Konference o šedé literatuře a repozitářích

Tématem konference je každoročně šedá literatura a s ní související okruhy – provoz digitálních repozitářů, autorské právo, volné licence, tvorba metadat nebo výstupy z výzkumu a vývoje. Letošní 10. ročník konference je opět plánován jako mezinárodní s účastí českých i zahraničních přednášejících.

Konference je určena knihovníkům, správcům digitálních sbírek, vedoucím pracovníkům, studentům, autorům vědeckých dokumentů i odborné veřejnosti.

Jubilejní 10. ročník konference se bude konat 19. října 2017 opět v NTK v Ballingově sále.

Výzva k přihlášení odborných příspěvků

Rádi bychom vyzvali všechny zájemce k přihlášení odborných příspěvků na tuto konferenci.

Příspěvek musí spadat do jednoho z následujících témat:

  • Zpřístupňování šedé literatury – příležitosti a překážky
  • Strategie archivace výzkumných publikací a dat
  • Šedá literatura a co s ní – vyhledávání, využívání, citování, propagace
  • Legislativa a otevřený přístup
  • Digitální repozitáře a jejich služby

Příspěvky je možné přihlašovat do 15. května 2017 (včetně).

Více informací k výzvě, podmínky a instrukce najdete na webu konference.

Výzva k přihlášení odborných příspěvků – 10. Konference o šedé literatuře a repozitářích
Vyberte prosím jedno z témat.
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Datum a místo konání

19. října 2017, Ballingův sál

Kontakt

Hana Vyčítalová
 hana.vycitalova@techlib.cz
232 002 537

Důležité odkazy

Editor: Hana Vyčítalová Poslední změna: 29.3. 2017 13:03