Konsorciální nákup e-knih

Národní technická knihovna zakoupila v roce 2018 ze svých finančních zdrojů kolekce e-knih od čtyř významných vydavatelů.

Zakoupené kolekce budou dostupné nejen NTK, ale všem členům, kteří společně s NTK v rámci konsorcií nakoupili pro své instituce kolekce elektronických časopisů od těchto vydavatelů.

Každá instituce, která předplácí e-časopisy v novém konsorciu od vydavatelství Elsevier, Springer, Taylor & Francis a Wiley má od těchto vydavatelů na jejich platformách přístupné i kolekce e-knih zakoupených Národní technickou knihovnou.

Podmínky zpřístupnění a užívání

Podmínky zpřístupnění a následného užívaní e-knih vycházejí z uzavřené licenční smlouvy. Přístup k plným textům je pro vás zajištěn stejným způsobem jako v případě časopisů - na základě stanoveného rozsahu IP adres.

Rozsah IP adres můžete zkontrolovat a upravit v administrátorském rozhraní dané platformy. Tam také nastavíte další parametry (vzdálený přístup, logo vaší instituce...). Nastavení jste již pravděpodobně provedli při zpřístupňování vámi zakoupených časopisů, při této akvizici jste také získali své vlastní přístupy do administrátorského rozhraní.

Taylor & Francis obsahuje dvě platformy (URL). Jednu pro přístup k e-knihám a druhou pro časopisy. Doplňkové nastavení je tedy třeba udělat pro každou platformu zvlášť. Přes administrátorský účet se také dají obstarat data potřebná pro nastavení vašich AKS. Poskytovatelé většinou umožňují vygenerovat seznam všech aktuálně přístupných dokumentů (obvykle označován jako "holdings"). V NTK této možnosti využíváme, protože máme většinou přístupy k plným textům složeny z několika různých nákupů. Vygenerovaný seznam použijeme pro nastavení v dalších systémech (SFX, Summon). Holdingy lze nahradit seznamem zakoupených titulů. Soubory pro import vytvořené na základě těchto seznamů jsou ke stažení níže (prozatím pro platformu SFX a SerialsSolutions (Summon/360Link), je-li žádoucí je využít). Občas je vhodné pro tyto systémy nastavit přístup k zakoupeným kolekcím (nikoli konkrétním titulům, které se v rámci kolekce mohou měnit.) Doporučené nastavení a zmíněné pomocné dávky dat naleznete jako soubory ke stažení u popisu jednotlivých kolekcí.

Samotné plné texty jsou většinou k dispozici online i jako pdf soubory bez dalších softwarových omezení. Z děl lze poskytovat meziknihovní službu. Podrobné informace naleznete u jednotlivých kolekcí. 

Licenční smlouvy:

V současné době probíhá podpis dodatků licenčních smluv, které zahrnují seznamy vybraných titulů. Po uzavření dodatků budou jednotlivé instituce informovány emailem.

Konečné kolekce:

MARC záznamy k e-knihám:

Upravili jsme pro vás MARC záznamy ze všech kolekcí do podoby vhodné pro Souborný katalog ČR.

Pro získání upravených záznamů pro import do svých katalogů, prosím, kontaktujte Mgr. Jana Kolátora: e-mail: jan.kolator@techlib.cz nebo tel: 232 002 437.

Metoda výběru konečných kolekcí:

Tituly do trvalého nákupu byly vybrány na základě statistik využití s limitem na instituci, tedy byly vybrány nejvíce využívané tituly v rámci každé instituce v počtu odvozeném od FTE. Podrobnější informace k výběru titulů vám rádi poskytneme na vyžádání.

Elsevier

Přístup k e-knihám na platformě: ScienceDirect

Nákup v režimu „následného výběru konkrétních titulů“. Z níže uvedených titulů, které jsou všechny dostupné během roku 2018, budou na konci roku vybrány jen některé tituly v celkové hodnotě odpovídající již zaplacené částce 3,6 milionů korun českých. Jedná se o řádově zaokrouhlenou sumu. Přístup k titulům mají v tomto režimu všichni členové časopiseckého konsorcia "CzechELib Elsevier“ (ScienceDirect Freedom Collection). Licenční smlouva umožňuje poskytovat v rámci meziknihovních služeb kopie z děl v papírové podobě pro konečného zákazníka, přenos mezi knihovnami může proběhnout elektronickou cestou, při užití specializovaného zabezpečeného systému pro dodávání dokumentů.

Konečná kolekce:

Elsevier - konečná kolekce (.xlsx)

Zpřístupnění

Vstup:

Kolekce těchto e-knih je přístupná na platformě ScienceDirect. Přímo na těchto stránkách lze začít hledání požadovaného zdroje. Rejstřík knih zobrazíte kliknutím na možnost Books v pravé horní části. Poslední sloupec signalizuje zeleným zabarvením ikony dokumentu přístup k plnému textu.

Admin:

V administrátorském rozhraní můžete zkontrolovat a změnit nastaveni IP adres vaší instituce, vaše logo, parametry vzdáleného přístupu, generování holdings apod. Nastavení je shodné pro všechny produkty od Elsevieru.

Nastavení ve znalostních bázích:

SFX:

Umožnuje automatické nastavení propojením přímo na platformu Elsevieru (target ELSEVIER_SCIENCE_DIRECT_AUTOLOAD_BOOKS + další nastavení samosběru na serveru SFX). Doporučujeme nastavit tuto možnost a dále se již o nic nestarat.

Samozřejmě lze importovat nastavení po titulech v „targetu“ ELSEVIER_SD_BOOKS. Zde doporučujeme importovat soubor s vlastními holdingy. Využít lze i soubor vytvořený na základě akvizičního seznamu titulů.

SerialsSolutions (Summon/360Link)

Portfolio je nutné aktivovat po jednotlivých titulech. Doporučujeme stažení souboru s vlastními holdingy a jeho následný import do databáze HGY_ScienceDirect-eBooks_all (Code: HGY). Využít lze samozřejmě i soubor vytvořený na základě akvizičního seznamu titulů (.txt).

POZOR: V případě, že již máte ve znalostních bázích nastavené své další portfolio a budete pracovat se stejnými databázemi, je nutné si nejprve udělat zálohu aktuálního nastavení. A to zejména proto, že na konci roku se bude obsah kolekce opět měnit (zůstanou zachovány jen některé tituly). Námi nabízené soubory, jsou vytvořené tak, že obsahují pouze tituly, které se mají aktivovat. Jejich importem do konkrétní báze tedy dojde pouze k aktivaci potřebných titulů, současné portfolio v dané databázi (existuje-li) není dotčeno, respektive nedojde k žádné deaktivaci. Zároveň upozorňujeme, že soubory pro hromadné nastavení (importy) neobsahují přesně všechny tituly, ale většinu titulů, které lze pro danou znalostní bázi nastavit (respektive, které šlo nastavit v době přípravy těchto souborů – únor 2018).

MARC záznamy: marc-records-elsevier

Upravili jsme pro vás MARC záznamy ze všech kolekcí do podoby vhodné pro Souborný katalog ČR.

Pro získání upravených záznamů pro import do svých katalogů, prosím, kontaktujte Mgr. Jana Kolátora: e-mail: jan.kolator@techlib.cz nebo tel: 232 002 437.

Licenční podmínky: Licenční smlouva - Elsevier

Springer

Přístup k e-knihám na platformě: SpringerLink

Níže uvedené tituly jsou již všechny v trvalém nákupu NTK a tudíž i všech institucí, které byly k 1. 1. 2018 členy časopiseckého konsorcia "CzechELib Springer“ (SpringerLink journals). Licenční smlouva umožňuje poskytovat v rámci meziknihovních služeb kopie z děl v papírové podobě pro konečného zákazníka, přenos mezi knihovnami může proběhnout elektronickou cestou, při užití specializovaného zabezpečeného systému pro dodávání dokumentů.

Konečná kolekce:

NTK Springer eBooks 2018 (.xlsx)

Kritéria při akvizici: Front List 2017, kolekce: Business and Management; Social Sciences; Earth and Environmental Science; Medicine; Chemistry and Materials Science; Biomedical and Life Sciences; Engineering.

Zpřístupnění

Vstup:

Kolekce těchto e-knih je přístupná na platformě SpringerLink. Přímo na těchto stránkách lze začít hledání požadovaného zdroje. Seznam dostupných knih si lze zobrazit kliknutím na možnost Books v patičce stránky a následným zrušením volby „Include Preview-Only content“ v levém menu.

Admin:

V administrátorském rozhraní můžete zkontrolovat a změnit nastaveni IP adres vaší instituce, vaše logo, generování holdings apod. Nastavení je shodné pro všechny produkty od Springeru.

Nastavení ve znalostních bázích

SFX:

Doporučujeme aktivovat po kolekcích."Targets" jsou následující:

 • SPRINGER_LINK_BOOKS_BIOMEDICAL_AND_LIFE_SCIENCES_2017
 • SPRINGER_LINK_BOOKS_BUSINESS_AND_MANAGEMENT_2017
 • SPRINGER_LINK_BOOKS_EARTH_AND_ENVIRONMENTAL_SCIENCE_2017
 • SPRINGER_LINK_BOOKS_ENGINEERING_2017
 • SPRINGER_LINK_BOOKS_CHEMISTRY_AND_MATERIALS_SCIENCE_2017
 • SPRINGER_LINK_BOOKS_MEDICINE_2017
 • SPRINGER_LINK_BOOKS_SOCIAL_SCIENCES_2017

SerialsSolutions (Summon/360Link):

Vhodné aktivovat po kolekcích. Prozatím jsou k dispozici za rok 2017 dvě databáze:

 • Springer for R&D ebooks - Biomedical and Life Sciences (2017) (CODE: ADKPA)
 • Springer for R&D ebooks - Medicine (2017) (CODE: AHMAK)

Ostatní jsou pouze za rok 2016 – zde seznam jen pro ilustraci:

 • Springer for R&D ebooks - Business and Management (2016)
 • Springer for R&D ebooks - Chemistry and Materials Science (2016)
 • Springer for R&D ebooks - Earth and Environmental Science (2016)
 • Springer for R&D ebooks - Engineering (2016)
 • Springer for R&D ebooks - Social Sciences (2016)

Lze také aktivovat portfolio po jednotlivých titulech, v takovém případě doporučujeme stažení souboru s vlastními holdingy a jeho následný import do databáze Springer-Books (Code: SBO). Využít lze samozřejmě i soubor vytvořený na základě akvizičního seznamu titulů (.txt).

POZOR: V případě, že již máte ve znalostních bázích nastavené své další portfolio a budete pracovat se stejnými databázemi, je nutné si nejprve udělat zálohu aktuálního nastavení. Námi nabízené soubory, jsou vytvořené tak, že obsahují pouze tituly, které se mají aktivovat. Jejich importem do konkrétní báze tedy dojde pouze k aktivaci potřebných titulů, současné portfolio v dané databázi (existuje-li) není dotčeno, respektive nedojde k žádné deaktivaci. Zároveň upozorňujeme, že soubory pro hromadné nastavení (importy) neobsahují přesně všechny tituly, ale většinu titulů, které lze pro danou znalostní bázi nastavit (respektive, které šlo nastavit v době přípravy těchto souborů – únor 2018).

MARC záznamy:

Lze stáhnout přímo na webu poskytovatele bez nutnosti přihlášení. Data pro zakoupené kolekce jsme pro vás uložili i zde. Surová data ke stažení, rozdělená po jednotlivých oborech (komprimované ve formátu .zip):

Upravili jsme pro vás MARC záznamy ze všech kolekcí do podoby vhodné pro Souborný katalog ČR.

Pro získání upravených záznamů pro import do svých katalogů, prosím, kontaktujte Mgr. Jana Kolátora: e-mail: jan.kolator@techlib.cz nebo tel: 232 002 437.

Licenční podmínky: Licenční smlouva - Springer

Taylor & Francis

Přístup k e-knihám na platformě: Taylor & Francis

Nákup v režimu „následného výběru konkrétních titulů“. Z níže uvedených titulů, které jsou všechny dostupné během roku 2018, budou na konci roku vybrány jen některé tituly v celkové hodnotě odpovídající již zaplacené částce 3,6 milionů korun českých. Jedná se o řádově zaokrouhlenou sumu.
Přístup k titulům mají v tomto režimu všichni členové alespoň jednoho z časopiseckých konsorcií "CzechELib Taylor & Francis“

Konečná kolekce:

Taylor & Francis - konečná kolekce (.xlsx)

Kritéria při akvizici: Biology, Chemistry, Physics, Maths, Computer Science, Business, Economics, Engineering, Medicine. Z posledních 7 let.

Zpřístupnění

Vstup:

Kolekce těchto e-knih je přístupná na platformě Taylor & Francis Group, kde lze hledat požadované zdroje. Podívejte se na seznam dostupných knih. Pozor, platforma pro časopisy je odlišná: Taylor & Francis Online.

Admin:

V administrátorském rozhraní můžete zkontrolovat a změnit nastaveni IP adres vaší instituce, vaše logo, parametry vzdáleného přístupu, generování holdings apod. Pozor toto nastaveni se projeví jen na platformě Taylor & Francis Group určené pro e-knihy. Časopisy mají platformu vlastní.

Nastavení ve znalostních bázích

SFX:

Portfolio je nutné aktivovat po jednotlivých titulech, v takovém případě doporučujeme stažení souboru s vlastními holdingy a jeho následný import do „targetu“ TAYLOR_AND_FRANCIS_EBOOKS (ALL).

SerialsSolutions (Summon/360Link):

Portfolio je nutné aktivovat po jednotlivých titulech, v takovém případě doporučujeme stažení souboru s vlastními holdingy a jeho následný import do databáze Taylor & Francis eBooks A-Z (code: JTX). Využít lze i soubor vytvořený na základě akvizičního seznamu titulů (.txt).

POZOR: V případě, že již máte ve znalostních bázích nastavené své další portfolio a budete pracovat se stejnými databázemi, je nutné si nejprve udělat zálohu aktuálního nastavení. A to zejména proto, že na konci roku se bude obsah kolekce opět měnit (zůstanou zachovány jen některé tituly). Námi nabízené soubory, jsou vytvořené tak, že obsahují pouze tituly, které se mají aktivovat. Jejich importem do konkrétní báze tedy dojde pouze k aktivaci potřebných titulů, současné portfolio v dané databázi (existuje-li) není dotčeno, respektive nedojde k žádné deaktivaci. Zároveň upozorňujeme, že soubory pro hromadné nastavení (importy) neobsahují přesně všechny tituly, ale většinu titulů, které lze pro danou znalostní bázi nastavit (respektive, které šlo nastavit v době přípravy těchto souborů – únor 2018).

MARC záznamy: marc-records-taylor-francis.mrc

Upravili jsme pro vás MARC záznamy ze všech kolekcí do podoby vhodné pro Souborný katalog ČR.

Pro získání upravených záznamů pro import do svých katalogů, prosím, kontaktujte Mgr. Jana Kolátora: e-mail: jan.kolator@techlib.cz nebo tel: 232 002 437.

Licenční podmínky: Licenční smlouva - Taylor & Francis

Wiley

Přístup k e-knihám na platformě: Wiley Online Library

Nákup v režimu „následného výběru konkrétních titulů“. Z níže uvedených titulů, které jsou všechny dostupné během roku 2018, budou na konci roku vybrány jen některé tituly v celkové hodnotě odpovídající již zaplacené částce 3,6 milionů korun českých. Jedná se o řádově zaokrouhlenou sumu. Přístup k titulům mají v tomto režimu všichni členové alespoň jednoho z časopiseckých konsorcií "CzechELib Wiley Online Library journal“. Licenční smlouva umožňuje poskytovat v rámci meziknihovních služeb kopie z děl v papírové podobě pro konečného zákazníka, přenos mezi knihovnami může proběhnout elektronickou cestou, při užití specializovaného zabezpečeného systému pro dodávání dokumentů.

Konečná kolekce:

Wiley - konečná kolekce (.xlsx)

Kritéria při akvizici: UBCM Collections – e-Books; 3 roky obsahu (roky 2015-2017)

Zpřístupnění:

Vstup:

Kolekce těchto e-knih je přístupná na platformě Wiley Online Library. Přímo na těchto stránkách lze začít hledání požadovaného zdroje.

Admin:

V administrátorském rozhraní můžete zkontrolovat a změnit nastaveni IP adres vaší instituce, vaše logo, parametry vzdáleného přístupu, generování holdings apod. Nastavení je shodné pro všechny produkty od Wiley.

Nastavení ve znalostních bázích:

Doporučujeme stáhnout si přes administrátorské rozhraní aktuální holdingy a tato data pak importovat do příslušných bází. Holdingy lze taktéž nahradit seznamem zakoupených titulů – takto vytvořené soubory pro import jsou ke stažení níže pro každou znalostní bázi zvlášť.

SFX:

Portfolio je nutné aktivovat po jednotlivých titulech, v takovém případě doporučujeme stažení souboru s vlastními holdingy a jeho následný import do „targetu“: WILEY_ONLINE_LIBRARY_UBCM. Využít lze samozřejmě i soubor vytvořený na základě akvizičního seznamu titulů (.txt).

Nastavení pro upload dat do SFX

SerialsSolutions (Summon/360Link):

Portfolio je nutné aktivovat po jednotlivých titulech, v takovém případě doporučujeme stažení souboru s vlastními holdingy a jeho následný import do databáze Wiley-Blackwell Online Books - All Titles (includes Withdrawn titles) (code: W1A). Využít lze samozřejmě i soubor vytvořený na základě akvizičního seznamu titulů (.txt).

POZOR: V případě, že již máte ve znalostních bázích nastavené své další portfolio a budete pracovat se stejnými databázemi, je nutné si nejprve udělat zálohu aktuálního nastavení. A to zejména proto, že na konci roku se bude obsah kolekce opět měnit (zůstanou zachovány jen některé tituly). Námi nabízené soubory, jsou vytvořené tak, že obsahují pouze tituly, které se mají aktivovat. Jejich importem do konkrétní báze tedy dojde pouze k aktivaci potřebných titulů, současné portfolio v dané databázi (existuje-li) není dotčeno, respektive nedojde k žádné deaktivaci. Zároveň upozorňujeme, že soubory pro hromadné nastavení (importy) neobsahují přesně všechny tituly, ale většinu titulů, které lze pro danou znalostní bázi nastavit (respektive, které šlo nastavit v době přípravy těchto souborů – únor 2018).

MARC záznamy: marc-records-Wiley (100 titles)

Upravili jsme pro vás MARC záznamy ze všech kolekcí do podoby vhodné pro Souborný katalog ČR.

Pro získání upravených záznamů pro import do svých katalogů, prosím, kontaktujte Mgr. Jana Kolátora: e-mail: jan.kolator@techlib.cz nebo tel: 232 002 437.

Licenční podmínky: Licenční smlouva - Wiley

 
 
 

Kontakt

Akvizice el. zdrojů

eiz@techlib.cz

Editor: Poslední změna: 9.1. 2020 11:01