Konference o šedé literatuře a repozitářích

Tématem konference je každoročně šedá literatura a s ní související okruhy – provoz digitálních repozitářů, autorské právo, volné licence, zpracování a ochrana výzkumných dat a archivace a zveřejňování výstupů z vědy a výzkumu. Letošní 12. ročník konference bude opět mezinárodní, s účastí českých i zahraničních přednášejících.

Konference je určena knihovníkům, správcům digitálních sbírek, vedoucím pracovníkům, studentům, autorům vědeckých dokumentů i odborné veřejnosti.

Konference se bude konat 17. října 2019 v Národní technické knihovně v Ballingově sále.

Více informací o konferenci najdete na webu konference.

Výzva k přihlášení odborných příspěvků

Rádi bychom vyzvali všechny zájemce k přihlášení odborných příspěvků na tuto konferenci.

Příspěvek musí spadat do jednoho z následujících témat:

  • Nástroje pro repozitáře šedé literatury a výzkumných dat (vývoj nástrojů, repozitáře nové generace)
  • Autorskoprávní ochrana děl, volné užití a veřejné licence
  • Otevřený přístup a šíření šedé literatury
  • Kurátorství dat a FAIR principy v praxi
  • Podpora vědy a výzkumu v oblasti šedé literatury (data stewardship, DMP, transfer znalostí)
  • Jiné

Příspěvky je možné přihlašovat do 10. května 2019 (včetně).

Knihovna zpracovává osobní údaje zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s pravidly Knihovního řádu společnosti TECH. Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů Národní technickou knihovnou. Vaše osobní údaje budou použity za účelem organizace konference a budou zpracovány po dobu trvání konference.

Výzva k přihlášení odborných příspěvků – 12. Konference o šedé literatuře a repozitářích
350 – 550 znaků
350 – 550 znaků
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 
 
 
 

Datum a místo konání

12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích

čtvrtek 17. října 2019, Ballingův sál

Kontakt

Hana Vyčítalová
 hana.vycitalova@techlib.cz
232 002 537

Petra Černohlávková
 petra.cernohlavkova@techlib.cz
232 002 516

Důležité odkazy

Editor: Hana Vyčítalová Poslední změna: 28.2. 2019 14:02