Tiskové zprávy

V této sekci naleznete publikované tiskové zprávy týkající se projektu EFI

Projekt Efektivní informační služby NTK zahájen

Praha 3. srpna 2011

Dne 14. 7. 2011 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Josefem Dobešem podepsán právní akt Podmínky použití prostředků pro realizaci projektu r. č.: CZ.1.04/4.1.00/59.00019, který podpoří řešení projektu Efektivní informační služby NTK (EFI). Hlavním cílem projektu je posílení institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Národní technické knihovny (NTK), která je příspěvkovou organizací v resortu školství, a rozvoj transparentního a funkčního mechanismu veřejných informačních služeb. NTK získala pro tento projekt podporu z evropského Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), zprostředkovanou Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, v celkové výši 31.759.450 Kč.

Hlavní cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou zejména zaměstnanci NTK, cílem projektu je však rovněž snaha řešit problémové okruhy, které jsou palčivé pro celou knihovnickou obec. Jedná se především o zavedení mezinárodně srovnatelného sledování kvality služeb specializovaných knihoven, zlepšení vzdělávání pracovníků knihoven na všech úrovních řízení v oblasti strategického plánování a managementu, ale i zefektivnění systému získávání a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů v ČR. PhDr. Radka Římanová, vedoucí Odboru projektů a inovací NTK, k tomu dodává: „Jsme rádi, že se nám podařilo získat podporu z OP LZZ.  Projekt významně přispěje ke zkvalitnění knihovních služeb, které jsou nedílnou součástí veřejných služeb poskytovaných státem.“

Více informací o projektu EFI naleznete v sekci O projektu nebo na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR. Vaše dotazy ráda zodpoví PhDr. Radka Římanová, vedoucí Odboru projektů a inovací, Národní technická knihovna, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6-Dejvice, tel.: (+420) 232 002 410, e-mail:radka.rimanova@techlib.cz.

Národní technická knihovna chce pracovat efektivněji, pomohou jí k tomu peníze z Evropského sociálního fondu.

Praha 16. února 2012

Dne 16. února 2012 byla podepsána Smlouva o dodávce služeb pro projekt Efektivní informační služby Národní technické knihovny (NTK) pro veřejnost a státní správu s firmou Komix s.r.o., která uspěla se svým řešením ve veřejné zakázce financované ze zdrojů Evropského sociálního fondu.

Komix s.r.o. vytvoří pro NTK analýzu informační struktury pro výzkum, vzdělání a veřejnost, včetně analýzy veřejných informačních služeb poskytovaných NTK a vytvoří softwarové řešení Registru akvizice elektronických informačních zdrojů. Dalším závazkem bude realizace Standardizovaného adaptabilního systému sledování kvality veřejných služeb poskytovaných NTK.

Hlavním cílem projektu financovaného ze zdrojů Evropského sociálního fondu OP LZZ je posílení institucionální kapacity a efektivnosti výkonu NTK, která je příspěvkovou organizací v resortu školství. „Projekt Efektivní informační služby významně přispěje ke zkvalitnění fungování knihovny, která je nedílnou součástí veřejné správy.“

Hlavní cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou zejména zaměstnanci NTK, nicméně cílem projektu je pomoci řešit problémové okruhy, které jsou palčivé pro celou knihovnickou obec. Jedná se především o zavedení mezinárodně srovnatelného sledování kvality služeb specializovaných knihoven, zlepšení vzdělávání pracovníků knihoven na všech úrovních řízení v oblasti strategického plánování a managementu a zefektivnění systému získávání a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů v ČR.

Více informací o projektu EFI (registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00019) naleznete v sekci O projektu nebo na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR. Vaše dotazy ráda zodpoví Magdalena Hornová, manažerka projektu, Národní technická knihovna, Odbor inovací a projektů, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 - Dejvice, tel.: (+420) 232 002 432, e-mail: magdalena.hornova@techlib.cz.

Tiskovou zprávu ke stažení najdete zde.

Efektivní získávání elektronických informačních zdrojů je zásadní pro zlepšování a modernizaci služeb NTK.

Praha 15. října 2012

Dne 8. listopadu 2012 proběhne konference v Ballingově sále Národní technické knihovny se zahraniční účastí. Hlavním tématem je akvizice elektronických informačních zdrojů a příklady dobré praxe z Amsterdamské univerzitní knihovny, kterou svým příspěvkem zastoupí pan A.J.H.A. Verhagen. Dále vystoupí prof. Diane Sonenwald, odbornice na strategické řízení knihovních institucí, které je nepostradatelné pro efektivní rozvoj knihoven a jejich služeb. Dalšími neméně důležitými hosty budou prof. Zlatuška z Centra vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích v Brně a ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák.

Konference se koná v rámci projektu Efektivní informační služby NTK, jehož hlavním cílem je posílení institucionální kapacity a efektivnosti výkonu NTK, která je příspěvkovou organizací v resortu školství. „Projekt Efektivní informační služby významně přispěje ke zkvalitnění fungování knihovny, která je nedílnou součástí veřejné správy,“ dodává Radka Římanová, vedoucí Odboru projektů a inovací NTK.

Hlavní cílovou skupinou, na kterou je projekt zaměřen, jsou zejména zaměstnanci NTK, nicméně cílem projektu je pomoci řešit problémové okruhy, které jsou palčivé pro celou knihovnickou obec. Jedná se především o zavedení mezinárodně srovnatelného sledování kvality služeb specializovaných knihoven, zlepšení vzdělávání pracovníků knihoven na všech úrovních řízení v oblasti strategického plánování a managementu a zefektivnění systému získávání a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů v ČR.

Více informací o projektu EFI (registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/59.00019) naleznete na jeho stránkách efi.techlib.cz nebo na stránkách Evropského sociálního fondu v ČR www.esfcr.cz. Vaše dotazy ráda zodpoví Magdalena Hornová, manažerka projektu, Národní technická knihovna, Odbor inovací a projektů, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6 - Dejvice, tel.: (+420) 232 002 432, e-mail: magdalena.hornova@techlib.cz.

Tisková zpráva vyšla v Knihovnickém zpravodaji Vysočina, Ročník 12/Číslo 3.

Tiskovou zprávu ke stažení naleznete zde.


 
 
 

Kontakt

Martin Svoboda, ředitel NTK
E-mail

Důležité odkazy

Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 21.11. 2017 11:11