NTK v číslech

Další statistické údaje

Ukazatel

2012

2013

2014

2015

Počet registrovaných zákazníků 21 841 25 449 26 522 27 729
Z toho: fyzičtí registrovaní zákazníci celkem 21 110 - 25 766 -
Z toho: studenti 16 403 - 20 326 -
Virtuální uživatelé VPK celkem 731 746 756 777
Počet návštěvníků knihovny za rok celkem 1 017 583 1 235 866 1 077 265 2 143 379
Z toho: fyzičtí návštěvníci 483 583 539 635 542 889 568 850
Virtuální návštěvníci 534 000 696 231 554 376 1 574 529
Stav primárních fondů knihovny k 31. 12. celkem 1 182 254 1 188 300 1 185 356 1 177 824
Z toho: základní fond 1 098 855 1 104 623 1 185 356 1 089 144
Speciální fond 83 198 83 469 83 469 83 469
Fond elektronických dokumentů 201 208 211 1 438
Přírůstek primárních fondů celkem 5 633 6 046 4 176 3 763
Úbytek primárních fondů celkem 4 983 4 859 6 923 16 295
Počet výpůjček z fondů knihovny celkem 192 974 191 864 190 485 393 269
Z toho: ze základního fondu vč. prodloužení celkem 108 703 110 181 114 949 111 767
Z toho: absenční výpůjčky osobní 108 244 109 350 109 246 110 474
Ze speciálního fondu celkem 84 271 81 683 75 536 281 502
Počet meziknihovních služeb celkem 9 328 9 674 9 388 7 317
Počet vzdělávacích akcí celkem 171 163 198 146
Počet účastníků akcí celkem 1 930 3 564 3 508 3 492

Výroční zprávy

 

 

Editor: Martina Tvrdá Poslední změna: 19.11. 2016 14:11