Petice a deklarace

Národní technická knihovna je signatářem těchto petic a deklarací:

Berlínská deklarace / Berlin Declaration

Deklarace byla podepsána 22. října 2003 a stala se jedním z milníků hnutí Open Access. Prosazuje otevřený přístup vědců a veřejnosti k výsledkům výzkumu a kulturního dědictví. Základním předpokladem této deklarace je, že organizace provádějící výzkum jsou zodpovědné za otevřený přístup k informacím a že zveřejnění a šíření výsledků výzkumu je nedílnou součástí výzkumného procesu. 

více informací

Haagská deklarace / The Hague declaration on knowledge discovery in the digital age

Haagská deklarace si klade za cíl podpořit dohodu o tom, jak nejlépe umožnit přístup k faktům, datům a nápadům pro získávání vědomostí v digitálním věku. Odstraněním překážek v přístupu a analýzou množství údajů předložených společností můžeme najít odpovědi na velké výzvy, jakými jsou změna klimatu, vyčerpání přírodních zdrojů a globalizace.

více informací

Prohlášení LERU / LERU Statement for the 2016 Dutch EU Presidency

LERU - League of European Research Universities je asociace 21 předních evropských univerzit.

Svým prohlášením "Christmas is over. Research funding should go to research, not to publishers!" vyzývá všechny univerzity a vědecké instituce, aby se připojily a začaly zabývat problematikou financování výzkumu.

více informací

Vyjádření zájmu Open Access 2020 / Open Access 2020 Expression of Interest

OA2020 je celosvětová aliance, která v návaznosti na Berlínskou deklaraci o otevřeném přístupu k výsledkům výzkumu a kulturního dědictví prosazuje urychlení přechodu na otevřený přístup.

seznam signatářů

 
 
 
Editor: Poslední změna: 18.4. 2018 12:04