechanická zařízení. Automaty. Inteligentní mechanizmy. Roboty TJ2102 - TJ211495
4 C 115 - 139 Řídicí systémy. Automatické stroje TJ212 - TJ225
4 C 140 - 141 Projektování strojů a technické kreslení TJ227 - TJ240
4 C 142 - 146 Výroba strojů TJ241 - TJ254
4 C 147 - 151 Tepelné motory, Spalovací inženýrství TJ255 - TJ265
4 C 152 - 153 Turbíny. Turbostroje TJ266 - TJ2675
4 C 154 - 155 Parní stroje TJ268 - TJ740
4 C 156 - 160 Různé motory a hnací stroje TJ751 - TJ805
4 C 161 - 163 Obnovitelné zdroje energie TJ807 - TJ830
4 C 164 - 170 Hydraulické stroje TJ836 - TJ935
4 C 171 - 175 Pneumatické stroje, Vakuová technika TJ940 - TJ1030
4 C 176 - 182 Hnací stroje TJ1040 - TJ11192
4 C 183 - 199 Strojírenské dílny a strojírenské postupy TJ1125 - TJ1345
4 C 200 - 201 Přepravníky, jeřáby TJ1350 - TJ1418
4 C 202 Zvedáky, lisy TJ1425 - TJ1475
4 C 203 Mechanizace v zemědělství. Šicí stroje. Další speciální stroje TJ1480 - TJ1570
4 C 204 - 272 Elektrotechnika. Elektronika. Jaderné inženýrství obecně TK1 - TK277
4 C 273 - 274 Elektrické měřiče. Laboratorní testování TK301 - TK448
4 C 275 - 290 Elektrické přístroje a materiály TK452 - TK454
4 D 1 - 31 Výroba elektrické energie TK1001 - TK1841
4 D 32 - 34 Dynamoelektrické stroje a příslušenství TK2000 - TK2891
4 D 35 - 36 Zařízení pro výrobu elektřiny přímou přeměnou elektrické energie TK2896 - TK2986
4 D 37 - 40 Rozvod a přeměna elektrické energie TK3001 - TK3521
4 D 41 - 42 Využití elektrické energie TK4001 - TK4102
4 D 43 - 44 Elektrické osvětlení TK4125 - TK4399
4 D 45 - 46 Elektrické topení TK4601 - TK4661
4 D 47 - 124 Telekomunikace. Telegraf. Elektroakustika. Telefon. Radio. Televize. Digitální video. Internet, web TK5101 - TK6720
4 D 125 Instalace domácích spotřebičů TK7018 - TK7725
4 D 126 - 210 Elektronika TK7800 - TK7872
3 A 1 - 33 Elektronika TK7874 - TK8360
3 A 34 - 45 Jaderné inženýrství. Atomová energie TK9001 - TK9401
3 A 46 - 50 Elektřina pro amatéry. Amatérské konstrukční příručky TK9900 - TK9971
3 A 51 - 90 Motorová vozidla, jízdní kola TL1 - TL484
3 B 1 - 25 Aeronautika TL500 - TL778
3 B 26 Raketový pohon. Rakety TL780 - TL7858
3 B 27 - 29 Astronautika. Vesmírné lety TL787 - TL4050
3 B 30 - 65 Důlní inženýrství. Hutnictví obecně TN1 - TN260
3 B 66 - 67 Naleziště hornin. Ložiska železných rud TN263 - TN271
3 B 68 - 71 Provoz dolů a důlní činnosti TN275 - TN325
3 B 72 - 73 Důlní doprava, přeprava, zvedací zařízení, těžební stroje TN331 - TN347
3 B 74 - 75 Ložiska rud a těžba jednotlivých hornin TN400 - TN580
3 B 76 - 99 Hutnictví TN600 - TN799
3 B 100 - 112 Nekovové nerosty, nerudné nerosty TN7995 - TN948
3 B 113 Kámen pro stavební a dekorativní účely TN950 - TN997
3 B 114 - 145 Chemické technologie obecně TP1 - TP151
3 B 146 - 164 Chemické inženýrství, zařízení a dodávky TP155 - TP196
3 B 165 - 166 Chemické látky TP200 - TP248
3 B 167 - 171 Biotechnologie TP24813 - TP24865
3 B 172 - 175 Technická elektrochemie TP250 - TP261
3 B 176 Výbušniny a pyrotechnika, chemie ohně TP262 - TP270
3 B 177 - 184 Palivo, vytápění, vysoušení, chlazení TP315 - TP365
3 B 185 - 194 Potravinářský průmysl a výroba TP368 - TP456
3 B 195 Technologie nízkých teplot. Kryogenní inženýrství TP480 - TP482
3 B 196 - 199 Chlazení a výroba ledu TP490 - TP497
3 B 200 - 201 Kvasný průmysl. Nápoje. Alkohol TP500 - TP660
3 C 1 - 5 Oleje, tuky, vosky TP669 - TP699
3 C 6 - 9 Světelná technika (ne elektrická) TP700 - TP746
3 C 10 - 11 Plynárenství TP7502 - TP762
3 C 12 Průmyslová chemie acetylenu TP765 - TP770
3 C 13 - 26 Keramický a sklářský průmysl. Zpracování hlíny, jílu, hlinky, apod. TP785 - TP8735
3 C 27 - 29 Cementářský průmysl. Cement, vápno, malta, sádra, apod. TP875 - TP888
3 C 30 Textil - bělení, barvení, potisk, apod. TP890 - TP933
3 C 31 - 33 Barvy, nátěry, laky, apod. TP934 - TP945
3 C 34 Výroba tiskařské barvy, inkoustu, apod. TP946 - TP94995
3 C 35 - 36 Organická chemie a jednotlivé průmyslové oblasti TP950 - TP994
3 C 37 Využití odpadů TP995 - TP996
3 C 38 - 57 Polymery a výroba polymerů TP1080 - TP1185
3 C 58 - 68 Fotografie TR1 - TR999
3 C 69 - 72 Výroba obecně TS1 - TS149
3 C 73 - 102 Řízení výroby. Operativní řízení výroby TS155 - TS194
3 C 103 - 108 Obalová technika TS195 - TS1988
3 C 109 - 158 Kovovýroba. Kovodělný průmysl TS200 - TS770
3 C 159 Kamenictví TS780 - TS788
3 C 160 - 166 Technologie dřeva. Dříví, řezivo TS800 - TS915
3 C 167 Chemické zpracování dřeva TS920 - TS937
3 C 168 - 169 Zpracování kůže. Kožedělný průmysl. Kožešiny TS940 - TS1070
3 C 170 - 175 Výroba papíru, papírny TS1080 - TS1268
3 C 176 - 189 Textilní průmysl TS1300 - TS1865
3 C 190 - 199 Gumárenský průmysl TS1870 - TS1935
3 C 200 Různá průmyslová odvětví TS1950 - TS2301
3 C 201 - 204 Řemesla. Umělecká řemesla TT
3 C 205 - 208 Domácí ekonomika TX
3 C 209 - 210 Vojenská věda obecně U
3 C 211 Armády: organizace, struktura UA
3 C 212 - 215 Vojenská správa UB
3 C 212 - 215 Údržba a přeprava UC
3 C 212 - 215 Pěchota UD
3 C 212 - 215 Dělostřelectvo UF
3 C 212 - 215 Vojenské inženýrství. Letectvo. Letecký boj UG
3 C 216 Námořní věda obecně V
3 C 216 Válečná loďstva: organizace, struktura VA
3 C 216 Další služby v námořnictvu VG
3 C 216 Navigace. Obchodní loďstvo VK
3 C 217 - 219 Lodní stavitelství. Stavění lodí. Lodní inženýrství VM
3 C 220 - 224 Knihy, psaní, paleografie Z4 - Z11572
3 C 225 - 234 Knižní průmysl, knižní obchod Z116 - Z659
3 C 235 - 266 Knihovny Z662 - Z10005
3 C 267 - 270 Všeobecné bibliografie Z1001 - Z1121
3 C 271 - 275 Národní bibliografie Z1201 - Z4980
3 C 284 - 316 Předmětové bibliografie Z5051 - Z7157
3 E 1 - 36 Předmětové bibliografie Z7161 - Z7999
3 E 37 Personální bibliografie Z8001A1 - Z8999
3 E 38 - 45 Informační zdroje obecně ZA3038 - ZA5190
Editor: Jan Kolátor Poslední změna: 7.5. 2015 17:05