Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013

NTK pořádá 6. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2013, jehož prostřednictvím zajišťuje prezentaci a odbornou diskusi o problematice šedé literatury v České republice. Šestý ročník semináře se bude konat 23. 10. 2013 a místem konání bude stejně jako v loňském roce Ballingův sál v NTK. Seminář je určen knihovníkům, správcům digitálních sbírek, IT pracovníkům, vedoucím pracovníkům, studentům, autorům vědeckých dokumentů i odborné veřejnosti.

Pro letošní ročník semináře bylo zvoleno téma „šedá literatura a výzkumná data“. Posouváme se tedy od vlastních dokumentů z výzkumu k informacím, které jsou výchozím bodem každé vědecké publikace. Představen bude pojem přidružené publikace (enhanced publications), se kterým se začínáme setkávat v poslední době. Výzkumným datům a jejich souvislosti se šedou literaturou se bude věnovat hned několik přednášejících. Nebudou chybět ani oblíbené přednášky z oblasti práva.

Program semináře

Prezentace a příspěvky ze semináře jsou dostupné online na webu semináře, budou dostupné také v repozitáři NUŠL.

Více informací o semináři a letošním ročníku najdete na webu služby NUŠL.

Na Seminář ke zpřístupňování šedé literatury naváže seminář „Open Access aneb Open your mind! 2013“, který se bude konat v rámci Open Access week 24. 10. 2013 v NTK.

Datum a místo konání

23. října 2013, Ballingův sál, NTK

Kontakt

Hana Vyčítalová

 hana.vycitalova@techlib.cz

 + 420 232 002 537

Editor: Martin Novák Poslední změna: 10.2. 2014 18:02