Národní centrum pro perzistentní identifikátory - ISSN, ORCID, DOI

Národní centrum pro perzistentní identifikátory (dále jen Centrum PID) funguje jako samostatný referát NTK. Jeho hlavním cílem je poskytovat administrativní, koordinační, metodickou a finanční podporu pro zavádění a využívání perzistentních identifikátorů (PIDs) kompatibilních s evropskými a mezinárodními standardy (ISSN, ORCID iD, DOI a dalších).

Centrum PID je složeno z odborných koordinátorů, kteří shromažďují a organizují znalosti o PIDs a poskytují metodickou podporu institucím se zájmem o využívání PIDs. Centrum PID také slouží jako fórum pro výměnu a sdílení zkušeností mezi institucemi ČR s příslušnými identifikátory.

Národní centrum ISSN

Národní centrum ISSN (NC ISSN) je jedním z 93 národních středisek, která tvoří síť ISSN. Na žádost vydavatele nebo knihovny přiděluje ISSN tištěným i elektronickým novinám, magazínům, vědeckým časopisům, sborníkům z konferencí, edičním řadám a dalším tzv. pokračujícím zdrojům, vydávaným na území České republiky. Zpracovává o nich záznamy do národní databáze ISSN a do mezinárodního registru - ISSN Portal.

Přidělení ISSN je bezplatné.

Více o NC ISSN najdete zde.

Národní centrum ORCID

Národní centrum ORCID (NC ORCID) vzniká k podpoře implementace a efektivního využívání perzistentního identifikátoru ORCID iD v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v České republice.

Služby NC ORCID budou určeny vysokoškolským institucím, výzkumným organizacím a výzkum financujících agenturám, které integrují ORCID iD do svých systémů a podporují široké a efektivní využívání tohoto perzistentního identifikátoru výzkumníky v ČR.

Více o NC ORCID najdete zde.

Národní centrum DOI

Národní centrum DOI (NC DOI) vzniká k podpoře implementace a efektivního využívání perzistentního identifikátoru DOI (Digital Object Identifier; digitální identifikátor objektů) v oblasti výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Využití služeb NC DOI bude otevřeno všem vysokoškolským institucím, výzkumným a dalším neziskovým organizacím působícím v oblasti vědy, výzkumu a inovací, které se nacházejí v České republice a které produkují v rámci své činnosti výzkumná data, datové sady a jiné typy výstupů, kterým přidělují či plánují přidělovat identifikátory DOI.

Více o NC DOI najdete zde.

 
 

Kontakt

Národní technická knihovna
Centrum PID
Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice
 
Přejít na web identifikatory.cz
 

  identifikatory@techlib.cz

  issn@techlib.cz

  orcid@techlib.cz

  doi@techlib.cz

 
 

logo ISSN

 
 

logo ORCID

 
 

logo DATACITE

Editor: Magdaléna Sobotková Poslední změna: 18.8. 2023 08:08