Mezinárodní konference Knowledge-Research-Education, Prague 09/09/10

Národní technická knihovna pod záštitou 1. náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy Kryštofa Hajna a ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze pořádá mezinárodní konferenci KRE 10.

Před rokem, 9. září jsme slavnostně přestřihli pásku vstupu do nové budovy na úrovni doby pro Národní technickou knihovnu a rádi bychom toto magické datum (09/09/09) připomněli. Po pravdě řečeno, přáli bychom si letošní konferencí zahájit každoroční tradici. Hlavním téma konference zní Knowledge, Research and Education. Plánujeme ji jako malou konferenci pro přibližně 80-100 účastníků, kde bychom si přáli, aby se sešli hodnostáři universit a vedoucí osobnosti z oblasti vzdělávání, výzkumu, knihoven a vydavatelství a naslouchali a diskutovali o trendech a metodách, které ovlivňují jejich oblasti zájmu zejména tam, kde se dotýkají či překrývají. Chtěli bychom upozornit na úzkou provázanost tam, kde často pociťujeme profesní izolaci mezi poskytovateli informací, tvůrci poznatků a pedagogy v přívětivém prostředí přednášek a diskusí na téma tisíců rychle se proměňujících způsobů jak se informace transformují v poznatky, které pak podporují výzkum aby byly dále sdíleny v akademické obci a živily proces vysokoškolského vzdělávání. Konference začne v poledne ve čtvrtek 9. září dvěma klíčovými přednáškami, po přestávce na kávu bude pokračovat dalšími přednáškami, prohlídkou knihovny a večerním společenským programem. Další dvě přednášky zahájí páteční dopoledne a konferenci uzavře panelová diskuse, která skončí v poledne.

Martin Svoboda, ředitel NTK

Program

Níže najdete rozpis na čtvrtek, pátek i společenský večer.

 Čtvrtek, 9. září 2010

registrace a informace 12:00 - 14:00
šatna 12:00 - 18:30

moderuje: Irena Šléglová, Ústřední knihovna FSS MU

13:00 – 13:05

zahájení konference a uvítání účastníků konference
Kryštof Hajn, 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Martin Svoboda, ředitel Národní technické knihovny

13:05 – 13:35

úvodní přednáška
The Future of Academic Publishing for the Good of University and Society
Sijbolt J. Noorda, European University Association, Open Access Working Group, UK

13:50 - 14:35

New roles of libraries in Teaching, Learning and Research
Hans Geleijnse, LIBER - Association of European Research Libraries

14:35 - 15:05

přestávka, občerstvení a projekce filmu Víta Janečka "memOry"

 

moderuje: Darina Kožuchová, NTK

15:05 - 15:50

Crisis of Scientific Communication: Fact or Fiction?
Rudolf Haňka, University of Cambridge, UK

15:50 - 16:35

Knowledge, Research & Education at University and in Industry
Jan Vobecký, ABB Switzerland Ltd.

Společenský program - čtvrtek 9. září

16:50 - 17:40

prohlídky Národní technické knihovny (4 skupiny, odchod z konferenčního sálu)

17:40 - 17:50

krátký koncert v Hale služeb (2 NP)

18:30

sraz účastníků konference v parteru NTK - odchod na slavnostní recepci

18:40

odjezd 2 historickými tramvajovými vozy do centra Prahy (nástup: zastávka "Lotyšská", nedaleko NTK)
Trasa: Vítězné náměstí - Hradčanská - Malostranská - Štefánikův most - Náměstí Republiky

19:00 - 23:30

slavnostní recepce v Obecním domě (nám. Republiky 5, Praha 1)

 Pátek, 10. září 2010

registrace a informace 8:30 - 10:30
šatna 8:30 - 13:00

9:00 - 9:30

občerstvení


moderuje: Martin Svoboda, ředitel NTK

9:30 - 10:15

Academic Scholarship in the Digital Age
Rudi Schmiede, Darmstadt University of Technology, Germany

10:15 - 11:00

závěrečná přednáška

Manufacturing Knowledge in the Age of Pervasive Forgetting
Andrew Lass, Mount Holyoke College, MA, U.S.

11:00 – 11:20

přestávka, občerstvení


moderuje: Andrew Lass, Mount Holyoke College, MA, U.S.

11:20 – 12.20

panelová diskuse

12.20

závěr

Přednášky a přednášející

Na konferenci KRE 10 se představí:

Andrew Lass, profesor sociální a kulturní antropologie na Mount Holyoke College v Massachusetts, USA: Manufacturing Knowledge in the Age of Pervasive Forgetting

Hans Geleijnse, odborný konzultant pro knihovnické strategie v knihovně na Tilburg University a prezident LIBER (Association of European Research Libraries): New roles of libraries in Teaching, Learning and Research

Rudolf Haňka, emeritní profesor na Wolfson College, University of Cambridge; profesor Fakulty managementu a člen Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze; předseda poradního sboru ministryně školství ČR pro reformu vysokého školství: Crisis of scientific communication; fact or fiction?

Sijbolt J. Noorda, prezident Asociace holandských univerzit, Haag;  člen Rady Asociace evropských univerzit, pracovní skupiny Open Access, Velká Británie: The future of academic publishing for the good of university and society

Rudi Schmiede, profesor sociologie, Darmstadt University of Technology, Německo: Academic Scholarship in the Digital Age

Jan Vobecký, profesor a vědec, člen Vědecké rady Elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického Praha; výzkumný a vědecký pracovník  společnosti ABB Switzerland Ltd.: Knowledge, Research & Education at University and in Industry
 
 
 

Registrace a platby

Registrace byla uzavřena.

Vyplněný registrační formulář odešlete prosím nejpozději do 31. srpna 2010. Obratem obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce výzvu k dokončení registrace (odkaz na pdf s podklady k platbě účastnického poplatku). Pokud Vám tato výzva nebude doručena do 48 hodin nebo si přejete poplatek zaplatit v hotovosti na konferenci, kontaktujte nás na adrese kre@techlib.cz.

Registrační pult pro účastníky konference bude otevřen 9. září 2010 od 12.00 v předsálí Ballingova sálu v Národní technické knihovně (vstup NTK4).

Účastnický poplatek

pro účastníky z České republiky                 1 200 Kč

pro účastníky ze zahraničí                            50,- EUR (vč. DPH)

Poplatek zahrnuje vložné, prohlídku Národní technické knihovny a slavnostní recepci.
Poplatek uhraďte nejlépe bankovním převodem do 31. srpna 2010 na adresu a číslo účtu příjemce platby:  

Národní technická knihovna
Technická 6
160 80 Praha 6 – Dejvice

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
účet/account: 8032031/0710
IBAN: CZ83 0710 0000 0000 0803 2031
SWIFT: CNBACZPP

Variabilní symbol: do variabilního symbolu uveďte vygenerované registrační číslo (ve formátu 0001XXX), najdete je na výzvě k úhradě účastnického poplatku. Do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO a PŘÍJMENÍ osoby, za kterou byl poplatek uhrazen.

Upozorňujeme, že veškeré bankovní poplatky hradí účastník.

Daňový doklad Vám bude vydán u registračního pultu 9. září..

Vrácení účastnického poplatku

Pokud odřeknete účast písemnou formou nejpozději do 8. září, vrátíme Vám uhrazenou částku po odečtení 25% storno poplatku. Po 9. září 2010 (včetně) je poplatek nevratný. Poplatek je možné převést na jinou osobu v případě, že se registrovaný účastník nebude moci konference zúčastnit. Při platbě účastnického poplatku je nezbytné uvést ve zprávě pro příjemce jméno a příjmení osoby, za kterou je poplatek hrazen.

Užitečné informace

Níže najdete užitečné informace o dopravě do Národní technické knihovny a ubytování v jejím okolí.

Doprava z letiště

Účastníci si sami zajišťují dopravu na místo konání konference. Z letiště Praha – Ruzyně do Národní technické knihovny a zpět se dostanou nejsnadněji autobusem nebo taxíkem.

  • Autobusy: linka 119 jezdí z letiště Ruzyně každých 10-20 minut z autobusového nástupiště před terminálem 1 (letiště Ruzyně) a končí  hned  vedle vchodu do metra (konečné trasy A - "Dejvická"). Autobusy jezdí od cca 04:00 do 23:30, cesta trvá přibližně 25 min; jízdenka stojí 24 Kč. Můžete také použít speciální autobusovou AE linku (Airport Express), která jezdí přímo na konečnou stanici trasy metra A - na stanici "Dejvická" (cena 30 Kč).
  • Taxi: doporučujeme používat oficiální taxi, která parkují hned před východem z obou terminálů (AAA). Jízda taxíkem na místo konání konference, resp. do doporučených hotelů trvá přibližně 10 minut a stojí kolem 300 Kč.
  • Další informace: http://www.dpp.cz/doprava-na-letiste/

Doprava z Hlavního (Wilsonova) nádraží

 Pro dopravu z Hlavního nádraží použijte metro - červenou trasu C ve směru "Háje" a ve stanici "Muzeum" přestupte na zelenou trasu A. Pokračujte až do konečné stanice "Dejvická".

Doprava z autobusového nádraží Florenc

Pro dopravu z autobusového nádraží Florenc je nejvhodnější metro. Použijte červenou trasu C ve směru "Háje" a ve stanici "Muzeum" přestupte na zelenou trasu A. Pokračujte až do konečné stanice "Dejvická".

Doprava do centra města

Doprava do centra města je snadná a pohodlná, obyčejně metrem (zelená trasa A, tři stanice na Staroměstskou a pět stanic na Muzeum). Můžete si koupit tři druhy jízdenek: celodenní jízdenka za 110 Kč platí 24 hodin, jednorázová jízdenka za 32 Kč platí 75 minut od jejího označení, jednorázová jízdenka za 24 Kč platí 30 minut od označení. Jízdenku lze použít pro všechny druhy dopravních prostředků - metro, autobusy a tramvaje. Jízdenka musí být označena před prvním vstupem do značeného prostoru metra nebo po prvním vstupu do autobusu, příp. tramvaje. Lze ji zakoupit v automatech, ve stanicích metra, prodejnách tabáku, v novinových kioscích či prostřednictvím mobilního telefonu. 

Další informace: http://www.dpp.cz/

Ubytování

Ubytování si účastníci konference zajišťují sami. Seznam ubytovacích kapacit v dosahu Národní technické knihovny:

Hotel DAP*** (Dům Armády Praha)

Adresa: Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 973 211 444, + 420 973 211 422

http://www.daphotel.cz

Hotel Denisa****

Adresa: Národní obrany 33, 160 00 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 224 318 969

http://www.hotel-denisa.cz

Diplomat Hotel**** Praha

Adresa: Evropská 15, 160 41 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 296 559 212, + 420 296 559 178, + 420 296 559 213

http://www.diplomathotel.cz/cz/home

Crowne Plaza****, Prague

Adresa: Koulova 15, 160 45 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 296 537 111

http://www.austria-hotels.at/cz/crowne-plaza/index.html

Masarykova kolej***

Adresa: Thákurova 1, Praha 6

Tel. +420 233 051 111

http://www.studenthostel.cz/

Další užitečné informace

Konferenční sál má kapacitu 196 míst v hledišti a 50 míst na balkóně. 182 míst v hledišti nabízí připojení notebooků k elektrické a datové síti; sál je pokryt bezdrátovou sítí s přístupem na internet (dva přístupové body 802.11abg). http://www.techlib.cz/cs/640-konferencni-prostory-ballinguv-sal/. Sál je bezbariérový, nabízí vlastní zázemí šatny a vlastní toalety. V přízemí je propojen s tzv. Noční studovnou, ve které probíhá občerstvení během přestávek.

Více informací o Praze:

http://www.praha.cz/

http://praha.eu/jnp/cez/home/index.html

Kontakt

Lenka Patoková

 lenka.patokova@techlib.cz

232 002 535

Galerie

KRE 10 1
KRE 10 2
KRE 10 3
KRE 10 4
KRE 10 5
KRE 10 6
KRE 10 7
KRE 10 8
KRE 10 9
KRE 10 10
KRE 10 11
KRE 10 12
KRE 10 13
KRE 10 14
KRE 10 15

Dárci a partneři

Springer logo

Editor: Poslední změna: 29.6. 2016 15:06