Stephen Hawking

Profesor Stephen William Hawking byl britský fyzik, který patřil k nejznámějším vědcům světa. Svůj život zasvětil kosmologii a stal se uznávaným odborníkem na poli teoretické fyziky. Ve snaze vysvětlit základní otázky fyziky a naší existence i laikům, publikoval kromě odborných děl také řadu knih populárně-naučného charakteru, mezi něž patří například mezinárodní bestseller Stručná historie času (A Brief History of Time). Za svou činnost získal během života množství ocenění. Mezi ta nejvýznamnější patří třeba Gold Medal of the Royal Astronomical Society, která je nejvyšším oceněním udělovaným Královskou astronomickou společností ve Velké Británii.

V roce 1963 se u něj začala projevovat amyotrofická laterální skleróza, která postupem času způsobila celkové ochrnutí těla. I přes toto velice těžké postižení se Stephen Hawking dál věnoval vědecké činnosti. Působil na univerzitě v Cambridgi, kde také v mládí studoval. Nejen pro svou genialitu, ale také pro neuvěřitelnou vůli čelit zákeřné nemoci, se stal vzorem mnoha začínajících vědců.

Stephen Hawking zemřel 14. března 2018. Abychom oslavili jeho plodný život, připravili jsme pro vás malou online výstavu knih z oboru, kterým se zabýval. Pro přístup ke knihám musíte být registrovaným zákazníkem NTK a  je nutné se přihlásit.

 

Archimedes to Hawking: Laws of Science and the Great Minds Behind Them

Autor: Clifford Pickover

Jak se vyvíjela fyzika od starověkých Archimedových dob až po moderní dobu Stephena Hawkinga? Na cestu za poznáním, v níž Hawking učinil skutečné skoky kupředu, nás vezme autor Clifford Pickover.

Obor: Fyzika

     
 

Black Holes, Cosmology And Extra Dimensions

Autoři: Kirill A. Bronnikov and Sergey G. Rubin

Kolektiv autorů provází čtenáře tématem černých děr, červích děr a kosmologie. Kniha je rozdělena do tří částí. Od čtenáře se předpokládá základní znalost obecné a speciální teorie relativity.

Obor: Fyzika

     
 

Great Physicists: The Life and Times of Leading Physicists from Galileo to Hawking

Autor: William H. Cropper

Stál po boku velikánů vědy jako Galilea, Newtona či Einstena. Stephen Hawking posunul moderní fyziku vpřed mílovými kroky a rozhodně patří do tohoto souboru fascinujících portrétů významných vědců a vědkyň.

Obor: Fyzika

     
 

The Nature of Space and Time

Autoři: Giuseppe Longo, Danielle Bailly, and Francis Bailly

Chcete se dozvědět, jak se na otázku kvantové teorie gravitace dívají dva z nejslavnějších fyziků Stephen Hawking a Roger Penrose? Pak vám tato kniha umožní vhled do diskuse nad jejich rozdílnými pohledy na vývoj a dopad kvantové teorie.

Obor: Fyzika
     
 

Time and Space

Autor: Barry Dainton

Druhé vydání knihy zabývající se filozofií času a prostoru. Oproti původní edici jsou přidány kapitoly o Zenónových paradoxech, vývoji fyziky a dynamice času. Kniha obsahuje přes sto ilustrací a výkladový slovník termínů.

Obor: Fyzika

     
 

Time, space, stars & man

Autor: Michael M. Woolfson

Popularizační kniha z pera britského fyzika a astrofyzika Michaela Marka Woolfsona se zaobírá velkými vědeckými záhadami: původem vesmíru, života a rozvojem vědomí. Autor začíná popisem procesů, které předcházely velkému třesku, a dochází až k vývoji lidstva.

Obor: Fyzika

     
 

What Does a Black Hole Look Like?

Autor: Charles D. Bailyn

V této knize Charles Bailyn popisuje, jak astronomové pozorují černé díry, a ukazuje, jak tato tělesa vypadají a jak reagují se svým okolím.  Kniha se dotýká tématu pozorování teoretický jevů, jako jsou gravitační vlny, červí díry a Hawkingovo záření.

Obory: Fyzika, astrofyzika

 
 
 
Editor: David Shakhar Poslední změna: 23.3. 2018 09:03