Creative Commons

"Licence Creative Commons je soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl: posilují pozici autora při rozhodování za jakých podmínek bude dílo veřejně zpřístupněno. Licence Creative Commons fungují na jednoduchém principu: autor jejich prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí copyrightu, vycházejí z autorského zákona."

zdroj http://www.creativecommons.cz/

Licence Creative Commons vznikají kombinací několika licenčních prvků, kterými autor dává najevo, jak si přeje, aby bylo s jeho dílem nakládáno. Existují čtyři základní licenční prvky:

CC-BY Attribution (zkratka by): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze při uvedení autora.
CC-NC Noncommercial (nc): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze pro nevýdělečné účely.
CC-ND No Derivative Works (nd): Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat pouze dílo v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená.
CC-SA Share Alike (sa): Umožňuje ostatním rozšiřovat odvozená díla pouze za podmínek identické licence. (Viz též copyleft.)

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons

Národní technická knihovna (dále jako NTK) podporuje licence Creative Commons (dále jako CC) dlouhodobě jednak tím, že je využívá pro své projekty, a také že pravidelně zařazuje přednášky o možnostech využití licencí CC do programů svých akcí. Jednou z nich je pravidelná prezentace CC v rámci pražské Muzejní noci.

Od roku 2013 je NTK součástí národního týmu pro šíření CC v České republice společně s Masarykovou univerzitou v Brně a nevládní neziskovou organizací Iuridicum Remedium, o.s. Tuto svoji činnost NTK stvrdila podpisem memoranda o porozumění s centrálou Creative Commons Corporation v Massachusetts. Role NTK spočívá v informování o CC prostřednictvím online komunikace a vzdělávacích akcí a dodávání podkladů k právním analýzám.

Publikace věnující se volným licencím

Power of Open: licence Creative Commons ve světě a v České republice píše o CC a jejich příkladech jak v České republice tak ve světě, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 ČR a je volně ke stažení zde.

Veřejné licence v České republice je příručka právníků z Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity, který funguje i jako legal lead pro Creative Commons ČR. Publikace se věnuje právním aspektům veřejných licencí v českém právním řádu. Více o této publikaci se dozvíte z blogu Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU, odkud si ji můžete také stáhnout.

Svobodná kultura prezentuje klíčové myšlenky mezinárodního hnutí Creative Commons(CC), které od r. 2001 usiluje o zavedení pružnějších autorských licencí (nejen) pro internet. Je šířena pod licencí CC Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 2.0 (dostupná i v češtině), která umožnuje její kopírování a úpravy (včetně překladu), pokud se nejedná o komerční využití a pokud je uveden autor. Ke stažení zde.

Aktuální akce

Připravujeme.

Dřívější akce

Workshop: Veřejné licence ve službách otevřeného vzdělávání

9. března 2016 od 14.00, učebna PC 02, 3. NP.

Workshop pro profesory, doktorandy, učitele a všechny další, kteří se účastní učebního procesu a vytváří výukové materiály. Účastníci workshopu se dozvěděli, jak otevřeně publikovat a šířit své učebních materiály a výzkumné výsledky. Ale také za jakých podmínek volně šířené materiály používat. Kde najít obrázky a grafiku do svých materiálů zdarma. Kam umístit své dílo, aby se dostalo k co nejširšímu publiku. Ale také právní rámec licencí apod.

Workshop vedl Mgr. Jan Vobořil, PhD.

Jak tvořit poutavé prezentační materiály, které neskončí v šuplíku?

3.11. od 9:30 do 12:30 hodin (studovna PC 02 ve 3. NP, Národní technická knihovna, Technická 6/2710, Praha 6)

Workshop určený PR pracovníkům, fundraiserům, grafikům... zkrátka všem, kdo mají ve Vaší organizaci na starosti přípravu prezentačních materiálů, pozvánek, letáků, plakátů, výročních zpráv... nebo spravují webové stránky, účty na sociálních sítích apod.

Účastníkům předvedeme výhody volně šiřitelných děl (fotografií, grafik, šablon, hudby...) pod licencemi Creative Commons. Vysvětlíme, kde je hledat, jak s nimi pracovat (jak správně uvádět zdroj a autora) a jak je využívat k efektivní propagaci Vaší organizace.

Součástí semináře bude i část o Národním úložišti šedé literatury, jako platformy, kde lze efektivně publikovat vaše materiály, které si díky tomu nachází cestu k lidem, firmám a dalším organizacím... Zároveň je to unikátní prostor, kde lze čerpat inspiraci a informace pro vaše publikace (publikují zde ostatní neziskové organizace, lze tu najít konferenční materiály, vysokoškolské práce, zprávy z výzkumů, metodiky, výroční zprávy, brožury, letáčky...).

Konkrétní dotazy ze své praxe budete moci konzultovat s Mgr. Janem Vobořilem, Ph. D., advokátem a výkonným ředitelem IuRe a dále s PhDr. Petrou Pejšovou, vedoucí digitální Národní technické knihovny.

Další příležitost dozvědět se více o Creative Commons 4.0

Lucie Straková vystoupila se svojí přednáškou na 6. ročníku české Wikikonference 29. listopadu 2014 od 11:15 v prostorách Hvězdárny a planetária v Brně.

Příspěvek nejprve stručně představí veřejné licence jako takové a vysvětlí jejich fungování, přičemž dále se bude soustředit právě na licence Creative Commons. Podrobněji se bude zabývat novinkami v aktuální verzi 4.0, jakož i tím, co se od minulé verze naopak nezměnilo. Zároveň bude informovat o aktuálním dění týkajícím se Creative Commons v českém právním prostoru.

Více na Wikikonference 2014.

Licence Creative Commons 4.0
JUDr. Matěj Myška, Masarykova univerzita, Ústav práva a technologií
22. 10. 2014 v NTK v rámci 7. ročníku konference o šedé literatuře a repozitářích.

Creative Commons: nové šance pro české tvůrce i uživatele
Prezentace proběhla v rámci Noci v knihovně 14. června 2014.
Prohlédněte si fotoreportáž.

Creative Commons 4.0

JUDr. Matěj Myška z Ústavu práva a technologií Masarykovy univerzity představil novou verzi CC 4.0 v NTK 14. listopadu 2013.

Účastníci se dozvěděli odpovědi na to: Co jsou to licence Creative Commons? Jak Vám mohou pomoci šířit Vaše dílo? Jak můžete užívat díla pod těmito licencemi zveřejněná? Jaký je rozdíl mezi různými verzemi těchto licencí? Co přináší verze Creative Commons 4.0? Zda se už dá použít i na databáze? A jak to bude s těmito licencemi až začne být účinný nový občanský zákoník?

Veřejné licence, šedá literatura a výzkumná data
JUDr. Matěj Myška, Masarykova univerzita, Ústav práva a technologií -
23.10.2013 v NTK v rámci 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

CREATIVE COMMONS NOVÉ ŠANCE PRO ČESKÉ TVŮRCE I UŽIVATELE
14. 9. 2013 v rámci Muzejní noci 2013
Prezentující: Národní technická knihovna (NTK), Iuridicum Remedium (IuRe), Masarykova univerzita (MU)

Jste autor a chcete dát své dílo volně k dispozici, ale neztratit své autorství? Použijte Creative Commons. Chcete si stáhnout fotku, video nebo text a dále je použít? Creative Commons vám zaručí, že dílo nekradete a přesně Vám řekne, jak ho použít. Dobré příklady táhnou. Podívejte se na JAMENDO.COM a stáhněte si hudbu legálně zdarma.

Editor: Jakub Szarzec Poslední změna: 1.6. 2020 14:06