Šedá literatura a NUŠL

Šedá literatura, tzv. nepublikovaná či polopublikovaná, jsou informace produkované na všech úrovních vládních, akademických, obchodních a průmyslových institucí jak v elektronické, tak v tištěné podobě, které neprošly standardním vydavatelským procesem či nejsou distribuovány do standardní prodejní sítě. Podrobnější informace naleznete na informativních stránkách NUŠL.

Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) je služba NTK, jejímž hlavním cílem je zpřístupňování, ukládání a archivace tzv. šedé literatury z České republiky. NUŠL je zároveň zdrojem dat o šedé literatuře pro zahraniční systémy OpenGrey, OpenAIRE, OpenDOAR a ROAR.

NUŠL vznikl za podpory Ministerstva kultury v rámci projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace, který probíhal v letech 2008–2011.

Uživatelům NUŠL nabízí:

  • bezplatný online přístup bez registrace k informacím o šedé literatuře v ČR,
  • intuitivní jednoduché vyhledávání,
  • informace o umístění a dostupnosti dokumentů.

Šedou literaturu získáváme od různých producentů, se kterými navážeme spolupráci.

Spolupracujícím institucím může přinést:

  • zajištění dlouhodobé archivace elektronických dokumentů a metadat,
  • zviditelnění instituce a jejích výstupů v ČR i zahraničí,
  • usnadnění povinného zveřejňování informací.

Vedle samotného provozu systému je důležitým cílem také podpora odborné diskuse o šedé literatuře. K té velkou měrou přispívá každoročně pořádaná Konference o šedé literatuře a repozitářích.

 
 
 

Logo NUŠL (Šedá literatura)

Vyhledávání v NUŠL

Důležité odkazy

Kontakty

 nusl@techlib.cz

Petra Černohlávková
Koordinátorka obsahu NUŠL
 232 002 516

Hana Vyčítalová
Koordinátorka partnerské sítě NUŠL
 232 002 537

Informativní web NUŠL

Editor: Hana Vyčítalová Poslední změna: 27.2. 2019 10:02