Data ve službách novinářů - praktický workshop datové žurnalistiky

V posledních letech se stává světovým trendem tzv. datová žurnalistika, neboli využívání pokročilé práce s velkými objemy dat v novinařině. Pomalu si hledá cestu i do českých redakcí, systematická práce s daty je ale zatím spíše záležitostí odvážných pionýrů. Cílem workshopu je přiblížit českému publiku základní metody práce datové analýzy. Na konkrétních datech si ukážeme širokou škálu postupů: strukturování, čištění, interpretaci a vizualizaci dat. Pro účast není potřeba znalost konkrétních technologií.

Vstup po předchozí registraci zdarma (kapacita workshopu je 30 osob). Je třeba přinést si vlastní laptop.

Program workshopu

1. Datové formáty a dostupnost dat

2. Čistění dat aneb praktický úvod do Google Refine

3. Stukturování dat aneb třídění a propojování dat s pomocí Google Fusion Tables

4. Interpretace a vizualizace dat aneb hledání příběhu

5. NOVĚ: Jiří Skuhrovec, Jiří Knitl: Případová studie využití dat a práce s nimi - od zadání přes vyhledání zdrojů a získání dat až k výsledkům a možnostem jejich využití.

Na oficiální program semináře naváže neformální diskuse nad tématy a výstupy workshopu.

O lektorech

Karel Minařík je vývojář a designér dlouhodobě se zabývající vizualizací dat. Má zkušenosti s širokou škálou projektů, část jeho práce je dostupná na Githubu. V současnosti pracuje pro společnost Elasticsearch.com, od roku 2008 přednáší na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK.

Josef Šlerka patří mezi popularizátory datové analýzy, částečně za to může i jeho novinářská minulost. V současné době působí mj. jako šéf vývoje a výzkumu ve společnosti Ataxo Interactive, zároveň vede Studia nových médií na FF UK.

Jiří Skuhrovec, spolutvůrce projektu zIndex, působí jako analytik ve společnosti EEIP, podílí se na doporučeních NERVu a věnuje se ekonomickému výzkumu veřejných zakázek při FSV UK.

Jiří Knitl vede Fond Otakara Motejla, který se mj. zaměřuje na otevřená data a prosazování svobodnému přístupu k informacím a dlouhodobě podporuje práci investigativních novinářů.

Workshop organizuje Fond Otakara Motejla a Národní technická knihovna, jeho realizaci finančně podpořil Google Community Grants Fund of Tides Foundation. Tematicky navazuje na mezinárodní konferenci Big Clean, kterou NTK zorganizovala v listopadu 2012.

Akce je primárně určená novinářům, vítáni jsou ale také zástupci watchdogových organizací, studenti žurnalistiky nebo zainteresovaní občané. 

Semináři Data ve službách novinářů bude předcházet třídenní série workshopů a přednášek za účasti novinářů z prestižní organizaceProPublica.org a českých odborníků organizovaná Zaostřeno o.

p.s. Více informací a přihlašování naleznete na webu

Zpráva z workshopu od Míši Rybičkové je dostupná na blogu OKFN, prezentace a videozáznamy jsou zveřejněny v Institucionálním repozitáři NTK.

Organizátoři a partneři:

 NTK  Fond Otakara Motejla     Zaostřeno o. p. s.          Big Clean 2012         Tides 

Kdy

25. března 2013, 9.15 - 14.30

Kde

PC učebna 02, 3. nadzemní podlaží, NTK

Editor: Martin Novák Poslední změna: 30.1. 2014 15:01