Instituciální digitální repozitář

Od roku 2010 provozuje Národní technická knihovna Institucionální digitální repozitář (IDR), který slouží jako studijní knihovna pro výzkum vývoje NTK.

Cílem IDR je zajistit otevřený přístup k šedé literatuře v digitální podobě, která je produkována zaměstnanci NTK. IDR slouží jako dlouhodobé úložiště této literatury.

Repozitář je provozován v systému CDS Invenio. Toto softwarové řešení bylo přejato z Digitálního repozitáře NUŠL.

Publikování zaměstnanců NTK se řídí směrnicí č. 1/2011 ředitele NTK o publikační činnosti zaměstnanců NTK a právech k výsledkům VaVaI, která je dostupná zde.Editor: Poslední změna: 31.1. 2017 14:01