Šedá literatura

Šedá literatura, tzv. nepublikovaná či polopublikovaná, jsou informace produkované na všech úrovních vládních, akademických, obchodních a průmyslových institucí jak v elektronické, tak v tištěné podobě, které neprošly standardním vydavatelským procesem či nejsou distribuovány do standardní prodejní sítě, tj. jsou vydávány institucemi, jejichž hlavní činností není vydavatelská činnost. Konkrétně jde např. o zprávy (výzkumné, technické, výroční), vysokoškolské kvalifikační práce, konferenční materiály (sborníky, příspěvky, postery), firemní literaturu (katalogy), preprinty a další typy.

Jednou ze služeb NTK je budování Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v České republice v oblastech vědy, výzkumu, vzdělávání a kultury. NUŠL je digitální repozitář, ve kterém se shromažďují záznamy a plné texty šedé literatury z různých institucí v ČR (vysoké školy, výzkumné instituce, ústavy Akademie věd, muzea, galerie…). NUŠL je zdrojem dat o šedé literatuře pro zahraniční systémy OpenGrey , DRIVER , OpenDOAR  a ROAR.

NUŠL vznikl za podpory Ministerstva kultury v rámci projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu - funkční model a pilotní realizace, který probíhal v letech 2008-2011.

Logo NUŠL (Šedá literatura)

Vyhledávání v NUŠL

Důležité odkazy

Kontakty

 nusl@techlib.cz

Petra Černohlávková
Koordinátorka obsahu NUŠL
 232 002 516

Hana Vyčítalová
Koordinátorka partnerské sítě NUŠL
 232 002 537

Informativní web NUŠL

Editor: Hana Vyčítalová Poslední změna: 27.2. 2017 13:02