Chemická knihovna ChemTK

ChemTK je název spojené knihovny VŠCHT Praha, ÚOCHB AV ČR a Národní technické knihovny. Tuto knihovnu provozuje NTK.

Absenční výpůjčka knížek ze spojeného fondu NTK, ÚOCHB a VŠCHT je umožněna všem registrovaným čtenářům NTK. Podmínky výpůjček jsou přílohou čtenářské smlouvy. Všichni čtenáři, tedy i neregistrovaní, kteří vstoupí do chráněného prostoru NTK, mají prezenční přístup k celému spojenému fondu NTK, ÚOCHB a VŠCHT.

Logo ChemTK

Důležité odkazy

Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 5.5. 2016 15:05