Budova NTK

Národní technická knihovna byla vybudována dle projektu Projektil architekti studia v areálu vysokých škol v Praze 6-Dejvicích. Stavební práce byly zahájeny na podzim 2006, hrubá stavba dokončena v prosinci 2007 a od dodavatele byla převzata v prosinci 2008. Pro veřejnost byla knihovna plně zpřístupněna v září 2009. Interiéru dominuje rozlehlé atrium s pravoúhlým půdorysem, které zahrnuje nadzemní podlaží. Na jeho obvodu leží schodiště mezi patry; betonové balkóny kolem atria zdobí přes dvě stovky avantgardních kreseb komiksového typu od rumunského výtvarníka Dana Perjovschiho. Viz také dokument na RTV+.

Budova získala řadu ocenění. Ve skvělé společnosti se budova NTK ocitla v článku Erika Baldwina Temples of Knowledge: 8 Unique National Libraries Across the World.

Autor: Petr Vocelka

 

Knihovna patro po patře

Ve 3. NP – 6. NP najdete regály s knihami, týmové studovny a také prostory pro občerstvení s jídelními a nápojovými automaty a kontejnery na tříděný odpad. Svačinu prosím konzumujte zde. 

K orientaci umístění knih podle vědních oborů můžete využít potištěné pilíře u schodů.

Ve všech patrech kromě přízemí se nacházejí multifunkční zařízení, na kterých naši zákazníci mohou kopírovat, tisknout a skenovat. Od třetího podlaží výš najdete mezi regály rozmístěné počítače, které ale mohou využívat pouze registrovaní zákazníci NTK.

Celé 3. a 6. podlaží jsou vyhrazeny jako klidové zóny. 

V každém podlaží (kromě 2. NP) se nacházejí i toalety. 

1. nadzemní podlaží (virtuální prohlídka)

V parteru budovy před vstupními turnikety do NTK najdete místa k sezení, Galerii NTK, Noční studovnu, recepci (u vchodu NTK3), ze které lze vyjít do Vzdělávacího centra (která slouží též jako ztráty a nálezy), dále vstup do Ballingova sálu, kavárnu Café prostoru_, pobočku Městské knihovny v Praze. Zde je navíc umístěno Univerzitní knihkupectví odborné literatury ČVUT a VŠCHT, bankomat, šatna a veřejné toalety. Parter je vždy otevřený ještě před samotnými otevíracími dobami NTK i po jejich ukončení.

V horním patře kavárny Café prostoru_ se nachází vchod do Akademické klubovny NTK.

Z volně dostupného prostoru (parteru) v 1.NP se do chráněných částí knihovny skrz turnikety dostanete se čtenářským průkazem nebo s lístkem „volný vstup“, který lze vytisknout na tiskárně umístěné poblíž turniketů. Lístek s čárovým kódem slouží i k opuštění knihovny.

Hned za vstupními turnikety se nachází registrační a informační pracoviště NTK, odkud můžete pokračovat do vyšších pater knihovny výtahy nebo po schodech.

2. nadzemní podlaží (virtuální prohlídka)

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází centrální pult služeb, kde jsou veřejnosti v případě dotazů k dispozici naši knihovníci. U stejného pultu napravo je i referenční pracoviště Ústřední knihovny ČVUT. Objednané knihy určené k absenční výpůjčce se vyzvedávají právě u centrálního pultu. Najdete tu i místa k sezení a multifunkční tiskárnu, ale hlavní studijní prostory se nacházejí až o patro výše. V neveřejné části knihovny byste našli Vzdělávací centrum, které lze pronajímat pro různá školení.

3. nadzemní podlaží (virtuální prohlídka)

Ve třetím podlaží je klidová zóna a Tichá studovna. Chovejte se zde prosím obzvlášť ohleduplně a tiše, nutné hovory si můžete vyřídit např. v koutku s nápojovými automaty.

Sekce A

Elektrotechnika, elektrika, jaderné inženýrství a motorová vozidla

Sekce B

Aeronautika, astronautika, chemické technologie, důlní inženýrství a hutnictví

Sekce C - klidová zóna

Chemické technologie, fotografování, výroba a vojenská věda

Sekce D - Studovna časopisů

Najdete tu stovky odborných periodik a některé společenské časopisy, stejně jako elektronické databáze, ke kterým nelze přistupovat vzdáleně (Normy ČSN, Anopress IT, Digitální knihovnu Kramerius). Z kapacitních důvodů jsou zde umístěny nejnovější dva ročníky časopisů, starší čísla jsou svazována a umisťována do volného výběru. Časopisy lze studovat pouze prezenčně, jen zákazníkům kategorie A umožňujeme výpůjčku na 3 dny. Promo video o studovně časopisů.

Badatelna historického fondu

Badatelna je určena pro prezenční studium vzácných a starých tisků. Věnujte prosím pozornost zvláštní otevírací době.

4. nadzemní podlaží (virtuální prohlídka)

Sekce A a B

Inženýrství a stavebnictví

Sekce C

Inženýrství, stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika, elektronika a jaderné inženýrství

Sekce D

Elektrotechnika, elektronika a jaderné inženýrství

5. nadzemní podlaží (virtuální prohlídka)

Studovna Ústřední knihovny ČVUT 

Nachází se v části patra, která odpovídá sekci A. Věnujte prosím pozornost její otevírací době

Sekce B

Matematika, astronomie a fyzika

Sekce C

Fyzika, chemie, geologie, biologie a přírodověda, lékařství, zemědělství, technika

Sekce D

Technika - obecná díla

6. nadzemní podlaží (virtuální prohlídka)

Celé podlaží je vyhrazeno jako klidová zóna. Je tu zákaz hlasitých rozhovorů, telefonování apod.

Pokud nejraději studujete na čerstvém vzduchu a zároveň nechcete opouštět knihovnu, jsou vám k dispozici dvě prosklená venkovní atria. Během zimních měsíců z technických důvodů atria zavíráme.

Sekce A

Obecná díla, geografie a společenské vědy

Sekce B

Společenské vědy, právo, vzdělávání, umění a architektura

Sekce C

Jazykové publikace, matematika a počítačová věda, věda všeobecně

Sekce D

Matematika a počítačová věda

Individuální studovny

Individuální studovny se pronajímají na celý semestr. Pro více informací navštivte tuto stránku.

Užitečné tipy

  • Před vstupem do chráněného prostoru si návštěvník může odložit osobní věci do uzamykatelných skříněk ve veřejné šatně.
  • Ztráty a nálezy najdete na recepci u vchodu NTK3.
  • Kouření je v knihovně zakázáno - kuřákům je vyhrazen prostor s popelníky u vchodů NTK2 a NTK3.
  • Fotografování pro osobní potřebu je povoleno, v případě komerčního využití je ale potřeba kontaktovat nás předem.
  • Do veřejné části – Parteru v 1.NP je dovoleno vodit psa pouze na vodítku a s náhubkem. Majitel psa (ten, kdo psa doprovází) odpovídá za udržování čistoty. Pes musí být stále pod dohledem a nesmí obtěžovat další návštěvníky
  • Pracovníci ostrahy, které najdete ve veřejné části knihovny a na recepci u vchodu NTK3, jsou vyškoleni k pomoci při zraněních, ztrátách dítěte, manipulaci se šatními skříňkami, problémech s parkováním a výtržnostech. V nouzových situacích se řiďte jejich pokyny.

V knihovně si prosím vypněte zvuk mobilu a buďte ohleduplní k lidem, kteří tu studují.

Přečtěte si celý domovní řád.

Přístupnost

Celá budova NTK je bezbariérová, výjimku tvoří pouze druhé patro kavárny.

Vstup do budovy

Do veřejného parteru budovy je možné vstoupit čtyřmi vstupy: NTK1 (ul. Technická), NTK2 (ul. Thákurova), NTK3 (Flemingovo nám.) a NTK4 (ul. Studentská).Tři vchody do budovy NTK (NTK1, NTK2 a NTK4) jsou vybaveny tlačítkem, které umožní pomalé otevření dveří. Pouze u NTK3 není venku tlačítko - dveře ovládá ostraha z recepce.

Zrakově postižené osoby mohou vstupovat vstupem NTK2 a NTK4, které jsou vybaveny naváděcími drážkami, vstupy NTK1 a NTK3 mají akustická zařízení.

Pro vstup do chráněného prostoru knihovny mohou handicapovaní zákazníci i maminky s kočárky využít zvláštní vchod, který se nachází vlevo od turniketů v 1.NP (přízemí). S otevřením dveří rádi pomohou pracovníci ostrahy u vstupu.

Schéma přízemí budovy:

Parkování

Parkovací automat není přizpůsoben handicapovaným návštěvníkům. Platba je proto možná při výjezdu z garáží přímo u obsluhy garáží, která je na tuto možnost připravena. 

Pohyb v knihovně

Pohyb mezi jednotlivými patry je možný prostřednictvím dvou výtahů. Do obou se vejde vozík/kočárek standardní velikosti i s doprovodem i další zákazníci. Výtahy jsou rovněž vybaveny sklápěcím sedátkem. Tlačítka se nacházejí v takové výšce, aby na ně handicapovaný zákazník pohodlně dosáhl.

Příjezd kabiny výtahu do patra je v příslušném patře oznámen zvukovým signálem vně kabiny. V kabině je příjezd výtahu do patra také ohlášen zvukovým signálem. Všechny ovládací prvky výtahu umístěné uvnitř kabiny jsou označeny reliéfními symboly a braillovým písmem.

V přízemí NTK se nacházejí toalety pro handicapované. I v 3.- 6. NP jsou toalety, které jsou uzpůsobeny tak, aby je mohli využívat handicapovaní zákazníci.

V 6. NP se nachází individuální studovny pro handicapované; pronajímají se zdarma.

V Galerii NTK je umístěna rampa, která handicapované návštěvníky vyveze do 2. nadzemního podlaží.

 
 
 
Editor: Martin Novák Poslední změna: 21.6. 2024 08:06